/
archivos

Riera de Canyars

This tag is associated with 3 posts

Nou vessament a la Riera dels Canyars (Gavà) | Ecologistes en Acció

Ja fa uns anys que els membres de Les Agulles-Ecologistes en Acció duem a terme el seguiment de la Riera dels Canyars a Gavà, dins el Projecte Rius. Fem un seguiment de les característiques físico-químiques de l’aigua, així com dels organismes que hi trobem. Sovint trobem organismes típics de zones humides, com martinets blancs o blauets, tot i la mala qualitat de l’aigua.

El passat diumenge 25 d’octubre ens vam trobar amb un episodi de contaminació molt acusada, un vessament d’aigües fecals directament a la riera. Vam observar que les aigües del clavegueram estaven barrejant amb les de la riera. Ràpidament ho vam comunicar als agents rurals i als serveis municipals de Gavà.

Des de l’Ajuntament ens han comunicat que aviat van poder aturar el vessament, i ara estan investigant l’origen. Aquest és un exemple de com un projecte de ciència ciutadana i la implicació dels voluntaris ajuden a la conservació del medi ambient.

Origen: NOU VESSAMENT A LA RIERA DELS CANYARS (GAVÀ)

El delta del Llobregat, un dels 50 espais que necessiten una restauració urgent, segons SEO/BirdLife

INFORME-Restauracion_baja_Def-1La Unió Europea va incloure com un objectiu de l’estratègia 2020 el manteniment i millora d’ecosistemes no més tard d’aquesta data i la restauració d’almenys el 15% dels espais degradats. La Directiva d’Aus Silvestres també obliga als estats membres a restablir els biòtops destruïts.

Per ajudar a assolir aquests objectius, SEO/BirdLife ha elaborat un mapa dels espais que haurien de ser prioritaris per les administracions. A més d’identificar hàbitats d’alt valor ecològic en procés de degradació, s’han triat perquè ajuden també a complir amb els objectius climàtics de la Unió Europea (les anomenades metes de Aichi). Molts d’aquests estan inventariats com a Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBA), com en el cas del delta del Llobregat (IBA Nº140).

L’informe està disponible a la seva web: Lugares a restaurar para evitar la pérdida de biodiversidad. SEO/BirdLife. 2014.

DEPANA i S.O.S. Delta del Llobregat vam presentar 3 propostes per al delta del Llobregat, de les quals s’han inclòs 2, el riu Llobregat al seu pas pel Delta i la riera de Canyars (Gavà).

Al riu es proposa la millora dels hàbitats de ribera, amb l’eliminació parcial de la canya Arundo donax i la substitució progressiva per canyís, que afavoriria la cria del martinet menut. Dessbrossar parcialment alguns talussos beneficiaria a l’abellerol i al blauet. A la riera es demana una renaturalització important d’aquest connector biològic (extracció del ciment que ocupa un terç de la riera i recuperació del bosc de ribera), i la millora ecològica de les aigües mitjançant un filtre verd en el col·lector que depurés parcialment els abocaments urbans, entre d’altres.

Més info

Identificados 50 lugares que necesitan una urgente restauración ambiental en España | SEO/BirdLife

El Tribunal Supremo ratifica el valor del inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) de SEO/BirdLife

Contaminació de la riera dels Canyars de Gavà | Ecologistes en Acció

11 de juny, per Baix Llobregat-Garraf

La riera dels Canyars de Gavà està contaminada per aigües fecals provinents del nucli urbà. Les analítiques de dos laboratoris independents així ho corroboren. Aquesta evidència és sabuda per l’Ajuntament i la Generalitat Agència Catalana de l’Aigua però, tot i la greu afectació al medi ambient i el risc per a la salut de les persones, no s’ha pres cap mesura en, al menys, 15 anys.

La Directiva europea d’abocaments [1] prohibeix qualsevol tipus d’abocaments d’aigües residuals a masses d’aigua, siguin en cursos fluvials, aigües subterrànies o marines, i ho fa per a protegir la salut de les persones i el medi ambient.

En el cas de Gavà, ja hi ha evidències dels abocaments il·legals al menys des de l’any 1999, quan l’Associació de Veïns de Gavà Mar [2] comença a pressionar l’Ajuntament per solucionar. “Hem reiterat fins a la sacietat que aquest problema és seriós, però el govern local no ens ha prestat gens d’atenció, negant sempre la seva responsabilitat sobre el tema”, ha declarat la presidenta de l’Associació de Veïns del barri, Elisabet Martínez.

El 2011, Les Agulles–Ecologistes en Acció va començar uns seguiment científic de la riera, incloent l’anàlisi de les seves aigües a la desembocadura (Gavà-Mar) en el marc del Projecte Rius [3] de seguiment dels cursos fluvials a Catalunya. “Esperàvem un tram final de la riera amb una gran riquesa natural, perquè forma un aiguamoll complementari a tots els espais naturals i reserves del Delta del Llobregat, però en aquests anys hem comprovat que la riera manté un estat ecològic molt precari i no s’acaba de recuperar”, ha manifestat Jaume Grau, biòleg i president de Les Agulles. “Davant les sospites de contaminació, vam encarregar dues anàlisis de les aigües en tres punts molt separats: a la Riera de les Parets (on hi ha l’abocament de clavegueram comprovat), a la unió de les dues rieres i a la desembocadura. Els resultats, no deixen lloc a dubtes: la mateixa aigua fecal que entra a la riera de les Parets arriba al barri de Gavà-Mar”, ha afegit Grau. “En els darrers quatre anys, hem intentat que l’Ajuntament i l’ACA ens donin una resposta, però només hem obtingut evasives”, ha reblat el portaveu ecologista.

L’origen de la greu contaminació es troba, com a mínim, a l’abocament d’aigües procedents del clavegueram d’un barri del nucli urbà de Gavà a la riera de les Parets. Aquesta riera, que està canalitzada i coberta des de la seva intersecció amb l’Avinguda Joan Carles I, travessa tot el casc urbà de Gavà, el polígon industrial de Barnasud i connecta amb la riera dels Canyars a l’altra banda de l’autopista C-32 (veure esquema adjunt). Així mateix, hi ha sospites d’altres punts d’abocament, tant a la riera de les Parets com directament a la dels Canyars.

El valor ecològic potencial de la Riera és molt elevat, tal com ha destacat Les Agulles: és un punt humit suplementari als aiguamolls del Delta, i pot acollir desenes d’espècies d’ocells (ànec collverd, cabusset, fotja, martinet blanc, polla d’aigua, etc), d’amfibis (diverses espècies de granotes i gripaus), de peixos (anguiles i altres), d’invertebrats i vegetació de ribera molt interessant. Precisament, a l’actuació de Les Agulles del passat dia 1 de juny, es va tornar a observar la presència d’anguiles, que feia anys que no es detectava a la riera. Però tota aquesta fauna i flora pateix episodis recurrents de mortandat i greu degradació a causa de la contaminació de la riera, tal com queda documentat a les denúncies de l’Associació de Veïns.

A més de l’impacte ambiental greu, aquesta contaminació pot tenir un efecte sobre la salut de les persones, doncs hi ha persones que es banyen al tram final de la riera, ja a la sorra de la platja i, sobretot, les aigües contaminades es desguassen ocasionalment cap al mar, barrejant-se amb les aigües de bany on cada dia a l’estiu es remullen milers de persones. Això genera un risc de contraure infeccions i altres malalties.

Davant d’aquests despropòsits, Les Agulles–Ecologistes en Acció i l’Associació de Veïns de Gavà-Mar han llençat un manifest al qual demanaran adhesions a la ciutadania en una campanya de recollida de signatures durant aquests mesos d’estiu. El manifest exigent actuacions urgents a les administracions implicades (Agència Catalana de l’Aigua i Ajuntament de Gavà).

Manifest

Riera dels Canyars: solucions urgents a la contaminació!

Pel medi ambient i la salut de les pesones, reclamem a les administracions que actuin per acabar amb els problemes de la riera

Valor del tram final de la riera dels Canyars

La riera dels Canyars recull les aigües d’una àmplia conca, des del cim del Garraf (La Morella) i part del Delta del Llobregat, que travessa fins arribar al mar al barri de Gavà Mar, encara que bona part de l’any baixa seca per la major part del seu recorregut a causa del nostre clima.

Té un paper molt important en la connexió ecològica entre aquests dos espais naturals o seminaturals (Garraf i Delta), i a més la seva desembocadura és un espai humit, un aiguamolls, d’un gran interès a nivell local i de la plana deltaica.

En aquest aiguammoll s’hi poden trobar mooltes espècies de fauna interessants. Ocells (ànec collverd, cabusset, fotja, polla d’aigua), amfibis (granotes i grippaus), peixos (anguila), libèl∙lules, papallones i altres. Tota aquessta fauna, enn un espai urbà, és una raresa i un valor afegit del barri de Gavà Mar, per als seus habitats i també per als visitats, que poden o bservar animmals de ben aprop en família, contribuint a l’educació ambiental dels més petits.

Problemàtica

La riera pateix des de fa anys d’abocaments irregulars d’aigües residuals del casc urbà de Gavà, que en comptes d’anar a tractament a una depuradora, baixen per la riera.

Aquesta contaminació provoca greus efectes sobre el medi ambient i sobre les persones:

  • Mortaldat de fauna per la contaminació en sí mateixa i pel creixement desmesurat d’algues que esgo ten l’oxigen a l’aigua est tancada. S’han trobat sovvint episodis de mort de desenes de peixos, ànecs, etc.
  • Pudors que afectes especialment els veïns i veïnes del barri de Gavà Mar i proliferació de mosquits.
  • Contaminació de les aigües de bany litorals, cada cop que s’obre la sorra i l’aigua estancada surt al mar, amb el risc per a la salut pública que això representa.

Reclamem

A les administracions públiques responsables (Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, i Ajuntament de Gavà):

  • Actuacions urgents per a evitar la il∙legalitat que representa l’abocamment d’aigües fecals a un curs fluvial com és la Riera dels Canyars.
  • Actuacions per a aprofitar l’aigua neta efluent de les depuradores per a mantenir un bon estat ecològic de la riera.
  • Garantir la salubritat del barri de Gavà Mar, evitant les pudors i limitant la presència d’insectes perillosos per la salut humana.

Mitjançant Contaminació de la riera dels Canyars de Gavà | Ecologistes en Acció.

Campanya de signatures de Change.org.

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: