/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 02/2016

Edició nº50 (febrer de 2016) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariFeb16

La gavina menuda (Larus minutus) és la més petita del seu gènere, detall apreciable fins i tot al costat de les gavines vulgar i capnegra.

El seu principal nucli reproductor es troba a l’antiga Unió Soviètica, entre els rius Ural i Obi, i a l’est del Llac Baikal, trobant-se distribuïda de forma puntual pel centre i nord d’Europa i els països del Bàltic. També hi ha un petit contingent reproductor a Amèrica del Nord, a la regió dels Grans Llacs, on va criar per primera vegada al Canadà el 1962.

Les aus europees hivernen a les costes atlàntiques entre el Mar d’Irlanda i el Marroc, i en menor nombre a la Mediterrània occidental. En canvi, les aus siberianes hivernen en els mars Caspi, Negre i Mediterrani oriental. Mentre que la població més oriental hiverna al Mar d’Okhotsk i Japó.

Com passa amb altres espècies, el seu hàbitat de nidificació no coincideix amb el d’hivernada. Mentre durant l’època reproductora prefereix zones humides interiors, a l’hivern es troba molt més lligada a la franja marina litoral (fins al marge de la plataforma continental). Les observacions als cursos fluvials interiors i a les masses d’aigua continentals (com el riu Segre i els estanys d’Ivars i de Banyoles a Catalunya) són molt escasses i molt localitzades a la península Ibèrica.

Malgrat que durant la migració prenupcial es poden observar puntualment fluxos de centenars i algun miler d’exemplars sobre el mar, la seva població hivernant és molt escassa a Catalunya, estimada en uns 12-23 exemplars segons l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Res a veure amb els milers d’exemplars de gavina vulgar i gavina capnegra que passen l’hivern a Catalunya.

Durant l’hivern la seva presència és major a les zones d’influència de les desembocadures dels rius, en especial del Delta del Llobregat però també de l’Ebre, la Tordera, el Besòs i d’altres cursos menors com la riera de Calonge.

El 22 de febrer d’aquest any es va observar un exemplar de gavina menuda sedimentada a un conreu de Can Dimoni. Estava associada a un grup de gavines vulgars que durant els hiverns s’endinsen a la zona agrícola de Can Dimoni, segurament atretes per les acumulacions de terra vegetal de l’empresa Burés, on troben aliment. També trobem conreus llaurats on descansar i en algunes èpoques de l’any alguns conreus estan estanyats, on es renten les plomes del salnitre marí.

Així, aquesta observació és molt destacada geogràficament parlant. També té rellevància des de la perspectiva conservacionista, ja que aquesta espècie està inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE. És una llàstima que el Parc Agrari no tingui en compte aquests valors naturals, tot i enarborar la bandera mediambiental i estar dintre de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Ans el contrari, es permet la cacera de gavines, que podria afectar a espècies protegides com aquesta (o la capnegra i la corsa). La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annex I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

11/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RT / Ornitho.cat)

03/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

26/02/16: 21 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/02/16: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

21/02/16: ≥24 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XF / Ornitho.cat)

20/02/16: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

19/02/16: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

16/02/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/02/16: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/02/16: 18 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

11/02/16: 2 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

26/02/16: >55 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: ≥41 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

16/02/16: 55 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/02/16: 76 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/02/16: 52 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

20/02/16: 53 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

25/02/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

22/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

23/02/16: 8 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

12/02/16: 7 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

22/02/16: 26 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (XL)

21/02/16: >9 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (EY, JG, RB)

19/02/16: >30 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

11/02/16: >22 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

18/02/16: 16 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA; VISTAVUI)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

22/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

22/02/16: 4 ex. a Can Dimoni (XL)

21/02/16: 4 ex. a Can Dimoni (EY, JG, RB)

16/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

09/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

08/02/16: ≥3 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

20/02/16: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

23/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

22/02/16: 1 parella a la bassa gran de Can Dimoni (XL)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

26/02/16: >8 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

19/02/16: ≥8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

16/02/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

26/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Melanitta fusca / Negrón especulado / Ànec fosc

23/02/16: 1 ex. a la gola del riu (MG, Consorci)

*Espècie hivernant rara a Catalunya fora del Delta de l’Ebre/Aiguamolls de l’Empordà i en clar declivi al Delta del Llobregat.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, Cormorant

08/02/16: ≥15 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat); màxim mensual en aquest indret

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

26/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

25/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

22/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA; VISTAVUI)

22/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

12/02/16: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

16/02/16: 2-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

14/02/16: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

13/02/16: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

Podiceps auritus / Zampullíun cuellirrojo / Cabussó orellut

20/02/16: 1 ex. a la gola del riu (QM / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / perdiz roja / perdiu roja

22/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de la riera de Canyars (XL)

20/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JRB, PB, QM / Ornitho.cat)

16/02/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

14/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (MD / Ornitho.cat)

13/02/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT)

12/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

03/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

24/02/16: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB) ; màxim mensual en aquest indret

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

12/02/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, Garsa reial

26/02/16: >14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB) ; màxim mensual en aquest indret

Ciconia ciconia / Cigüeña blanca / Cigonya blanca

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i la C-31 (PE / Ornitho.cat)

13/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i la C-31 (X. Aute; L. Gustamante, M. Noguera; Consorci)

12/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i la C-31 (PE / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

13/02/16: 2 ex. sobrevolant la zona agrícola de Can Dimoni cap a l’oest a les 18,25h (IL / Ornitho.cat)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

27/02/16: 9 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (IL / Ornitho.cat)

26/02/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/02/16: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

24/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

21/02/16: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XF / Ornitho.cat)

20/02/16: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

19/02/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/02/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/02/16: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

12/02/16: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Sant Joan Despí (AA, MP)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

23/02/16: 1 ex. a Reguerons (RB)

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

03/02/16: 1 femella a Can Dimoni (FL / CENDLL)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

13/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco columbarius / Esmerejón / Esmerla

04/02/16: 1 ex. a un erm darrere del centre comercial Carrefour del Prat (JG)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

23/02/16: >2 ex. a Reguerons (RB)

22/02/16: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Mercabarna (XL)

18/02/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

16/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

08/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

02/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

23/02/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

22/02/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA; VISTAVUI)

12/02/16: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

22/02/16: 1 parella incubant a la bassa de laminació de la C-32 (XL)

16/02/16: 13 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

13/02/16: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

26/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG )

16/02/16: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/02/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG )

03/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

27/02/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (TA)

20/02/16: 5 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JRB, PB, QM / Ornitho.cat)

18/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

14/02/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (MD / Ornitho.cat)

13/02/16: 5 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FE, IL / Ornitho.cat)

12/02/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

11/01/16: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

07/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (Sergio Hoces; Consorci)

06/01/16: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

23/02/16: >17 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

11/02/16: >22 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

26/02/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MAR / Ornitho.cat)

06/02/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RT / Ornitho.cat)

04/02/16: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

19/02/16: >2 ex. a un conreu adjacent a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

24/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

16/02/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/02/16: 4ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

22/02/16: 16 ex. a Can Dimoni (XL)

21/02/16: >14 ex. a Can Dimoni (EY, JG, RB)

19/02/16: >18 ex. a Can Dimoni (RB)

16/02/16: 21 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

24/02/16: 3 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

26/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

21/02/16: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

07/02/16: 19 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

04/02/16: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegra

26/02/16: >10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/02/16: 4-5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/02/16: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

26/02/16: >9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/02/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

07/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

03/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

23/02/16: ≥20 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MC / Ornitho.cat)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Larus minutus / Gaviota enana / Gavina menuda

22/02/16: 1 ex. sedimentat a un conreu negat de Can Dimoni (XL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

20/02/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

07/02/16: 1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

14/02/16: ≥50 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

13/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

11/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

23/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (JB, EB / Ornitho.cat)

08/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

22/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG )

16/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/02/16: 1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG, RB)

14/02/16: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (MAR / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, Picotet

22/02/16: 1 ex. fent niu a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (XL)

05/02/16: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (JG, RB)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

20/02/16: 1 ex. al camí de la Marina, a la zona agrícola del Prat (J. Bellavista: Consorci)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

18/02/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

08/02/16: ≥15 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILLIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

23/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (JB, EB / Ornitho.cat)

21/02/16: >1 ex. a Can Dimoni (EY, JG, RB)

19/02/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

13/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

11/02/16: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

03/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

20/02/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

11/02/16: 1 ex. a un conreu de Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

21/02/16: 1 ex. cantant a la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

Regulus sp. / Reyezuelo / Reietó-bruel

21/02/16: >2-3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

05/02/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG, RB)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

21/02/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG)

21/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

08/02/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

16/02/16: ≥1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

12/02/16: 2 ex. al riu, al pont de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Corvus corax / Cuervo / Corb

19/02/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

16/02/16: 1 femella a la zona agrícola de Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

28/02/16: >20 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

23/02/16: >2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

11/02/16: >12 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

26/02/16: ≥4 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (LT / Ornitho.cat)

19/02/16: >1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

16/02/16: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

23/02/16: 6 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JB, EB / Ornitho.cat)

23/02/16: >3 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

22/02/16: 2 ex. a Can Dimoni (XL)

22/02/16: 5 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (XL)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

19/02/16: >1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

11/02/16: >3 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Col·laboradors/res (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Carles Furquet (CF), Carles Oliver (CO), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Franc Escamilla (FE), Ferran López (FL), Ignacio Lopez González (IL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Julio Ruiz Ballesteros (JRB), Jordi Sala (JS),Javier Vadallares (JV), Lluís Toldrà Bastida (LT), Marc Anton Recasens (MAR), Marina Cuito (MC), Martin Dieckhoff (MD), Marcel Gil (MG), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Rafael Tomàs (RT), Sergi Sales (SSA), Xavi Folqué (XF), Xavi Larruy (XL)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: