/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Atre Delta 06/2015

Edició nº42 (juny de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiarioJun15

Al Delta del Llobregat la gralla és un ocell molt escàs i localitzat que només va criar puntualment al nucli urbà del Prat a principis dels 90. La descoberta al juny d’una petita colònia de gralla al riu Llobregat, a l’alçada de Sant Joan Despí, suposa per tant una bona noticia. A més, l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 considera que la gralla és una de les espècies que mostra una regressió més important en les darreres dècades. La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

04/06/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (RB)

03/06/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/06/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/06/15: 10ex. sobrevolant els Aiguamolls Molins de Rei (Sergi Sales,VISTAVUI)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

23/06/15: Una parella amb 5 joves al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11-19/06/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou, diferent de la que ha tirat endavant 5 polls (JG, PE / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

23/06/15: 1 parella al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/06/15: 2 parelles al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 1 parella al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03/06/15: >50 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/06/15: 9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

19/06/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

10/06/15: 15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

05/06/15: 1 femella amb 3 pollets a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

22/06/15: 9 ex. a Can Dimoni (SR)

Anas querquedula / Cerceta carretona / Xarrasclet

04/06/15: 1 mascle al meandre de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

24/06/15: 2 femelles amb 6 polls al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

23/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

03-04/06/15: 30-35 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/06/15: 25 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

04/06/15: 1 femella amb 6 polls al riu, entre Cal Lluquer i Cal Malet (RB)

02/06/15: 1 femella amb 6 pollets al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

16-23/06/15: 1 femella amb 1 pollet al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/06/15: 2 femelles a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

19/06/15: 1 femella a Can Dimoni (RB)

12/06/15: 1 femella a Can Dimoni (RB)

02/06/15: 1 femella a Can Dimoni (ER)

Mergus serrator / Serreta mediana / Bec de serra mitjà

06/06/15: 1 ex. a la gola del riu (RH / Ornitho.cat)

*Dates molt tardanes per aquest anàtid que és molt escàs al litoral mediterrani i principalment de presència hivernal.

_____________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

08/06/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

__________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

12/06/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

18/06/15: 2 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

10/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (RB)

09/06/15: 1 parella a la zona agrícola adjacent al pont nou del riu (RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

Coturnix coturnix / Codorniz / Guatlla

10/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

24/06/15: 110 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (JG)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

28/06/15: 50 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre St.Boi i el Prat (EY, JG, RB)

24/06/15: 55 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (JG)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

11/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

09/06/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

11/06/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (JG)

10/06/15: 2 adults nupcials a un estanyat de la zona agrícola de la Ribera (RB)

02/06/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de ca l’Inglada (ER)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

11/06/15: 1 parella a Riu Vell (JG)

08/06/15: 1 ex. a un canal de Reguerons (RB)

06/06/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CB)

03/06/15: 1 ex. creuant el riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

02/06/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (ER)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

26/06/15: 3 ex. a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

24/06/15: 3 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

23/06/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola que envolta la riera de Canyars (RB)

22/06/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

19/06/15: 3 ex. sobrevolant al capvespre la zona agrícola de La Quadra, entre la riera de Sant Climent i el camí de les Filipines (JO, EY, RB, RG, RGL)

09/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

04/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (JG)

02/06/15: 3 ex. a Can Dimoni (ER)

04-08-10/06/15: 1 adult a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

08/06/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

06/06/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig

28/06/15: 2 ex. sobre el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

20/06/15: 1 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

10/06/15: 1 jove a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

28/06/15: 1 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre St.Boi i el Prat (EY, JG, RB)

09/06/15: 1 ex. alimentant-se a un camp estanyat de la zona agrícola de Cal Nani (RB)

02/06/15: 7 ex. a Can Dimoni (Manolo García / Ornitho.cat)

Platalea leucorodia / Espátula / Becplaner

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

__________________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

24/06/15: Uns 60 ex. sobrevolant al capvespre el riu cap al N, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà. Durant el mes de juny s’han observat diferents estols bastant nombrosos cap al N al llarg del Delta que podrien estar relacionats amb el fracàs reproductor d’aquest any a la colònia del Delta de l’Ebre.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

18/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

________________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

22/06/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (SR)

18/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

02/06/15: 1 ex. a la zona agrícola entre Can Dimoni i ca l’Inglada (ER)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

18/06/15: 1 ex. caçant a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

23/06/15: 2 pollades al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 1 parella construint un niu al riu, sota el pont de Mercabarna (RB)

09/06/15: 21 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/06/15: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/06/15: 2 joves a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

11/06/15: 2 pollades al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

09/06/15: 1 pollada al canal de la Bunyola, a l’alçada del tanatori (RB)

06/06/15: 2 pollades a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CB)

22/06/15: 13 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

05/06/15: 1 pollada nova a la bassa de laminació de C-32 (RB)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

23/06/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer, “acompanyant” a una família d’ànecs blancs (RB)

16/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer, “acompanyant” a una família d’ànecs blancs (RB)

04/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer, “acompanyant” a una família d’ànecs blancs (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

23/06/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/06/15: Uns 10 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/06/15: 2 parelles al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/06/15: 4 ex. sobrevolant el riu, a la potabilitzadora de St.Joan Despí (AA, MP)

22/06/15: 7 ex. a Can Dimoni (SR)

19/06/15: 5 ex. a Can Dimoni (RB)

14/06/15: 4 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

12/06/15: >11 ex. a Can Dimoni; tots els nius s’han perdut per les pluges del dia anterior (RB)

09/06/15: 14 nius a la riera Roja, entre Can Dimoni i la C-32 (RB, XS / CENDLL)

16/06/15: 1 parella a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

11/06/15: 4 parelles a un canal del polígon industrial Mas Blau, El Prat (JG)

09/06/15: 4 ex. a un camp estanyat de la zona agrícola de Cal Nani (RB)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

16/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/06/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JG)

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/06/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

____________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

04/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

19/06/15: 1 parella amb 1 poll al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

08/06/15: Mínim 6-7 territoris a la zona agrícola de Reguerons (RB)

______________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit canataire

02-18/06/15: 1 ex. a l’illeta del Molí, entre Cal Lluquer i el mar, on crien les gavines corses (FL, XS / CENDLL, RG et al.)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

04/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

23/06/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/06/15: 2 ex. a Can Dimoni (SR)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

22/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (SR)

21/06/15: 3 ex. al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (CS, JF)

16/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

23/06/15: 2 ex. sobrevolant la zona agrícola de Gavà (RB)

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

06/05/15: 6 ex. sedimentades a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (CB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

09/06/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/06/15: 4 ex. a un camp estanyat adjacent al nou pont del riu (RB)

Larus genei / Gaviota picofina / Gavina capblanca

02/06/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FL, SB, XS / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

02/06/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

18/06/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (SR)

16/06/15: 2 mascles cantant a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

14/06/15: 2 ex. a Can Dimoni (MC / Ornitho.cat)

12/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/06/15: 1 ex. a una platgeta del riu a tocar del pont nou (RB)

_______________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

Cuculus canorus / Cuco / Cucut

23/06/15: 1 femella adulta, fase vermellosa, a una pollancreda de la pineda de La Pava (RB)

______________________________________FAMÍLIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

16/06/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

04/06/15: 1 ex. dins de l’aeroport (FL / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol

16-28/06/15: >5-20 ex. caçant a la pineda de la Pava, Gavà (CB, RB)

______________________________________FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

12/06/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

04/06/15: 1 ex. al meandre de Ca n’Albereda (Víctor Sanz,VISTAVUI)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

23/06/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

16/06/15: 2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Calandrella brachydactyla / Terrera común / Terrerola vulgar

04/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola de ca l’Inglada (JG)

________________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

21/06/15: 2 joves al riu, al seu pas per L’Hosdpitalet (CS, JF)

21/06/15: 1 adult al riu, entre la C-32 i el pont de Cornellà (CS, JF)

Saxicola rubetra / Tarabilla norteña / Bitxac rogenc

02/06/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (Víctor Sanz, VISTAVUI)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia atricapilla / Curruca capirotada / Tallarol de casquet

28/06/15: 1 ex. cantant a una albereda de la pineda de La Pava (EY, RB)

14/06/15: 1 ex. al riu, a l’alçada de Cornellà (GLSEOBCN)

10/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (SR)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

12/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

09/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

04/06/15: 2-3 ex. a Can Dimoni (JG, RB)

02/06/15: 3 ex. als Aiguamolls Molins de Rei (Sergi Sales,VISTAVUI)

Phylloscopus sp.

14/06/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de l’AVE, al seu pas per Sant Boi; per la descripció dels observadors és molt probable que es tractés d’un mosquiter pàl·lid (GLSEOBCN)

__________________________________ FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

28/06/15: 1 ex. a la pineda de La Pava (EY, RB)

________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

16/06/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

___________________________________FAMÍLIA AEGITHALIDAE

Aegithalus caudatus / Mito / Mallerenga cuallarga

24/06/15: Grup familiar al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JG)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

24/06/15: 11 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (JG)

22/06/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

07/06/15: 8 ex. entrant als forats d’una infraestructura del riu, entre Sant Boi i Sant Joan Despí (EY, JG, RB); se senten pollets reclamant dintre d’un dels forats.

09/06/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

16-28/06/15: >4-5 territoris a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

10/06/15: 4-5 ex. a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

08/06/15: 4 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

10/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola del camí de Cal Pinques (RB)

04/06/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de corall senegalès

22/06/15: 29 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Claudio Bracho (CB), Carlos Santisteban (CS), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Grup local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Jesús Fontcubierta (JF), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Manuel Caamaño (MC), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Rafa González de Lucas (RGL), Ramon Homs (RH), Sergi Bosch / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Xavi Larruy (XL), Xavier Santaeufemia (XS).

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: