/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 09/2015

Edició nº45 (setembre de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariSet15

El curroc es un ocell escàs a la península ibèrica i a Europa, sobre tot com a nidificant. I al igual que d’altres xatracs, està inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus. Malgrat que està molt lligat a les zones humides, a diferència d’altres espècies de la família Sternidae, pot alimentar-se a zones agrícoles (com ho fa als arrosars del Delta de l’Ebre). Tot i així, al Delta del Llobregat la seva presència als camps de conreu és excepcional. Per això, la observació d’un exemplar alimentant-se a uns conreus de Can Dimoni és molt destacable. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

T. tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

02/09/15: 2ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/09/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (Sergi Sales,VISTAVUI)

20/09/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

3-5/09/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

08/09/15: 19 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

21/09/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

13/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

08/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

20/09/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG); màxim mensual en aquest indret.

Anas quequedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

01/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

30/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

20/09/15: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

05/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

08/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

20/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_________________________________________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / perdiz roja / perdiu roja

04/09/15: 1 ex. a un conreu entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

03/09/15: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

02/09/15: 8 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

_______________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

30/09/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

27/09/15: 2 ex. al riu, al tram entre el pont de Cornellà i Bellvitge (GLSEOBCN)

08/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CG / Ornitho.cat)

05/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, RB)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

08/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

02/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

12/09/15: 8 ex. a Can Dimoni (MM/ Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

04/09/15: 55 ex. a un conreu entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

27/09/15: 10 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i Bellvitge (GLSEOBCN)

20/09/15: 71 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/09/15: 28 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 22 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: ≥30 ex. a Can Dimoni (JS, CG / Ornitho.cat)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejeras / Martinet ros

06/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

15/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

N. nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

30/09/15: 4 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

08/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 4-5 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

23/09/15: 3 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/09/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

06/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG / Ornitho.cat)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

30/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

09/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

08/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

04/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

20/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

02/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

25-29/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

30/09/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

29/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JB, EB / Ornitho.cat)

28/09/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

20/09/15: 11 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

19/09/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

17/09/15: ≥8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

13/09/15: >1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

11/09/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

09/09/15: 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JM / Ornitho.cat)

08/09/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CG / Ornitho.cat)

06/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

05/09/15: 31 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

03/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Milvus migrans / Milano negro / Milà negre

19/09/15: 1 ex. sobrevolant els horts de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

13/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

08/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CG / Ornitho.cat)

Circus pygargus / Aguilucho cenizo / Esparver cendròs

04/09/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de la Bomba (RB)

Accipiter gentilis / Azor / Astor

26/09/15: 1 jove voltant pel riu, al seu pas per Cornellà (AS)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Accipiter nisus / Gavilán / Esparver vulgar

27/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

05/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

Buteo buteo / Ratonero común / Alligot comú

27/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

2-4/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

14-16/09/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

08/09/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Misses (RB)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (JCC/ Ornitho.cat)

27/09/15: 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (GLSEOBCN)

01/09/15: 6 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

08/09/15: 17 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 20 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

02/09/15: 24 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

P. porphyrio / Calamón / Polla blava

20/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

17/09/15: ≥1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

11/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

09/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JM / Ornitho.cat)

06/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

05/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

03/09/15: 3 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

H. himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gossets

13/09/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

09/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JM / Ornitho.cat)

09/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

08/09/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

07/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 5 ex. a Can Dimoni (JS, RH, CG / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

30/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

24/09/15: 1 ex. a uns camps del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (CMV /Ornitho.cat)

18/09/15: 1 ex. a uns erms darrera del Carrefour del Prat (JG)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

03/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

02/09/15: 1 ex. a un conreu estanyat del camí de ca l’ Inglada (RB)

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

20/09/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

20/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

20/09/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

11/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

22/09/15: 3 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

20/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

13/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

06/09/15: ≥4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

08/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS, RH, CG / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

25/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JR / Ornitho.cat)

13/09/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

08/09/15: >14 ex. a Can Dimoni (RB); màxim mensual en aquest indret.

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

09/09/15: ≥5 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

08/09/15: 7 ex. a Can Dimoni (RB)

07/09/15: 3 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

03/09/15: >1 ex. a Can Dimoni (JF / Ornitho.cat)

02/09/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS, RH, CG / Ornitho.cat)

02/09/15: 2 ex. a un conreu estanyat del camí de ca l’ Inglada (RB)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

27/09/15: 8 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i el pont de la C-31 (GLSEOBCN)

G. gallinago / Agachadiza común / Becadell comú / Cegard

20/09/15: ≥6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

29/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

16/09/15: 2 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

20/09/15: 50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

08/09/15: 75 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

03/09/15: 135 ex. a la zona agrícola entre Cal Nani i El Prat (RB)

02/09/15: 240 ex. a un conreu estanyat del camí de ca l’ Inglada (RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

01/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar

01/09/15: >200 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna nilotica / Pagaza piconegra / Curroc

08/09/15: 1 ex. aturat a un conreu de Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

08/09/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’ Inglada (RB)

04/09/15: 1 ex. a la zona agrícola entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA STRIGIFORMIDAE

Tyto alba / Lechuza común / Òliba

01/09/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (ER)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

27/09/15: >5-6 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i Bellvitge (GLSEOBCN)

27/09/15: 1ex. alpont de Mercabarna (PE / Ornitho.cat)

06/09/15: 1 ex. alpont de Mercabarna (JG)

23/09/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/09/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/09/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

11/09/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JCB / Ornitho.cat)

06/09/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

03/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/09/15: 1ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

17/09/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AR / Ornitho.cat)

19/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

16/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (JF / Ornitho.cat)

12/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

08/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

07/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

04/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

12/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

03/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

01/09/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (RG / Ornitho.cat)

04/09/15: 1 ex. a un canal entre l’estació dels FGC de Molí Nou i el pont de l’AVE (RB)

04/09/15: 1 ex. al canal de laminació de la Ribera (RB)

02/09/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

02/09/15: 1 ex. a la bassa de la C-32 (EB / Ornitho.cat)

01/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

01/09/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RG)

____________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Riparia riparia / Avión zapador/ Oreneta de ribera

09/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

07/09/15: ≥10 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

06/09/15: >1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

04/09/15: ≥12 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus pratensis / Bisbita común / Titella

22/09/15: 1 ex. als horts de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

03/09/15: >30 ex. a la zona agrícola de Cal Nani, amb un mascle de la subespècie flavissima, que nidifica a Gran Bretanya (RB)

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

27/09/15: 2 ex. al riu, al tram entre Sant Boi i Bellvitge (GLSEOBCN)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

06/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

01/09/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RG)

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

27/09/15: 5 ex. al riu, al tram entre el pont de Cornellà i Bellvitge (GLSEOBCN)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia communis / Curruca zarcera / Tallareta vulgar

03/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

________________________________ FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

08/09/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Comas (RB)

08/09/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

09/09/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

08/09/15: 23 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

04/09/15: 8 ex. a un erm entre Cal Monjo i Can Comas (RB)

Corvus corax / Cuervo / Corb

27/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (CM / Ornitho.cat)

02/09/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

O. oriolus / Oropéndola / Oriol

03/09/15: 1 adult amb 1 jove a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

01/09/15: 4 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RG)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

04/09/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza hortulana / Escribano hortelano / Hortolà

03/09/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

02/09/15: Uns 50 ex. a Can Dimoni (RB)

Aratinga erythrogenys / Aratinga de guayaquil

12/09/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Salmerón (AS), Claudio Bracho (CB), Cristina Gil (CG), Carlos M.V. (CM), Eduardo Batista (EB), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Francisco Pou (FP), Ferran López (FL), Grup Local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Joan Carles Bellido (JCB), Jordi Castillo Carretero (JCC) Jose García (JG), Josep Mañá (JM), Jofre Sendròs (JS), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Oscar Bargalló (OB), Pau Esteban (PE), Ricard Gutiérrez (RG), Raúl Bastida (RB), Ramón Homs Marquès (RH).

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: