/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 03/2016

Edició nº51 (març de 2016) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariMar16

Al trobat (Anthus campestris), per les característiques del seu plomatge, alguns aficionats a l’ornitologia el classifiquen irònicament amb la categoria de “marrónido”. Però si teniu l’oportunitat d’observar-lo a plaer i amb bona llum us sorprendrà la seva bellesa. L’aspecte d’ocell marró uniforme que aparenta des de lluny amaga en realitat força heterogeneïtat: el pit beix i el ventre blanquinós (quasi grogós amb la llum crepuscular) contrasten amb les parts superiors d’un marró sorrenc. Al cap destaca unes marcades celles color crema que flanquegen uns grans ulls negres i delimiten un pili profusament ratllat. L’absència de marques al ventre i al dors/mantell queden compensades per un pit difusament motejat i per unes ales amb plomes fosques rivetejades de blanc i beix. La cua bastant llarga, el cos afusat i el coll bastant estirat li atorguen una silueta esvelta i un aspecte elegant.

A Catalunya es considera un migrador escàs (més conspicu al pas prenupcial) i un nidificant de distribució molt irregular, amb preferència per indrets assolellats amb vegetació baixa i poc densa. Per tant, defuig la Catalunya humida i el Pirineu axial, encara que molt puntualment se’l pot trobar a pastures rases en solells de l’alta muntanya. A l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 es va detectar una expansió notable als darrers 20 anys, però la majoria dels nous territoris corresponen a zones que han patit un incendi. Per tant, més que d’una expansió geogràfica caldria parlar d’una colonització temporal d’hàbitats adients.

Al Delta del Llobregat també és un migrador regular però escàs (l’observació d’un trobat als conreus de Can Dimoni a finals d’aquest mes de març es pot considerar una mica primerenca) i, avui en dia, un nidificant rar. Només es coneix un petit nucli reproductor localitzat als descampats artificials creats a l’interior del recinte aeroportuari i a les obres d’ampliació del port (ambients efímers com les àrees cremades), i a la platja de Ca l’Arana. El 1998 es va descobrir per primera vegada la seva cria regular als erms del Pas de les vaques, on avui s’aixeca la terminal 1 de l’aeroport.

Malgrat l’estatus d’espècie no amenaçada a Catalunya i la tendència estable a la península Ibèrica (que acull un terç de la població europea), en alguns sectors del nostre continent el trobat ha sofert una notable regressió a les darreres dècades i està inclòs a l’Annex i de la Directiva Aus de la Unió Europea. Recordar que els estudis de les darreres dècades mostren una clara tendència negativa de les aus lligades a ambients agrícoles i espais oberts tant a nivell europeu com a Espanya La principal amenaça pel trobat és la pèrdua d’hàbitat pel progressiu tancament del medi com a conseqüència de la reforestació natural (causada pel despoblament rural i la menor pressió ramadera en àrees de muntanya).

La preservació de les zones agrícoles i els erms del Delta del Llobregat (unes 3500 Ha) són imprescindibles per garantir prou hàbitat al flux migratori d’aquesta espècie en la plana deltaica. Recordar que el trobat defuig les zones humides i forestals i, per tant, a la major part de les 923 Ha protegides, malgrat el seu gran valor ecològic, no troba gairebé hàbitat adient per satisfer les seves necessitats.

La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annex I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

31/03/16: 1 femella a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG)

27/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

16/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

12/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

08/03/16: 4 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

06/03/16: 3 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer(QC / Ornitho.cat)

04/03/16: 6 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

01/03/16: 14 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

16/03/16: 1 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela(FF, PE / Ornitho.cat)

12/03/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

11/03/16: 4 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Nelson Mandela (JG, RB)

06/03/16: 1 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

13/03/16: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí(AA, SM)

05/03/16: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí(AA, MP)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/03/16: 35 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

12/03/16: 47 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

11/03/16: >70 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JG, RB)

06/03/16: 35 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

04/03/16: >60 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

06/03/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

29/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

28/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (MAR / Ornitho.cat)

27/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

25/03/16: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

21/03/16: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

16/03/16: 14 ex. a Can Dimoni (RB)

14/03/16: >40 ex. a Can Dimoni (XL)

10/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

09/03/16: >24 ex. a Can Dimoni (RB)

07/03/16: >25 ex. a Can Dimoni (RB)

05/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

01/03/16: 15 ex. a Can Dimoni (RB)

13/03/16: 7 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/03/16: 18 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP); quantitat totalment inusual en aquest sector del riu.

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

22/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

09/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

07/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

01/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

12/03/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

12/03/16: 34 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat) ; màxim mensual en aquest indret

05/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

Anas querquedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

26/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (CN)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

05/03/16: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

29/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

27/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

26/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (CN)

25/03/16: 3 ex. a Can Dimoni (AS)

14/03/16: 3 ex. a Can Dimoni (XL)

13/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (AS)

12/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (AH / Ornitho.cat)

10/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

09/03/16: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

17/03/16: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig

27/03/16: 4 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

12/03/16: 4 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

11/03/16: 8 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (JG, RB)

06/03/16: 16 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

22/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

07/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

12/03/16: 1 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat)

11/03/16: 1 mascle al riu, entre els ponts de Mercabana i Nelson Mandela (JG, RB)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

08/03/16: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

01/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

Podiceps nigricollis / Zampullín cuellinegro / Cabussó coll-negre

03/03/16: 1ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (E. Cusó et al : http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html)

_________________________________­­­______FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / perdiz roja / perdiu roja

19/03/16: 2 ex. a la zona agrícola adjacent al pont Nelson Mandela (MN / Ornitho.cat)

05/03/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (IL / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

04/03/16: 68 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB); quantitat

totalment inusual a la zona.

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

27/03/16: 9 ex. ajocats al riu, al seu pas per Sant Boi (IL / Ornitho.cat)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

23/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (P. Lamana: http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

05/03/16: 7 ex. en migració sobre Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

Ciconia ciconia / Cigüeña blanca / Cigonya blanca

05/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (IL, MG / Ornitho.cat)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

29/03/16: 1 ex. a un camp estanyat de la zona agrícola del Prat Sud (Jordi Ruestes / Ornitho.cat)

28/03/16: 1 ex. a un camp estanyat de la zona agrícola del Prat Sud (PE, VC / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

11/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JG, RB)

04/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

________________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

27/03/16: 15 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (SA / Ornitho.cat)

26/03/16: 33 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (J. Bellavista: http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html)

20/03/16: 12 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MAR / Ornitho.cat)

19/03/16: 19 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MN, XA / Ornitho.cat)

16/03/16: 31 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

15/03/16: 29 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

14/03/16: 26 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

12/03/16: 29 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

11/03/16: 30 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JG, RB)

10/03/16: 31 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

08/03/16: 21 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

09/03/16: 28 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

06/03/16: 35 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC, XF / Ornitho.cat)

05/03/16: 33 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (J. Bellavista: http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html)

04/03/16: 30 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

03/03/16: 28 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

02/03/16: 7 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

01/03/16: 7 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

30/03/16: 1 ex. sobre la zona agrícola de Can Dimoni (Irma Fabró, Joan Ramon Lucena / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

26/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (XF / Ornitho.cat)

12/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

10/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JRU / Ornitho.cat)

08/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

26/03/16: 1ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XA / Ornitho.cat)

16/03/16: 1ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JO)

11/03/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FL / CENDLL)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

24/03/16: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Boi (AS)

07/03/16: 1 ex. intentant caçar a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

01/03/16: 1 ex. sedimentat a Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

09/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

07/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

06/03/16: 11 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela (QC / Ornitho.cat) ; màxim mensual en aquest indret

01/03/16: 11 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat) ; màxim mensual en aquest indret

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

16/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (FF)

11/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JG, RB)

08/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

04/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

28/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (MAR / Ornitho.cat)

20/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (JRU / Ornitho.cat)

27/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

19/03/16: 6 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (XA / Ornitho.cat)

16/03/16: 5 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

31/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RG)

27/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

26/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (XA / Ornitho.cat)

19/03/16: 4 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MN, XA / Ornitho.cat)

05/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (IL, MG / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

09/03/16: >13 ex. a un conreu proper Can Dimoni (RB)

01/03/16: 19 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

11/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JG, RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alba / Correlimos tridáctilo / Territtresdits

01/03/16: 7 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

12/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

22/03/16: 9 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MGA / Ornitho.cat)

12/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

01/03/16: 12 ex. a Can Dimoni (RB) ; màxim mensual en aquest indret

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

01/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

14/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (XL)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

01/03/16: 2 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

30/03/16: 2 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

19/03/16: 121 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XA / Ornitho.cat)

11/03/16: >142 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB) ; màxim mensual en aquest indret

Larus genei / Gaviota picofina / Gavina capblanca

11/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

04/03/16: 5 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

01/03/16: 3 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

12/03/16: 470 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (QC / Ornitho.cat) ; màxim mensual en aquest indret

Larus canus / Gaviota cana / Gavina cendrosa

05/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MG / Ornitho.cat)

*Espècie regular però molt escassa a la conca mediterrània

Larus cachinnans / Gaviota del Caspio / Gavià del Caspi

22/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MG / Ornitho.cat)

05/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MG / Ornitho.cat)

*Espècie rara al Mediterrani occidental però que degut a la dificultat de identificació podria està infravalorada.

_______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

01/03/16: 14 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola del riu (RB)

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

31/03/16: 3 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RG)

__________________________________FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus / Chotacabras gris / Enganyapastors

24/03/16: 1 ex. caçant al riu, al seu pas per Sant Boi (AS)

___________________________________________FAMILIA APODIDAE

Apus pallidus / Vencejo pálido / Falciot pàl·lid

07/03/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

______________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

31/03/16: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

11/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (JG, RB)

01/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (RB)

07/03/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/03/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

-/03/16: Diferents observacions d’una parella construint un niu a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (XL)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

26/03/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (J. Bellavista: http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html)

24/03/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (AS)

12/03/16: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (LT)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

13/03/16: 4 ex. a Can Dimoni (AS)

06/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (AS)

05/03/16: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus campestris / Bisbita campestre / Trobat

28/03/16: 1 ex. a la zona agrícola entre Can Dimoni i la bassa de laminació de la C-32 (MAR / Ornitho.cat)

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

22/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

12/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (AH / Ornitho.cat)

10/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

07/03/16: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

01/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus melanopogon / Carricerín real / Boscarla mostatxuda

05/03/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG / Ornitho.cat)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

20/03/16: 1 ex. al riu, entre el pont Nelson Mandela i Cal Lluquer (MGA / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyanistes caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

01/03/16: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

________________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Sturnus unicolor / Estornino negro / Estornell negre

12/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (AH / Ornitho.cat)

Corvus corax / Cuervo / Corb

15/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

07/03/16: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

07/03/16: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per de Sant Joan Despí (AA, MP)

Corvus corone / Cornella negra / Corneja negra

05/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

20/03/16: 1 mascle a Can Dimoni (ER)

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

10/03/16: 4 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

07/03/16: >8 ex. a Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

29/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

10/03/16: >3 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

07/03/16: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/03/16: 2 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

12/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (AH / Ornitho.cat)

10/03/16: >3 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

05/03/16: >3 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

27/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

07/03/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

01/03/16: >6 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

09/03/16: estol de mínim 40 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Col·laboradors/res (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Alex Huberti (AH), Antonio Salmerón (AS), Carlos Nos (CN), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontellas (FF), Ferran López (FL), Francisco Pou (FP), Ignacio Lopez González (ILG), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Julio Ruiz (JRU), Jordi Sala (JS), Lluís Toldrà (LT), Marc Anton Recasens (MAR), Marcel Gil (MG), Manolo García (MGA), Marc Noguera (MN), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quique Carballal (QC), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Soteras Albert (SA), Sandra Morujo (SM), Víctor Cañadas (VC), Xavier Aute (XA), Xavi Folqué (XF), Xavi Larruy (XL).

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: