/
archivos

agroecosistemes

This tag is associated with 3 posts

Can Dimoni, els agroecosistemes del Delta del Llobregat

Can Dimoni puesta sol -JA Mate-Visitem una petita illa protegida en el si de la gran zona agrícola del delta del Llobregat, amb la biodiversitat que tenen els ecotons: transicions entre zones humides, agrícoles i rurals.

Es tracta d’un itinerari totalment planer d’uns 6-7 km pels terrenys agrícoles al voltant de les bases de Can Dimoni de Sant Boi de Llobregat, incloses a una IBA o àrea d’importància per als ocells (IBA Nº140, delta del Llobregat). Coneixerem els valors agrícoles i naturals que atresoren aquests camps de conreu i la seva xarxa de canals, així com els serveis ambientals que ofereixen als habitants de l’àrea metropolitana (recàrrega de l’aqüífer i cicle de l’aigua, sobirania alimentària, qualitat paisatgística, etc).

També visitarem Cal Notari, una masia on es porta a terme un projecte agroecològic que desenvolupa la seva activitat tenint en compte el respecte per un entorn s’alt valor natural. Així mostrarem la importància de les pràctiques agrícoles en la conservació d’aquests agroecosistemes en perill d’extinció.

Comptarem amb ornitòlegs per ajudar en la interpretació de l’entorn, molt ric en aquest grup faunístic per la conjunció de diversos hàbitats.

  • Quan? Dissabte 11 d’abril, a les 8:45h (fins a les 13h aprox.)
  • On? Parada de bus L94L95 a Plaça Espanya, Barcelona *.
  • Organitzen: S.O.S. Delta i DEPANA

* Si es vol anar directament al punt d’inici de la visita el punt de trobada és l’acadèmia de tenis Sánchez-Casal, al km. 191 de l’autovia de Castelldefels C-31 (mapa), aprox a les 9:30h.

NOTA: El terreny es pla però es recomana portar calçat còmode, així com gorra, aigua i prismàtics, si s’en tenen.

Preu: gratuït per a socis/sòcies de DEPANA; 1 Eur per la resta. Es prega confirmació: info@depana.org, info@sosdeltallobregat.org, o Raúl  (639150757) abans de divendres al migdia.

Foto de can Dimoni cortesia de José Antonio Mate.

Anuncis

Exposició fotogràfica El Delta a vista d’ocell 05

Exposició fotogràfica “EL DELTA DEL LLOBREGAT, TAN EXCEPCIONAL COM DESCONEGUT”

Primera Part: El Delta a vista d’ocell

Plafó 05: L’agroecosistema: un espai productiu plè de vida

MOLT MÉS QUE CAMPS DE CONREUS

Paisatge agrícola (Eva Yus)

Els ecosistemes agrícoles són hàbitats molt humanitzats i productius; malgrat que la implantació dels conreus va suposar la pèrdua d’espais naturals i la seva fauna originària, les zones agrícoles acullen una diversitat d’espècies que s’han adaptat a les característiques del nou medi. Més enllà dels valors naturals, la zona agrícola genera d’altres beneficis ambientals:

  • A favoreix la infiltració de l’aigua de pluja i, per tant, la recàrrega dels aqüífers.
  • Esmorteïdor dels impactes antròpics sobre les reserves naturals.
  • Connector biològic entre les reserves naturals i Collserola i el Garraf.
  • Manteniment de l’equilibri territorial a una regió tan urbanitzada.
  • Enriquidor del mosaic paisatgístic deltaic.

Ubicació de les zones agrícoles al Delta del Llobregat (Rosa Cases)

Les zones agrícoles contribueixen a l’equilibri territorial i la recàrrega de l’aqüífer, alhora que acullen una important diversitat d’espècies adaptades a les característiques d’aquest medi.

CARXOFES I OCELLS

Camp de carxofes, el Prat de Llobregat (Pep Fernández)

Malgrat la profunda transformació de les darreres dècades, a dia de avui encara s’han conservat unes 4.000 ha. agrícoles a tot el delta. Des del 1.998 s’han protegit 3.332 ha. sota la figura del Parc Agrari. El cultiu que, amb diferència, ocupa més extensió és la carxofa, però a la resta de terrenys trobem una gran varietat de conreus d’horta. Els sòls sorrencs de Gavà afavoreixen els espàrrecs, cebes, porros, pastanagues, etc. Els fruiters tenen una presència secundària. Però aquesta figura de protecció no es basa només en valors agronòmics sinó també naturals.

Mussols (Eio Ramon)

QUÈ ÉS UN CONNECTOR BIOLÒGIC?

Daurades grosses i fredelugues (Salva Solé)

Per la supervivència de la fauna i flora d’un espai natural és imprescindible que les seves poblacions es puguin relacionar amb els dels espais naturals veïns. Al Delta del Llobregat, on les zones naturals estan especialment fragmentades, la zona agrícola compleix una funció molt important de connector de les reserves naturals amb els massissos del Garraf i de Collserola.

El Parc Agrari del Baix Llobregat també compleix la funció de connector biològic entre els diferents espais naturals de la conurbació barcelonina.

FLORA

Acull una interessant comunitat botánica associada a la xarxa de canals i a les zones ruderals. Destacar el “Equisetum ramosissimum”, un parent agrícola de la famosa cua de cavall.

FAUNA

Cuereta groga (Salva Solé)

Entre l’avifauna típica d’aquest medi trobem el mussol, el xoriguer, la puput, la cuereta groga, la cogullada, fringíl·lids, etc Aquests conreus també són utilitzats per algunes espècies d’ocells protegides per la legislació europea, com el torlit, la daurada grossa, el corriol pitroig, la terrerola, el trobat, etc. Altra fauna interessant i amenaçada són els eriçons i tòtils.

Eriçó (Eio Ramon)

REGRESSIÓ D’OCELLS AGRÍCOLES

Segons SEO/BirdLife, les aus d’espais agrícoles són les que han sofert una major regressió a nivell europeu en les darreres dècades. La intensificació dels conreus i l’abús d’agrotòxics en són els grans responsables. El delta, on predominen els conreus minifundistes i relativament variats, contribueix a la conservació d’aquest grup d’ocells. Tot i aixó, s’han de millorar molts aspectes ambientals de l’agricultura convencional.

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaro

Torlit (Salva Solé)

Mitjançant El Delta del Llobregat a vista de pájaro.

Més info

Gràcies als companys del grup local de SEO per digitalitzar l’Exposició!

Inusual bando de alcaravanes en la zona agrícola del Delta del Llobregat

4 de febrero de 2013
Raúl Bastida

Un gran bando de alcaravanes en los alrededores de Can Dimoni pone en relieve la zona agrícola para la fauna y nos recuerda la falta de gestión de especies protegidas.

El pasado 21 de enero se observó un bando de unos 80 alcaravanes (Burhinus oedicnemus) en la zona agrícola de Can Dimoni (Jose García). Al día siguiente todavía permanecía un grupo de 53 ejemplares en la misma zona (Raúl Bastida). A los pocos días ya no se ha localizado este bando tan numeroso y sólo se ven los 15-20 ejemplares que están en la zona desde noviembre de 2012. Probablemente esta aparición de tantos alcaravanes esté relacionada con el episodio de fuertes vientos del NO que azotaron a Catalunya los días previos a la observación, siendo una irrupción temporal de ejemplares procedentes de “Secans de Lleida”.

Desde 2006 se tiene constancia de la hivernada de 10-20 ejemplares de este ave en este sector del Delta del Llobregat. Hasta la década de los 60 fue un hivernante común con bandos de hasta 100 individuos, pero el cambio de cultivos y la destrucción de buena parte de su hábitat (ampliación del aeropuerto y del puerto, etc) han provocado una rarificación acusada. Así que en los últimos 40 años no se tiene constancia alguna de un bando tan numeroso.

Esta zona agrícola de Can Dimoni tiene una especial importancia. Días después de la observación de los 80 alcaravanes apareció un bando de 87 chorlitos dorados (Pluviales apricaria) y unas 90 avefrías (V. vanellus) (Jose García). Y todavía más sorprendente, fue la observación de una lechuza campestre (Asio flammeus) el pasado 3 de febrero (Raúl Bastida).

Alcaraván común

Alcaraván común (Salva Solé)

Las zonas agrícolas son imprescindibles para la avifauna

Estos campos de cultivo que han sobrevivido a la profunda transformación del Delta del Llobregat (unas 3000 Ha), además de su enorme valor agrícola y de los servicios ambientales que ofrecen (recarga del acuífero, equilibrio territorial, pulmón, paisaje, espacio de ocio y estudio, etc.) conforman también un hábitat natural fundamental para la comunidad de aves deltaicas. Éstas no entienden de fronteras y la superficie de los espacios naturales protegidos (sólo un 10% de toda la llanura) son claramente insuficientes para cubrir sus necesidades. A esto hay que añadir un papel como conectores biológicos, y amortiguadores de impactos atrópicoss sobre las reservas.

Muchas de la especies que utilizan estas zonas agrícolas asiduamente (tanto las invernantes, como las migrantes y nidificantes) están incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves de la UE. El alcaraván es una de ellas, así como otros invernantes como el chorlito dorado y el aguilucho pálido, nidificantes como la terrera común o el avetorillo (en los canales), y migrantes como la bisbita campestre y el cholito carambolo.

Chrolitos dorados (Eio Ramon)

Chorlitos dorados (Eio Ramon)

La desidia de la Administración: especies y espacios

Las zonas agrícolas apenas cuentan con protección ambiental, la del Parc Agrari, muy vaga  y efímera (como se ha podido poner de manifiesto con el caso Eurovegas) y algunas zonas testimoniales de Red Natura 2000. Pero debido a su riqueza ornitológica se incluyeron el 2011 en la revisión de la Important Bird Area Delta del Llobregat (un inventario de zonas que deberían protegerse).

Por ello una vez más debemos recordar a las administraciones, que la Directiva de Aves de la Unión Europea obliga a la protección de los espacios que utilizan estas especies de aves a lo largo del año. De ello se deduce que de acuerdo con la citada Directiva, debe protegerse toda la zona agrícola en torno a Can Dimoni y gestionar estos espacios de manera que se garantice su supervivencia.

Está demostrado que para un número muy importante de especies de aves del Anexo I de la Directiva, la zona agrícola tiene un papel incluso más relevante del que actualmente desempeñan las zonas ya protegidas, ya que en éstas los terrenos agrícolas son muy escasos y no cubren, ni de lejos, las necesidades de estas especies.

Más información

Informe para la adecuación de la ZEPA a la nueva IBA del Delta del Llobregat
El Tribunal Supremo ratifica el valor del inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) de SEO/BirdLife
Ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat
Crónica de la salida por la zona agrícola de Gavà

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.217 other followers

Twitter

Busca per temes

Anuncis
%d bloggers like this: