/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Altre Delta 05/2015

Edició nº41 (maig de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariMaig15

Aquesta primavera hem gaudit d’una irrupció de falcó cama-roig sense precedents al Delta del Llobregat ja que s’han arrivat a observar un mínim de 12 exemplars junts. Però més que la quantitat el destacable ha sigut la presència continua durant dos setmanes d’aquest falcó (espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE) alimentant-se d’insectes a la zona agrícola de Can Dimoni i ca l’Inglada. Una vegada més queda palesa la importància d’aquest agrosistema deltaic per bona part dels milers d’aus migratories que utilitzen el Delta del Llobregat. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

25/05/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

15/05/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

09/05/15: 2 parelles al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont nou (MCDLL)

04/05/15: 4 parelles al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

11/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

23/05/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni cap al mar (AS)

20/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

16/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FF / Ornitho.cat)

15/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

07/05/15: 2-3 parelles sobrevolant la zona agrícola entre Reguerons-Murtra (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

31/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/05/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/05/15: 22 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

25/05/15: 19 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

24/05/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

18/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/05/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

11/05/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 13 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

08/05/15: 4 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

04/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB)

29/05/15: 1 parella a Can Dimoni (SR)

27/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

22/05/15: 1 parella a Can Dimoni (JGU / Ornitho.cat)

15/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

11/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

07/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

04/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

29/05/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

27/05/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (LG / Ornitho.cat)

20/05/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

07/05/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

20/05/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

25/05/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (RB)

19/05/15: 30 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

18/05/15: 19 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/05/15: 37 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

12/05/15: 40 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

11/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

08/05/15: 22 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

02/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

20/05/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

20/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat, AS, MCDLL)

04/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

02/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

03/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el nou pont (PE/Ornitho.cat)

Mergus serrator / Serreta mediana / Bec de serra mitjà

25/05/15: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

*Dates molt tardanes per aquest anàtid que és molt escàs al litoral mediterrani i principalment de presència hivernal.

________________________________­­­­____FAMILIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (VC / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 parella a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

Coturnix coturnix / Codorniz / Guatlla

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

26/05/15: 1 ex. al tram final del riu, a l’illeta de les gavines corses (RB)

14/05/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

04/05/15: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

30/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

27/05/15: 1 jove de l’any a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

09/05/15: 31 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejeras / Martinet ros

31/05/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (LG / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

05/05/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (XL)

03/05/15: 2 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

23/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (AS)

16/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (AS)

09/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (AS, MCDLL)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

31/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

30/05/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat, RB)

29/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (SR)

27/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig

19/05/15: 1 a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

12/05/15: 1 ex. a l’Estany de l’Illa, platja del Prat (RB)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

19/05/15: 5 ex. sobrevolant les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

14/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

15/05/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (JO, RB)

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

04/05/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER, RB)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

05/05/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

24/05/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (JV / Ornitho.cat)

16/05/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

15/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (ER)

09/05/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

Falco vespertinus / Cernícalo patirrojo / Falcó cama-roig

31/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (LG / Ornitho.cat)

27/05/15: 8 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (PE / Ornitho.cat)

26/05/15: 12 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (PC / Ornitho.cat)

25/05/15: 9 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (PE / Ornitho.cat)

24/05/15: 16 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (GI, Consorci dels EENN)

23/05/15: 15 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (ER)

22/05/15: 13 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (FL, XS / CENDLL, RG / Ornitho.cat)

21/05/15: 15 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (JO, LT)

20/05/15: 9 ex. entre les zones agrícoles de Can Dimoni i ca l’Inglada (RB, XL)

19/05/15: 4 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (FL / CENDLL)

18/05/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (ER)

15/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

Falco eleonorae / Halcón de Eleonora / Falcó de la reina

19/05/15: 1ex. sobre l’aiguabarreig Llobregat-riera Rubí (VS, VISTAVUI)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Porzana pusilla / Polluela chica / Rasclet

02/05/15: 1 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (AS)

*8ª citació al Delta del Llobregat  

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

07/05/15: 1 ex. escoltat a Reguerons (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

6-31/05/15: 1-2 pollades a la bassa de la UPC de Castelldefels

(MM, MS / Ornitho.cat)

30/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

25/05/15: 13 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

20/05/15: 1 pollada a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

10/05/15: 2 pollades al canal de la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

07/05/15: 2 pollades a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

12/05/15: 1 ex. a l’Estany de l’Illa, platja del Prat (RB)

_______________________________FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

31/05/15: 6 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

29/05/15: 11 ex. a Can Dimoni (SR)

27/05/15: 1 pollada a Can Dimoni (ER)

24/05/15: 10 ex. a Can Dimoni (ARS, EB, FP / Ornitho.cat)

20/05/15: 10-12 ex. a Can Dimoni (RB)

16/05/15: 7 parelles incubant a Can Dimoni (AS)

15/05/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 12 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

07/05/15: 10 ex. a Can Dimoni (RB)

04/05/15: 12 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

31/05/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

30/05/15: 9 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

01/05/15: 13 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

27/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

27/05/15: 8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

25/05/15: 12 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (RB)

20/05/15: >6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/05/15: >16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: >8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: >26 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/05/15: >5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

08/05/15: >5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

04/05/15: >8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

15/05/15: 9 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

20/05/15: >5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

18/05/15: >7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: 15-16 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

20/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

18/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 6 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Calidris temminckii / Correlimos de Temminck / Territ de Temminck

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

01/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Philomachus pugnax / Combatiente / Batallaire

16/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

15/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

25/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

08/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

27/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

22/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JGU / Ornitho.cat)

15/05/15: 5 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

16/05/15: 4 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (AS)

15/05/15: 10 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (JO, RB)

04/05/15: 2 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (ER, RB)

02/05/15: 5 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni (AS)

22/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JGU / Ornitho.cat)

19/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

30/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

09/05/15: >8 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

08/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (CS)

*Que es tingui constància, primera observació d’aquest limícola al riu Llobregat, ja que es tracta d’una espècie més habitual als espigons i sorrals de la franja litoral que no pas als aiguamolls interiors.

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

31/05/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

15/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

09/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

15/05/15: 2 ex. aturats a un camp de Can Dimoni (JO)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

09/05/15: >3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/05/15: 7 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

25/05/15: 1 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (RB)

19/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

08/05/15: 1 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (CS)

Larus glaucoides / Gaviota polar / Gavinot polar

19/05/15: 1 ex. al riu, entre el nou pont i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

*1a citació al Delta del Llobregat, espècie molt rara al mediterrani.

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

02/05/15: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AR / Ornitho.cat)

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

03/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

Sterna nilotica / Pagaza piconegre / Curroc

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

16/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO)

Chlidonias hybrida / Fumarel cariblanco / Fumarell carablanc / Fumatell

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

19/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

09/05/15: 3 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (MCDLL)

04/05/15: 14 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMILIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

30/05/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

26/05/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

21/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JO)

20/05/15: 15 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (JO)

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

09/05/15: 1 ex. a la pineda de La Pava, Gavà (MCDLL)

_______________________________________FAMILIA CUCULIDAE

Cuculus canorus / Cuco / Cucut

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de la Bomba (MCDLL)

*Ocell de presència comuna fins fa 15-20 anys però que s’ha rarificat moltíssim.

__________________________________FAMILIA CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus / Chotacabras gris / Enganyapastors

15/05/15: 1 ex. descansant al marge del camí que voreja Can Dimoni (RB)

_________________________________________FAMILIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

27/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

26/05/15: 5 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JS, PC / Ornitho.cat)

24/05/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (ARS, XS / CENDLL)

23/05/15: 2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (ER)

21/05/15: 3 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (JO)

16/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (FF / Ornitho.cat, ER, RB)

15/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (MCDLL)

07/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera (ER)

______________________________________FAMILIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco / Abellerol

05/15: 15-25 ex. a un talús de la zona agrícola de Viladecans (ER)

_____________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

09/05/15: 1 ex. al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (MCDLL)

*Observació molt interessant ja que el blauet es considera un ocell no nidificant al Delta del Llobregat i aquestes dates corresponent plenament a la seva època de cria.

______________________________________FAMILIA ALAUDIDAE

Lullula arborea / Totovía / Cotoliu

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA HIRUNDIDAE

Riparia riparia / Avión zapador / Oreneta de ribera

27/05/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

20/05/15: 2 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

06/05/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Hirundo daurica / Golondrina daúrica / Oreneta cua-rogenca

21/05/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

20/05/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

03/05/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus campestris / Bisbita campestre / Trobat

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (MCDLL)

Anthus cervinus / Bisbita gorgirrojo / Piula gola-roja

18/05/15: 1 ex. als horts de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Motacilla flava feldegg / Lavandera boyera / Cuereta groga

20/05/15: 1 ex. a un conreu de Can Dimoni (RB)

*Subespècie migrant regular però molt escassa a la península ibèrica que nidifica als Balcans, Turquia i el Caucas.

Motacilla alba / Lavandera blanca / Cuereta blanca

27/05/15: 2 joves de l’any al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMILIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

30/05/15: 5 territoris al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (CS)

20/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

15/05/15: 1 parella a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

04/05/15: 1 parella a Can Dimoni (ER, RB)

09/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (MCDLL)

07/05/15: 1 mascle cantant a les jonqueres de Reguerons (RB)

01/05/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Saxicola rubetra / Tarabilla norteña / Bitxac rogenc

20/05/15: >5-6 ex. a un conreu de carxofes de Can Dimoni (RB)

19-20/05/15: 1 ex. a les basses de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

Erithacus rubecula / Petirrojo / Pit-roig

20/05/15: 1 ex. a un jardí de Bellvitge (RB)

09/05/15: 1-2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

06/05/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

*Darrers migrants prenupcials; malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part dels boscos ibèrics i europeus (fins i tot a parcs i jardins de les ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Sylvia atricapilla / Curruca capirotada / Tallarol de casquet

09/05/15: 1 mascle i 1 femella amb placa incobatriu anellats al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

*Malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part d’Europa (fins i tot a parcs i jardins d’algunes ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

Sylvia communis / Curruca zarcera / Tallareta vulgar

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (RB)

Sylvia cantillans / Curruca carrasqueña / Tallarol de garriga

09/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (MCDLL)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

31/05/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MM / Ornitho.cat)

31/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

27/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS, EB, FP / Ornitho.cat)

23/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

22/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (JGU / Ornitho.cat)

20/05/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

16/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (FF / Ornitho.cat)

15/05/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

09/05/15: 5 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

08/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

04/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

20/05/15: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

30/05/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

01/05/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

03/05/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SS, VISTAVUI)

30/05/15: 1 ex. al riu, entre la C-32 i el pont de Cornellà (CS)

20/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

19/05/15: 2 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

11/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

12/05/15: 1 ex. a la Roberta, platja del Prat (RB)

07/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons-Murtra (RB)

Hippolais icterina / Zarcero icterino / Bosqueta icterina

24/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

23/05/15: 1 ex. anellat a Can Dimoni (AS)

22/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (JGU / Ornitho.cat)

20/05/15: 3 ex. a Can Dimoni (XL)

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JS / Ornitho.cat)

20/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (JO, RB)

19/05/15: 1 ex. al riu, entre el pont nou i Cal Lluquer (XL)

20/05/15: 2 ex. al meandre de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

*Migrant regular però molt escàs a Catalunya que a aquesta primavera s’ha donat una irrupció sense precedents a tota la península ibèrica.

Phylloscopus sibilatrix / Mosquitero silbador / Mosquiter xiulaire

22/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (JCR / Ornitho.cat)

05/05/15: 2 ex. a Can Dimoni (Autor ocult / Ornitho.cat)

19/05/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (XL)

06/05/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Phylloscopus bonelli / Mosquitero papialbo / Mosquiter pàl·lid

09/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

09/05/15: 1 ex. a les alberedes de la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

*Malgrat que es tracta d’un nidifica a gran part dels boscos de l’Europa Occidental, al Delta del Llobregat no es coneix cap evidència reproductora segura.

________________________________ FAMILIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata / Papamoscas gris / Papamosques gris

23/05/15: 5 ex. anellat a la bassa gran de Can Dimoni (AS)

20/05/15: 1 ex. amb caràcters de la subespècie balearica al bosquet de ribera de Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMILIA LANIDAE

Lanius senador / Alcaudón común / Capsigrany

20/05/15: 1 ex. al meandre de Ca n’Albereda (VS, VISTAVUI)

09/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

08/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont de Cornellà (JO)

Lanius sp.

09/05/15: 1 ex. al riu, a l’alçada del pont nou; molt probablement es tractés d’un escorxador (MCDLL)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/05/15: 4 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Covus corax / Cuervo / Corb

19/05/15: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

15/05/15: 2 ex. a un conreu entre Burés i Can Dimoni (RB)

09/05/15: 2 ex. a la zona agrícola de Burés (MCDLL)

07/05/15: 1 ex. a la zona agrícola de Burés (ER)

Garrulus glandarius / Arrendajo / Gaig

02/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

*Malgrat que es tracta d’un ocell comú a gairebé tota l’Europa Occidental, al Delta del Llobregat es coneixen menys de 10 observacions.

______________________________________FAMILIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

12/05/15: 1 ex. a la Roberta, platja del Prat (RB)

09/05/15: >8-9 territoris a les alberedes de la pineda de la Pava (MCDLL)

06/05/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/05/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

09/05/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de la Bomba (MCDLL)

07/05/15: 2 ex. a la zona agrícola de Reguerons-Murtra (RB)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

15-20/05/15: 1-2 ex. cantant a Can Dimoni (RB)

_____________________________________ESPECIES EXÓTICAS

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

23/05/15: 1 ex. fent niu a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Carlos Santisteban (CS), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontellas (FF), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Guillermo Izquierdo (GI), Josep Crusafont (JCR), Joan Guillamon (JGU), Javier Oliver (JO), Jordi Sala (JS), Javier Valladares (JV), Luis Gracia (LG), Lluís Toldrà (LT), Marató cooperativa del Delta del Llobregat (MCDLL), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pedro Bescòs (PB), Paul Castle (PC), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Rodríguez (SR), Sergi Sales (SS), Víctor Cañadas (VC), Víctor Sanz (VS), Xavi Larruy (XL), Xavier Santaeufemia / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (XS / CENDLL), Xavier Ruíz (XR)

 

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: