/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 10/2015

Edició nº46 (octubre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariOct15

La polla blava és un ocell que a Europa només el trobem a les zones humides de la conca mediterrània. A Catalunya on, per diversos factors antròpics com la intensa cacera es va extingir a mitjans del segle XX, te una distribució restringida als principals aiguamolls tot i que en els darrers anys s’ha localitzat en unes poques localitats litorals e interiors.

Malgrat que la seva tendència a la península és d’un considerable augment poblacional, es considera encara una espècie propera a l’amenaça i està inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus. És una espècie sensible a la alteració i degradació del seu hàbitat. Per exemple, als Aiguamolls de l’Empordà ha patit una davallada constant des de 1985, entre d’altres causes per les molèsties de la cacera, la depredació per porc senglar, la sequera i la pèrdua de cobertura vegetal favorable.

Al Delta del Llobregat va tornar a finals dels 90 i amb la restauració dels aiguamolls de Cal Tet s’ha consolidat un important nucli reproductor (al voltant de les 15-20 parelles). La recent formació de grans canyissars i bogars a la nova desembocadura del riu (entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer) han propiciat la ràpida colonització d’aquesta espècie, com a mínim des de 2010. El destacat increment d’exemplars en aquest indret als darrers temps molt probablement està relacionat amb una dispersió dels individus que crien a Cal Tet. Fins i tot, durant aquest octubre, s’han observat per primera vegada al riu a l’alçada de L’Hospitalet. La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

22-25/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PA, PE / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

31/10/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

17/10/15: 8 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

10/10/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

30/10/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

10/10/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MCDLL)

02/10/15: 9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

28/10/15: >78 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest indret

16/10/15: >55 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

27/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

24/10/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

17/10/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

14/10/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

11/10/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

22/10/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

21/10/15: 4 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

02/10/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/10/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

10/10/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MCDLL)

02/10/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

30/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (QC)

21/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

20/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCA/ Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

24/10/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

10/10/15: 42 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL); màxim mensual en aquest indret

Anas acuta / Ánade rabudo / Ànec cuallarg / Cua-de-jonc (mascle)

08/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

16/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

01/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

20/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

19/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JC)

16/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

30/10/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

28/10/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

20/10/15: 15 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

28/10/15: >13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

16/10/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/15: 16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/10/15: >4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AA, CC, MP, RB)

02/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

__________________________________­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

16/10/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Dominguet (RB)

10/10/15: 8 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (MCDLL)

09/10/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

09/10/15: 8 ex. a la zona agrícola de La Pava, Gavà (FF, JO)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

10/10/15: 35-40 ex. ajocats a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

31/10/15: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

30/10/15: 93 ex. ajocats a un canyar del riu, a Sant Joan Despí (AA, MP)

23/10/15: 160 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV/ Ornitho.cat)

23/10/15: 282 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

01/10/15: 87 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

10/10/15: 107 ex. al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (MCDLL)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

23/10/15: 10 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

01/10/15: 50 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

10/10/15: 18 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

07/10/15: 18 ex. a Can Dimoni (RB)

02/10/15: >20 ex. a Can Dimoni (FF, JO)

10/10/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/10/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 20 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

??/10/15: 3 ex. als canals de la zona agrícola del Camí de les Filipines (XL)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

28/10/15: 7 ex. sobrevolant el riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

27/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas pel Prat (PE)

22/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas pel Prat (PE)

23/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

14/10/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Cornellà (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

30/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (QC)

03/10/15: 3 ex. a Can Dimoni (DS/ Ornitho.cat)

02/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

01/10/15: 4 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

05/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV/ Ornitho.cat)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

21/10/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

10/10/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

31/10/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

2-29/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO, FF, JC, JO, LT, PA,PB, RB, RH, VE)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

10-24/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL, PB, RB, VE)

8-9/10/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

04-10/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC, FF, JO, RB)

1-2/10/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL, RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

31/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV/ Ornitho.cat)

20/10/15: 1 ex. sedimentat a Can Dimoni (RB)

11/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (SF/ Ornitho.cat)

07/10/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (RB)

20/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE)

10/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

14/10/15: 1 ex. sobrevolant els Aiguamolls Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

14/10/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Can Comas (RB)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

16/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (LT)

02/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

10/10/15: 1 possible ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

01/10/15: 1 ex. sobrevolant el riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

30/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (QC)

24/10/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

10/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

10/10/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/10/15: 18 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QC)

02/10/15: 16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

23/10/15: 11 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

10/10/15: 7 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

01/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

20/10/15: >52 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest indret

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

28/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

20/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

16/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE)

10/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

05/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

01/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

05/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RH)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

10/10/15: 2 ex. a la zona agrícola de Ca l’Inglada (MCDLL)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

30/10/15: 6 ex. a Can Dimoni (QC)

10/10/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’inglada (MCDLL)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

10/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

28/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

28/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/10/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

07/10/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

15/10/15: 11 ex. a Can Dimoni (CMV/ Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

16/10/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

28/10/15: >50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 40-50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

01/10/15: Nombrós estol a la zona agrícola de Cal Nani (CB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

20/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (VE)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

19/10/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JC)

16/10/15: >14 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

16/10/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

01/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

10/10/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Fernando (MCDLL)

Streptopelia decaocto / Tórtola turca / Tórtora turca

02/10/15: >150 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (FF, JO)

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

02/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA STRIGIFORMIDAE

Otus scops / Autillo / Xot

??/10/15: 1 ex. a uns fruiters de la zona agrícola del Camí de les Filipines (XL)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

28/10/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

20/10/15: 1-2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

10/10/15: >2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/15: 2-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE)

05/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FF, JO)

04/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CC / Ornitho.cat, RB)

02/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

23/10/15: 2-3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

10/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

01/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

2-30/10/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (FF, JO, MCA, MCDLL, MS, QC, RB, SF)

14/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-32 (RB)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-32 (MCDLL)

10/10/15: 2-3 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

10/10/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

8-10/10/15: 1-2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JO, MCDLL)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

09/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (FF, JO)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

09/10/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Alauda arvensis / Alondra común / Alosa vulgar

22/10/15: 33 ex. a Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Hirundo rustica / Golondrina común / Oreneta vulgar

28/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Delichom urbica / Avión común / Oreneta cuablanca

28/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Riparia riparia / Avión zapador / Oreneta de ribera

02/10/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

24/10/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

09/10/15: >8 ex. a la zona agrícola de La Pava, Gavà (FF, JO)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

18-30/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM/ Ornitho.cat, QC, RB)

17/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SSA, VISTAVUI)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

09/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

14/10/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Monjo (RB)

01/10/15: >1 ex. de la subespècie flavissima a la zona agrícola de Cal Nani (CB);

aquest subespècie només nidifica a les illes britàniques.

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

10/10/15: 18 ex. a Can Dimoni (MCDLL); quantitat totalment excepcional al Delta del Llobregat

02/10/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

31/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

12/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

10/10/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MCDLL)

??/10/15: >2 ex. a la zona agrícola del Camí de les Filipines (XL)

Turdus philomelos / Zorzal común / Tord comú

10/10/15: >24 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

27/10/15: 1 ex. a un erm del camí de la Bomba (RB)

18/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (IL / Ornitho.cat)

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

Phylloscopus collybita / Mosquitero común / Mosquiter comú

11/10/15: 1 ex. de la subespècie tristis/fulvescens a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

28/10/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

10/10/15: >3-4 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

09/10/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

________________________________FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

10-21/10/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (MCDLL, MM-CMV / Ornitho.cat)

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

10/10/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

10/10/15: 1 ex. al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (MCDLL)

10/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

09/10/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (FF, JO)

Periparus ater / Carbonero garrapinos / Mallerenga petita

17/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

*Espècie amb forta predilecció per les coníferes. Es tracta de la primera cita coneguda d’aquesta espècie a les zones arbrades del riu al seu pas pel Delta del Llobregat, sent una espècie escassa però comuna a les pinedes litorals i a alguns parcs i jardins dels nuclis urbans.

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

17/10/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

14/10/15: 4 ex. a la zona agrícola de Can Comas (RB)

10/10/15: 3 ex. al viaducte de l’AVE sobre el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

10/10/15: 3 ex. a la zona agrícola del camí de la Bomba (MCDLL)

10/10/15: 2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

09/10/15: 2 ex. al canal de laminació de la Ribera (FF, JO)

02/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

01/10/15: 21 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

29/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

10/10/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

07/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

02/10/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/10/15: 1 ex. sobre el riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RG)

Garrulus glandarius / Arrendajo / Gaig

09/10/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (FF, JO)

*Malgrat que es tracta d’una espècie comuna a les muntanyes de Collserola i Garraf, al Delta del Llobregat és una raresa.

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

09/10/15: >10 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (FF, JO)

02/10/15: 3 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

28/10/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

14/10/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Cal Monjo (RB)

10/10/15: >8 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

10/10/15: 5 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Coccothraustes coccothraustes / Picogordo / Durbec

11/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

10/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

08/10/15: 1 ex. les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

22/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

18/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (CMV / Ornitho.cat)

10/10/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), César Castell (CC), Carlos M.v (CMV), Carles Oliver (CO), Daniel Soria (DS), Eio Ramon (ER), Ferran López (FL / CENDLL), Ferran Fontellas (FF), Ignacio López (IL ), Jordi Cebrian (JC), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Lluís Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MCA), Maratò cooperativa del Delta del Llobregat (MCDLL), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pere Alzina (PA), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Quique Carballal (QC ), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Ramon Homs (RH), Sebastià Flores (SF), Sergi Sales (SSA), Vicent Esteller (VE), Víctor Sanz (VS), Xavier Larruy (XL)

Participants de la Maratò cooperativa del Delta del Llobregat del 10-10-15:

Àngel Arroyes , Albert Molero, Carlos Santisteban, Eva Yus, Ferran Arenas, Guillem Rius, Jose García, Joan Ignasi Torner, Lluis Toldrà, Marta Jornet, Marc BM, Marc Pérez, Miquell Vall-llosera, Nico Ordax, Pedro Plans, Quel, Raúl Bastida, Salva Solé.

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: