/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 12/2015

Edició nº48 (desembre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariDes15

Al Paleàrtic occidental (Europa, nord d’Àfrica i Orient Pròxim) el pardal roquer presenta una distribució bàsicament circummediterrània. A Catalunya, on prefereix els mosaics agrícoles i altres ambients mediterranis, només és absent o molt escàs a la Plana de Lleida, al Pirineu, a la zona litoral i al prelitoral gironí. De manera que al Delta del Llobregat és una espècie divagant de la qual només es coneixen menys de deu observacions, totes al segle XXI. Val a dir que el seu plomatge discret podria influir en aquesta escassetat d’observacions.

Malgrat que es tracta d’una espècie sedentària, fora de l’època reproductora tendeix a fer certs moviments erràtics. Aquest aspecte podria explicar l’observació aquest desembre de set exemplars a un erm entre el riu i la Cooperativa (Sant Boi). Es probable que aquests pardals roquers hagin arribat de la població assentada al massís del Garraf. Recentment també s’han fet observacions puntuals a la vessant llobregatina de Collserola.

Un cop més queda palesa la importància de conservar els erms i guarets per afavorir la biodiversitat. Malauradament, aquests ambients han patit una forta regressió al Delta del Llobregat degut a la intensificació agrícola experimentada a les darreres dècades i a la notable reducció de la zona agrícola per les obres del Pla Delta (ampliació de l’aeroport i del port, desviament del riu, les obres de l’AVE, etc.). La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

22/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

05/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IB / Ornitho.cat)

01/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

30/12/15: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

23/12/15: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

22/12/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/12/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MD / Ornitho.cat)

19/12/15: ≥10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

17/12/15: ≥15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

11/12/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CB)

04/12/15: ≥12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

01/12/15: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Anas platyrhynchos / Ánade real, azulón / Ànec collverd / Collblau

12/12/15: 97 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/12/15: 7 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/12/15: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/12/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA / VISTAVUI)

30/12/15: 6 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

21/12/15: 9 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

22/12/15: >55 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/12/15: 3 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

22/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

11/12/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

11/12/15: 14 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

25/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

11/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

01/12/15: 3 ex. a Can Dimoni (Anònim / Ornitho.cat)

23/12/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

04/12/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OM / Ornitho.cat)

22/12/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas pel meandre de Ca n’Albereda (VS / VISTAVUI)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

30/12/15: 11 ex. al riu, a l’alçada de Sant Joan Despí (AA, MP)

25/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

07/12/15: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

15/12/15: >1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

12/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

31/12/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JG)

22/12/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/12/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

22/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

04/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OM / Ornitho.cat)

01/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

08/12/15: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Anguilaire, cormorant

07/12/15: 115 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

31/12/15: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (BM / Ornitho.cat)

29/12/15: 12 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (IL / Ornitho.cat)

15/12/15: >1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

08/12/15: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

04/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE, OM / Ornitho.cat)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

24/12/15: 9 ex. a la zona agrícola de la riera de Canyars (RB)

24/12/15: 6 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/12/15: 4 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

07/12/15: 7 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

01/12/15: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

11/12/15: 194 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc/ Martinenc

11/12/15: 11 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

13/12/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

*Espècie hivernant molt rara a Catalunya, només ho fa de manera regular al Delta del Llobregat i el de l’Ebre.

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

22/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/12/15: 3 ex. riu avall, al seu pas per la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

10/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

10/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas pel meandre de Ca n’Albereda (VS / VISTAVUI)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

28/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CB, EY, JG, RB)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie hivernant molt rar a Catalunya fora del Delta de l’Ebre.

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco / Flamenc

28/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

24/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

14-21/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

9-13/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL, RB)

07/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

4-5/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

1-3/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB, FL / CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

24/12/15: 1 ex. intentant caçar a la zona agrícola de Reguerons (RB)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 1 ex. caçant a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

21/12/15: 1 femella/jove a un conreu proper a Can Dimoni (JG)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

Accipiter gentilis / Azor / Astor

11/12/15: 1 ex. caçant a la zona agrícola del camí de Ca l’inglada (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

23/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

22/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

21/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (Xavier Villegas; http://consorcideltallobregat.blogspot.com)

11/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Falco columbarius / Esmerejón / Esmerla

11/12/15: 1 ex. a Reguerons (ERO / CENDLL)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/12/15: 6 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

16/12/15: 4 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

12/12/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/12/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (SSA)

04/12/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

30/12/15: 6 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

21/12/15: 6 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA / VISTAVUI)

22/12/15: 5 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

11/12/15: 23 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB); màxim mensual en aquest indret

11/12/15: >30 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

22/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

01/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 1 ex. al canal de la Bunyola, a l’alçada del tanatori (CB)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

31/12/15: 7 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (MM, LT / Ornitho.cat)

30/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

19/12/15: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (IL / Ornitho.cat)

17/12/15: 5 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PE / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

07/12/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (CB)

02/12/15: 4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL, ERO / CENDLL)

01/12/15: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

*Espècie hivernant molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat.

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

22/12/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG)

01/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Hivernant molt escàs a la península ibèrica.

Pluvialis apricaria / Chorlito dorado / Daurada grossa / Xamarlit

22/12/15: 13 ex. a un conreu de la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

18-24/12/15: 4 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

22/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/12/15: ≥70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

10/12/15: ≥115 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/12/15: 120 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

04/12/15: 80 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OM, PE / Ornitho.cat)

01/12/15: 150 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/12/15: 11 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

10/12/15: ≥1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Calidris alba / Correlimos tridáctilo / Territ tresdits

24/12/15: 7 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

18/12/15: 5 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

22/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

9-22/12/15: 1 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

26/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (Anònim / Ornitho.cat)

22/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

26/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (Anònim / Ornitho.cat)

22/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/12/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

05/12/15: 5 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

15/12/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

08/12/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

24/12/15: 3 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

25/12/15: 4 ex. a l’espigó de la desembocadura del riu (FL / CENDLL)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

22/12/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/12/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

08/12/15: 120 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

29/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (IL / Ornitho.cat)

17/12/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

15/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar

22/12/15: 200-300 ex. a Can Dimoni (RB)

16/12/15: >250 ex. a una bassa de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

30/12/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

22/12/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/12/15: ≥5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MD / Ornitho.cat)

11/12/15: >3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

07/12/15: >3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

07/12/15: 1 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

*Espècie que s’ha tornat un hivernant rar al Delta del Llobregat.

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

28/12/15: 1 ex. al pont de Mercabarna (PE / Ornitho.cat)

20/12/15: 1 ex. al pont de Mercabarna (PE / Ornitho.cat)

24/12/15: 1 ex. a un canal la zona agrícola de la Murtrassa (RB)

22/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

08/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

07/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

01/12/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

11/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

16/12/15: 1 ex. a la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

16/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per la potabilitzadora de Sant Joan Despí (RB)

13/12/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

07/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (EY, JG, RB)

07/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de les Parets de la Murtra (EY, JG, RB)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

09/12/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (Lluís Vilamajó; http://consorcideltallobregat.blogspot.com)

07/12/15: 1 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

*Espècie que ha colonitzat recentment la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

07/12/15: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

*Espècie rara a la plana deltaica i que només utilitza regularment aquesta pineda.

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

25/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/12/15: X ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

11/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

07/12/15: 5 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

11/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

05/12/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Turdus iliacus / Zorzal alirrojo / Tord ala-roig

30/12/15: 1 ex. al riu, al seu pas pel meandre de Ca n’Albereda (VS / VISTAVUI)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

16/12/15: 1-2 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

07/12/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

Regulus sp. / Reyezuelo / Reietó-bruel

11/12/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

07/12/15: 3 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

07/12/15: 1 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/12/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

23/12/15: 4 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

11/12/15: 12-14 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

16/12/15: 12 ex. a la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

21/12/15: 2 ex. a Can Dimoni (Xavier Villegas; http://consorcideltallobregat.blogspot.com)

16/12/15: 2 ex. a la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

______________________________________FAMÍLIA PASSERIDAE

Petronia petronia / Gorrión chillón / Pardal roquer

16/12/15: 7 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de la riera de Canyars (RB)

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

22/12/15: 2 ex. a un conreu de la zona agrícola del camí de Ca l’Inglada (RB)

16/12/15: 1 ex. a un erm de la zona agrícola entre la parada dels FGC de Molí nou i el riu (RB)

07/12/15: 1 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

07/12/15: 2 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, RB)

*Espècie migratòria i hivernant molt escassa i localitzat al Delta del Llobregat.

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

19/12/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

13/12/15: ≥10 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB / Ornitho.cat)

07/12/15: >4 ex. a un erm de la pineda de la Pava, Gavà (EY, JG, RB)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

24/12/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Murtassa (RB)

24/12/15: 2 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

07/12/15: 1 ex. a la riera de Canyars, Gavà (EY, JG, RB)

05/12/15: 4 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

22/12/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG)

11/12/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

11/12/15: 2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

*Hivernant escàs, localitzat i en clara regressió al Delta del Llobregat.

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), Eduardo Batista (EB), Eio Ramon (ER), Enric de Roa / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (ERO / CENDLL), Eva Yus (EY), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Irene Barnosell (IB), Ignacio Lopez (IL), Jose García (JG), Jordi Sala (JS), Javier Vadallares (JV), Lluís Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MC), Martin Dieckhoff (MD), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Oriol Miralles (OM), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Sales (SSA), Víctor Sanz (VS)

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: