/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic L’Atre Delta 04/2015

Edició nº40 (abril de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariAbr15

L’albirament d’un hortolà (espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE) a la zona agrícola durant la migració pre-nupcial, indica la importància de conservar les zones de conreu, no només en la seva extensió actual sinó també de manera compatible amb la biodiversitat. La foto és cortesia de Salva Solé.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec blanc

21/04/15: 1 parella a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

19/04/15: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XR / Ornitho.cat)

18/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: 10 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

16/04/15: 12 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RH, FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

02/04/15: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

28/04/15: 9 adults més 1 parella amb 5 pollets de pocs dies al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/04/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

02/04/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE/Ornitho.cat)

13/04/15: 2 parelles al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

01/04/15: 1 parella al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (JG)

12/04/15: 1 mascle a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG / Ornitho.cat)

09/04/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/04/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/04/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

29/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (XR / Ornitho.cat)

18/04/15: 6 ex. a la bassa de Can Dimoni (XR / Ornitho.cat)

17/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

16/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

11/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (visita amb DEPANA)

08/04/15: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

28/04/15: 3-4 parelles al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 1 parella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 1 parella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 1 parella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/04/15: 4 parelles al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

13/04/15: 47 ex. entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret(RB)

28/04/15: 3 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

16/04/15: 1 parella a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 2 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

13/04/15: 4-5 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

07/04/15: 2 parelles a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

24/04/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (JGU / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

13/04/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Anas quequedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

23/04/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

17/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

28/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/04/15: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE/Ornitho.cat)

17/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 26 ex. entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret (RB)

22/04/15: 18 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

13/04/15: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

29/04/15: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

18/04/15: 3 ex. a la bassa de Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

28/04/15: 5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB, SR)

20/04/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

16/04/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

16/04/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

17/04/15: 1 parella a la zona agrícola de ca l’Inglada (AU, RB)

14/04/15: 1 ex. cantant a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

01/04/15: 1 parella a la zona agrícola de ca l’Inglada (AU, RB)

06/04/15: 2 adults a la zona agrícola de La Pava, un d’ells cantant (LT)

01/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (AU, RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

2-27/04/15: 1-3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/04/15: 2-3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

05/04/15: 17 ex. a la antiga desembocadura del Llobregat (JG)

_____________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

19/04/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei; màxim mensual (CF / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

17/04/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

10/04/15: 28 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

21/04/15: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

14/04/15: 12 ex. sobrevolant la bassa de la UPC Castelldefels (MS/Ornitho.cat)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

16/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

29/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. a la bassa Can Dimoni (RB)

17/04/15: 6 ex. a la bassa Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la bassa Can Dimoni (RB)

10/04/15: 4 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

06/04/15: 5 ex. sobrevolant la zona agrícola de La Pava (LT / Ornitho.cat)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

29/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

18/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

14/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

11/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (visita amb DEPANA)

08/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

28/04/15: 1 ex. remuntant el riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

??/04/15: 4 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (XL)

Plegadis falcinellus / Morito / Capó reial

19/04/15: 1 ex. aturat la bassa de Can Dimoni (AS)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

13/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

06/04/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP/Ornitho.cat)

05/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

02/04/15: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

28/04/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (RB)

22/04/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

19/04/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

Buteo buteo / Ratonero común / Aligot comú

29/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Falco eleonorae / Halcón de Eleonora / Falcó de la reina

19/04/15: 1 ex. sobre riu, entre Cal Lluquer i el mar (LE, SS / Ornitho.cat)

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

19/04/15: 1 ex. a la pineda de la Pava (EY, JG, RB)

17/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

Falco tinnunculus / Cernícalo vulgar / Xoriguer comú

11/04/15: 1 parella copulant a una torre de la llum a la zona agrícola de ca l’Inglada; després el mascle entra a un forat d’una masia (visita amb DEPANA)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Porzana sp.

11/04/15: 1 ex. a Can Dimoni, molt probablement una polla pintada (AS)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

28/04/15: 2 pollicades a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/04/15: 1 adult amb 1 pollet a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

17-21/04/15: 1 niu a la bassa de Can Dimoni (RB)

18/04/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei; màxim mensual (AU)

18/04/15: 3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS)

09/04/15: 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

12/04/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

24/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

06/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

13/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

29/04/15: 14 ex. a Can Dimoni (RB)

21/04/15: 9 ex. a Can Dimoni (RB)

19/04/15: 5 ex. a Can Dimoni (ER)

18/04/15: >12 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: 6 ex. a Can Dimoni (RB)

16/04/15: 11 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 5 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

08/04/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

02/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

28/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

11/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB)

12/04/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG / Ornitho.cat)

25/04/15: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (EG / Ornitho.cat)

16/04/15: 1 ex. al riu, a la potabiltzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

12/04/15: 3 ex. al riu, a la potabiltzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

24/04/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

23/04/15: 12 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

20/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ERO / CENDLL)

15/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (SS / Ornitho.cat)

11/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande /Corriol gros

23-28/04/15: >15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

23/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

23/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

24/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

Calidris temminckii / Correlimos de temminck / Territ de temminck

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (Autor ocult / Ornitho.cat)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

13/04/15: 44 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

28/04/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/04/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

05/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

28/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG/Ornitho.cat)

08/04/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

02/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

28/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

17/04/15: 4 ex. a Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

29/04/15: 6-7 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

18/04/15: 4 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

Tringa sp.

17/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; sembla una siseta (RB)

Actitis hypoleucos / Andarríos chico / Xivitona vulgar

28/04/15: >15-20 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

Gallinago gallinago / Agachadiza común / Becadell comú / Cegard

23/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/04/15: 1 ex. a una bassa de Can Dimoni (AS)

Gallinago sp.

17/04/15: 1 ex. s’aixeca d’un prat humit amb vegetació molt densa proper a Can Dimoni; per l’hàbitat i les característiques de l’exemplar (vol pesat i bec aparentment poc llarg) és probable que es tractes d’un becadell gros (RB)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

17/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

04/04/15: 3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

03/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

17/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Larus genei / Gaviota picofina / Gavina capblanca

13/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

20/04/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

17/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

10/04/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (NO/Ornitho.cat)

05/04/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JBE/Ornithocat)

Sterna nilotica / Pagaza piconegre / Curroc

20/04/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

11/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

Chlidonias hybrida / Fumarel cariblanco / Fumarell carablanc

28/04/15: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (LT / Ornitho.cat)

23/04/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

13/04/15: 2 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

Streptopelia turtur / Tórtola vulgar / Tórtora

28/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

13/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

03/04/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

Clamator glandarius / Críalo / Cucut reial

03/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

12/04/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (XL)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

16/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (ER)

______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Calandrella brachydactyla / Terrera común / Terrerola vulgar

17/04/15: 3 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

14/04/15: Estol de 15-20 alàudids a uns conreus entre ca l’Inglada i Cal Missaire; 2 ex. d’aquest estol són identificats com a terreroles vulgars (ER)

13/04/15: 9 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (XL)

14/04/15: 6 ex. a la zona agrícola de Can Comas (RB)

Alàudid sp.

06/4/15: 5 ex. sobrevolant la zona agrícola de la pineda de la Pava, molt probablement eren terreroles vulgars (LT / Ornitho.cat)

________________________________________FAMÍLIA HIRUNDIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

25/04/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (EG / Ornitho.cat)

Riparia riparia / Avión zapador / Oreneta de ribera

24/04/15: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (JGU / Ornitho.cat)

21/04/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus campestris / Bisbita campestre / Trobat

17/04/15: 1-2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

13/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (XL)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

13/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Anthus pratensis / Bisbita común / Titella

17/04/15: 2-3 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

08/04/15: >12 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Anthus richardi / Bisbita de Richard / Piula grossa

29/04/15: 1 ex. dins de l’aeroport (XL)

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

20-21/04/15: Uns 50 ex. a un erm proper a Can Dimoni, amb 2 exemplars de la subespècie thunbergi , que nidifica a Fennoscàndia (ER, RB)

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

29/04/15: 1 femella a un erm proper a Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. cantant a un erm proper a Can Dimoni (RB)

25/04/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (EG / Ornitho.cat)

24/04/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (JGU / Ornitho.cat)

18/04/15: 3 territoris al riu, entre la C-31 i el pont de Cornellà (CS)

09/04/15: 2-3 territoris al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

10/04/15: 1 ex. a un erm de la zona agrícola entre el riu i FGC de Molí Nou (RB)

Saxicola rubetra / Tarabilla norteña / Bitxac rogenc

01/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de La Ribera-Bomba (AU, RB)

Erithacus rubecula / Petirrojo / Pit-roig

2-27/04/15: 1-3 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

13/04/15: 2 ex. al riu, un a la platgeta del pont en construcció i l’altre al tram final del riu, al costat de la depuradora (RB)

05/04/15: 12 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat; concentració totalment inusual al Delta amb la primavera tan avançada (JG)

*Darrers migrants prenupcials; malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part dels boscos ibèrics i europeus (fins i tot a parcs i jardins de les ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Locustella luscinoides / Buscarla unicolor / Boscaler comú

21/04/15: 1 ex. cantant a la bassa de Can Dimoni (RB)

Acrocephalus schoenobaenus / Carricerín común / Boscarla dels joncs

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Garric-garroc

29/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

21/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/04/15: 3 ex. a la bassa de Can Dimoni (JR / Ornitho.cat)

18/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat, RB)

16/04/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

19-24/04/15: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

13-14/04/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Acrocephalus sp.

05/04/15: 1 ex. cantant a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat; sembla una boscarla mostatxuda (JG)

Sylvia borin / Curruca mosquitera / Tallarol gros

18/04/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS)

Sylvia communis / Curruca zarcera / Tallareta vulgar

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

01/04/15: 1 ex. a la zona agrícola de La Ribera-Bomba (AU, RB)

Sylvia cantillans / Curruca carrasqueña / Tallarol de garriga

18/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

12/04/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG / Ornitho.cat)

Phylloscopus sibilatrix / Mosquitero silbador / Mosquiter xiulaire

27/04/15: >1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

21/04/15: >1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/04/15: >4 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/04/15: >2-3 ex. a la pineda de la Pava (EY, JG, RB)

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

18/04/15: >4 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

17/04/15: >2 ex. a Can Dimoni (EB, MS / Ornitho.cat)

16/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER, RH / Ornitho.cat)

15/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

16/04/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Phylloscopus bonelli / Mosquitero papialbo / Mosquiter pàl·lid

19/04/15: >3 ex. a la pineda de la Pava (EY, JG, RB)

12/04/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

________________________________ FAMÍLIA MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata balearica / Papamoscas gris / Papamosques gris

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (MG, Consorci dels EENN)

*5a citació al Delta del Llobregat.

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

19/04/15: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

09/04/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

________________________________________FAMÍLIA LANIDAE

Lanius senador / Alcaudón común / Capsigrany

19/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/04/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

10/04/15: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Covus corax / Cuervo / Corb

21/04/15: 2 ex. aturats a un conreu llaurat de la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

11/04/15: 2 ex. a les instal·lacions de Burés (visita amb DEPANA)

02/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (LT / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

19/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

18/04/15: 2 ex. a Can Dimoni (GOCET / Ornitho.cat)

16/04/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

29/04/15: 2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

21/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

17/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

16/04/15: 2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

15/04/15: 2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

14/04/15: >2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

13/04/15: 10-15 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

08/04/15: 1-2 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

01/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de ca l’Inglada (AU, RB)

01/04/15: 2 ex. a la zona agrícola de La Ribera-Bomba (AU, RB)

____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza hortulana / Escribano hortelano / Hortolà

21/04/15: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

17/04/15: 10 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

10/04/15: >15-20 ex. a un erm de la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou; màxim mensual en aquest indret (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

18/04/15: >50 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (GOCET)

12/04/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Salmerón (AS), Andreu Ubach (AU), Autor ocult / Ornitho.cat, Carles Furquet (CF), Carlos Santisteban (CS), Eduard Batista (EB), Eduard Gascón (EG), Eio Ramon (ER), Enric de Roa / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (ERO / CENDLL), Eva Yus (EY), Ferran López / Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Grup Ornitològic del Centre Excursionista de Terrassa (GOCET), J.Bellavista (JBE), Jose García (JG), Joan Guillamon (JGU), Marcel Gil (MG), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Lluís Estrada (LE), Lluís Toldrà (LT), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Rafa González de Lucas (RGL), Ramon Homs (RH), Sergi Rodríguez (SR), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL), Xavier Ruíz (XR)

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.255 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: