/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 07/2015

Edició nº43 (juliol de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NotiJul15

La majoria dels xatracs becllargs que arriben al Delta Llobregat amb els seus joves volanders a partir de juliol formen part de la metapoblación ibérica que cria al Delta de l’Ebre, sent una espècie reproductora molt escassa al Mediterrani i inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus. Aquestes famílies es desplacen a les costes deltaiques atretes pels recursos piscícoles. A la nova desembocadura del Llobregat es donen les condicions per a què aquests ocells també s’endinsin riu amunt per pescar. La foto és cortesia de Xavier Martínez.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

A. anser / Ansar común / Oca vulgar

20-24/07/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

T. tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

16/07/15: 2 adults amb 11 polls al riu, entre Cal Lluquer i el mar; segona parella

que cria aquest any al riu (RB)

Anas platyrhynchos / Ánade real / Collverd / Cotorreros

01/07/15: 66 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Concentració postnupcial destacada.

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/07/15: 26 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

24/07/15: 63 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16-20/07/15: 2 pollades al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

28/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

24/07/15: 8 ex. a Can Dimoni (RB)

24/07/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

22/07/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

17/07/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

01/07/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

26/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

26/07/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

01/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

01/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

28/07/15: 1 pollada a la zona agrícola de la pineda de La Pava (RB)

28/07/15: 1 pollada a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros /Angulaire, cormorant

26/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

22/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

17/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

11/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (LT)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

19/07/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

07/07/15: 1parella cantant a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

24/07/15: 65 ex. alimentant-se a un conreu de Can Dimoni (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

22/07/15: 5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

16/07/15: 34 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

05/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

04/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

03/07/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

N. nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

31/07/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

03/07/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

20/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/07/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

05/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

04/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

B. buteo / Ratonero común / Aligot comú

30/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (LT)

*Malgrat que és un dels rapinyaires hivernants i migrants més comuns al Delta del Llobregat, fins a primers de setembre no es comencen a veure els primers exemplars migratoris. Per lo tant molt probablement es tracta d’un exemplar en dispersió de la serralada litoral.

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

26/07/15: 35 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou; màxim mensual en aquest indret (RB)

03/07/15: 1 pollada a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

P. porphyrio / Calamón / Polla blava

31/07/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

28/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

26/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

24/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

20/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

16/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

H. himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

30/07/15: 7 ex. a Can Dimoni (LT)

28/07/15: 13 ex. a Can Dimoni (RB)

26/07/15: 25 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

24/07/15: 32 ex. a Can Dimoni (RB)

22/07/15: 48 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

20/07/15: 23 ex. a Can Dimoni (SR)

05/07/15: 19 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

20/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

16/07/15: 12-15 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

28/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

20/07/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

28/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

26/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit canataire

17/07/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

26/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

20/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

22/07/15: 19 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (QM/Ornitho.cat)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

24/07/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

22/07/15: 9 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

20/07/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/07/15: 2-3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

07/07/15: >10-12 ex. a la platja de Castelldefels (CB)

01/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

26/07/15: 110 ex. a la zona agrícola adjacent al pont nou del riu; màxim mensual en aquest a tot el Delta del Llobregat (EY, JG, RB)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

26/07/15: 12 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

16/07/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/07/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

07/07/15: 2 ex. a la platja de Castelldefels (CB)

Sterna nilotica / Pagaza piconegre / Curroc

20/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Chlidonias hybrida / Fumarel cariblanco / Fumarell carablanc

26/07/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

24/07/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

17/07/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Streptopelia decaocto / Tórtola turca / Tórtora turca

24/07/15: >200 ex. a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol

28/07/15: >5-10 ex. caçant a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

19/07/15: 30 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

31/07/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

24-28/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

28/07/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

22/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

Turdus philomelos / Zorzal común / Tord comú

19/07/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

*Malgrat que es un túrdid hivernant i migrant comú al Delta del Llobregat, fins a primers d’octubre no es comencen a veure els primers exemplars migratoris. Molt probablement es tracta d’un exemplar en dispersió de la serralada litoral.

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus schoenobaenus / Carricerín común / Boscarla dels joncs

09/07/15: 1 ex. anellat a Reguerons (JCT / Ornitho.cat)

*Dades postnupcials primerenques per aquesta espècie, amb primeres cites a l’agost.

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

31/07/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

24/07/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

13/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (PE / Ornitho.cat)

06/07/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (PE / Ornitho.cat)

Phylloscopus trochilus / Mosquitero musical / Mosquiter de passa

09/07/15: 1 ex. anellat a Reguerons (JCT / Ornitho.cat)

*Dades postnupcials primerenques per aquesta espècie, amb primeres cites a l’agost.

Hippolais polyglotta / Zarcero común / Bosqueta vulgar

31/07/15: 2 ex. anellats al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Dades postnupcials primerenques per aquesta espècie, amb primeres cites a l’agost.

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

19/07/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

O. oriolus / Oropéndola / Oriol

28/07/15: 4 territoris a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

05/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

04/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/07/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

03/07/15: 1 adult amb 1 poll a la bassa de la UPC de Castelldefels (CB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

19/07/15: 40 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), Carles Furquet (CF), Eva Yus (EY), Joan Castelló (JCT), Jose García (JG), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MC), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Sergi Rodríguez (SR)

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: