/
archivos

Noticiari ornitològic

This tag is associated with 25 posts

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 09/2015

Edició nº45 (setembre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariSet15

El curroc es un ocell escàs a la península ibèrica i a Europa, sobre tot com a nidificant. I al igual que d’altres xatracs, està inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus. Malgrat que està molt lligat a les zones humides, a diferència d’altres espècies de la família Sternidae, pot alimentar-se a zones agrícoles (com ho fa als arrosars del Delta de l’Ebre). Tot i així, al Delta del Llobregat la seva presència als camps de conreu és excepcional. Per això, la observació d’un exemplar alimentant-se a uns conreus de Can Dimoni és molt destacable. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

T. tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

02/09/15: 2ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/09/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (Sergi Sales,VISTAVUI)

20/09/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

3-5/09/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

08/09/15: 19 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

21/09/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

13/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

08/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

20/09/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG); màxim mensual en aquest indret.

Anas quequedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

01/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

30/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

20/09/15: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

05/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

08/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

20/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_________________________________________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / perdiz roja / perdiu roja

04/09/15: 1 ex. a un conreu entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

03/09/15: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

02/09/15: 8 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

_______________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

30/09/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

27/09/15: 2 ex. al riu, al tram entre el pont de Cornellà i Bellvitge (GLSEOBCN)

08/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CG / Ornitho.cat)

05/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, RB)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

08/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

02/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

12/09/15: 8 ex. a Can Dimoni (MM/ Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

04/09/15: 55 ex. a un conreu entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

27/09/15: 10 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i Bellvitge (GLSEOBCN)

20/09/15: 71 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/09/15: 28 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 22 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: ≥30 ex. a Can Dimoni (JS, CG / Ornitho.cat)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejeras / Martinet ros

06/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

15/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

N. nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

30/09/15: 4 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

08/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 4-5 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

23/09/15: 3 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/09/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

06/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG / Ornitho.cat)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

30/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

09/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

08/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

04/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

20/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

02/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

25-29/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

30/09/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

29/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JB, EB / Ornitho.cat)

28/09/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

20/09/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

19/09/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

17/09/15: ≥8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

13/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

11/09/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

09/09/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JM / Ornitho.cat)

08/09/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CG / Ornitho.cat)

06/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

05/09/15: 31 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

03/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Milvus migrans / Milano negro / Milà negre

19/09/15: 1 ex. sobrevolant els horts de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

13/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

08/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CG / Ornitho.cat)

Circus pygargus / Aguilucho cenizo / Esparver cendròs

04/09/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de la Bomba (RB)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

26/09/15: 1 jove voltant pel riu, al seu pas per Cornellà (AS)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Accipiter nisus / Gavilán / Esparver vulgar

27/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

05/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

Buteo buteo / Ratonero común / Alligot comú

27/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

2-4/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

14-16/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

08/09/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Misses (RB)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (JCC/ Ornitho.cat)

27/09/15: 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (GLSEOBCN)

01/09/15: 6 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

08/09/15: 17 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 20 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 24 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

P. porphyrio / Calamón / Polla blava

20/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

17/09/15: ≥1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

11/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

09/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JM / Ornitho.cat)

06/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

05/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

03/09/15: 3 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

H. himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gossets

13/09/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

09/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JM / Ornitho.cat)

09/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

08/09/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

07/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 5 ex. a Can Dimoni (JS, RH, CG / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

30/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

24/09/15: 1 ex. a uns camps del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV /Ornitho.cat)

18/09/15: 1 ex. a uns erms darrera del Carrefour del Prat (JG)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

03/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

02/09/15: 1 ex. a un conreu estanyat del camí de ca l’ Inglada (RB)

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

20/09/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

20/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

20/09/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

11/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

22/09/15: 3 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

20/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

06/09/15: ≥4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

08/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS, RH, CG / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

25/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JR / Ornitho.cat)

13/09/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

08/09/15: >14 ex. a Can Dimoni (RB); màxim mensual en aquest indret.

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

09/09/15: ≥5 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

08/09/15: 7 ex. a Can Dimoni (RB)

07/09/15: 3 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

03/09/15: >1 ex. a Can Dimoni (JF / Ornitho.cat)

02/09/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS, RH, CG / Ornitho.cat)

02/09/15: 2 ex. a un conreu estanyat del camí de ca l’ Inglada (RB)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

27/09/15: 8 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i el pont de la C-31 (GLSEOBCN)

G. gallinago / Agachadiza común / Becadell comú / Cegard

20/09/15: ≥6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

29/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

16/09/15: 2 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

20/09/15: 50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

08/09/15: 75 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

03/09/15: 135 ex. a la zona agrícola entre Cal Nani i El Prat (RB)

02/09/15: 240 ex. a un conreu estanyat del camí de ca l’ Inglada (RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

01/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar

01/09/15: >200 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna nilotica / Pagaza piconegra / Curroc

08/09/15: 1 ex. aturat a un conreu de Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

08/09/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’ Inglada (RB)

04/09/15: 1 ex. a la zona agrícola entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA STRIGIFORMIDAE

Tyto alba / Lechuza común / Òliba

01/09/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (ER)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

27/09/15: >5-6 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i Bellvitge (GLSEOBCN)

27/09/15: 1ex. alpont de Mercabarna (PE / Ornitho.cat)

06/09/15: 1 ex. alpont de Mercabarna (JG)

23/09/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/09/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

11/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

06/09/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

17/09/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AR / Ornitho.cat)

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

16/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (JF / Ornitho.cat)

12/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

08/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

07/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

04/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

12/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

03/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

01/09/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG / Ornitho.cat)

04/09/15: 1 ex. a un canal entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

04/09/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (RB)

02/09/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

02/09/15: 1 ex. a la bassa de la C-32 (EB / Ornitho.cat)

01/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

01/09/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RG)

____________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Riparia riparia / Avión zapador/ Oreneta de ribera

09/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

07/09/15: ≥10 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

06/09/15: >1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

04/09/15: ≥12 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus pratensis / Bisbita común / Titella

22/09/15: 1 ex. als horts de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

03/09/15: >30 ex. a la zona agrícola de Cal Nani, amb un mascle de la subespècie flavissima, que nidifica a Gran Bretanya (RB)

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

27/09/15: 2 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i Bellvitge (GLSEOBCN)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

06/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

27/09/15: 5 ex. al riu, al tram entre el pont de Cornellà i Bellvitge (GLSEOBCN)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia communis / Curruca zarcera / Tallareta vulgar

03/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

________________________________ FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

08/09/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Comas (RB)

08/09/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

09/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

08/09/15: 23 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

04/09/15: 8 ex. a un erm entre Cal Monjo i Can Comas (RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

27/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

O. oriolus / Oropéndola / Oriol

03/09/15: 1 adult amb 1 jove a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

01/09/15: 4 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RG)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

04/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza hortulana / Escribano hortelano / Hortolà

03/09/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

02/09/15: Uns 50 ex. a Can Dimoni (RB)

Aratinga erythrogenys / Aratinga de guayaquil

12/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Salmerón (AS), Claudio Bracho (CB), Cristina Gil (CG), Carlos M.V. (CM), Eduardo Batista (EB), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Francisco Pou (FP), Ferran López (FL), Grup Local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Joan Carles Bellido (JCB), Jordi Castillo Carretero (JCC) Jose García (JG), Josep Mañá (JM), Jofre Sendròs (JS), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Oscar Bargalló (OB), Pau Esteban (PE), Ricard Gutiérrez (RG), Raúl Bastida (RB), Ramón Homs Marquès (RH).

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 08/2015

Edició nº44 (agost de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariAgo15

A Catalunya, el martinet blanc, com la majoria dels ardèids, ha experimentat una notable recuperació als darrers 30 anys gràcies, bàsicament, a la protecció de les principals zones humides i a la prohibició de la seva cacera. Recordar que a l’època victoriana (finals del segle XIX principis del XX) es va posar de moda adornar amb plomes els barrets i vestits. Eren molt preuades les llargues plomes que li creixen al martinet blanc durant la cria a la nuca i a les escapulars que li pengen pel costat del cos. Això va derivar en una persecució demencial que va estar a punt d’extingir la espècie.

Actualment, la invasió de la canya (Arundo donax) a quasi tota la llera del Llobregat ha perjudicat greument la biodiversitat de les seves ribes. Tot i això, encara que sense compensar ni de lluny aquest desastre ambiental, en alguns indrets del riu aquests canyars proporcionen llocs segurs on alguns ardèids com l’esplugabous, el matinet de nit i el martinet blanc s’ajoquen durant les migracions i la hivernada. Recentment s’ha descobert una joca entre Sant Boi i el Prat, considerada una de les més importants de tota la plana deltaica. Aquest mes d’agost es va batre el record de martinets blancs en aquesta joca amb 115 exemplars, xifra molt destacable i important, tenint en compte que es tracta d’una espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

26/08/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

26/08/15: 10 ex. a la bassa de la C-32 (RB)

05/08/15: 2 juvenils al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

26/08/15: 3 ex. a la bassa de la C-32 (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

18/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

26/08/15: 4 adults amb 3 joves a Can Dimoni (RB)

19/08/15: 3 adults amb 3 joves a Can Dimoni (RB)

04/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

26/08/15: 8 ex. als conreus del camí de Ferran Puig (RB)

26/08/15: 3 ex. als conreus del camí de Cal Pinques (RB)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

25/08/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

13/08/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

4-26/08/15: 1-6 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

10/08/15: 7 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

11/08/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

04/08/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

26/08/15: >148 ex. a un conreu de Can Dimoni (RB)

30/08/15: 139 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

09/08/15: >115 ex. ajocats a un canyar del riu, entre St. Boi i el Prat (EY, JG, RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

26/08/15: >13 ex. a Can Dimoni (RB)

30/08/15: 35 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

18/08/15: 14 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

09/08/15: 115 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

05/08/15: 3 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava (RB)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

26/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

19/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

16/08/15: 5 ex. a Can Dimoni (ER, EY, MM, RB)

N. nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

31/08/15: 9 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

26/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

19/08/15: 2-3 ex. a Can Dimoni (RB)

16/08/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (EY, RB)

10/08/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

30/08/15: 1 ex. ajocat a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

09/08/15: 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

11/08/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

02/08/15: 13 ex. sobrevolant l’estany de La Roberta (IF / Ornitho.cat)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

11/08/15: 1 joven a la bassa de laminació de la C-32 (CB)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

04/08/15: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

11/08/15: 12 ex. a Reguerons (FL / CENDLL)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

28/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

27/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

Ciconia nigra / Cigüeña negra / Cigonya negra

28/08/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28/08/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR, CB)

26/08/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

30/08/15: 1 ex. aturat a Can Dimoni i 2 sobrevolant la zona (ER)

Circus pygargus / Aguilucho cenizo / Esparver cendròs

29/08/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER)

25/08/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV / Ornitho.cat)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

25/08/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV / Ornitho.cat)

16/08/15: 1 ex. caçant a Can Dimoni (ER, EY, RB)

Buteo buteo / Ratonero común / Alligot comú

24/08/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV / Ornitho.cat)

28/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

06/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

____________________________________FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

18/08/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

10/08/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

29-30/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

31/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

 

Falco eleonorae / Halcón de Eleonora / Falcó de la reina

24/08/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV / Ornitho.cat)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

26/08/15: 21 ex. a la bassa de la C-32; màxim mensual en aquest indret (RB)

P. porphyrio / Calamón / Polla blava

28/08/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CB)

26/08/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/08/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, RB)

16/08/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, RB)

10/08/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/08/15: 5 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

H. himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

28/08/15: 5 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

26/08/15: 7 ex. a Can Dimoni (RB)

22/08/15: 3 ex. a Can Dimoni (AAL / Ornitho.cat)

19/08/15: 7 ex. a Can Dimoni (EY, RB)

16/08/15: 6 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

11/08/15: >4 ex. a Can Dimoni (CB)

10/08/15: 13 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat, RB)

04/08/15: 12 ex. a Can Dimoni (RB)

02/08/15: 8 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

04/08/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

26/08/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

10/08/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/08/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB, XL)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

16/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, RB)

10/08/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/08/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB, XL)

Calidris temminckii / Correlimos de Temminck / Territ de Temminck

04/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

28/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

Calidris melanotos / Correlimos pectoral / Territ pectoral

04/08/15: 1 ex. a Reguerons (JCS / Ornitho.cat)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

30/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

10/08/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (XL)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

10/08/15: 14 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

28/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

26/08/15: 8 ex. a Can Dimoni (RB)

22/08/15: 4 ex. a Can Dimoni (AAL / Ornitho.cat)

19/08/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

10/08/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

02/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

04/08/15: 7 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

G. gallinago / Agachadiza común / Becadell comú / Cegard

19/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

25/08/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

07/08/15: >4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegra

30/08/15: 130 ex. sobre el riu cap al mar, entre la C-31 i la C-32 (EY, JG, RB)

26/08/15: >100 ex. a la zona agrícola entre Can Dimoni i el riu (RB)

19/08/15: 75 ex. a Can Dimoni (RB)

10/08/15: 40 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

10/08/15: 120 ex. a la zona agrícola adjacent al pont nou del riu (RB)

05/08/15: 470 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

30/08/15: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (EY, JG, RB)

26/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

19/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

16/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (EY, RB)

10/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat, RB)

______________________________________FAMÍLIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol / Abellerola

05/08/15: 70-80 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava (RB)

_______________________________________FAMÍLIA APODIDAE

Apus sp.

05/08/15: 1 possible falciot pàl·lid a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (RB)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

31/08/15: 1 ex. anellats al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/08/15: 2 ex. anellats al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/08/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

19/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

16/08/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (AS, EY, RB)

10/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

08/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

04/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

02/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

26/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/08/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/08/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, RB)

30/08/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

09/08/15: 1-2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Hirundo rustica / Golondrina común / Oreneta vulgar

16/08/15: >200 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (EY, RB)

05/08/15: >150 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (RB)

Hirundo daurica / Golondrina daúrica / Oreneta cua-rogenca

05/08/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Motacilla citreola / Lavandera cetrina / Cuereta citrina

31/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

*Espècie molt rara al Delta del Llobregat (9a citació) i la segona vegada que s’observa fora dels espais naturals protegits

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

31/08/15: 1 ex. anellat al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

31/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

10/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

09/08/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

Erithacus rubecula / Petirrojo europeo / Pit-roig

18/08/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

*Primers migrants postnupcials; malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part dels boscos ibèrics i europeus (fins i tot a parcs i jardins de les ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Phylloscopus bonelli / Mosquitero papialbo / Mosquiter pàl·lid

10/08/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (XL)

*Espècie migratòria regular però molt escassa al Delta del Llobregat, especialment a d’altres hàbitats que no siguin la pineda litoral.

Phylloscopus trochilus / Mosquitero musical / Mosquiter de passa

16/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (EY, RB)

02/08/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS,VISTAVUI)

Locustela luscinoides / Buscarla unicolor / Boscaler comú

10/08/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Acrocephalus schoenobaenus / Carricerín común / Boscarla dels joncs

22/08/15: 1 ex. anellat a Can Dimoni (AS)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

05/08/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

________________________________________FAMÍLIA LANIDAE

Lanius senador / Alcaudón común / Capsigrany

26/08/15: 1 ex. als voltants del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

26/08/15: 1 ex. a un conreu del camí de Cal Pinques (RB)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

25-31/08/15: 1-7 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

30/08/15: 13 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

30/08/15: 2 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

Sturnus vulgaris / Estornino pinto / Estornell vulgar

10/08/15: Estol d’uns 1500 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

26/08/15: 2 ex. a un conreu del camí de Cal Pinques (RB)

16/08/15: 3 ex. a Can Dimoni (EY, RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Albert Alonso (AAL), Abel Julien (AJ), Àlex Rollan (AR), Antonio Salmerón (AS), Claudio Bracho (CB), Cristian Bonsoms (CBO), Carlos M.v (CMV), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran López (FL), Irma Fabró (IF), Joan Castelló (JCS), Jose García (JG), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Xavi Larruy (XL), Víctor Sanz (VS), Xavier Ruiz (XR)

 

Felicitacions de S.O.S. Delta del Llobregat 2016

feliç2016

Estimats/des amics/gues del Delta de Llobregat,

Com sempre a finals d’any toca fer la vista enrere!

Del 2015 volem destacar, en primer lloc, el més interessant del nostre seguiment de fauna. Com sabeu ja portem 3 anys editant el nostre noticiari ornitològic alternatiu, i enguany hem tingut algunes sorpreses, com la descoberta d’un ajodador amb importants concentracions d’ardeids al riu, on hem arribat a veure 115 martinets blancs i 389 esplugabous! Una altra dada més sobre la importància del nostre estimat riu: la presència d’una colònia de gralles a l’altura de Sant Boi.

Altres sorpreses agradables del Delta, que devem a la seva posició clau en la ruta migratòria han sigut la concentració prenupcial sense precedents de falcó cama-roig i gaig blau en la zona agrícola. Entre els residents “poc habituals”, confirmem que s’ha consolidat el picotet a la pineda de la Pava, amb evidència de reproducció.

Però des d’un punt de vista global, la situació s’ha tornat realment crítica al Delta del Llobregat degut a una nova amenaça que ha destapat DEPANA aquest any: la caça. O hauríem de dir extermini, perquè s’ha arribat a un descontrol (es caça en època de cria, dintre de les reserves…) que està extingint localment les poblacions d’ànec collverd (90% de davallada) i d’anàtids en general (70%). Es parla de més de 50.000 aus i no sabem quants mamífers, per a un territori que ja no aguanta més pressions, i que no vol ser el vedat privat de caça de ningú.

Aquest estat lamentable de conservació del Delta del Llobregat es posa de manifest també amb episodis que semblen dels anys 60, com els vessaments d’aigües fecals a la Riera de Canyars, connector ecològic clau, com va denunciar Ecologistes en Acció, o industrials a la Riera Roja, que afecta Can Dimoni i molt greument, a les maresmes de la Reserva Natural de Remolar-Filipines.

De fet el Delta ha estat declarat per la prestigiosa SEO/BirdLife com un dels 50 espais de l’Estat que necessiten una restauració més urgent, i S.O.S. Delta ha proposat mesures de gestió com la instal·lació de nius de suport per la colònia de cames llargues de Can Dimoni.

Les amenaces urbanístiques ens amarguen, com sempre, aquesta felicitació. Molta gent es va oblidar del Delta després d’Eurovegas, però hem hagut de seguir lluitant, més que mai. Aquell malson no es va acabar i vam heretar Eurovegas-2, el “original” pla dels ajuntaments locals per dinamitzar l’economia a costa del territori. I igual que llavors, vam sortir al carrer el 16 de març en defensa del Parc del Garraf i el Delta del Llobregat. Enguany s’ha lliurat la nova proposta per conservar Can Trabal, l’última zona agrícola de l’Hospitalet, però no ens ha agradat. Com sempre, més ciment pintat de verd. Per sort els veïns i veïnes estan molt actius, i s’han fet diverses manifestacions, sota el lema “No més blocs!”.

Amb el que ens hem hagut de “plantar” i recorre als Tribunals ha sigut amb el “Pla Especial del Parc Agrari”, desprès de presentar al·legacions durant més d’un any que no han estat tingudes en compte. Per desgràcia aquest és l’únic llenguatge que entén l’administració, a vegades.

Pel que fa a la difusió, enguany hem començat a oferir la nostra Expo a escoles, per si us interessa!

Bé, ha estat una sort com sempre, comptar amb vosaltres, voluntaris i amics que ens ajudeu amb els censos, ens seguiu al e-butlletí, a la xarxa o simplement participeu de les nostres activitats; així, esperem veure-us aviat… deltejant!

Abraçades,

L’equip de Comunicació de S.O.S. Delta del Llobregat

Foto cortesia de Claudio Bracho.

 

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 07/2015

Edició nº43 (juliol de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NotiJul15

La majoria dels xatracs becllargs que arriben al Delta Llobregat amb els seus joves volanders a partir de juliol formen part de la metapoblación ibérica que cria al Delta de l’Ebre, sent una espècie reproductora molt escassa al Mediterrani i inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus. Aquestes famílies es desplacen a les costes deltaiques atretes pels recursos piscícoles. A la nova desembocadura del Llobregat es donen les condicions per a què aquests ocells també s’endinsin riu amunt per pescar. La foto és cortesia de Xavier Martínez.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

A. anser / Ansar común / Oca vulgar

20-24/07/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

T. tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

16/07/15: 2 adults amb 11 polls al riu, entre Cal Lluquer i el mar; segona parella

que cria aquest any al riu (RB)

Anas platyrhynchos / Ánade real / Collverd / Cotorreros

01/07/15: 66 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Concentració postnupcial destacada.

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/07/15: 26 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/07/15: 63 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16-20/07/15: 2 pollades al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

28/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

24/07/15: 8 ex. a Can Dimoni (RB)

24/07/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

22/07/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

17/07/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

01/07/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

26/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

26/07/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

01/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

28/07/15: 1 pollada a la zona agrícola de la pineda de La Pava (RB)

28/07/15: 1 pollada a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros /Angulaire, cormorant

26/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

22/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

17/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

11/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (LT)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

19/07/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

07/07/15: 1parella cantant a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

24/07/15: 65 ex. alimentant-se a un conreu de Can Dimoni (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

22/07/15: 5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

16/07/15: 34 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

05/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

04/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

03/07/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

N. nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

31/07/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

03/07/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

20/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/07/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

05/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

04/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

B. buteo / Ratonero común / Aligot comú

30/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (LT)

*Malgrat que és un dels rapinyaires hivernants i migrants més comuns al Delta del Llobregat, fins a primers de setembre no es comencen a veure els primers exemplars migratoris. Per lo tant molt probablement es tracta d’un exemplar en dispersió de la serralada litoral.

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

26/07/15: 35 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou; màxim mensual en aquest indret (RB)

03/07/15: 1 pollada a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

P. porphyrio / Calamón / Polla blava

31/07/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

28/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

26/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

24/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

20/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

16/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

H. himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

30/07/15: 7 ex. a Can Dimoni (LT)

28/07/15: 13 ex. a Can Dimoni (RB)

26/07/15: 25 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

24/07/15: 32 ex. a Can Dimoni (RB)

22/07/15: 48 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

20/07/15: 23 ex. a Can Dimoni (SR)

05/07/15: 19 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

20/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

16/07/15: 12-15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

28/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

20/07/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

28/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit canataire

17/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

26/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

20/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

22/07/15: 19 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (QM/Ornitho.cat)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

24/07/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

22/07/15: 9 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

20/07/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 2-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

07/07/15: >10-12 ex. a la platja de Castelldefels (CB)

01/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

26/07/15: 110 ex. a la zona agrícola adjacent al pont nou del riu; màxim mensual en aquest a tot el Delta del Llobregat (EY, JG, RB)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

26/07/15: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

16/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/07/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

07/07/15: 2 ex. a la platja de Castelldefels (CB)

Sterna nilotica / Pagaza piconegre / Curroc

20/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Chlidonias hybrida / Fumarel cariblanco / Fumarell carablanc

26/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

24/07/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

17/07/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Streptopelia decaocto / Tórtola turca / Tórtora turca

24/07/15: >200 ex. a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol

28/07/15: >5-10 ex. caçant a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

19/07/15: 30 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

31/07/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

24-28/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

28/07/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Turdus philomelos / Zorzal común / Tord comú

19/07/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

*Malgrat que es un túrdid hivernant i migrant comú al Delta del Llobregat, fins a primers d’octubre no es comencen a veure els primers exemplars migratoris. Molt probablement es tracta d’un exemplar en dispersió de la serralada litoral.

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus schoenobaenus / Carricerín común / Boscarla dels joncs

09/07/15: 1 ex. anellat a Reguerons (JCT / Ornitho.cat)

*Dades postnupcials primerenques per aquesta espècie, amb primeres cites a l’agost.

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

31/07/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

24/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

13/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (PE / Ornitho.cat)

06/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (PE / Ornitho.cat)

Phylloscopus trochilus / Mosquitero musical / Mosquiter de passa

09/07/15: 1 ex. anellat a Reguerons (JCT / Ornitho.cat)

*Dades postnupcials primerenques per aquesta espècie, amb primeres cites a l’agost.

Hippolais polyglotta / Zarcero común / Bosqueta vulgar

31/07/15: 2 ex. anellats al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Dades postnupcials primerenques per aquesta espècie, amb primeres cites a l’agost.

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

19/07/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

O. oriolus / Oropéndola / Oriol

28/07/15: 4 territoris a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

05/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

04/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

03/07/15: 1 adult amb 1 poll a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

19/07/15: 40 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), Carles Furquet (CF), Eva Yus (EY), Joan Castelló (JCT), Jose García (JG), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MC), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Sergi Rodríguez (SR)

Noticiari Ornitològic L’Atre Delta 06/2015

Edició nº42 (juny de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiarioJun15

Al Delta del Llobregat la gralla és un ocell molt escàs i localitzat que només va criar puntualment al nucli urbà del Prat a principis dels 90. La descoberta al juny d’una petita colònia de gralla al riu Llobregat, a l’alçada de Sant Joan Despí, suposa per tant una bona noticia. A més, l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 considera que la gralla és una de les espècies que mostra una regressió més important en les darreres dècades. La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

04/06/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

03/06/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/06/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/06/15: 10ex. sobrevolant els Aiguamolls Molins de Rei (Sergi Sales,VISTAVUI)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

23/06/15: Una parella amb 5 joves al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11-19/06/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou, diferent de la que ha tirat endavant 5 polls (JG, PE / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

23/06/15: 1 parella al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/06/15: 2 parelles al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 1 parella al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/06/15: >50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/06/15: 9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

19/06/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

10/06/15: 15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

05/06/15: 1 femella amb 3 pollets a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

22/06/15: 9 ex. a Can Dimoni (SR)

Anas querquedula / Cerceta carretona / Xarrasclet

04/06/15: 1 mascle al meandre de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

24/06/15: 2 femelles amb 6 polls al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

23/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03-04/06/15: 30-35 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/06/15: 25 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

04/06/15: 1 femella amb 6 polls al riu, entre Cal Lluquer i Cal Malet (RB)

02/06/15: 1 femella amb 6 pollets al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

16-23/06/15: 1 femella amb 1 pollet al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/06/15: 2 femelles a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

19/06/15: 1 femella a Can Dimoni (RB)

12/06/15: 1 femella a Can Dimoni (RB)

02/06/15: 1 femella a Can Dimoni (ER)

Mergus serrator / Serreta mediana / Bec de serra mitjà

06/06/15: 1 ex. a la gola del riu (RH / Ornitho.cat)

*Dates molt tardanes per aquest anàtid que és molt escàs al litoral mediterrani i principalment de presència hivernal.

_____________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

08/06/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

__________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

12/06/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

18/06/15: 2 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

10/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (RB)

09/06/15: 1 parella a la zona agrícola adjacent al pont nou del riu (RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

Coturnix coturnix / Codorniz / Guatlla

10/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

24/06/15: 110 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (JG)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

28/06/15: 50 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre St.Boi i el Prat (EY, JG, RB)

24/06/15: 55 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (JG)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

11/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

09/06/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

11/06/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (JG)

10/06/15: 2 adults nupcials a un estanyat de la zona agrícola de la Ribera (RB)

02/06/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de ca l’Inglada (ER)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

11/06/15: 1 parella a Riu Vell (JG)

08/06/15: 1 ex. a un canal de Reguerons (RB)

06/06/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CB)

03/06/15: 1 ex. creuant el riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

02/06/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (ER)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

26/06/15: 3 ex. a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

24/06/15: 3 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

23/06/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola que envolta la riera de Canyars (RB)

22/06/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

19/06/15: 3 ex. sobrevolant al capvespre la zona agrícola de La Quadra, entre la riera de Sant Climent i el camí de les Filipines (JO, EY, RB, RG, RGL)

09/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

04/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (JG)

02/06/15: 3 ex. a Can Dimoni (ER)

04-08-10/06/15: 1 adult a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

08/06/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

06/06/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig

28/06/15: 2 ex. sobre el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

20/06/15: 1 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

10/06/15: 1 jove a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

28/06/15: 1 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre St.Boi i el Prat (EY, JG, RB)

09/06/15: 1 ex. alimentant-se a un camp estanyat de la zona agrícola de Cal Nani (RB)

02/06/15: 7 ex. a Can Dimoni (Manolo García / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

__________________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

24/06/15: Uns 60 ex. sobrevolant al capvespre el riu cap al N, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà. Durant el mes de juny s’han observat diferents estols bastant nombrosos cap al N al llarg del Delta que podrien estar relacionats amb el fracàs reproductor d’aquest any a la colònia del Delta de l’Ebre.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

18/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

________________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

22/06/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (SR)

18/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

02/06/15: 1 ex. a la zona agrícola entre Can Dimoni i ca l’Inglada (ER)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

18/06/15: 1 ex. caçant a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

23/06/15: 2 pollades al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 1 parella construint un niu al riu, sota el pont de Mercabarna (RB)

09/06/15: 21 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/06/15: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/06/15: 2 joves a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

11/06/15: 2 pollades al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

09/06/15: 1 pollada al canal de la Bunyola, a l’alçada del tanatori (RB)

06/06/15: 2 pollades a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CB)

22/06/15: 13 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

05/06/15: 1 pollada nova a la bassa de laminació de C-32 (RB)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

23/06/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer, “acompanyant” a una família d’ànecs blancs (RB)

16/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer, “acompanyant” a una família d’ànecs blancs (RB)

04/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer, “acompanyant” a una família d’ànecs blancs (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

23/06/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/06/15: Uns 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/06/15: 2 parelles al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/06/15: 4 ex. sobrevolant el riu, a la potabilitzadora de St.Joan Despí (AA, MP)

22/06/15: 7 ex. a Can Dimoni (SR)

19/06/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

14/06/15: 4 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

12/06/15: >11 ex. a Can Dimoni; tots els nius s’han perdut per les pluges del dia anterior (RB)

09/06/15: 14 nius a la riera Roja, entre Can Dimoni i la C-32 (RB, XS / CENDLL)

16/06/15: 1 parella a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

11/06/15: 4 parelles a un canal del polígon industrial Mas Blau, El Prat (JG)

09/06/15: 4 ex. a un camp estanyat de la zona agrícola de Cal Nani (RB)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

16/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/06/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/06/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

____________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

04/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

19/06/15: 1 parella amb 1 poll al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

08/06/15: Mínim 6-7 territoris a la zona agrícola de Reguerons (RB)

______________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit canataire

02-18/06/15: 1 ex. a l’illeta del Molí, entre Cal Lluquer i el mar, on crien les gavines corses (FL, XS / CENDLL, RG et al.)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

04/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

23/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/06/15: 2 ex. a Can Dimoni (SR)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

22/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (SR)

21/06/15: 3 ex. al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (CS, JF)

16/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

23/06/15: 2 ex. sobrevolant la zona agrícola de Gavà (RB)

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/05/15: 6 ex. sedimentades a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (CB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/06/15: 4 ex. a un camp estanyat adjacent al nou pont del riu (RB)

Larus genei / Gaviota picofina / Gavina capblanca

02/06/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FL, SB, XS / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

02/06/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

18/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

16/06/15: 2 mascles cantant a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

14/06/15: 2 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

12/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/06/15: 1 ex. a una platgeta del riu a tocar del pont nou (RB)

_______________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

Cuculus canorus / Cuco / Cucut

23/06/15: 1 femella adulta, fase vermellosa, a una pollancreda de la pineda de La Pava (RB)

______________________________________FAMÍLIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

16/06/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

04/06/15: 1 ex. dins de l’aeroport (FL / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol

16-28/06/15: >5-20 ex. caçant a la pineda de la Pava, Gavà (CB, RB)

______________________________________FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

12/06/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

04/06/15: 1 ex. al meandre de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

23/06/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

16/06/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Calandrella brachydactyla / Terrera común / Terrerola vulgar

04/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola de ca l’Inglada (JG)

________________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

21/06/15: 2 joves al riu, al seu pas per L’Hosdpitalet (CS, JF)

21/06/15: 1 adult al riu, entre la C-32 i el pont de Cornellà (CS, JF)

Saxicola rubetra / Tarabilla norteña / Bitxac rogenc

02/06/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz, VISTAVUI)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia atricapilla / Curruca capirotada / Tallarol de casquet

28/06/15: 1 ex. cantant a una albereda de la pineda de La Pava (EY, RB)

14/06/15: 1 ex. al riu, a l’alçada de Cornellà (GLSEOBCN)

10/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (SR)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

12/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

09/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

04/06/15: 2-3 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

02/06/15: 3 ex. als Aiguamolls Molins de Rei (Sergi Sales,VISTAVUI)

Phylloscopus sp.

14/06/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de l’AVE, al seu pas per Sant Boi; per la descripció dels observadors és molt probable que es tractés d’un mosquiter pàl·lid (GLSEOBCN)

__________________________________ FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

28/06/15: 1 ex. a la pineda de La Pava (EY, RB)

________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

16/06/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

___________________________________FAMÍLIA AEGITHALIDAE

Aegithalus caudatus / Mito / Mallerenga cuallarga

24/06/15: Grup familiar al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

24/06/15: 11 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (JG)

22/06/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

07/06/15: 8 ex. entrant als forats d’una infraestructura del riu, entre Sant Boi i Sant Joan Despí (EY, JG, RB); se senten pollets reclamant dintre d’un dels forats.

09/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

16-28/06/15: >4-5 territoris a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

10/06/15: 4-5 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

08/06/15: 4 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

10/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

04/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de corall senegalès

22/06/15: 29 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), Carlos Santisteban (CS), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Grup local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Jesús Fontcubierta (JF), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Manuel Caamaño (MC), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Rafa González de Lucas (RGL), Ramon Homs (RH), Sergi Bosch / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Xavi Larruy (XL), Xavier Santaeufemia (XS).

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 05/2015

Edició nº41 (maig de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariMaig15

Aquesta primavera hem gaudit d’una irrupció de falcó cama-roig sense precedents al Delta del Llobregat ja que s’han arrivat a observar un mínim de 12 exemplars junts. Però més que la quantitat el destacable ha sigut la presència continua durant dos setmanes d’aquest falcó (espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE) alimentant-se d’insectes a la zona agrícola de Can Dimoni i ca l’Inglada. Una vegada més queda palesa la importància d’aquest agrosistema deltaic per bona part dels milers d’aus migratories que utilitzen el Delta del Llobregat. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

25/05/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

15/05/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

09/05/15: 2 parelles al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (MCDLL)

04/05/15: 4 parelles al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

11/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

23/05/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni cap al mar (AS)

20/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

16/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FF / Ornitho.cat)

15/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

07/05/15: 2-3 parelles sobrevolant la zona agrícola entre Reguerons-Murtra (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

31/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/05/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/05/15: 22 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

25/05/15: 19 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

24/05/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

18/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/05/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/05/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

08/05/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

04/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB)

29/05/15: 1 parella a Can Dimoni (SR)

27/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

22/05/15: 1 parella a Can Dimoni (JGU / Ornitho.cat)

15/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

11/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

07/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

04/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

29/05/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

27/05/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (LG / Ornitho.cat)

20/05/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

07/05/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

20/05/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

25/05/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

19/05/15: 30 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

18/05/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/05/15: 37 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/05/15: 40 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

11/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

08/05/15: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

20/05/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

20/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat, AS, MCDLL)

04/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

02/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

03/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (PE/Ornitho.cat)

Mergus serrator / Serreta mediana / Bec de serra mitjà

25/05/15: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

*Dates molt tardanes per aquest anàtid que és molt escàs al litoral mediterrani i principalment de presència hivernal.

________________________________­­­­____FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (VC / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 parella a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

Coturnix coturnix / Codorniz / Guatlla

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

26/05/15: 1 ex. al tram final del riu, a l’illeta de les gavines corses (RB)

14/05/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

04/05/15: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

30/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

27/05/15: 1 jove de l’any a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

09/05/15: 31 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejeras / Martinet ros

31/05/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (LG / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/05/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (XL)

03/05/15: 2 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

23/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (AS)

16/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (AS)

09/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (AS, MCDLL)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

31/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

30/05/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat, RB)

29/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (SR)

27/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig

19/05/15: 1 a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

12/05/15: 1 ex. a l’Estany de l’Illa, platja del Prat (RB)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

19/05/15: 5 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

14/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

15/05/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (JO, RB)

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

04/05/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER, RB)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

05/05/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

24/05/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (JV / Ornitho.cat)

16/05/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

15/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (ER)

09/05/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

Falco vespertinus / Cernícalo patirrojo / Falcó cama-roig

31/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (LG / Ornitho.cat)

27/05/15: 8 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (PE / Ornitho.cat)

26/05/15: 12 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (PC / Ornitho.cat)

25/05/15: 9 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (PE / Ornitho.cat)

24/05/15: 16 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (GI, Consorci dels EENN)

23/05/15: 15 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (ER)

22/05/15: 13 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (FL, XS / CENDLL, RG / Ornitho.cat)

21/05/15: 15 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (JO, LT)

20/05/15: 9 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (RB, XL)

19/05/15: 4 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (FL / CENDLL)

18/05/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (ER)

15/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

Falco eleonorae / Halcón de Eleonora / Falcó de la reina

19/05/15: 1ex. sobre l’aiguabarreig Llobregat-riera Rubí (VS, VISTAVUI)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Porzana pusilla / Polluela chica / Rasclet

02/05/15: 1 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (AS)

*8ª citació al Delta del Llobregat  

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

07/05/15: 1 ex. escoltat a Reguerons (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

6-31/05/15: 1-2 pollades a la bassa de la UPC de Castelldefels

(MM, MS / Ornitho.cat)

30/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

25/05/15: 13 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

20/05/15: 1 pollada a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

10/05/15: 2 pollades al canal de la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

07/05/15: 2 pollades a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

12/05/15: 1 ex. a l’Estany de l’Illa, platja del Prat (RB)

_______________________________FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

31/05/15: 6 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

29/05/15: 11 ex. a Can Dimoni (SR)

27/05/15: 1 pollada a Can Dimoni (ER)

24/05/15: 10 ex. a Can Dimoni (ARS, EB, FP / Ornitho.cat)

20/05/15: 10-12 ex. a Can Dimoni (RB)

16/05/15: 7 parelles incubant a Can Dimoni (AS)

15/05/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 12 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

07/05/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

04/05/15: 12 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

31/05/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

30/05/15: 9 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

01/05/15: 13 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

27/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

27/05/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/05/15: 12 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (RB)

20/05/15: >6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/05/15: >16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: >8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: >26 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/05/15: >5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

08/05/15: >5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

04/05/15: >8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

15/05/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

20/05/15: >5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/05/15: >7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: 15-16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

20/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

18/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Calidris temminckii / Correlimos de Temminck / Territ de Temminck

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

01/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Philomachus pugnax / Combatiente / Batallaire

16/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

25/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

08/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

27/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JGU / Ornitho.cat)

15/05/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

16/05/15: 4 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (AS)

15/05/15: 10 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (JO, RB)

04/05/15: 2 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (ER, RB)

02/05/15: 5 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (AS)

22/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JGU / Ornitho.cat)

19/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

30/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

09/05/15: >8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

08/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

*Que es tingui constància, primera observació d’aquest limícola al riu Llobregat, ja que es tracta d’una espècie més habitual als espigons i sorrals de la franja litoral que no pas als aiguamolls interiors.

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

31/05/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

15/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/05/15: 2 ex. aturats a un camp de Can Dimoni (JO)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

09/05/15: >3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/05/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

25/05/15: 1 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (RB)

19/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

08/05/15: 1 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (CS)

Larus glaucoides / Gaviota polar / Gavinot polar

19/05/15: 1 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

*1a citació al Delta del Llobregat, espècie molt rara al mediterrani.

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

02/05/15: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AR / Ornitho.cat)

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

03/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

Sterna nilotica / Pagaza piconegre / Curroc

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

Chlidonias hybrida / Fumarel cariblanco / Fumarell carablanc / Fumatell

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/05/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMILIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

30/05/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

26/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

21/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JO)

20/05/15: 15 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (JO)

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

09/05/15: 1 ex. a la pineda de La Pava, Gavà (MCDLL)

_______________________________________FAMILIA CUCULIDAE

Cuculus canorus / Cuco / Cucut

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de la Bomba (MCDLL)

*Ocell de presència comuna fins fa 15-20 anys però que s’ha rarificat moltíssim.

__________________________________FAMILIA CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus / Chotacabras gris / Enganyapastors

15/05/15: 1 ex. descansant al marge del camí que voreja Can Dimoni (RB)

_________________________________________FAMILIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

27/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

26/05/15: 5 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JS, PC / Ornitho.cat)

24/05/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (ARS, XS / CENDLL)

23/05/15: 2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (ER)

21/05/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JO)

16/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (FF / Ornitho.cat, ER, RB)

15/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

07/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (ER)

______________________________________FAMILIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol

05/15: 15-25 ex. a un talús de la zona agrícola de Viladecans (ER)

_____________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

09/05/15: 1 ex. al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (MCDLL)

*Observació molt interessant ja que el blauet es considera un ocell no nidificant al Delta del Llobregat i aquestes dates corresponent plenament a la seva època de cria.

______________________________________FAMILIA ALAUDIDAE

Lullula arborea / Totovía / Cotoliu

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA HIRUNDIDAE

Riparia riparia / Avión zapador / Oreneta de ribera

27/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

20/05/15: 2 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

06/05/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Hirundo daurica / Golondrina daúrica / Oreneta cua-rogenca

21/05/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

20/05/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

03/05/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus campestris / Bisbita campestre / Trobat

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (MCDLL)

Anthus cervinus / Bisbita gorgirrojo / Piula gola-roja

18/05/15: 1 ex. als horts de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Motacilla flava feldegg / Lavandera boyera / Cuereta groga

20/05/15: 1 ex. a un conreu de Can Dimoni (RB)

*Subespècie migrant regular però molt escassa a la península ibèrica que nidifica als Balcans, Turquia i el Caucas.

Motacilla alba / Lavandera blanca / Cuereta blanca

27/05/15: 2 joves de l’any al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMILIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

30/05/15: 5 territoris al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (CS)

20/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

15/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

04/05/15: 1 parella a Can Dimoni (ER, RB)

09/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (MCDLL)

07/05/15: 1 mascle cantant a les jonqueres de Reguerons (RB)

01/05/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Saxicola rubetra / Tarabilla norteña / Bitxac rogenc

20/05/15: >5-6 ex. a un conreu de carxofes de Can Dimoni (RB)

19-20/05/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Erithacus rubecula / Petirrojo / Pit-roig

20/05/15: 1 ex. a un jardí de Bellvitge (RB)

09/05/15: 1-2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

06/05/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

*Darrers migrants prenupcials; malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part dels boscos ibèrics i europeus (fins i tot a parcs i jardins de les ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Sylvia atricapilla / Curruca capirotada / Tallarol de casquet

09/05/15: 1 mascle i 1 femella amb placa incobatriu anellats al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

*Malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part d’Europa (fins i tot a parcs i jardins d’algunes ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

Sylvia communis / Curruca zarcera / Tallareta vulgar

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Sylvia cantillans / Curruca carrasqueña / Tallarol de garriga

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (MCDLL)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

31/05/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

31/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

27/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS, EB, FP / Ornitho.cat)

23/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

22/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (JGU / Ornitho.cat)

20/05/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

16/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (FF / Ornitho.cat)

15/05/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 5 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

08/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

04/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

20/05/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

30/05/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

01/05/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

03/05/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

30/05/15: 1 ex. al riu, entre la C-32 i el pont de Cornellà (CS)

20/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

19/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

12/05/15: 1 ex. a la Roberta, platja del Prat (RB)

07/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons-Murtra (RB)

Hippolais icterina / Zarcero icterino / Bosqueta icterina

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/05/15: 1 ex. anellat a Can Dimoni (AS)

22/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (JGU / Ornitho.cat)

20/05/15: 3 ex. a Can Dimoni (XL)

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

19/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

20/05/15: 2 ex. al meandre de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

*Migrant regular però molt escàs a Catalunya que a aquesta primavera s’ha donat una irrupció sense precedents a tota la península ibèrica.

Phylloscopus sibilatrix / Mosquitero silbador / Mosquiter xiulaire

22/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JCR / Ornitho.cat)

05/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (Autor ocult / Ornitho.cat)

19/05/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (XL)

06/05/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Phylloscopus bonelli / Mosquitero papialbo / Mosquiter pàl·lid

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

09/05/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

*Malgrat que es tracta d’un nidifica a gran part dels boscos de l’Europa Occidental, al Delta del Llobregat no es coneix cap evidència reproductora segura.

________________________________ FAMILIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

23/05/15: 5 ex. anellat a la bassa gran de Can Dimoni (AS)

20/05/15: 1 ex. amb caràcters de la subespècie balearica al bosquet de ribera de Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMILIA LANIDAE

Lanius senador / Alcaudón común / Capsigrany

20/05/15: 1 ex. al meandre de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

09/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

08/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

Lanius sp.

09/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont nou; molt probablement es tractés d’un escorxador (MCDLL)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/05/15: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Covus corax / Cuervo / Corb

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

15/05/15: 2 ex. a un conreu entre Burés i Can Dimoni (RB)

09/05/15: 2 ex. a la zona agrícola de Burés (MCDLL)

07/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Burés (ER)

Garrulus glandarius / Arrendajo / Gaig

02/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

*Malgrat que es tracta d’un ocell comú a gairebé tota l’Europa Occidental, al Delta del Llobregat es coneixen menys de 10 observacions.

______________________________________FAMILIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

12/05/15: 1 ex. a la Roberta, platja del Prat (RB)

09/05/15: >8-9 territoris a les alberedes de la pineda de la Pava (MCDLL)

06/05/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

09/05/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de la Bomba (MCDLL)

07/05/15: 2 ex. a la zona agrícola de Reguerons-Murtra (RB)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

15-20/05/15: 1-2 ex. cantant a Can Dimoni (RB)

_____________________________________ESPECIES EXÓTICAS

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

23/05/15: 1 ex. fent niu a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Carlos Santisteban (CS), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontellas (FF), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Guillermo Izquierdo (GI), Josep Crusafont (JCR), Joan Guillamon (JGU), Javier Oliver (JO), Jordi Sala (JS), Javier Valladares (JV), Luis Gracia (LG), Lluís Toldrà (LT), Marató cooperativa del Delta del Llobregat (MCDLL), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pedro Bescòs (PB), Paul Castle (PC), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Rodríguez (SR), Sergi Sales (SS), Víctor Cañadas (VC), Víctor Sanz (VS), Xavi Larruy (XL), Xavier Santaeufemia / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (XS / CENDLL), Xavier Ruíz (XR)

 

 

Noticiari Ornitològic L’Atre Delta 04/2015

Edició nº40 (abril de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariAbr15

L’albirament d’un hortolà (espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE) a la zona agrícola durant la migració pre-nupcial, indica la importància de conservar les zones de conreu, no només en la seva extensió actual sinó també de manera compatible amb la biodiversitat. La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

21/04/15: 1 parella a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

19/04/15: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XR / Ornitho.cat)

18/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: 10 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

16/04/15: 12 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RH, FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

02/04/15: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

28/04/15: 9 adults més 1 parella amb 5 pollets de pocs dies al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/04/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

02/04/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE/Ornitho.cat)

13/04/15: 2 parelles al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

01/04/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (JG)

12/04/15: 1 mascle a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG / Ornitho.cat)

09/04/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/04/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/04/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

29/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (XR / Ornitho.cat)

18/04/15: 6 ex. a la bassa de Can Dimoni (XR / Ornitho.cat)

17/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

16/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

11/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (visita amb DEPANA)

08/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

28/04/15: 3-4 parelles al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 1 parella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 1 parella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 1 parella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/04/15: 4 parelles al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

13/04/15: 47 ex. entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret(RB)

28/04/15: 3 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

16/04/15: 1 parella a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 2 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

13/04/15: 4-5 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

07/04/15: 2 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

24/04/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (JGU / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

13/04/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Anas quequedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

23/04/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

17/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

28/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/04/15: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE/Ornitho.cat)

17/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 26 ex. entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret (RB)

22/04/15: 18 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

13/04/15: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

29/04/15: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

18/04/15: 3 ex. a la bassa de Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

28/04/15: 5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB, SR)

20/04/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

16/04/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

16/04/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

17/04/15: 1 parella a la zona agrícola de ca l’Inglada (AU, RB)

14/04/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

01/04/15: 1 parella a la zona agrícola de ca l’Inglada (AU, RB)

06/04/15: 2 adults a la zona agrícola de La Pava, un d’ells cantant (LT)

01/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (AU, RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

2-27/04/15: 1-3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/04/15: 2-3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

05/04/15: 17 ex. a la antiga desembocadura del Llobregat (JG)

_____________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

19/04/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei; màxim mensual (CF / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

17/04/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

10/04/15: 28 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

21/04/15: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

14/04/15: 12 ex. sobrevolant la bassa de la UPC Castelldefels (MS/Ornitho.cat)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

16/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

29/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. a la bassa Can Dimoni (RB)

17/04/15: 6 ex. a la bassa Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la bassa Can Dimoni (RB)

10/04/15: 4 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

06/04/15: 5 ex. sobrevolant la zona agrícola de La Pava (LT / Ornitho.cat)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

29/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

18/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

14/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

11/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (visita amb DEPANA)

08/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

28/04/15: 1 ex. remuntant el riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

??/04/15: 4 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (XL)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

19/04/15: 1 ex. aturat la bassa de Can Dimoni (AS)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

13/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

06/04/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP/Ornitho.cat)

05/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

02/04/15: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

28/04/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (RB)

22/04/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

19/04/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

Buteo buteo / Ratonero común / Aligot comú

29/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Falco eleonorae / Halcón de Eleonora / Falcó de la reina

19/04/15: 1 ex. sobre riu, entre Cal Lluquer i el mar (LE, SS / Ornitho.cat)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

19/04/15: 1 ex. a la pineda de la Pava (EY, JG, RB)

17/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

Falco tinnunculus / Cernícalo vulgar / Xoriguer comú

11/04/15: 1 parella copulant a una torre de la llum a la zona agrícola de ca l’Inglada; després el mascle entra a un forat d’una masia (visita amb DEPANA)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Porzana sp.

11/04/15: 1 ex. a Can Dimoni, molt probablement una polla pintada (AS)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

28/04/15: 2 pollicades a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/04/15: 1 adult amb 1 pollet a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

17-21/04/15: 1 niu a la bassa de Can Dimoni (RB)

18/04/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei; màxim mensual (AU)

18/04/15: 3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS)

09/04/15: 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

12/04/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

24/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

06/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

13/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

29/04/15: 14 ex. a Can Dimoni (RB)

21/04/15: 9 ex. a Can Dimoni (RB)

19/04/15: 5 ex. a Can Dimoni (ER)

18/04/15: >12 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: 6 ex. a Can Dimoni (RB)

16/04/15: 11 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 5 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

08/04/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

02/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

28/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

11/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB)

12/04/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG / Ornitho.cat)

25/04/15: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (EG / Ornitho.cat)

16/04/15: 1 ex. al riu, a la potabiltzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/04/15: 3 ex. al riu, a la potabiltzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

24/04/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

23/04/15: 12 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

20/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ERO / CENDLL)

15/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (SS / Ornitho.cat)

11/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande /Corriol gros

23-28/04/15: >15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

23/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

23/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

24/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

Calidris temminckii / Correlimos de temminck / Territ de temminck

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (Autor ocult / Ornitho.cat)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

13/04/15: 44 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

28/04/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

05/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

28/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG/Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

02/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

28/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

17/04/15: 4 ex. a Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

29/04/15: 6-7 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

18/04/15: 4 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

Tringa sp.

17/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; sembla una siseta (RB)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

28/04/15: >15-20 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

Gallinago gallinago / Agachadiza común / Becadell comú / Cegard

23/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/04/15: 1 ex. a una bassa de Can Dimoni (AS)

Gallinago sp.

17/04/15: 1 ex. s’aixeca d’un prat humit amb vegetació molt densa proper a Can Dimoni; per l’hàbitat i les característiques de l’exemplar (vol pesat i bec aparentment poc llarg) és probable que es tractes d’un becadell gros (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

17/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

04/04/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

03/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

17/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Larus genei / Gaviota picofina / Gavina capblanca

13/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

20/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

17/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

10/04/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (NO/Ornitho.cat)

05/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JBE/Ornithocat)

Sterna nilotica / Pagaza piconegre / Curroc

20/04/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

11/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

Chlidonias hybrida / Fumarel cariblanco / Fumarell carablanc

28/04/15: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

23/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

13/04/15: 2 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

28/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

13/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

03/04/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

Clamator glandarius / Críalo / Cucut reial

03/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

12/04/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (XL)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

16/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (ER)

______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Calandrella brachydactyla / Terrera común / Terrerola vulgar

17/04/15: 3 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

14/04/15: Estol de 15-20 alàudids a uns conreus entre ca l’Inglada i Cal Missaire; 2 ex. d’aquest estol són identificats com a terreroles vulgars (ER)

13/04/15: 9 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (XL)

14/04/15: 6 ex. a la zona agrícola de Can Comas (RB)

Alàudid sp.

06/4/15: 5 ex. sobrevolant la zona agrícola de la pineda de la Pava, molt probablement eren terreroles vulgars (LT / Ornitho.cat)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

25/04/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (EG / Ornitho.cat)

Riparia riparia / Avión zapador / Oreneta de ribera

24/04/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (JGU / Ornitho.cat)

21/04/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus campestris / Bisbita campestre / Trobat

17/04/15: 1-2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

13/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (XL)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

13/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Anthus pratensis / Bisbita común / Titella

17/04/15: 2-3 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

08/04/15: >12 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Anthus richardi / Bisbita de Richard / Piula grossa

29/04/15: 1 ex. dins de l’aeroport (XL)

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

20-21/04/15: Uns 50 ex. a un erm proper a Can Dimoni, amb 2 exemplars de la subespècie thunbergi , que nidifica a Fennoscàndia (ER, RB)

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

29/04/15: 1 femella a un erm proper a Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. cantant a un erm proper a Can Dimoni (RB)

25/04/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (EG / Ornitho.cat)

24/04/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (JGU / Ornitho.cat)

18/04/15: 3 territoris al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (CS)

09/04/15: 2-3 territoris al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

10/04/15: 1 ex. a un erm de la zona agrícola entre el riu i FGC de Molí Nou (RB)

Saxicola rubetra / Tarabilla norteña / Bitxac rogenc

01/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de La Ribera-Bomba (AU, RB)

Erithacus rubecula / Petirrojo / Pit-roig

2-27/04/15: 1-3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

13/04/15: 2 ex. al riu, un a la platgeta del pont en construcció i l’altre al tram final del riu, al costat de la depuradora (RB)

05/04/15: 12 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat; concentració totalment inusual al Delta amb la primavera tan avançada (JG)

*Darrers migrants prenupcials; malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part dels boscos ibèrics i europeus (fins i tot a parcs i jardins de les ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Locustella luscinoides / Buscarla unicolor / Boscaler comú

21/04/15: 1 ex. cantant a la bassa de Can Dimoni (RB)

Acrocephalus schoenobaenus / Carricerín común / Boscarla dels joncs

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

29/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/04/15: 3 ex. a la bassa de Can Dimoni (JR / Ornitho.cat)

18/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat, RB)

16/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

19-24/04/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

13-14/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Acrocephalus sp.

05/04/15: 1 ex. cantant a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat; sembla una boscarla mostatxuda (JG)

Sylvia borin / Curruca mosquitera / Tallarol gros

18/04/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS)

Sylvia communis / Curruca zarcera / Tallareta vulgar

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

01/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de La Ribera-Bomba (AU, RB)

Sylvia cantillans / Curruca carrasqueña / Tallarol de garriga

18/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

12/04/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG / Ornitho.cat)

Phylloscopus sibilatrix / Mosquitero silbador / Mosquiter xiulaire

27/04/15: >1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

21/04/15: >1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/04/15: >4 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/04/15: >2-3 ex. a la pineda de la Pava (EY, JG, RB)

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

18/04/15: >4 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: >2 ex. a Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

16/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER, RH / Ornitho.cat)

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

16/04/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Phylloscopus bonelli / Mosquitero papialbo / Mosquiter pàl·lid

19/04/15: >3 ex. a la pineda de la Pava (EY, JG, RB)

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

________________________________ FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata balearica / Papamoscas gris / Papamosques gris

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (MG, Consorci dels EENN)

*5a citació al Delta del Llobregat.

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

19/04/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

09/04/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

________________________________________FAMÍLIA LANIDAE

Lanius senador / Alcaudón común / Capsigrany

19/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/04/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/04/15: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Covus corax / Cuervo / Corb

21/04/15: 2 ex. aturats a un conreu llaurat de la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

11/04/15: 2 ex. a les instal·lacions de Burés (visita amb DEPANA)

02/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (LT / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

18/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

16/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

29/04/15: 2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

17/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

16/04/15: 2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: >2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

13/04/15: 10-15 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

08/04/15: 1-2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

01/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (AU, RB)

01/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de La Ribera-Bomba (AU, RB)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza hortulana / Escribano hortelano / Hortolà

21/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

17/04/15: 10 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

10/04/15: >15-20 ex. a un erm de la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou; màxim mensual en aquest indret (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

18/04/15: >50 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (GOCET)

12/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Salmerón (AS), Andreu Ubach (AU), Autor ocult / Ornitho.cat, Carles Furquet (CF), Carlos Santisteban (CS), Eduard Batista (EB), Eduard Gascón (EG), Eio Ramon (ER), Enric de Roa / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (ERO / CENDLL), Eva Yus (EY), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Grup Ornitològic del Centre Excursionista de Terrassa (GOCET), J.Bellavista (JBE), Jose García (JG), Joan Guillamon (JGU), Marcel Gil (MG), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Lluís Estrada (LE), Lluís Toldrà (LT), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Rafa González de Lucas (RGL), Ramon Homs (RH), Sergi Rodríguez (SR), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL), Xavier Ruíz (XR)

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 03/2015

Edició nº39 (març de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariMar15

Hi ha molts ocells que desperten interès entre els aficionats a l’ornitologia per la seva bellesa, per la seva raresa, pel seu comportament, etc. Entre tots hi ha un que arrossega un halo de misteri. El seu plomatge críptic i els seus costums tímids el converteixen en una mena de fantasma dels canyissars: el bitó. Malgrat que antigament havia nidificat a bona part dels aiguamolls de la península ibèrica, actualment la seva situació com a reproductor és crítica (amb només un mascle territorial a tota Catalunya el 2002). La destrucció d’extensos canyissars, la caça i els pesticides que minven les seves preses són les principals causes d’aquest declivi. A l’hivern rebem uns pocs exemplars de les poblacions més nòrdiques.
Al Delta del Llobregat, l’última dada de cria que es coneix és del 1955. La construcció de l’aeroport va reduir i fragmentar dràsticament els aiguamolls on nidificava. La seva exigència de grans canyissars fa que, a dia d’avui, només hivernin 1-3 exemplars entre Cal Tet i el Remolar, sent molt rar a la resta de la plana deltaica. La observació d’un exemplar a Can Dimoni sembla un indici de la insuficiència d’hàbitat òptim per aquesta espècie a la plana deltaica. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

16/03/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Alopochen aegyptiacus / Ganso de egipto / Oca egípcia

05/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL, PE, XS / CENDLL)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

31/03/15: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/03/15: 21 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 56 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15: >30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: >33 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

31/03/15: >60 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret (RB)

30/03/15: 7 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/03/15: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

29/03/15: 10 ex. a Can Dimoni (AD / Ornitho.cat)

26/03/15: 5 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 18 ex. a Can Dimoni (RB)

22/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

15/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

10/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

25/03/15: 25-30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret; una parella copulant (RB)

25/03/15: >6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

04/03/15: 14 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

08/03/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU / Ornitho.cat)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

31/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

27/03/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

27/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FH / Ornitho.cat)

24/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

27/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JBC / Ornitho.cat)

26/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

09/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

04/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

26/03/15: 4 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

09/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (VE / Ornitho.cat)

25/03/15: 2 ex. a l’antiga desembocadura del Llobregat (JG)

16/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

02/03/15: Uns 70 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Anas quequedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

30/03/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

29/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

22/03/15: 3 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

21/03/15: 8 ex. a Can Dimoni (ER)

10/03/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

22/03/15: 4 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

27/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FH / Ornitho.cat)

16/03/15: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

27/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

25/03/15: 6 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

22/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

15/03/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

29/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (AD / Ornitho.cat)

27/03/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

16/03/15: 14 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

13/03/15: 13 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

27/03/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JBC / Ornitho.cat)

26/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

09/03/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

09/03/15: 8 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

02/03/15: 14 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

26/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

25/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

16/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

31/03/15: Estol de 12 ex. en migració sobre la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/03/15: 22 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

20/03/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS / Ornitho.cat)

09/03/15: 2-3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

27/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

25/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

17/03/15: >5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

13/03/15: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

09/03/15: Uns 90 ej. a l’ajocador del riu, entre la C-31 i Sant Boi (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

09/03/15: 9 ej. a l’ajocador del riu, entre la C-31 i Sant Boi (RB)

Botaurus stellaris / Avetoro / Bitó

02/03/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (SB / CENDLL)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

10/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

15/03/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/03/15: >1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

05/03/15: >1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

02/03/15: >1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

31/03/15: 2 ex. en migració sobre la zona agrícola de Reguerons (RB)

26/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

22/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JR, MSE / Ornitho.cat)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

24/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

27/03/15: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

17/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28-31/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP, RB, SG / Ornitho.cat)

27/03/15: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24-26/03/15: 40 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JS, PE / Ornitho.cat)

18-22/03/15: 39 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER, FP / Ornitho.cat, RB)

17/03/15: 35 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CL, PE / Ornitho.cat)

16/03/15: 35 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

15/03/15: 35 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER, PB, QM / Ornitho.cat)

14/03/15: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

12/03/15: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

09/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

07/03/15: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

06/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

05/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

27/03/15: 1 ex. al riu, sobre la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

30/03/15: 7 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

25/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

10/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

08/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

02/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

01/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (CG, JS / Ornitho.cat)

22/03/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Boi (JO / Ornitho.cat)

25/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

24/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. a l’antiga desembocadura del Llobregat (JG)

____________________________________FAMILIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

27/03/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

25/03/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

26/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

22/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

21/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

17/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (CL / Ornitho.cat)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (NO, QM / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

25/03/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

09/03/15: 1 ex. voltant sobre Viladecans (ER)

08/03/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Porzana porzana / Polluela pintoja / Polla pintada

27/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (JCA, LT, SR / Ornitho.cat)

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

02/03/15: 1 ex. a l’antiga desembocadura del Llobregat (JG)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

20/03/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/03/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (CS)

20/03/15: 8 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS, RB)

02/03/15: 6 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

25/02/15: 3 nius a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

04/02/15: >16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

08/03/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

31/03/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (DP / Ornitho.cat)

27/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JR, MSE / Ornitho.cat)

17/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

16/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 5 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

24/03/15: 1 ex. a l’estany de l’Illa (RB)

17/03/15: 1 ex. a l’estany de l’Illa (RB)

________________________________FAMILIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

22/03/15: 1 ex. al riu cap al mar, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

16/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

20/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

26/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

31/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

15/03/15: >4 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

10/03/15: >19 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

04/03/15: >23 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

02/03/15: >11 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

01/03/15: >15 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (CS, JF / Ornitho.cat)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico /Corriol petit

31/03/15: >12 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

10/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

20/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

31/03/15: 3 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

29/03/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Philomachus pugnax / Combatiente / Batallaire

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

06/03/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

Numenius sp. / Zarapito

31/03/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

13/03/15: 2 ex. remuntant al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

31/03/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

20/03/15: 9 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (CS)

10/03/15: 21 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

31/03/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

15/03/15: 15 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (NO, QM / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

16/03/15: Uns 140 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: Uns 300 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

15/03/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

31/03/15: >2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: >2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13-15/03/15: 5-6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 1 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

Larus cachinnans / Gaviota del Caspio / Gavià caspi

14/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (NO / Ornitho.cat)

*7a citació per al Delta del Llobregat.

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

25/03/15: Uns 200 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

Larus canus / Gaviota cana / Gavina cendrosa

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JR, MSE / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15:1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola del riu (RB)

Sterna caspia / pagaza piquirroja / xatrac gros

31/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMILIA CUCULIDAE

Clamator glandarius / Críalo / Cucut reial

10/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

07/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA APODIDAE

Apus melba / Vencejo real / Ballester

04/03/15: 1 ex. sobre Viladecans (ER)

______________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

13/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

10/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/03/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (DP / Ornitho.cat)

02/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

15/03/15: 1 femella a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

31/03/15: 1 ex. al tram final del riu, al costat de la depuradora (RB)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

23/03/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

20/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

26/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

15/03/15: 2-3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

10/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

30/03/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

28/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (SG / Ornitho.cat)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

09/03/15: 3 ex. a Can Dimoni (VC / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

16/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/03/15: 1 ex. al marge esquerra del riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

15/03/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Saxicola rubecula / Tarabilla común / Bitxac comú

20/03/15: 4 territoris al riu, entre la C-31 i Sant Boi (CS)

09/03/15: 1-2 mascles cantant al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

O. oenanthe / Collalba gris / Còlit gris

25/03/15: 1 ex. a un camp proper a Can Dimoni (JO / Ornitho.cat)

__________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

11/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

09/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

_______________________________________FAMILIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

20/03/15: 1 ex. a un niu al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

________________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

09/03/15: 15 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre el Prat i Sant Boi (RB)

05/03/15: 16 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre el Prat i Sant Boi (RB)

Covus corax / Cuervo / Corb

22/03/15: 2 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Boi (RGL / Ornitho.cat)

10/03/15: 2 ex. sobrevolant Can Dimoni (RB)

05/03/15: 2 ex. sobrevolant el nucli urbà de Viladecans (ER)

04/03/15: 2 ex. a una torre elèctrica propera a Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMILIA PASSERIDAE

Petronia petronia / Gorrión chillón / Pardal roquer

30/03/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

*Espècie de distribució bàsicament circummediterrània al Paleàrtic, i present a bona part de Catalunya però rara a la franja costanera. Al Delta del Llobregat només es coneixen dues observació, una de un exemplar a uns conreus de Gavà el 17/12/2001 (http://www.deltallobregat.cat/files/4-179830-annex/006_01.pdf) i un altre de 4 exemplars a Can Dimoni el 13/3/2010 (http://www.ornitho.cat/)

_____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

31/03/15: >4-5 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

25/03/15: Uns 30 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

15/03/15: Uns 40 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

10/03/15: 35-40 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

04/03/15: 25-30 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

13/03/15: 6 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

11/03/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

04/03/15: 9 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

06/03/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

10/03/15: 3-4 ex. a Can Dimoni (RB)

01/03/15: >1 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (CS, JF)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

10/03/15: 1 ex. a un erm a Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

25/03/15: >2 ex. a Can Dimoni (JO)

10/03/15: 3 ex. a un erm a Can Dimoni, un d’ells cantant (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÓTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

17/03/15: 7 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

25/03/15: >35 ex. a Can Dimoni (JO / Ornitho.cat)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Artur Degollada (AD), Andreu Ubach (AU), Carlos Santisteban (CS), Carlos López (CL), Cristina Gil (CG), Daniel Pascual (DP), Eio Ramon (ER), Ferran Fontelles (FF), Fernando Hernández (FH), Ferran López (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Josep Bujons Carmona (JBC), Jose Castaño (JCA), Jesús Fontcubierta (JF), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Josep Ramoneda (JR), Jofre Sendròs (JS), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), María Sentís (MSE), Nico Ordax (NO), Pedro Bescòs (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Rafa González de Lucas (RGL), Ramon Homs (RH), Sergi Bosch (SB / CENDLL), Santi Guallar (SG), Sergi Rodríguez (SR), Víctor Cañadas (VC), Vicent Esteller (VE), Xavier Santaeufemia (XS)

 

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 02/2015

Edició nº38 (febrer de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariFeb15

 

El pinsà mec és un ocell que només nidifica a la taiga eurasiàtica però que durant l’hivern arriba fins a la franja litoral Nord-africana. A Catalunya és un hivernant regular però, a la costa, és més aviat escàs. La observació d’un exemplar a la zona agrícola de Sant Boi, més enllà de la seva raresa al Delta, ens indica que els x deltaics contribueixen de manera important a la riquesa avifaunística d’aquesta plana. Especialment a l’hivern, els seus conreus, erms i canals acullen regularment unes 55-60 espècies d’ocells (aproximadament un 50% dels hivernants deltaics). Moltes d’elles formen estols nombrosos, com els fringíl·lids, les titelles, les aloses, els pardals i els estornells. Malauradament, la intensificació agrícola (abús d’agrotòxics, eliminació de marges i erms, etc) i, darrerament, la caça, estan fent minvar dràsticament els efectius de moltes espècies. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

10/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer  (JS / Ornitho.cat)

05/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

28/02/15: ≥30 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB, JCM, PE / Ornitho.cat)

26/02/15: >33 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/02/15: 42 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer JO / Ornitho.cat)

23/02/15: >39 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/02/15: 33 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

14/02/15: ≥25 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

08/02/15: 24 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

05/02/15: 12 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

26/02/15: Una parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 3 ex. al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (CS)

09/02/15: 8 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/02/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MS, EB / Ornitho.cat)

26/02/15: 11 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

21/02/15: 7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (EB, AP / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/02/15: 7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/02/15: 1-2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

21/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (EB, AP / Ornitho.cat)

18/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

17/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

13/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/15: 10 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

06/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 10-12 ex. a Can Dimoni (RB)

14/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (CS)

14/02/15: 2 ex. a la bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

08/02/15: 50 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

05/02/15: >49 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

03/02/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

28/02/15: 4 ex. a la Bassa de laminació de la C-32 (MS, EB / Ornitho.cat)

26/02/15: >7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

18/02/15: 30 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/02/15: >55 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/02/15: >55 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

21/02/15: 7 ex. a Can Dimoni (EB, AP / Ornitho.cat)

20/02/15: ≥40 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

18/02/15: 57 ex. a Can Dimoni (RB)

17/02/15: ≥63 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

14/02/15: ≥10 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 45 ex. a Can Dimoni (RB)

05/02/15: 62 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 2 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/02/15: 2 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

10/02/15: 2 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 1 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/02/15: 3 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

09/02/15: 3 ex. a la desembocadura antiga del riu Llobregat (FP / Ornitho.cat)

*Quantitat totalment inusual fora del Remolar-Filipines i Cal Tet

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

27/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

14/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 14 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

08/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

05/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

18/02/15: ≥200 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (FF, JO / Ornitho.cat)

14/02/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (FPA / Ornitho.cat)

14/02/15: 47 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

25/02/15: 19 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (JO / Ornitho.cat)

23/02/15: >11 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

18/02/15: ≥15 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: >16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

08/02/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

05/02/15: >34 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

13/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

13/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (XL / Ornitho.cat)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

28/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MS, EB / Ornitho.cat)

27/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (LT / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

03/02/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RG / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

25/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (JO / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

25/02/15: 16 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels, màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

28/02/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

18/02/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

18/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/02/15: 1 ex. a la Bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 2 ex. a la Bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

12/02/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

28/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JCM / Ornitho.cat)

25/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO / Ornitho.cat)

23/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

14/02/15: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

19/02/15: 4 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejeras / Martinet ros

22/02/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, a l’alçada de Can Simó; segurament es tracta del mateix exemplar observat l’1 de gener al mateix indret (ER)

*Dates molt primerenques per aquest migrant transsaharià que a Catalunya només hiverna al Delta de l’Ebre.

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

27/02/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

19/02/15: 2 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (CS)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

23/02/15: >20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

22/02/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, per sobre de la C-31 (ER)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

06/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28/02/15: 20 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCM / Ornitho.cat)

26/02/15: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/02/15: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

23/02/15: 23 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

20/02/15: 22 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (MM, LXT / Ornitho.cat)

18-21/02/15: 21 ex. al riu, entre el pont construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

17/02/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

15/02/15: 13 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

14/02/15: 12 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

11-12/02/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL/CENDLL)

10/02/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat, FL / CENDLL)

09/02/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

03/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat, FL / CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

14/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

14/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

02/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (OT / Ornitho.cat)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

6/02/15: 1 femella adulta a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

27/02/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL/CENDLL)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

22/02/15: 1 ex. a la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

27/02/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

14/02/15: 16 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

13/02/15: 18 ex. a la bassa de laminació de la C-32; màxim mensual en aquest indret (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

26/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO / Ornitho.cat)

23/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/02/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO / Ornitho.cat)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

09/02/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/02/15: ≥1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (FF, JO / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

25-27/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO, RB)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

28/02/15: 1 ex. a uns camps propers Can Dimoni (MS, EB / Ornitho.cat)

27/02/15: ≥6 ex. a uns camps propers Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 29 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (FL/CENDLL)

18/02/15: >25 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

13/02/15: 33 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

06/02/15: 32 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

24/02/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JB / Ornitho.cat)

20/02/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT / Ornitho.cat)

12/02/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico /Corriol petit

09/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (FP / Ornitho.cat)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

23/02/15: 3 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

06/02/15: Estol d’11ex. sobrevolant Can Dimoni que acaben aterrant a uns conreus del camí de ca l’Inglada (RB)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

05/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Limosa lapponica / Aguja colipinta / Tètol cuabarrat

28/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

18/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

18/02/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

13/02/15: 15 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

27/02/15: ≥8 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: ≥8 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

27/02/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL/CENDLL)

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

19/02/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FL / CENDLL, MC, SB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

14/02/15: ≥30 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (XR / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

23-28/02/15: 5 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció; màxim mensual en aquest indret (JCM / Ornitho.cat RB)

Larus cachinnans / Gaviota del Caspio / Gavià caspi

08/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

09/02/15: Uns 200 ex. sedimentats a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / charrán patinegro / xatrac bec-llarg

08/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PSITACIIDAE

Psittacula krameri / Cotorra de Kramer / Cotorra de Kramer

19/02/15: 3 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 20 ex. a la bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

12/02/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

26/02/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (FL/CENDLL, RB)

_____________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

28/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCT, MS, EB / Ornitho.cat)

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

21/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB, AP / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

08/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

05/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

19/02/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (CS)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

02/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (OT / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

13/02/15: 1 femella a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

14/02/15: 15 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

14/02/15: 8 ex. a la bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

12/02/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

14/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 3-4 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

06/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

08/02/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

08/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Anthus richardi / Bisbita de Richard / Piula grossa

25/02/15: 2 ex. dins de l’aeroport (XL)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

__________________________________FAMILIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

19/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

05/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

20/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/02/15: 2 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

19/02/15: 2 ex. a la Bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

19/02/15: ≥3 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

14/02/15: 5 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

13/02/15: 4 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (CO / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

14/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

06/02/15: 5 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

Covus corax / Cuervo / Corb

26/02/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

23/02/15: 1-2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

13/02/15: 2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

26/02/15: >4 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

18/02/15: >1 ex. a Can Dimoni (RB)

13/02/15: >3 ex. a Can Dimoni (RB)

6/02/15: >2 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

26/02/15: 1 mascle al camí de Ferran Puig (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

26/02/15: 2 ex. a la pineda de la Pava (MS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

28/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (MS, EB / Ornitho.cat)

26/02/15: >1 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

18/02/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

17/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

14/02/15: 5 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: >5-10 ex. a Can Dimoni (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

06/02/15: >13 ex. a Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

27/02/15: ≥2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: ≥2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________ESPECIES EXÓTICAS

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

26/02/15: >10 ex. ajocant-se a Can Dimoni (RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Abel Julien (AJ), Andrea Peralta (AP), Antonio Rodriguez Sinovas (ARS), Carles Furquet (CF), Carles Oliver (CO), Carlos Santisteban (CS), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL), Francisco Pou (FP), Ferran Pascual (FPA), Josep Bel (JB), Josep Lluís Cortés Montesinos (JCM), Javier Oliver Alejos (JO), Jordi Sala (JS), Javier Vadallares (JV), Lluís Toldrà Bastida (LT), María Cabau (MC), Manuel Caamaño Torres (MCT), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Olga Torne (OT), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Bosch (SB), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL), Xavier Ruiz (XR)

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 01/2015

Edició nº37 (gener de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariGen15

La presència regular d’1-2 arpelles vulgars (espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE) caçant al tram del riu entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer és un indicador més de la importància d’aquest indret com a un dels millors aiguamolls de tota la plana deltaica. Recordar que la DIA (declaració d’impacte ambiental) del desviament de la desembocadura del Llobregat per ampliar el port de Barcelona, obligava a dotar-la de protecció ambiental. 10 anys després encara no s’ha executat aquest mandat malgrat els seus valors naturals, i per això continua patint amenaces com la navegació i pesca esportiva. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

4-28/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JC, JB, JCJ, FF, FP, MM / Ornitho.cat, RB)

10/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

Branta leucopsis / Barnacla cariblanca / Oca de galta blanca

22/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JC, JB, JCJ, FF/ Ornitho.cat, FL / CENDLL, XL)

21/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Espècie rara a Catalunya i 4a citació pel Delta del Llobregat; el dia 21 també es va observar simultàniament un exemplar a Cal Tet i un altre al Remolar (Consorci EENN)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

28/01/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/01/15: ≥15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JC, JB, JCJ, FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 6 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (CAI)

10/01/15: 18 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM, CO / Ornitho.cat)

09/01/15: 23 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/01/15: 27 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP/ Ornitho.cat)

04/01/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP, MM/ Ornitho.cat)

02/01/15: ≥25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE/ Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CAI)

11/01/15: 2 ex. al riu, entre els ponts de la C-32 i Cornellà (CS)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

29/01/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

28/01/15: 7 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

27/01/15: ≥105 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

10/01/15: 43 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

22/01/15: ≥20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, CL, FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 66 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

09/01/15: 20-30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/01/15: 4 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CAI)

09/01/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS/ Ornitho.cat)

11/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/01/15: 10 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot

31/01/15: ≥30 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

28/01/15: 60 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (XL)

17/01/15: 22 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAI)

09/01/15: 8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/01/15: 8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

28/01/15: 75 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

26/01/15: 15 ex. a Can Dimoni (JP / Ornitho.cat)

24/01/15: 16 ex. a Can Dimoni (ML / Ornitho.cat)

17/01/15: 53 ex. a Can Dimoni (CAI)

14/01/15: 55-60 ex. a Can Dimoni (RB)

10/01/15: 11 ex. a Can Dimoni (AS)

09/01/15: 58 ex. a Can Dimoni (RB)

05/01/15: 2 ex. a Can Dimoni (RG)

28/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

27/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

22/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JB / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

29/01/15: 5 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí; màxim mensual en aquest tram del riu (AA, MP)

28/01/15: >9 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

17/01/15: 127 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (CAI)

11/01/15: 35 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (CS)

11/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS/ Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

31/01/15: >1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAI)

28/01/15: 5 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CAI)

05/01/15: 54 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

08/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL/ Ornitho.cat)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

28/01/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

09/01/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

31/01/15: ≥6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

17/01/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAI)

11/01/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

09/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32; molt probablement es

tracta d’un exemplar diferent a l’observa’t a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

28/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, CL, FF / Ornitho.cat)

20/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MS, JB / Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM, CO / Ornitho.cat)

07/01/15: 1ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP /

Ornitho.cat)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/01/15: 1ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

02/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FE, JF)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

21/01/15: ≥30 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat

10/01/15: 70 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (QM, CO / Ornitho.cat)

10/01/15: 126 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret (QM / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

17/01/15: 6 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CAI)

11/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS)

17/01/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP, CAI)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/01/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FE, JF)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

28/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

17/01/15: 1-2 ex. a les platges de Gavà (CAI)

22/01/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FT, JCJ, FF / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (CL / Ornitho.cat)

04/01/15: 6 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

19/01/15: Uns 205 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

01/01/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, a l’alçada de Can Simó, per sobra de la carretera de Viladecans-Gavà (ER)

*Dates molt primerenques per aquest migrant transsaharià que a Catalunya només hiverna al Delta de l’Ebre.

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

13/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit

17/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CAI)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

17/01/15: 1 ex. sedimentat al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CAI)

17/01/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (CAI)

13/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MM / Ornitho.cat)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

14/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/01/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, a l’alçada de Can Simó, per sobre de la carretera de Viladecans-Gavà (ER)

Ciconia nigra / Cigüeña negra / Cigonya negra

17/01/15: 1 ex. sobrevolant el riu, a l’alçada de Sant Boi direcció Viladecans; porta com a mínim una pota trencada (CAI)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

27/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL, PE)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

26/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (JP / Ornitho.cat)

27/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

13/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

09/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

02/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

11/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

29/01/15: 3 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí; màxim mensual en aquest tram del riu (AA, MP)

26/01/15: 19 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (JP / Ornitho.cat)

18/01/15: 10 ex. als aiguamolls de Molins de Rei; màxim mensual en aquest indret (AU / Ornitho.cat)

17/01/15: 28 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CAI)

11/01/15: 16 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i Cornellà (CS)

11/01/15: 16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

21/01/15: 2 ex. a l’estany de l’Illa (RB)

22/01/15: 1 ex. entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (CAI)

22/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

13/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

09/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/01/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MM/ Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

20/01/15: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JB, MS / Ornitho.cat)

17/01/15: 10 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (CAI)

14/01/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JB, MS / Ornitho.cat)

09/01/15: 10 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

17/01/15: 12 ex. a un camp proper a Can Dimoni (CAI)

05/01/15: 10-11 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

14/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

17/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (CAI)

05/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

20/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MS, JB / Ornitho.cat)

07/01/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP/ Ornitho.cat)

05/01/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/01/15: 6 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (JBO)

11/01/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

17/01/15: 7 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (CAI)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

17/01/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAI)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

05/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

26/01/15: 4 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (JP / Ornitho.cat)

11/01/15: 7 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i Sant Boi (CS)

__________________________________________FAMILIA LARIDE

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

03/01/15: ≥30 ex. entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció; màxim mensual en aquest indret (PE / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

29/01/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

17/01/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

13/01/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE, CO / Ornitho.cat)

11/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MM / Ornitho.cat)

10/01/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM, CO / Ornitho.cat)

5-9/01/15: 3-5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

29/01/15: Uns 300 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/01/15: Uns 550 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Larus canus / Gaviota cana / Gavina cendrosa

22/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, CL / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

17/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

14/01/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

22/01/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ, FF / Ornitho.cat)

07/01/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PSITACIIDAE

Psittacula krameri / Cotorra de Kramer / Cotorra de Kramer

22/01/15: 3ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

11/01/15: 3ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

18/01/15: 3 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (AU / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

27/01/15: 1 ex. a la gola de la riera de Canyars (RB)

17/01/15: 1 ex. a la riera de Canyars entre la C-31 i la C-32 (CAI)

27/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

07/01/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

15/01/15: 6 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

07/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, RG)

02/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FE, JF)

11/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

11/01/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

04/01/15: 1 ex. a l’abocador de Viladecans (MS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

23/01/15: 1 ex. cantant a la pineda de la Pava, Gavà (LT)

17/01/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

17/01/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica / Golondrina común / Oreneta vulgar

26/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

28/01/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

27/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

22/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JB / Ornitho.cat)

21/01/15: 8 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

22/01/15: ≥3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ, FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 6 ex. a la desembocadura antiga del Llobregat (PP / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

22/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JB / Ornitho.cat)

22/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. a la riera de Canyars i 1 ex. a Can Dimoni (CAI)

__________________________________FAMILIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

28/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/01/15: 3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà i 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAI)

10/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

17/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet i 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

05/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Acrocephalus melanopogon / Carricerín real / Boscarla mostatxuda

17/01/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAI)

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

14/01/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG)

10/01/15: 1 ex. a uns conreus propers a Can Comas (AS)

09/01/15: 1 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

05/01/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

26/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

28/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

27/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

21/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

12/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

22/01/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

______________________________________FAMILIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

22/01/15: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

19/01/15: 2 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

17/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí; màxim mensual en aquest indret del riu (AA, MP, CAI)

17/01/15: 1-3 ex. a diferents punts de la zona agrícola entre Can Dimoni i el riu (CAI)

09/01/15: 5-6 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

05/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (XT / Ornitho.cat)

Covus corax / Cuervo / Corb

17/01/15: 2 ex. aturats a la pineda de la Pava a les 9,45h, i 2 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de Ferran Puig a les 13h (CAI)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

29/01/15: 6 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

22/01/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (CAI)

14/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

05/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RG)

09/01/15: 4 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

05/01/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

28-30/01/15: 5 ex. a un parc amb casuarines de Cornellà (AS)

17/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CAI)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

29/01/15: >2 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

17/01/15: Uns 15 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

06/01/15: 12 ex. a la riera de Sant Climent, per sobra de la carretera de Viladecans-Gavà (ER)

05/01/15: >3-4 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

29/01/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

23/01/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (LT)

17/01/15: 5 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

11/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig, 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (CAI)

17/01/15: 6 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP, CAI)

09/01/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/01/15: 2 ex. a Can Dimoni (RG)

_____________________________________ESPÈCIES EXÓTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

29/01/15: 34 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

17/01/15: >40 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CAI)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Andreu Ubach (AU), Cens Alternativu Invernants (CAI)*, Carlos Lopez (CL), Carles Oliver (CO), Carlos Santisteban (CS), Eio Ramon (ER), Francesc Ermi (FE), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Francina Turon (FT), Josep Bel (JB), Jaume Bartra (JBA), Joaquim Bonfill (JBO), Jordi Cebrian (JC), Jaume Campderròs Jordà (JCJ), Josep Farreny (JF), Jose García (JG), Jorge de Pedro (JP), Lluís Toldrà (LT), Mireia Lara (ML), Mayca Martí (MM), Marta Segarra (MS), Marc Pérez (MP), Pau Esteban (PE), Pedro Plans (PP), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Rafael González de Lucas (RGL), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL)

*Participants del Cens alternatiu dinvernants (CAI): Jordi Cebrian , Albert Molero, Antonio Salmerón, Ferran Arenas, Jose García, Carlos Nos, Ricard Gutiérrez, Pedro Plans, Tobi Aparicio, Eva Yus, Max Solana, Emilio i Víctor, Nico Ordax, Clara Casabona, Salvador Aparicio, Yaima Servidio, Enric Larreula, Irene Santisteban, Carlos Santiesteban, Raúl Bastida, Àngel Arroyes, Marc Pérez, Sergi Sales, Jesús Mª Fontcubierta, Ricard Figeurola, Salva Solé, Roge Moreno, Javier Ruiz, Francisco Javier Hernando

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: