/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 01/2016

Edició nº49 (gener de 2016) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariGen16

La daurada grossa és una espècie que s’inclou al grup dels ocells limícols, aquells que majoritàriament s’alimenten als llims dels aiguamolls. Tot i això, fora del període reproductor, les daurades també seleccionen ambients secs com rostolls, guarets i d’altres ambients agrícoles. Per aquesta raó la podem trobar a alguns sectors agrícoles de Catalunya, encara de manera molt localitzada (principalment al Delta de l’Ebre, plana de l’Empordà, secans de Lleida, Delta del Llobregat i camp de Tarragona).

Malauradament, al Delta del Llobregat ha patit una fortíssima regressió que l’ha portat a una situació crítica. Durant els anys 70 i 80 del segle passat entre 1.000-1.500 exemplars hivernaven a la plana deltaica, la majoria als erms de l’aeroport. Amb les obres d’ampliació de l’aeroport (tercera pista i nova terminal) a la primera dècada del segle XXI es van destruir gran part d’aquests terrenys, de manera que des de 2012 la població hivernant ha caigut per sota dels 100 exemplars.

La presència de només uns 10-15 individus a tota la zona agrícola deltaica durant aquest hivern testimonien la regressió d’aquesta espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

29/01/16: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

30/01/16: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

29/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

23/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

20/01/16: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/01/16: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

04/01/16: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 27 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

29/01/16: 79 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola (PE / Ornitho.cat)

28/01/16: 2-3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

01/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA)

26/01/16: 11 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

25/01/16: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

07/01/16: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

17/01/16: 4 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

20/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

09/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (CAH)

08/01/16: 4 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

19/01/16: 102 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 123 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 87 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

16/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

28/01/16: 2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO)

02/01/16: 7 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

26/01/16: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

17/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

09/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (CAH)

08/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

09/01/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i el nou (CAH)

07/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

19/01/16: 10 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

16/01/16: 10 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

05/01/16: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA)

16/01/16: 9 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/16: 60 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

08/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

01/01/16: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (SSA / VISTAVUI)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

5-28/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

12/01/16: 2 mascles al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

29/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

23/01/16: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (HM / Ornitho.cat)

20/01/16: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/01/16: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

20/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

17/01/16: 3 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

19/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAH)

Aythya nyroca x ferina

07/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Melanitta fusca / Negrón especulado / Ànec fosc

22/01/16: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

*Espècie hivernant rara a Catalunya fora del Delta de l’Ebre/Aiguamolls de l’Empordà i en clar declivi al Delta del Llobregat.

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

31/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

18/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

25/01/16: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

17/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-32 i Can Comas (GLSEOBCN)

16/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

15/01/16: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

27/01/16: 1 ex. davant la platja del Prat, a l’alçada de la Roberta (RB)

20/01/16: Uns 20 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola (PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Podiceps auritus / Zampullíun cuellirrojo / Cabussó orellut

22/01/16: 1 ex. davant la platja de Castelldefells, a l’alçada del canal olímpic (CB, NO)

*Espècie hivernant molt rara al litoral mediterrani fora del Delta de l’Ebre.

_______________________________________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

28/01/16: 1 ex. a la zona agrícola adjacent a les alberedes de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

20/01/16: 5 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

20/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

17/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JV / Ornitho.cat)

16/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FP / Ornitho.cat)

08/01/16: >3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani, un d’ells cantant (LT)

13/01/16: >1 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava, Gavà (RG)

13/01/16: 4 ex. a un erm entre la parada dels FGC de Molí Nou i el riu (RB)

10/01/16: 1 ex. al meandre de ca n’Albereda (VS)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

15/01/16: 367 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

12/01/16: 316 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

12/01/16: 609 ex. ajocats a les basses de Can Dimoni (FL / CENDLL)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

12/01/16: 7 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

12/01/16: 32 ex. ajocats a les basses de Can Dimoni (FL / CENDLL)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

25/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

16/01/16: 1 mascle a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

13/01/16: 1 femella a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG)

*Espècie hivernant molt rara a Catalunya, només ho fa de manera regular al Delta del Llobregat i el de l’Ebre.

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

17/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (GLSEOBCN)

15/01/16: 1 ex. adult ajocat a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

13/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

12/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

13/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

09/01/16: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

*Espècie hivernant molt rar a Catalunya fora del Delta de l’Ebre.

______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

31/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (LT)

23/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR, HM, PB / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

03/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (TF / Ornitho.cat)

02/01/16: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Gyps fulvus / Buitre leonado / Voltor comú

17/01/16: 1 ex. aturat a la teulada d’un edifici de Castelldefels (Oliver Hernández, http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/)

*Rapinyaire rar al litoral català.

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

30/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

23/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

20/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

13/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

04/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

17/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB, IL / Ornitho.cat)

11/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (JR / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (CAH)

08/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

02/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

13/01/16: 1 ex. a Reguerons (RB)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

20/01/16: 1 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

17/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (J. Farreny, http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/)

13/01/16: 1 ex. a Reguerons (RB)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

20/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

15/01/16: 1 ex. sobrevolant el riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/16: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA)

22/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (FP / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

15/01/16: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

12-28/01/16: 3-5 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 10 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

05/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

26/01/16: 5 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (MD / Ornitho.cat)

25/01/16: 11 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/01/16: 12 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (GLSEOBCN)

12/01/16: 9 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

16/01/16: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/16: 50 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Cal Lluquer (CAH)

08/01/16: 20 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JG, RB)

07/01/16: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

19/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

31/01/16: 7 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT)

29/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

27/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

24/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JR / Ornitho.cat)

23/01/16: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT)

19/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

13/01/16: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (DM / Ornitho.cat)

09/01/16: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (CAH)

07/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (QM / Ornitho.cat)

05/01/16: 2 ex a la zona agrícola de Cal Nani (Sergio Hoces, http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/)

04/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (IL / Ornitho.cat)

27/01/16: 27 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (FL / CENDLL)

20/01/16: 25 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

13/01/16: 10-20 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

20/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (JG)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (CAH)

*Hivernant molt escàs a la península ibèrica.

Pluvialis apricaria / Chorlito dorado / Daurada grossa / Xamarlit

20/01/16: 9 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (JG)

08/01/16: 13 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (JG, RB)

06/01/16: 12 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (LT)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

23/01/16: 100 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

20/01/16: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL, PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 60 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

13/01/16: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

20/01/16: 16 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

20/01/16: 5 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

17/01/16: 6 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (GLSEOBCN)

17/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV)

16/01/16: 7 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (CAH)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

19/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

19/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (XL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

28/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

20/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL, PE / Ornitho.cat)

19/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

28/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

19/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

09/01/16: 21 ex. durant el Cens alternatiu d’ocells hivernnats als espais naturals fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana (CAH)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

17/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (GLSEOBCN)

16/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

24/01/16: 2 ex. davant la platja de Castelldefels (JV / Ornitho.cat)

23/01/16: 1 ex. davant la platja de Castelldefels (FP / Ornitho.cat)

24/01/16: 1 ex. davant la platja de Gavà (JS / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegra

19/01/16: 28 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/01/16: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

30/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

23/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (HM, PB / Ornitho.cat)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

02/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Larus minutus / Gaviota enana / Gavina menuda

25/01/16: 1 ex. mort a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

23/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

12/01/16: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

07/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

04/01/16: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/01/16: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_________________________________________FAMÍLIA ALCIDAE

Alca torda / Alca / Gavot

22/01/16: 1 ex. davant la platja de Castelldefells, a l’alçada del canal olímpic (CB, NO)

19/01/16: 2 ex. al litoral entre Gavà i Castelldefels (RG)

22/01/16: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

18/01/16: 2 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

____________________________________FAMÍLIA STRIGIFORMIDAE

Tyto alba / Lechuza común / Òliba

13/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Sant Boi (RB)

??/01/16: 3 ex. a la zona agrícola de Sant Boi (JM)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

19/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

17/01/16: 3 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (GLSEOBCN)

17/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB, IL / Ornitho.cat)

16/01/16: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

09/01/16: 1 ex. al canal de la Bunyola (CAH)

09/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

09/01/16: 7 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i a la riera de Sant Climent (XL)

08/01/16: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de la Casa Groga (JG, RB)

01/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (PE / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

26/01/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CB)

24/01/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JV / Ornitho.cat)

17/01/16: 2 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (CB, PE)

13/01/16: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (RG)

*Espècie que ha colonitzat recentment la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

28/01/16: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

26/01/16: 1 femella a la pineda de la Pava, Gavà (JB, EB / Ornitho.cat)

09/01/16: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

05/01/16: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

*Espècie rara a la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

_____________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Alauda arvensis / Alondra común / Alosa vulgar

08/01/16: >120 ex. a un conreu de la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (JG, RB)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

31/01/16: >20 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

13/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG)

19/01/16: 10 ex. al litoral de Castelldefels (RG)

17/01/16: >2 ex. a la zona de la pineda de la Pava, Gavà (PE)

16/01/16: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

02/01/16: >10 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

24/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

20/01/16: 2-3 ex. a Can Dimoni (RB)

17/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB, IL / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

09/01/16: >1 ex. a Can Dimoni (CAH)

09/01/16: 3 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i de la riera de Sant Climent (XL)

Anthus richardi / Bisbita de richard / Piula grossa

29/01/16: 1 ex. dins de l’aeroport (XL)

*Hivernant molt rar a Catalunya, només ho fa regularment al Delta de l’Ebre

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

17/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

16/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

09/01/16: 2 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i de la riera de Sant Climent (XL)

09/01/16: 1 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

09/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAH)

_____________________________________FAMÍLIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

12/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

09/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CAH)

09/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (CAH)

09/01/16: 3 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines i de la riera de Sant Climent (XL)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

09/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (CAH)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

28/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO)

13/01/16: 1-2 ex. a Reguerons (RB)

10/01/16: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (Anònim / Ornitho.cat)

Acrocephalus melanopogon / Carricerín real / Boscarla mostatxuda

09/01/16: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAH)

Regulus regulus / Reyezuelo sencillo / Reietó

24/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

17/01/16: >2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (PE)

09/01/16: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

03/01/16: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG)

15/01/16: 1 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

13/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Trabal, a L’Hospitalet (RG)

Regulus sp. / Reyezuelo listado-sencillo / Reietó-bruel

09/01/16: >3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

31/01/16: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

25/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

20/01/16: >3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

05/01/16: 4 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

16/01/16: 4 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

13/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG)

30/01/16: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

25-26/01/16: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CBO / Ornitho.cat)

17/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Cornellà (GLSEOBCN)

15/01/16: 3 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RG)

12/01/16: 2 ex. al riu, entre la C-31 i la C-32 (RB)

28/01/16: 1 ex. a les pollancredes/pinedes de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

09/01/16: 3 ex. a les pollancredes/pinedes de la Pava, Gavà (CAH)

09/01/16: 2 ex. al riu, entre els ponts de Mercabarna i el nou (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

28/01/16: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/01/16: 15 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CAH)

15/01/16: 23 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

13/01/16: 18-20 ex. a un conreu entre la parada dels FGC de Molí Nou i el riu (RB)

10/01/16: 14 ex. a un pont del riu, al seu pas per Sant Boi (AS)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

Corvus corax / Cuervo / Corb

20/01/16: 2 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

16/01/16: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Corvus corone / Corneja negra / Cornella negra

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (CAH)

06/01/16: 1 ex. a la Zona Franca, en vol sobre la Ronda Litoral (LT)

*Espècie hivernant rara al Delta del Llobregat i a gairebé a tota la franja costanera de Catalunya.

___________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passarell comú

20/01/16: >4 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

17/01/16: >1 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava, Gavà (PE)

13/01/16: 1 ex. a un erm entre la parada dels FGC de Molí Nou i el riu (RB)

09/01/16: 20 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

09/01/16: 3 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (CAH)

09/01/16: 4 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

Carduelis chloris / Verderón / Verdum

20/01/16: 30-40 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

09/01/16: >1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

06/01/16: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (LT)

02/01/16: 2 ex. a la estació de tren de Gavà (Anònim / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza cia / Escribano montesino / Sit negre

09/01/16: 1-2 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (CAH)

*Hivernant molt escàs i localitzat al Delta del Llobregat.

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

20/01/16: >3 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

24/01/16: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

02/01/16: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

22/01/16: 7 ex. a les dunes de la platja de Castelldefells, a l’alçada del canal olímpic (CB, NO)

20/01/16: >5 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/01/16: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

13/01/16: >1 ex. a la zona agrícola de la pineda de la Pava, Gavà (RG)

09/01/16: 4 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CAH)

09/01/16: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (CAH)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

10/01/16: 1 ex. al meandre de ca n’Albereda (VS)

09/01/16: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Filipines (XL)

*Hivernant escàs, localitzat i en clara regressió al Delta del Llobregat.

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Cens alternatiu d’hivernants (CAH)*, Claudio Bracho (CB), Cristian Bonsoms (CBO), Carlos M.v (CMV), David Meca (DM), Eduard Batista (EB), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Grupo Local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Hubert Mas (HM), Ignacio López (IL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Joan Montblanc (JM), Javier Oliver (JO), Julio Ruíz (JR), Jordi Sala (JS), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Nico Ordax (NO), Pedro Bescòs (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Sales (SSA), Toni Fernández (TF), Víctor Sanz (VS), Xavier Larruy (XL)

* Àngel Arroyes, David Meca, David Tàbara, Emiliano, Eusebio Bastida, Eva Yus, Ferran Arenas, Jose García, Juan Jesús Martínez, Lluís Toldrà, Marc Benavides, Marc Pérez, Martí Pérez, Oriol Marzo, Patricia Gallart, Raúl Bastida, Ricard Gutiérrez, Rosa Gurí, Xavi Larruy

Debats

Trackbacks/Pingbacks

  1. Retroenllaç: Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) abril 2016 - GL SEO Barcelona - Setembre 6, 2016

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: