/
archivos

Censos

This category contains 147 posts

50 edicions del noticiari d’aus alternatiu del delta del Llobregat

Noticiari_collage_1El noticiari ornitològic «l’Altre Delta» ha arribat a la 50ª edició ininterrompuda des de fa 4 anys. Va néixer amb l’esperit de mostrar el delta oblidat, el que no surt als itineraris de natura dels fulletons, el que se’ns ha negat amb les fronteres amargues de les RRNN i espais protegits, que amaguen el que hi ha fora com si foren parcs urbans, aïllats del món. Aquest delta està ple de sorpreses i biodiversitat i mereix que se’l reconegui i es protegeixi.

Parlem de més de 3000 Ha. (3 vegades més que les que estan protegides) que costa mostrejar, mai no s’acaba aquest altre delta, per això com a eina científica té les seves limitacions, tot i que ha servit per nodrir al·legacions, informes i recursos de tota mena per defensar aquestes àrees. Parlem d’hàbitats molt diversos, des de petites bases i aiguamolls, canals agrícoles, erms i camps del nostre paisatge rural, pinedes i la successió de transicions entre aquests, que tanta riquesa dóna al nostre delta.

El noticiari ha evolucionat, però no han canviat les espectaculars portades (dels nostres amics i col·laboradors) ni la màgia de la descoberta de noves espècies i les seves dinàmiques, com nous nidificants que es van confirmant, o espais sorprenents que es tornen emblemàtics per migrants o hivernants.

També ens ha mostrat com les espècies lluiten per sobreviure en un entorn molt hostil, amb una presència humana excessiva i poc sensible, una fragmentació del paisatge sense pietat, i centenars de caçadors disparant a tot el que es mou, portant a l’extinció local a aus tan comunes com el collverd.

Confiem poder continuar la nostra tasca de divulgació i defensa amb la col·laboració dels nombrosos voluntaris/àries que també s’han fet seu aquest vulnerable espai.

El trobareu a sosdeltallobregat.org/noticiari-ornitologic.

Imatge: Algunes portades del noticiari

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 02/2016

Edició nº50 (febrer de 2016) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariFeb16

La gavina menuda (Larus minutus) és la més petita del seu gènere, detall apreciable fins i tot al costat de les gavines vulgar i capnegra.

El seu principal nucli reproductor es troba a l’antiga Unió Soviètica, entre els rius Ural i Obi, i a l’est del Llac Baikal, trobant-se distribuïda de forma puntual pel centre i nord d’Europa i els països del Bàltic. També hi ha un petit contingent reproductor a Amèrica del Nord, a la regió dels Grans Llacs, on va criar per primera vegada al Canadà el 1962.

Les aus europees hivernen a les costes atlàntiques entre el Mar d’Irlanda i el Marroc, i en menor nombre a la Mediterrània occidental. En canvi, les aus siberianes hivernen en els mars Caspi, Negre i Mediterrani oriental. Mentre que la població més oriental hiverna al Mar d’Okhotsk i Japó.

Com passa amb altres espècies, el seu hàbitat de nidificació no coincideix amb el d’hivernada. Mentre durant l’època reproductora prefereix zones humides interiors, a l’hivern es troba molt més lligada a la franja marina litoral (fins al marge de la plataforma continental). Les observacions als cursos fluvials interiors i a les masses d’aigua continentals (com el riu Segre i els estanys d’Ivars i de Banyoles a Catalunya) són molt escasses i molt localitzades a la península Ibèrica.

Malgrat que durant la migració prenupcial es poden observar puntualment fluxos de centenars i algun miler d’exemplars sobre el mar, la seva població hivernant és molt escassa a Catalunya, estimada en uns 12-23 exemplars segons l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Res a veure amb els milers d’exemplars de gavina vulgar i gavina capnegra que passen l’hivern a Catalunya.

Durant l’hivern la seva presència és major a les zones d’influència de les desembocadures dels rius, en especial del Delta del Llobregat però també de l’Ebre, la Tordera, el Besòs i d’altres cursos menors com la riera de Calonge.

El 22 de febrer d’aquest any es va observar un exemplar de gavina menuda sedimentada a un conreu de Can Dimoni. Estava associada a un grup de gavines vulgars que durant els hiverns s’endinsen a la zona agrícola de Can Dimoni, segurament atretes per les acumulacions de terra vegetal de l’empresa Burés, on troben aliment. També trobem conreus llaurats on descansar i en algunes èpoques de l’any alguns conreus estan estanyats, on es renten les plomes del salnitre marí.

Així, aquesta observació és molt destacada geogràficament parlant. També té rellevància des de la perspectiva conservacionista, ja que aquesta espècie està inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE. És una llàstima que el Parc Agrari no tingui en compte aquests valors naturals, tot i enarborar la bandera mediambiental i estar dintre de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Ans el contrari, es permet la cacera de gavines, que podria afectar a espècies protegides com aquesta (o la capnegra i la corsa). La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annex I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

11/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RT / Ornitho.cat)

03/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

26/02/16: 21 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/02/16: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

21/02/16: ≥24 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XF / Ornitho.cat)

20/02/16: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

19/02/16: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

16/02/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/02/16: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/02/16: 18 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

11/02/16: 2 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

26/02/16: >55 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: ≥41 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

16/02/16: 55 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/02/16: 76 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/02/16: 52 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

20/02/16: 53 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

25/02/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

22/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

23/02/16: 8 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

12/02/16: 7 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

22/02/16: 26 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (XL)

21/02/16: >9 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (EY, JG, RB)

19/02/16: >30 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

11/02/16: >22 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

18/02/16: 16 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA; VISTAVUI)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

22/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

22/02/16: 4 ex. a Can Dimoni (XL)

21/02/16: 4 ex. a Can Dimoni (EY, JG, RB)

16/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

09/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

08/02/16: ≥3 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

20/02/16: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

23/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

22/02/16: 1 parella a la bassa gran de Can Dimoni (XL)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

26/02/16: >8 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

19/02/16: ≥8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

16/02/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

26/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Melanitta fusca / Negrón especulado / Ànec fosc

23/02/16: 1 ex. a la gola del riu (MG, Consorci)

*Espècie hivernant rara a Catalunya fora del Delta de l’Ebre/Aiguamolls de l’Empordà i en clar declivi al Delta del Llobregat.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, Cormorant

08/02/16: ≥15 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat); màxim mensual en aquest indret

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

26/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

25/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

22/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

22/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

12/02/16: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

16/02/16: 2-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

14/02/16: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

13/02/16: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

Podiceps auritus / Zampullíun cuellirrojo / Cabussó orellut

20/02/16: 1 ex. a la gola del riu (QM / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / perdiz roja / perdiu roja

22/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de la riera de Canyars (XL)

20/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JRB, PB, QM / Ornitho.cat)

16/02/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

14/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (MD / Ornitho.cat)

13/02/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT)

12/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

03/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

24/02/16: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB) ; màxim mensual en aquest indret

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

12/02/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, Garsa reial

26/02/16: >14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB) ; màxim mensual en aquest indret

Ciconia ciconia / Cigüeña blanca / Cigonya blanca

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i la C-31 (PE / Ornitho.cat)

13/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i la C-31 (X. Aute; L. Gustamante, M. Noguera; Consorci)

12/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i la C-31 (PE / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

13/02/16: 2 ex. sobrevolant la zona agrícola de Can Dimoni cap a l’oest a les 18,25h (IL / Ornitho.cat)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

27/02/16: 9 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (IL / Ornitho.cat)

26/02/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/02/16: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

24/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

21/02/16: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XF / Ornitho.cat)

20/02/16: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

19/02/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/02/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/02/16: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

12/02/16: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Sant Joan Despí (AA, MP)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

23/02/16: 1 ex. a Reguerons (RB)

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

03/02/16: 1 femella a Can Dimoni (FL / CENDLL)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

13/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco columbarius / Esmerejón / Esmerla

04/02/16: 1 ex. a un erm darrere del centre comercial Carrefour del Prat (JG)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

23/02/16: >2 ex. a Reguerons (RB)

22/02/16: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Mercabarna (XL)

18/02/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

16/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

08/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

02/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

23/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

22/02/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

12/02/16: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

22/02/16: 1 parella incubant a la bassa de laminació de la C-32 (XL)

16/02/16: 13 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

13/02/16: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

26/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG )

16/02/16: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/02/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG )

03/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

27/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (TA)

20/02/16: 5 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JRB, PB, QM / Ornitho.cat)

18/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

14/02/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (MD / Ornitho.cat)

13/02/16: 5 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FE, IL / Ornitho.cat)

12/02/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

11/01/16: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

07/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (Sergio Hoces; Consorci)

06/01/16: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

23/02/16: >17 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

11/02/16: >22 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

26/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MAR / Ornitho.cat)

06/02/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RT / Ornitho.cat)

04/02/16: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

19/02/16: >2 ex. a un conreu adjacent a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

24/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

16/02/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/02/16: 4ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

22/02/16: 16 ex. a Can Dimoni (XL)

21/02/16: >14 ex. a Can Dimoni (EY, JG, RB)

19/02/16: >18 ex. a Can Dimoni (RB)

16/02/16: 21 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

24/02/16: 3 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

26/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

21/02/16: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

07/02/16: 19 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

04/02/16: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegra

26/02/16: >10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/02/16: 4-5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/02/16: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

26/02/16: >9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

07/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

03/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

23/02/16: ≥20 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MC / Ornitho.cat)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Larus minutus / Gaviota enana / Gavina menuda

22/02/16: 1 ex. sedimentat a un conreu negat de Can Dimoni (XL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

20/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

07/02/16: 1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

14/02/16: ≥50 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

13/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

11/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

23/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (JB, EB / Ornitho.cat)

08/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

22/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG )

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/02/16: 1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, Picotet

22/02/16: 1 ex. fent niu a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (XL)

05/02/16: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (JG, RB)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

20/02/16: 1 ex. al camí de la Marina, a la zona agrícola del Prat (J. Bellavista: Consorci)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

18/02/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

08/02/16: ≥15 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILLIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

23/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (JB, EB / Ornitho.cat)

21/02/16: >1 ex. a Can Dimoni (EY, JG, RB)

19/02/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

13/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

11/02/16: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

11/02/16: 1 ex. a un conreu de Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

21/02/16: 1 ex. cantant a la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

Regulus sp. / Reyezuelo / Reietó-bruel

21/02/16: >2-3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

05/02/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG, RB)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

21/02/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

08/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

16/02/16: ≥1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

12/02/16: 2 ex. al riu, al pont de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Corvus corax / Cuervo / Corb

19/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

16/02/16: 1 femella a la zona agrícola de Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

28/02/16: >20 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

23/02/16: >2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

11/02/16: >12 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

26/02/16: ≥4 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (LT / Ornitho.cat)

19/02/16: >1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

16/02/16: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

23/02/16: 6 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JB, EB / Ornitho.cat)

23/02/16: >3 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

22/02/16: 2 ex. a Can Dimoni (XL)

22/02/16: 5 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (XL)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

19/02/16: >1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

11/02/16: >3 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Col·laboradors/res (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Carles Furquet (CF), Carles Oliver (CO), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Franc Escamilla (FE), Ferran López (FL), Ignacio Lopez González (IL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Julio Ruiz Ballesteros (JRB), Jordi Sala (JS),Javier Vadallares (JV), Lluís Toldrà Bastida (LT), Marc Anton Recasens (MAR), Marina Cuito (MC), Martin Dieckhoff (MD), Marcel Gil (MG), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Rafael Tomàs (RT), Sergi Sales (SSA), Xavi Folqué (XF), Xavi Larruy (XL)

Crònica de la 10ª marató ornitològica cooperativa al delta del Llobregat

  • La data en què es va celebrar aquesta marató ornitològica cooperativa coincideix amb el període àlgid de la migració prenupcial dels ocells que han passat l’hivern a l’Àfrica i viatgen cap als països del centre i nord d’Europa per reproduir-se.
  • Malgrat que la pluja ens va acompanyar al llarg de tota la jornada, el resultat (83 espècies) deixa palès que aquests terrenys són imprescindibles per garantir la supervivència dels milers d’ocells migratoris que transiten per la plana deltaica.
  • Les reserves naturals protegides (menys del 10% dels 98km2 que ocupa el Delta del Llobregat) són clarament insuficients per acollir un flux migratori tan important.

20160507_X-Maraton-DEPANA (2)

Algunes d’aquestes espècies migratòries observades durant la marató són escasses i/o localitzades al Delta del Llobregat, com el capó reial, la garsa de mar i el xatrac gros; fins i tot, a la zona agrícola de Gavà, es va observar una espècie rara a la costa mediterrània de la península Ibèrica, la cornella negra (amb només 6 citacions homologades al Delta del Llobregat).

2016-05-07 X maratón cooperativo DEPANA-1020998

Des del punt vista de la conservació es van detectar 13 espècies (un 15,7% del total) que estan incloses a l’Annex I de la Directiva d’Aus de la UE, com el martinet de nit, la polla blava i la gavina capnegra. També cal remarcar que a les zones agrícoles (sense contar les basses que alberguen) es van contar 47 espècies (un 56% del total), algunes d’elles molt escasses i localitzades a tota la plana deltaica com el gaig blau i el trobat. Menció especial mereix l’observació de 4 perdius de mar a uns conreus llaurats del Prat; aquesta espècie, que a Catalunya només nidifica regularment al Delta de l’Ebre, s’ha reproduït alguns anys de la darrera dècada als salobrars del Delta del Llobregat. Els conreus, on troben zones de repòs i alimentació, són hàbitats complementaris importants per aquesta espècie durant les migracions i la reproducció.

20160507_X-Maraton-DEPANA (3)

Al tram del riu entre Sant Joan Despí i Sant Boi es va observar martinet menut, xibec i griset, espècies absents al riu quan aquest era una claveguera a cel obert. Tenint en compte que la profunda transformació de la plana deltaica des de mitjans del segle XIX ha reduït a un 2% l’extensió dels aiguamolls primaris, la recuperació de l’ecosistema fluvial (no només dels paràmetres físic-químics sinó també del bosc de ribera) hauria de ser una prioritat territorial.

Com sempre, volem donar les gràcies a totes les persones que durant aquests anys han fet possible aquestes maratons cooperatives. Les dades que obtenim consoliden els arguments per defensar la conservació dels terrenys deltaics no protegits i, per tant, contribueixen a garantir la viabilitat ecològica del Delta del Llobregat.

Fotos cortesia de Roberto Negro.

Més info

Excel de les observacions

Crònica de la 9ª marató ornitològica cooperativa al delta del Llobregat

Crònica de la 7ª marató ornitològica cooperativa al delta del Llobregat

Crònica de la 6a marató cooperativa al Delta del Llobregat

Crònica de la cinquena marató cooperativa al Delta del Llobregat

Crònica de la quarta marató cooperativa al Delta del Llobregat

10a edició de la Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat

Celebrem una nova edició de primavera de la marató cooperativa al Delta del Llobregat organitzada per S.O.S. Delta del Llobregat i DEPANACarraca Eio II

Prospectarem les zones fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana (zona agrícola de Sant Boi i Viladecans, nova desembocadura, bassa UPC Castelldefels, pineda de Gavà, etc).

  • Quan? dissabte, 7 de maig, a les 9h
  • On? estació de Renfe del Prat de Llobregat (com arribar)

Farem diferents equips i ens aproximarem a cada lloc amb cotxe per prospectar més territori. L’objectiu és doble: demostrar la importància del Delta no-protegit pels ocells migradors i consolidar informació de zones potencialment amenaçades per projectes urbanístics.

La jornada durarà fins al vespre (menjarem al camp) però es pot assistir només fins a l’hora de dinar. S’agrairà la confirmació de l’assistència (nombre de persones i si us quedareu a la tarda), i la disponibilitat de telescopi i cotxe abans del divendres al migdia, per poder planificar els equips. És una activitat gratuïta i de baixa dificultat.

A diferència de les maratons competitives, la nostra és cooperativa, és a dir, es tracta de treballar en equip per veure el màxim possible d’espècies. Els equips es trobaran al final per compartir les dades.

Us podeu inscriure aquí: info@sosdeltallobregat.org, info@depana.org, Raúl (639150757).

Més info

Crònica de la 9ª marató ornitològica cooperativa al delta del Llobregat

Crònica de la 7ª marató ornitològica cooperativa al delta del Llobregat

Crònica de la 6a marató cooperativa al Delta del Llobregat

Crònica de la cinquena marató cooperativa al Delta del Llobregat

5a Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat

Crònica de la quarta marató cooperativa al Delta del Llobregat

20-04-2013 Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat

Crònica de la tercera marató cooperativa del Delta del Llobregat

29-09-2012 Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat

06-05-2012 Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat

Ya disponible el Listado de las aves de la maratón cooperativa del 16 abril de 2011

Foto cortesia d’Eio Ramon.

Testing fotogràfic de Biodiversitat al Riu Vell

BDV_riu_vell_2Com sabeu estan començant les obres per cimentar l’antiga llera del Llobregat, més coneguda como “Riu Vell”. A més sense estudi d’impacte ambiental en vigor, com ha denunciat DEPANA.

Per donar a conèixer els valors naturals d’aquest espai i exigir llur preservació, us convidem a una jornada d’investigació de camp, consistent en fotografiar el màxim d’espècies de flora i fauna (NOTA: no cal fer bones fotos, només fotos que permetin la identificació).

Aquesta acció reivindicativa té lloc en el marc del Testing.cat 2016.

  • Quan? 14 de maig, a les 9:30h (opció matí-tarda)
  • On? Punt de trobada: estació de Renfe del Prat.
  • Organitzen: DEPANA, SOS Delta del Llobregat i Biodiversitat Virtual

Recordeu que és molt important inscriure’s (info@sosdeltallobregat.org, telèfon 639150757) indicant disponibilitat de cotxe i si us quedareu a dinar.

Cal el compromís de pujar les fotos al web de Biodiversitat Virtual, si no, no es podran comptabilitzar les espècies. És molt fàcil, podeu trobar aquí les instruccions. Tambe heu de seguir el codi ètic de Biodiversitat Virtual, que podeu llegir aquí.

Es prega difusió!

Més info

DEPANA denuncia que els accessos al Port no compleixen la normativa ambiental | DEPANA

Testing.cat 2016. La Biodiversitat a Catalunya mostrada pels seus ciutadans

Instruccions pas a pas, per pujar les fotos

Codi ètic de Biodivesitat Virtual

Esdeveniment de Facebook

Més testings de BDV

 

 

 

 

 

 

Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) abril 2016 – GL SEO Barcelona

Contando pájaros en la ribera del Llobregat

Como en artículos anteriores referidos a la actividad de censo de la ribera de Llobregat que el Grupo Local SEO Barcelona viene realizando desde hace ya unos años (mediados de 2012), nos parece pertinente empezar poniendo en perspectiva los motivos de estos censos. Desde distintas personas y entidades, en especial, pero no sólo, SOS Delta o DEPANA, se ha insistido en la necesidad de puesta en valor de los valores naturales del delta del Llobregat y de la ribera de este río. Las zonas protegidas tienen un valor protegido institucionalmente y el público interesado dispone de información suficiente en portales web como Espais Naturals del Delta del Llobregat, las zonas sin figuras de protección legal no disponen de este foco.

Alcaudón común (foto Salva Solé)

Sin embargo si entendemos que la defensa de este patrimonio natural exige un tratamiento integral del Delta del llobregat, sus valores y amenazas, se ve clara la necesidad detectada y la urgencia de poner el acento en los valores naturales de las zonas no protegidas. La encomiable iniciativa “L’Altre Delta” de SOS Delta, noticiario ornitológico con las citas más relevantes de las zonas menos conocidas y más vulnerables del Delta del Llobregat, que ya va por su edición 49 (correspondiente al mes de enero de 2016) o el trabajo realizado por DEPANA con la organización de censos colaborativos son ejemplos de cómo la ciencia ciudadana puede formar una parte muy importante de la labor conservacionista y puede ayudar a la protección de espacios amenazados.

Vista del Llobregat y su ribera derecha desde el puente de Bellvitge (primer tramo del censo)

Como ya es habitual para aprovechar las horas adecuadas al censo nos dividimos en dos grupos, se trata de evitar las horas centrales de la mañana donde la zona se convierte en un parque urbano con un uso intensivo recreativo que aleja a las aves hacia los cañaverales y zonas de matorral. Uno de los equipos formado por Salvador Solé y Roberto Negro se ocupó de las zonas entre el puente de Bellvitge (puente de la Autovía de Castelldefels C31 sobre el Llobregat) y la pasarela de Cornellá sobre el río Llobregat y la autopista A2; el segundo grupo, integrado por Sara Cavini, Livia Spadetto José Luis Martil Torres y Roge Moreno, partieron desde la pasarela de Cornellá y por la misma margen derecha fueron realizando el censo hasta el parque de Sant Boi.

Colirrojo real (en tramo 6)

En los primeros tramos el número de especies vista fue de 35, aunque dos de ellas no pudieron ser identificadas más allá del género, así que lo dejaremos en 33. Los segundos tramos depararon 32 especies, y en total el número de especies que pudieron ser observadas e identificadas fue de 42.

¡Los patitos! (foto José Luis Martil)

El número de ejemplares total fue de 520, siendo las especies más numerosas el ánade azulón con 68 ejemplares debido al gran número de pollos detectados, aunque como es lógico los 25 pollos tienen un camino difícil todavía, la medalla de plata fue para los verdecillos (54) y la tercera para los cetias que consiguieron un honroso total de 49 ejemplares.

Equipo este 1-Puente Bellvitge 2-Puente C32 3-Can Comas 4-Cal Monjo Total
Alcaudón común (Lanius senator) 1 1
Andarríos sp. () 1 1
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 1 1
Curruca zarcera (Sylvia communis) 1 1
Faisán vulgar (Phasianus colchicus) 1 1
Focha común (Fulica atra) 1 1
Garceta común (Egretta garzetta) 1 1
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 1 1
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 1 1
Anade Friso (Anas strepera) 2 2
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 1 1 2
Carbonero Común (Parus major) 1 1 2
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 1 1 2
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 2 2
Garza real (Ardea cinerea) 1 1 2
Vencejo real (Apus melba) 1 1 2
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 3 3
Cotorra de kramer (Psittacula krameri) 2 1 3
Gorrión molinero (Passer montanus) 3 3
Estonino (Sturnus sp.) 1 1 1 3
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 4 1 5
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 3 3 6
Buitrón (Cisticola juncidis) 2 4 1 7
Tarabilla común (Saxicola torquata) 3 2 3 1 9
Avión común (Delichon urbica) 8 2 10
Paloma torcaz (Columba palumbus) 1 1 8 1 11
Polla de agua (Gallinula chloropus) 9 3 2 14
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans (michahellis)) 16 16
Golondrina común (Hirundo rustica) 1 7 6 2 16
Gorrión común  (Passer domesticus) 11 4 1 16
Jilguero (Carduelis carduelis) 11 2 3 5 21
Urraca (Pica pica) 11 4 5 3 23
Anade Real (Anas platyrhynchos) 9 1 12 3 25
Verdecillo (Serinus serinus) 4 17 7 28
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 9 6 7 7 29
TOTAL 103 40 86 42 271

Aspecto característico de la ribera del río Llobregat en su transcurso entre l’Hospitalet y Sant Boi

equipo oeste 5-Pont Cornellà 6-Espigón Rocas 7-Puente AVE 8-Puente C245 Total
Anade Real (Anas platyrhynchos) 2 7 8 26 43
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 2 2
Andarríos grande (Tringa ochropus) 1 1
Avión común (Delichon urbica) 1 2 3
Buitrón (Cisticola juncidis) 7 7
Carbonero Común (Parus major) 2 2 1 5
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 1 1
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 1 1 2
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 7 2 9
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 1 4 2 1 8
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 1 1 2
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 3 3 1 7
Faisán vulgar (Phasianus colchicus) 1 3 4
Garceta común (Egretta garzetta) 1 1 2
Garza real (Ardea cinerea) 1 2 1 4
Golondrina común (Hirundo rustica) 2 4 15 21
Gorrión común  (Passer domesticus) 1 1 3 2 7
Jilguero (Carduelis carduelis) 6 1 6 13
Lavandera blanca (Motacilla alba) 1 1 2
Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 1 1 1 3
Paloma torcaz (Columba palumbus) 4 6 10
Pico de coral (Estrilda astrild) 2 2 4
Pito real (Picus viridis) 1 1
Polla de agua (Gallinula chloropus) 6 4 4 14
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 5 8 4 3 20
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 1 2 3
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) 2 2
Urraca (Pica pica) 4 10 1 4 19
Vencejo común (Apus apus) 3 3
Vencejo real (Apus melba) 2 2
Verdecillo (Serinus serinus) 5 9 3 9 26
Verderón común (Carduelis chloris) 1 1
36 81 46 88 251

Pájaro-moscón europeo (foto José Luis Martil)

Origen: Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) abril 2016 – GL SEO Barcelona

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 01/2016

Edició nº49 (gener de 2016) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariGen16

La daurada grossa és una espècie que s’inclou al grup dels ocells limícols, aquells que majoritàriament s’alimenten als llims dels aiguamolls. Tot i això, fora del període reproductor, les daurades també seleccionen ambients secs com rostolls, guarets i d’altres ambients agrícoles. Per aquesta raó la podem trobar a alguns sectors agrícoles de Catalunya, encara de manera molt localitzada (principalment al Delta de l’Ebre, plana de l’Empordà, secans de Lleida, Delta del Llobregat i camp de Tarragona).

Malauradament, al Delta del Llobregat ha patit una fortíssima regressió que l’ha portat a una situació crítica. Durant els anys 70 i 80 del segle passat entre 1.000-1.500 exemplars hivernaven a la plana deltaica, la majoria als erms de l’aeroport. Amb les obres d’ampliació de l’aeroport (tercera pista i nova terminal) a la primera dècada del segle XXI es van destruir gran part d’aquests terrenys, de manera que des de 2012 la població hivernant ha caigut per sota dels 100 exemplars.

La presència de només uns 10-15 individus a tota la zona agrícola deltaica durant aquest hivern testimonien la regressió d’aquesta espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

29/01/16: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

30/01/16: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

29/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

23/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

20/01/16: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/01/16: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

04/01/16: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 27 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

29/01/16: 79 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola (PE / Ornitho.cat)

28/01/16: 2-3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

01/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA)

26/01/16: 11 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

25/01/16: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

07/01/16: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

17/01/16: 4 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

20/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

09/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (CAH)

08/01/16: 4 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

19/01/16: 102 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 123 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 87 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

16/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

28/01/16: 2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO)

02/01/16: 7 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

26/01/16: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

17/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

09/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (CAH)

08/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

09/01/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i el nou (CAH)

07/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

19/01/16: 10 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

16/01/16: 10 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

05/01/16: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA)

16/01/16: 9 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/16: 60 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

08/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

01/01/16: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA / VISTAVUI)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

5-28/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

12/01/16: 2 mascles al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

29/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

23/01/16: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (HM / Ornitho.cat)

20/01/16: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/01/16: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

20/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

17/01/16: 3 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

19/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAH)

Aythya nyroca x ferina

07/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Melanitta fusca / Negrón especulado / Ànec fosc

22/01/16: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

*Espècie hivernant rara a Catalunya fora del Delta de l’Ebre/Aiguamolls de l’Empordà i en clar declivi al Delta del Llobregat.

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

31/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

18/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

25/01/16: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

17/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-32 i Can Comas (GLSEOBCN)

16/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

15/01/16: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

27/01/16: 1 ex. davant la platja del Prat, a l’alçada de la Roberta (RB)

20/01/16: Uns 20 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola (PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Podiceps auritus / Zampullíun cuellirrojo / Cabussó orellut

22/01/16: 1 ex. davant la platja de Castelldefells, a l’alçada del canal olímpic (CB, NO)

*Espècie hivernant molt rara al litoral mediterrani fora del Delta de l’Ebre.

_______________________________________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

28/01/16: 1 ex. a la zona agrícola adjacent a les alberedes de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

20/01/16: 5 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

20/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

17/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

16/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FP / Ornitho.cat)

08/01/16: >3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani, un d’ells cantant (LT)

13/01/16: >1 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava, Gavà (RG)

13/01/16: 4 ex. a un erm entre la parada dels FGC de Molí Nou i el riu (RB)

10/01/16: 1 ex. al meandre de ca n’Albereda (VS)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

15/01/16: 367 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

12/01/16: 316 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

12/01/16: 609 ex. ajocats a les basses de Can Dimoni (FL / CENDLL)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

12/01/16: 7 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

12/01/16: 32 ex. ajocats a les basses de Can Dimoni (FL / CENDLL)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

25/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

16/01/16: 1 mascle a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

13/01/16: 1 femella a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG)

*Espècie hivernant molt rara a Catalunya, només ho fa de manera regular al Delta del Llobregat i el de l’Ebre.

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

17/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (GLSEOBCN)

15/01/16: 1 ex. adult ajocat a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

13/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

12/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

13/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

09/01/16: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

*Espècie hivernant molt rar a Catalunya fora del Delta de l’Ebre.

______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

31/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (LT)

23/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR, HM, PB / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

03/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (TF / Ornitho.cat)

02/01/16: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Gyps fulvus / Buitre leonado / Voltor comú

17/01/16: 1 ex. aturat a la teulada d’un edifici de Castelldefels (Oliver Hernández, http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/)

*Rapinyaire rar al litoral català.

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

30/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

23/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

20/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

13/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

04/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

17/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB, IL / Ornitho.cat)

11/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (JR / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (CAH)

08/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

02/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

13/01/16: 1 ex. a Reguerons (RB)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

20/01/16: 1 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

17/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (J. Farreny, http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/)

13/01/16: 1 ex. a Reguerons (RB)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

20/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

15/01/16: 1 ex. sobrevolant el riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/16: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA)

22/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (FP / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

15/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

12-28/01/16: 3-5 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 10 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

05/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

26/01/16: 5 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (MD / Ornitho.cat)

25/01/16: 11 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/01/16: 12 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (GLSEOBCN)

12/01/16: 9 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

16/01/16: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/16: 50 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Cal Lluquer (CAH)

08/01/16: 20 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JG, RB)

07/01/16: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

19/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

31/01/16: 7 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT)

29/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

27/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

24/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JR / Ornitho.cat)

23/01/16: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT)

19/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

13/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (DM / Ornitho.cat)

09/01/16: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (CAH)

07/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (QM / Ornitho.cat)

05/01/16: 2 ex a la zona agrícola de Cal Nani (Sergio Hoces, http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/)

04/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (IL / Ornitho.cat)

27/01/16: 27 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (FL / CENDLL)

20/01/16: 25 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

13/01/16: 10-20 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

20/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (JG)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (CAH)

*Hivernant molt escàs a la península ibèrica.

Pluvialis apricaria / Chorlito dorado / Daurada grossa / Xamarlit

20/01/16: 9 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (JG)

08/01/16: 13 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (JG, RB)

06/01/16: 12 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (LT)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

23/01/16: 100 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

20/01/16: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL, PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 60 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/01/16: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

20/01/16: 16 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

20/01/16: 5 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

17/01/16: 6 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (GLSEOBCN)

17/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV)

16/01/16: 7 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (CAH)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

19/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

19/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (XL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

28/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

20/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL, PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

28/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

19/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

09/01/16: 21 ex. durant el Cens alternatiu d’ocells hivernnats als espais naturals fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana (CAH)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

17/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (GLSEOBCN)

16/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

24/01/16: 2 ex. davant la platja de Castelldefels (JV / Ornitho.cat)

23/01/16: 1 ex. davant la platja de Castelldefels (FP / Ornitho.cat)

24/01/16: 1 ex. davant la platja de Gavà (JS / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegra

19/01/16: 28 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/01/16: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

30/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

23/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (HM, PB / Ornitho.cat)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Larus minutus / Gaviota enana / Gavina menuda

25/01/16: 1 ex. mort a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

23/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

12/01/16: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

04/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_________________________________________FAMÍLIA ALCIDAE

Alca torda / Alca / Gavot

22/01/16: 1 ex. davant la platja de Castelldefells, a l’alçada del canal olímpic (CB, NO)

19/01/16: 2 ex. al litoral entre Gavà i Castelldefels (RG)

22/01/16: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

18/01/16: 2 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

____________________________________FAMÍLIA STRIGIFORMIDAE

Tyto alba / Lechuza común / Òliba

13/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Sant Boi (RB)

??/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Sant Boi (JM)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

19/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

17/01/16: 3 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (GLSEOBCN)

17/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB, IL / Ornitho.cat)

16/01/16: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

09/01/16: 1 ex. al canal de la Bunyola (CAH)

09/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

09/01/16: 7 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i a la riera de Sant Climent (XL)

08/01/16: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de la Casa Groga (JG, RB)

01/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (PE / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

26/01/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CB)

24/01/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JV / Ornitho.cat)

17/01/16: 2 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (CB, PE)

13/01/16: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (RG)

*Espècie que ha colonitzat recentment la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

28/01/16: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

26/01/16: 1 femella a la pineda de la Pava, Gavà (JB, EB / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

05/01/16: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

*Espècie rara a la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

_____________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Alauda arvensis / Alondra común / Alosa vulgar

08/01/16: >120 ex. a un conreu de la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (JG, RB)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

31/01/16: >20 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

13/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG)

19/01/16: 10 ex. al litoral de Castelldefels (RG)

17/01/16: >2 ex. a la zona de la pineda de la Pava, Gavà (PE)

16/01/16: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

02/01/16: >10 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

24/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

20/01/16: 2-3 ex. a Can Dimoni (RB)

17/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB, IL / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

09/01/16: >1 ex. a Can Dimoni (CAH)

09/01/16: 3 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i de la riera de Sant Climent (XL)

Anthus richardi / Bisbita de richard / Piula grossa

29/01/16: 1 ex. dins de l’aeroport (XL)

*Hivernant molt rar a Catalunya, només ho fa regularment al Delta de l’Ebre

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

17/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

16/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

09/01/16: 2 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i de la riera de Sant Climent (XL)

09/01/16: 1 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

09/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAH)

_____________________________________FAMÍLIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

09/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (CAH)

09/01/16: 3 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i de la riera de Sant Climent (XL)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

09/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (CAH)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

28/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO)

13/01/16: 1-2 ex. a Reguerons (RB)

10/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (Anònim / Ornitho.cat)

Acrocephalus melanopogon / Carricerín real / Boscarla mostatxuda

09/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAH)

Regulus regulus / Reyezuelo sencillo / Reietó

24/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

17/01/16: >2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (PE)

09/01/16: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

03/01/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG)

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

13/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Trabal, a L’Hospitalet (RG)

Regulus sp. / Reyezuelo listado-sencillo / Reietó-bruel

09/01/16: >3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

31/01/16: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

25/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

20/01/16: >3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

05/01/16: 4 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

16/01/16: 4 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

13/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG)

30/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

25-26/01/16: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

17/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Cornellà (GLSEOBCN)

15/01/16: 3 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

12/01/16: 2 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

28/01/16: 1 ex. a les pollancredes/pinedes de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

09/01/16: 3 ex. a les pollancredes/pinedes de la Pava, Gavà (CAH)

09/01/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i el nou (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

28/01/16: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 15 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

15/01/16: 23 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

13/01/16: 18-20 ex. a un conreu entre la parada dels FGC de Molí Nou i el riu (RB)

10/01/16: 14 ex. a un pont del riu, al seu pas per Sant Boi (AS)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

Corvus corax / Cuervo / Corb

20/01/16: 2 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Corvus corone / Corneja negra / Cornella negra

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (CAH)

06/01/16: 1 ex. a la Zona Franca, en vol sobre la Ronda Litoral (LT)

*Espècie hivernant rara al Delta del Llobregat i a gairebé a tota la franja costanera de Catalunya.

___________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passarell comú

20/01/16: >4 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

17/01/16: >1 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava, Gavà (PE)

13/01/16: 1 ex. a un erm entre la parada dels FGC de Molí Nou i el riu (RB)

09/01/16: 20 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

09/01/16: 3 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (CAH)

09/01/16: 4 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

Carduelis chloris / Verderón / Verdum

20/01/16: 30-40 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

09/01/16: >1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

06/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (LT)

02/01/16: 2 ex. a la estació de tren de Gavà (Anònim / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza cia / Escribano montesino / Sit negre

09/01/16: 1-2 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

*Hivernant molt escàs i localitzat al Delta del Llobregat.

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

20/01/16: >3 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

22/01/16: 7 ex. a les dunes de la platja de Castelldefells, a l’alçada del canal olímpic (CB, NO)

20/01/16: >5 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

13/01/16: >1 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava, Gavà (RG)

09/01/16: 4 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

09/01/16: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (CAH)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

10/01/16: 1 ex. al meandre de ca n’Albereda (VS)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

*Hivernant escàs, localitzat i en clara regressió al Delta del Llobregat.

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Cens alternatiu d’hivernants (CAH)*, Claudio Bracho (CB), Cristian Bonsoms (CBO), Carlos M.v (CMV), David Meca (DM), Eduard Batista (EB), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Grupo Local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Hubert Mas (HM), Ignacio López (IL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Joan Montblanc (JM), Javier Oliver (JO), Julio Ruíz (JR), Jordi Sala (JS), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Nico Ordax (NO), Pedro Bescòs (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Sales (SSA), Toni Fernández (TF), Víctor Sanz (VS), Xavier Larruy (XL)

* Àngel Arroyes, David Meca, David Tàbara, Emiliano, Eusebio Bastida, Eva Yus, Ferran Arenas, Jose García, Juan Jesús Martínez, Lluís Toldrà, Marc Benavides, Marc Pérez, Martí Pérez, Oriol Marzo, Patricia Gallart, Raúl Bastida, Ricard Gutiérrez, Rosa Gurí, Xavi Larruy

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 12/2015

Edició nº48 (desembre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariDes15

Al Paleàrtic occidental (Europa, nord d’Àfrica i Orient Pròxim) el pardal roquer presenta una distribució bàsicament circummediterrània. A Catalunya, on prefereix els mosaics agrícoles i altres ambients mediterranis, només és absent o molt escàs a la Plana de Lleida, al Pirineu, a la zona litoral i al prelitoral gironí. De manera que al Delta del Llobregat és una espècie divagant de la qual només es coneixen menys de deu observacions, totes al segle XXI. Val a dir que el seu plomatge discret podria influir en aquesta escassetat d’observacions.

Malgrat que es tracta d’una espècie sedentària, fora de l’època reproductora tendeix a fer certs moviments erràtics. Aquest aspecte podria explicar l’observació aquest desembre de set exemplars a un erm entre el riu i la Cooperativa (Sant Boi). Es probable que aquests pardals roquers hagin arribat de la població assentada al massís del Garraf. Recentment també s’han fet observacions puntuals a la vessant llobregatina de Collserola.

Un cop més queda palesa la importància de conservar els erms i guarets per afavorir la biodiversitat. Malauradament, aquests ambients han patit una forta regressió al Delta del Llobregat degut a la intensificació agrícola experimentada a les darreres dècades i a la notable reducció de la zona agrícola per les obres del Pla Delta (ampliació de l’aeroport i del port, desviament del riu, les obres de l’AVE, etc.). La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

22/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

05/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IB / Ornitho.cat)

01/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

30/12/15: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

23/12/15: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

22/12/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/12/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MD / Ornitho.cat)

19/12/15: ≥10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

17/12/15: ≥15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

11/12/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CB)

04/12/15: ≥12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

01/12/15: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Anas platyrhynchos / Ánade real, azulón / Ànec collverd / Collblau

12/12/15: 97 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/12/15: 7 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/12/15: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/12/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA / VISTAVUI)

30/12/15: 6 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

21/12/15: 9 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

22/12/15: >55 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/12/15: 3 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

22/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

11/12/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

11/12/15: 14 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

25/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

11/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

01/12/15: 3 ex. a Can Dimoni (Anònim / Ornitho.cat)

23/12/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

04/12/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OM / Ornitho.cat)

22/12/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas pel meandre de Ca n’Albereda (VS / VISTAVUI)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

30/12/15: 11 ex. al riu, a l’alçada de Sant Joan Despí (AA, MP)

25/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

07/12/15: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

15/12/15: >1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

12/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

31/12/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JG)

22/12/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/12/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

22/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

04/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OM / Ornitho.cat)

01/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

08/12/15: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Anguilaire, cormorant

07/12/15: 115 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

31/12/15: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (BM / Ornitho.cat)

29/12/15: 12 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (IL / Ornitho.cat)

15/12/15: >1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

08/12/15: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

04/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE, OM / Ornitho.cat)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

24/12/15: 9 ex. a la zona agrícola de la riera de Canyars (RB)

24/12/15: 6 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/12/15: 4 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

07/12/15: 7 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

01/12/15: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

11/12/15: 194 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc/ Martinenc

11/12/15: 11 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

13/12/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

*Espècie hivernant molt rara a Catalunya, només ho fa de manera regular al Delta del Llobregat i el de l’Ebre.

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

22/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/12/15: 3 ex. riu avall, al seu pas per la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

10/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

10/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas pel meandre de Ca n’Albereda (VS / VISTAVUI)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

28/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CB, EY, JG, RB)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie hivernant molt rar a Catalunya fora del Delta de l’Ebre.

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco / Flamenc

28/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

24/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

14-21/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

9-13/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL, RB)

07/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

4-5/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

1-3/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB, FL / CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

24/12/15: 1 ex. intentant caçar a la zona agrícola de Reguerons (RB)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 1 ex. caçant a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

21/12/15: 1 femella/jove a un conreu proper a Can Dimoni (JG)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

Accipiter gentilis / Azor / Astor

11/12/15: 1 ex. caçant a la zona agrícola del camí de Ca l’inglada (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

23/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

22/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

21/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (Xavier Villegas; http://consorcideltallobregat.blogspot.com)

11/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Falco columbarius / Esmerejón / Esmerla

11/12/15: 1 ex. a Reguerons (ERO / CENDLL)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/12/15: 6 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

16/12/15: 4 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

12/12/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/12/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

04/12/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

30/12/15: 6 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

21/12/15: 6 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

22/12/15: 5 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

11/12/15: 23 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB); màxim mensual en aquest indret

11/12/15: >30 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

22/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

01/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 1 ex. al canal de la Bunyola, a l’alçada del tanatori (CB)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

31/12/15: 7 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (MM, LT / Ornitho.cat)

30/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

19/12/15: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (IL / Ornitho.cat)

17/12/15: 5 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

07/12/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (CB)

02/12/15: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL, ERO / CENDLL)

01/12/15: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

22/12/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG)

01/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Hivernant molt escàs a la península ibèrica.

Pluvialis apricaria / Chorlito dorado / Daurada grossa / Xamarlit

22/12/15: 13 ex. a un conreu de la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

18-24/12/15: 4 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

22/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/12/15: ≥70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

10/12/15: ≥115 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/12/15: 120 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

04/12/15: 80 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OM, PE / Ornitho.cat)

01/12/15: 150 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/12/15: 11 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

10/12/15: ≥1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Calidris alba / Correlimos tridáctilo / Territ tresdits

24/12/15: 7 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

18/12/15: 5 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

22/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

9-22/12/15: 1 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

26/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (Anònim / Ornitho.cat)

22/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

26/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (Anònim / Ornitho.cat)

22/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

05/12/15: 5 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

15/12/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

08/12/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

24/12/15: 3 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

25/12/15: 4 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

22/12/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

08/12/15: 120 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

29/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

17/12/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

15/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar

22/12/15: 200-300 ex. a Can Dimoni (RB)

16/12/15: >250 ex. a una bassa de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

30/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

22/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/12/15: ≥5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MD / Ornitho.cat)

11/12/15: >3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: >3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

07/12/15: 1 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

*Espècie que s’ha tornat un hivernant rar al Delta del Llobregat.

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

28/12/15: 1 ex. al pont de Mercabarna (PE / Ornitho.cat)

20/12/15: 1 ex. al pont de Mercabarna (PE / Ornitho.cat)

24/12/15: 1 ex. a un canal la zona agrícola de la Murtrassa (RB)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

08/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

11/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

16/12/15: 1 ex. a la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

16/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

13/12/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

07/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (EY, JG, RB)

07/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Parets de la Murtra (EY, JG, RB)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

09/12/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (Lluís Vilamajó; http://consorcideltallobregat.blogspot.com)

07/12/15: 1 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

*Espècie que ha colonitzat recentment la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

07/12/15: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

*Espècie rara a la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

25/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/12/15: X ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

07/12/15: 5 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

11/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Turdus iliacus / Zorzal alirrojo / Tord ala-roig

30/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas pel meandre de Ca n’Albereda (VS / VISTAVUI)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

16/12/15: 1-2 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

07/12/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

Regulus sp. / Reyezuelo / Reietó-bruel

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

07/12/15: 3 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

07/12/15: 1 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

23/12/15: 4 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

11/12/15: 12-14 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

16/12/15: 12 ex. a la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

21/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (Xavier Villegas; http://consorcideltallobregat.blogspot.com)

16/12/15: 2 ex. a la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

______________________________________FAMÍLIA PASSERIDAE

Petronia petronia / Gorrión chillón / Pardal roquer

16/12/15: 7 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de la riera de Canyars (RB)

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

22/12/15: 2 ex. a un conreu de la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

16/12/15: 1 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

07/12/15: 1 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

07/12/15: 2 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

*Espècie migratòria i hivernant molt escassa i localitzat al Delta del Llobregat.

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

19/12/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

13/12/15: ≥10 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB / Ornitho.cat)

07/12/15: >4 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Murtassa (RB)

24/12/15: 2 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

07/12/15: 1 ex. a la riera de Canyars, Gavà (EY, JG, RB)

05/12/15: 4 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

22/12/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG)

11/12/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

11/12/15: 2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

*Hivernant escàs, localitzat i en clara regressió al Delta del Llobregat.

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), Eduardo Batista (EB), Eio Ramon (ER), Enric de Roa / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (ERO / CENDLL), Eva Yus (EY), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Irene Barnosell (IB), Ignacio Lopez (IL), Jose García (JG), Jordi Sala (JS), Javier Vadallares (JV), Lluís Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MC), Martin Dieckhoff (MD), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Oriol Miralles (OM), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Sales (SSA), Víctor Sanz (VS)

 

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 11/2015

Edició nº47 (novembre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariNov15

La tallareta cuallarga és una espècie de distribució restringida a la mediterrània occidental i a la façana atlàntica de França i del sud d’Anglaterra. A Catalunya té una clara preferència per les garrigues i brolles mediterrànies però a l’hivern amplia una mica els hàbitats que utilitza (boscos, conreus, zones humides litorals i àrees periurbanes), tot i que amb densitats molt més baixes.
Al Delta del Llobregat havia sigut un nidificant freqüent i regular fins a l’any 1983. Com a migrant-hivernant té afinitat per les jonqueres, i marginalment per bardisses i vegetació ruderal dels erms i conreus. Als darrers anys sembla que s’ha rarificat. La presència d’uns pocs exemplars durant aquest novembre a diferents indrets de la zona agrícola i del riu deixant palès la necessitat de conservar aquests hàbitats per conservar la biodiversitat del Delta del Llobregat.
Recordar que l’any 2008 la tallareta cuallarga es va qualificar com a propera a l’amenaça a nivell global i està inclosa a l’Annexa I de la Directiva Aus. La foto és cortesia de Roger Sanmartí.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

28/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat)

18/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

29/11/15: 17 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

27/11/15: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO, PE / Ornitho.cat)

25/11/15: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

24/11/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

20/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/11/15: 2 ex. intentant aterrar a Reguerons (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/11/15: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat); màxim mensual en aquest indret

26/11/15: 80 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

23/11/15: 12 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

11/11/15: 8 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

23/11/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

17/11/15: >7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

14/11/15: 9 ex. a la gravera del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

12/11/15: 11 ex. a la gravera del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA, VISTAVUI)

12/11/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SSA, VISTAVUI)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/11/15: >1 ex. a Can Dimoni (CB)

28/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

29/11/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

26/11/15: 5 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

17/11/15: >12 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: >5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

24/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

05/11/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

30/11/15: >8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CB)

28/11/15: >11 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

17/11/15: >15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: >16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

29/11/15: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

28/11/15: 18 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/11/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

05/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

27/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

28/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

23/11/15: 8 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

19/11/15: 5 ex. a un erm del camí de les Filipines (RB)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

28/11/15: 120 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat, RB)

06/11/15: 50 ex. en migració sobre el riu, al seu pas per Cornellà (RB)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

12-17/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

17/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

28/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

23/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Podiceps nigricollis / Zampullín cuellinegro / Cabussó coll-negre

07/11/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (ER)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

27/11/15: 389 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

06/11/15: 240 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

27/11/15: 11 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

06/11/15: 20 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

19/11/15: 12 ex. sobrevolant Reguerons al capvespre direcció NE; aquests exemplars venen dels canals agrícoles de Gavà i Viladecans (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

29/11/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola entre la Bunyola i la carretera de la Marina (SV / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

04/11/15: 1 ex. a la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

27/11/15: 1 ex. ajocat a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

23/11/15: 7 ex. cap al mar sobre el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

17/11/15: 9 ex. cap al mar sobre el riu entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/11/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MP, SSA, VISTAVUI)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

28/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat)

17-20/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

10-30/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, CO, FF, JV, PB, PE / Ornitho.cat, FL / CENDLL, JG, LT, RB, TA)

02/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

30/11/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

29/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, JV, PB / Ornitho.cat)

28/11/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

29/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS / Ornitho.cat)

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

17/11/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

11/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

22/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

16/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. caçant a un erm proper a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

29/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

11/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

17/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/11/15: 1 ex. al canal de laminació entre el canal de la dreta i el Parc Nou (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

29/11/15: 2 ex. a la potabilitzadora del riu, al seu pas per St.Joan Despí (AA, MP)

28/11/15: >10 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

23/11/15: >16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

17/11/15: >21 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: >15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: 10 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

29/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

18/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

17/11/15: 7-8 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

25/11/15: 1 ex. a la Bunyola, a l’alçada del tanatori (RB)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

29/11/15: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PB / Ornitho.cat)

27/11/15: 8 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL, RB)

25/11/15: 7 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

24/11/15: 8 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL, RB)

20/11/15: 3-4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

4-18/11/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL, RB)

24/11/15: 1 ex. escoltat al marge del riu, al seu pas per Sant Vicenç del Horts (SSA, VISTAVUI)

23/11/15: 10 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

17/11/15: 13 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

9-13/11/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

26/11/15: 4 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

25/11/15: 120 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

23/11/15: 67 ex. a Can Dimoni (RB)

23/11/15: 11 ex. a la zona agrícola de la Casa Groga (RB)

22/11/15: 3 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

14/11/15: 4 ex. a la gravera del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

12/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

29/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

29/11/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

3-26/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

29/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

17/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

15/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (TA)

11/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

10/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

02/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

29/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

02/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

10/11/15: 19 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat) ; màxim

mensual en aquest indret

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

25/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

Lymnocryptes minimus / Agachadiza chica / Becadell sord / Escuracananes

27/11/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XL)

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

27/11/15: 1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

13/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

20/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

26/11/15: >50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat); màxim

mensual en aquest indret

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

26/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

28/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

20/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

8-29/11/15: 1-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, CO, FF, PE / Ornitho.cat, RB)

17/11/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10-17/11/15: >2 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat, RB)

20/11/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de Reguerons (RB)

11/11/15: 1-2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

06/11/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

11/11/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

10/11/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

06/11/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

04/11/15: 1 ex. a la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

13/11/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JO)

11/11/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG)

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

16/11/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

23/11/15: >5 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

30/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (CB)

28/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

23/11/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

17/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

24/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

27/11/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (XL)

Anthus richardi / Bisbita de richard / Piula grossa

30/11/15: 1 ex. a l’aeroport (XL)

Motacilla alba yarrelli / Lavandera blanca enlutada / Cuereta blanca endolada

25/11/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

__________________________________FAMILIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

11/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMILIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

22/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

29/11/15: 1 ex. al riu, al pont de Mercabarna (JV / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO / Ornitho.cat)

23/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

20/11/15: 1-2 ex. a les jonqueres de Reguerons (RB)

15/11/15: 2 ex. al camí de la Bomba (AS)

Phylloscopus collybita tristis

07/11/15: 1 ex. anellat a Can Dimoni (AS)

*Es tracta de la 10ª citació segura al Delta del Llobregat.

Acrocephalus arundinaceus / Carricero común / Boscarla de canyar

10/11/15: 2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

16/11/15: 3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

10/11/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

Regulus regulus / Reyezuelo sencillo / Reietó

27/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

12/11/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (JO)

11/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 3 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO)

_________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

27/11/15: 6 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

06/11/15: 20 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

10/11/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

07/11/15: 17 ex. al viaducte de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (JLC / Ornitho.cat)

Corvus corax / Cuervo / Corb

30/11/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CB)

14/11/15: 1 ex. sobrevolant el nucli urbà del Prat (PE / Ornitho.cat)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/11/15: 1 ex. a un camp de carxofes del camí de la Bomba (AS)

12/11/15: 1 ex. a la potabilitzadora del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA / VISTAVUI)

Carpodacus erythrinus / Camachuelo carminoso / Pinsà carminat

14/11/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic dels codis):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Claudio Bracho (CB), Carles Oliver (CO), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontellas (FF), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Josep Lluís Cortés (JLC), Javier Oliver (JO), Jordi Sala (JS), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Marc Pérez (MP), 0Marta Segarra (MS), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Sales (SSA), Susanna Vendrell (SV), Toni Aparicio (TA), Vicent Esteller (VE), Xavi Larruy (XL)

*VISTAVUI: Noticiari que pretén agrupar les observacions més interessants de l’àrea del tram baix del riu Llobregat

 

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 10/2015

Edició nº46 (octubre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariOct15

La polla blava és un ocell que a Europa només el trobem a les zones humides de la conca mediterrània. A Catalunya on, per diversos factors antròpics com la intensa cacera es va extingir a mitjans del segle XX, te una distribució restringida als principals aiguamolls tot i que en els darrers anys s’ha localitzat en unes poques localitats litorals e interiors.

Malgrat que la seva tendència a la península és d’un considerable augment poblacional, es considera encara una espècie propera a l’amenaça i està inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus. És una espècie sensible a la alteració i degradació del seu hàbitat. Per exemple, als Aiguamolls de l’Empordà ha patit una davallada constant des de 1985, entre d’altres causes per les molèsties de la cacera, la depredació per porc senglar, la sequera i la pèrdua de cobertura vegetal favorable.

Al Delta del Llobregat va tornar a finals dels 90 i amb la restauració dels aiguamolls de Cal Tet s’ha consolidat un important nucli reproductor (al voltant de les 15-20 parelles). La recent formació de grans canyissars i bogars a la nova desembocadura del riu (entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer) han propiciat la ràpida colonització d’aquesta espècie, com a mínim des de 2010. El destacat increment d’exemplars en aquest indret als darrers temps molt probablement està relacionat amb una dispersió dels individus que crien a Cal Tet. Fins i tot, durant aquest octubre, s’han observat per primera vegada al riu a l’alçada de L’Hospitalet. La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

22-25/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PA, PE / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

31/10/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

17/10/15: 8 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

10/10/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

30/10/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

10/10/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MCDLL)

02/10/15: 9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

28/10/15: >78 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest indret

16/10/15: >55 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

27/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

24/10/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

17/10/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

14/10/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

11/10/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

22/10/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

21/10/15: 4 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

02/10/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/10/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

10/10/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MCDLL)

02/10/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

30/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (QC)

21/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

20/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCA/ Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

24/10/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

10/10/15: 42 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL); màxim mensual en aquest indret

Anas acuta / Ánade rabudo / Ànec cuallarg / Cua-de-jonc (mascle)

08/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

16/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

01/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

20/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

19/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JC)

16/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

30/10/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

28/10/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

20/10/15: 15 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

28/10/15: >13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

16/10/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/15: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/10/15: >4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AA, CC, MP, RB)

02/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

__________________________________­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

16/10/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Dominguet (RB)

10/10/15: 8 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (MCDLL)

09/10/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

09/10/15: 8 ex. a la zona agrícola de La Pava, Gavà (FF, JO)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

10/10/15: 35-40 ex. ajocats a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

31/10/15: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

30/10/15: 93 ex. ajocats a un canyar del riu, a Sant Joan Despí (AA, MP)

23/10/15: 160 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV/ Ornitho.cat)

23/10/15: 282 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

01/10/15: 87 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

10/10/15: 107 ex. al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (MCDLL)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

23/10/15: 10 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

01/10/15: 50 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

10/10/15: 18 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

07/10/15: 18 ex. a Can Dimoni (RB)

02/10/15: >20 ex. a Can Dimoni (FF, JO)

10/10/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/10/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

??/10/15: 3 ex. als canals de la zona agrícola del Camí de les Filipines (XL)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

28/10/15: 7 ex. sobrevolant el riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

27/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas pel Prat (PE)

22/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas pel Prat (PE)

23/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

14/10/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Cornellà (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

30/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (QC)

03/10/15: 3 ex. a Can Dimoni (DS/ Ornitho.cat)

02/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

01/10/15: 4 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

05/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV/ Ornitho.cat)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

21/10/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

10/10/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

31/10/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

2-29/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO, FF, JC, JO, LT, PA,PB, RB, RH, VE)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

10-24/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL, PB, RB, VE)

8-9/10/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

04-10/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC, FF, JO, RB)

1-2/10/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL, RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

31/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV/ Ornitho.cat)

20/10/15: 1 ex. sedimentat a Can Dimoni (RB)

11/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (SF/ Ornitho.cat)

07/10/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (RB)

20/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE)

10/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

14/10/15: 1 ex. sobrevolant els Aiguamolls Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

14/10/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Can Comas (RB)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

16/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (LT)

02/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/10/15: 1 possible ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

01/10/15: 1 ex. sobrevolant el riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

30/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (QC)

24/10/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

10/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

10/10/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/10/15: 18 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

02/10/15: 16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

23/10/15: 11 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

10/10/15: 7 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

01/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

20/10/15: >52 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest indret

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

28/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

20/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

16/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE)

10/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

01/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

05/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RH)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

10/10/15: 2 ex. a la zona agrícola de Ca l’Inglada (MCDLL)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

30/10/15: 6 ex. a Can Dimoni (QC)

10/10/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’inglada (MCDLL)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

10/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

28/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

28/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

07/10/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

15/10/15: 11 ex. a Can Dimoni (CMV/ Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

16/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

28/10/15: >50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 40-50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

01/10/15: Nombrós estol a la zona agrícola de Cal Nani (CB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

20/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

19/10/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JC)

16/10/15: >14 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

16/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

01/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

10/10/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Fernando (MCDLL)

Streptopelia decaocto / Tórtola turca / Tórtora turca

02/10/15: >150 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (FF, JO)

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

02/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA STRIGIFORMIDAE

Otus scops / Autillo / Xot

??/10/15: 1 ex. a uns fruiters de la zona agrícola del Camí de les Filipines (XL)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

28/10/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/10/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: >2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/15: 2-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE)

05/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

23/10/15: 2-3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

10/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

01/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

2-30/10/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (FF, JO, MCA, MCDLL, MS, QC, RB, SF)

14/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-32 (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-32 (MCDLL)

10/10/15: 2-3 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

10/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

8-10/10/15: 1-2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO, MCDLL)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

09/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (FF, JO)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

09/10/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Alauda arvensis / Alondra común / Alosa vulgar

22/10/15: 33 ex. a Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Hirundo rustica / Golondrina común / Oreneta vulgar

28/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Delichom urbica / Avión común / Oreneta cuablanca

28/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Riparia riparia / Avión zapador / Oreneta de ribera

02/10/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

24/10/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

09/10/15: >8 ex. a la zona agrícola de La Pava, Gavà (FF, JO)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

18-30/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM/ Ornitho.cat, QC, RB)

17/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

09/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

14/10/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Monjo (RB)

01/10/15: >1 ex. de la subespècie flavissima a la zona agrícola de Cal Nani (CB);

aquest subespècie només nidifica a les illes britàniques.

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

10/10/15: 18 ex. a Can Dimoni (MCDLL); quantitat totalment excepcional al Delta del Llobregat

02/10/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

31/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

12/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

10/10/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MCDLL)

??/10/15: >2 ex. a la zona agrícola del Camí de les Filipines (XL)

Turdus philomelos / Zorzal común / Tord comú

10/10/15: >24 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

27/10/15: 1 ex. a un erm del camí de la Bomba (RB)

18/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

Phylloscopus collybita / Mosquitero común / Mosquiter comú

11/10/15: 1 ex. de la subespècie tristis/fulvescens a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

10/10/15: >3-4 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

09/10/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

________________________________FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

10-21/10/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (MCDLL, MM-CMV / Ornitho.cat)

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (MCDLL)

10/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

09/10/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (FF, JO)

Periparus ater / Carbonero garrapinos / Mallerenga petita

17/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

*Espècie amb forta predilecció per les coníferes. Es tracta de la primera cita coneguda d’aquesta espècie a les zones arbrades del riu al seu pas pel Delta del Llobregat, sent una espècie escassa però comuna a les pinedes litorals i a alguns parcs i jardins dels nuclis urbans.

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

17/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

14/10/15: 4 ex. a la zona agrícola de Can Comas (RB)

10/10/15: 3 ex. al viaducte de l’AVE sobre el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

10/10/15: 3 ex. a la zona agrícola del camí de la Bomba (MCDLL)

10/10/15: 2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

09/10/15: 2 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

02/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

01/10/15: 21 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

29/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

10/10/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

07/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

02/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RG)

Garrulus glandarius / Arrendajo / Gaig

09/10/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (FF, JO)

*Malgrat que es tracta d’una espècie comuna a les muntanyes de Collserola i Garraf, al Delta del Llobregat és una raresa.

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

09/10/15: >10 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (FF, JO)

02/10/15: 3 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

28/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

14/10/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Cal Monjo (RB)

10/10/15: >8 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

10/10/15: 5 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Coccothraustes coccothraustes / Picogordo / Durbec

11/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

10/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

08/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

22/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

18/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

10/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), César Castell (CC), Carlos M.v (CMV), Carles Oliver (CO), Daniel Soria (DS), Eio Ramon (ER), Ferran López (FL / CENDLL), Ferran Fontellas (FF), Ignacio López (IL ), Jordi Cebrian (JC), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Lluís Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MCA), Maratò cooperativa del Delta del Llobregat (MCDLL), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pere Alzina (PA), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Quique Carballal (QC ), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Ramon Homs (RH), Sebastià Flores (SF), Sergi Sales (SSA), Vicent Esteller (VE), Víctor Sanz (VS), Xavier Larruy (XL)

Participants de la Maratò cooperativa del Delta del Llobregat del 10-10-15:

Àngel Arroyes , Albert Molero, Carlos Santisteban, Eva Yus, Ferran Arenas, Guillem Rius, Jose García, Joan Ignasi Torner, Lluis Toldrà, Marta Jornet, Marc BM, Marc Pérez, Miquell Vall-llosera, Nico Ordax, Pedro Plans, Quel, Raúl Bastida, Salva Solé.

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: