/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 11/2015

Edició nº47 (novembre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariNov15

La tallareta cuallarga és una espècie de distribució restringida a la mediterrània occidental i a la façana atlàntica de França i del sud d’Anglaterra. A Catalunya té una clara preferència per les garrigues i brolles mediterrànies però a l’hivern amplia una mica els hàbitats que utilitza (boscos, conreus, zones humides litorals i àrees periurbanes), tot i que amb densitats molt més baixes.
Al Delta del Llobregat havia sigut un nidificant freqüent i regular fins a l’any 1983. Com a migrant-hivernant té afinitat per les jonqueres, i marginalment per bardisses i vegetació ruderal dels erms i conreus. Als darrers anys sembla que s’ha rarificat. La presència d’uns pocs exemplars durant aquest novembre a diferents indrets de la zona agrícola i del riu deixant palès la necessitat de conservar aquests hàbitats per conservar la biodiversitat del Delta del Llobregat.
Recordar que l’any 2008 la tallareta cuallarga es va qualificar com a propera a l’amenaça a nivell global i està inclosa a l’Annexa I de la Directiva Aus. La foto és cortesia de Roger Sanmartí.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

28/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat)

18/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

29/11/15: 17 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

27/11/15: 15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO, PE / Ornitho.cat)

25/11/15: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

24/11/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

20/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/11/15: 2 ex. intentant aterrar a Reguerons (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/11/15: 70 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat); màxim mensual en aquest indret

26/11/15: 80 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

23/11/15: 12 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

11/11/15: 8 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

23/11/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

17/11/15: >7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

14/11/15: 9 ex. a la gravera del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

12/11/15: 11 ex. a la gravera del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA, VISTAVUI)

12/11/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SSA, VISTAVUI)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/11/15: >1 ex. a Can Dimoni (CB)

28/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

29/11/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

26/11/15: 5 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

17/11/15: >12 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: >5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

24/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

05/11/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

30/11/15: >8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CB)

28/11/15: >11 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

17/11/15: >15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: >16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

29/11/15: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

28/11/15: 18 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/11/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

05/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

27/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

28/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

23/11/15: 8 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

19/11/15: 5 ex. a un erm del camí de les Filipines (RB)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

28/11/15: 120 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat, RB)

06/11/15: 50 ex. en migració sobre el riu, al seu pas per Cornellà (RB)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

12-17/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

17/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

28/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

23/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Podiceps nigricollis / Zampullín cuellinegro / Cabussó coll-negre

07/11/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (ER)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

27/11/15: 389 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

06/11/15: 240 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

27/11/15: 11 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

06/11/15: 20 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

19/11/15: 12 ex. sobrevolant Reguerons al capvespre direcció NE; aquests exemplars venen dels canals agrícoles de Gavà i Viladecans (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

29/11/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola entre la Bunyola i la carretera de la Marina (SV / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

04/11/15: 1 ex. a la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

27/11/15: 1 ex. ajocat a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

23/11/15: 7 ex. cap al mar sobre el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

17/11/15: 9 ex. cap al mar sobre el riu entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/11/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MP, SSA, VISTAVUI)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

28/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat)

17-20/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

10-30/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, CO, FF, JV, PB, PE / Ornitho.cat, FL / CENDLL, JG, LT, RB, TA)

02/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

30/11/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

29/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, JV, PB / Ornitho.cat)

28/11/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

29/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS / Ornitho.cat)

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

17/11/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

11/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

22/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

16/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (MS / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. caçant a un erm proper a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

29/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

11/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

17/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/11/15: 1 ex. al canal de laminació entre el canal de la dreta i el Parc Nou (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

29/11/15: 2 ex. a la potabilitzadora del riu, al seu pas per St.Joan Despí (AA, MP)

28/11/15: >10 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

23/11/15: >16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

17/11/15: >21 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: >15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

11/11/15: 10 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

29/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

18/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

17/11/15: 7-8 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

25/11/15: 1 ex. a la Bunyola, a l’alçada del tanatori (RB)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

29/11/15: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PB / Ornitho.cat)

27/11/15: 8 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL, RB)

25/11/15: 7 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

24/11/15: 8 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL, RB)

20/11/15: 3-4 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

4-18/11/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL, RB)

24/11/15: 1 ex. escoltat al marge del riu, al seu pas per Sant Vicenç del Horts (SSA, VISTAVUI)

23/11/15: 10 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

17/11/15: 13 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

9-13/11/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

26/11/15: 4 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

25/11/15: 120 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

23/11/15: 67 ex. a Can Dimoni (RB)

23/11/15: 11 ex. a la zona agrícola de la Casa Groga (RB)

22/11/15: 3 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

14/11/15: 4 ex. a la gravera del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

12/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

29/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

29/11/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

3-26/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

29/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

17/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

15/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (TA)

11/11/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

10/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

02/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

29/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, JV / Ornitho.cat)

28/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

02/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

10/11/15: 19 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat) ; màxim

mensual en aquest indret

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

25/11/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

Lymnocryptes minimus / Agachadiza chica / Becadell sord / Escuracananes

27/11/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XL)

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

27/11/15: 1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

13/11/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

20/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

26/11/15: >50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat); màxim

mensual en aquest indret

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

26/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

28/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

25/11/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

20/11/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

17/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

8-29/11/15: 1-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (ARS, CO, FF, PE / Ornitho.cat, RB)

17/11/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10-17/11/15: >2 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat, RB)

20/11/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de Reguerons (RB)

11/11/15: 1-2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

06/11/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

11/11/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

10/11/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

06/11/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

04/11/15: 1 ex. a la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

13/11/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JO)

11/11/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (JG)

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

16/11/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

23/11/15: >5 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

30/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (CB)

28/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

23/11/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

17/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

24/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

27/11/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (XL)

Anthus richardi / Bisbita de richard / Piula grossa

30/11/15: 1 ex. a l’aeroport (XL)

Motacilla alba yarrelli / Lavandera blanca enlutada / Cuereta blanca endolada

25/11/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

__________________________________FAMILIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

11/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMILIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

22/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

29/11/15: 1 ex. al riu, al pont de Mercabarna (JV / Ornitho.cat)

25/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO / Ornitho.cat)

23/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

20/11/15: 1-2 ex. a les jonqueres de Reguerons (RB)

15/11/15: 2 ex. al camí de la Bomba (AS)

Phylloscopus collybita tristis

07/11/15: 1 ex. anellat a Can Dimoni (AS)

*Es tracta de la 10ª citació segura al Delta del Llobregat.

Acrocephalus arundinaceus / Carricero común / Boscarla de canyar

10/11/15: 2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

16/11/15: 3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MS / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

10/11/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del riu (JO)

Regulus regulus / Reyezuelo sencillo / Reietó

27/11/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

12/11/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (JO)

11/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/11/15: 3 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO)

_________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

18/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/11/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

27/11/15: 6 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

06/11/15: 20 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

10/11/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB, JB, MS / Ornitho.cat)

07/11/15: 17 ex. al viaducte de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (JLC / Ornitho.cat)

Corvus corax / Cuervo / Corb

30/11/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (CB)

14/11/15: 1 ex. sobrevolant el nucli urbà del Prat (PE / Ornitho.cat)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

23/11/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/11/15: 1 ex. a un camp de carxofes del camí de la Bomba (AS)

12/11/15: 1 ex. a la potabilitzadora del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SSA / VISTAVUI)

Carpodacus erythrinus / Camachuelo carminoso / Pinsà carminat

14/11/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

26/11/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic dels codis):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Claudio Bracho (CB), Carles Oliver (CO), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontellas (FF), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Josep Lluís Cortés (JLC), Javier Oliver (JO), Jordi Sala (JS), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Marc Pérez (MP), 0Marta Segarra (MS), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Sales (SSA), Susanna Vendrell (SV), Toni Aparicio (TA), Vicent Esteller (VE), Xavi Larruy (XL)

*VISTAVUI: Noticiari que pretén agrupar les observacions més interessants de l’àrea del tram baix del riu Llobregat

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: