/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 03/2015

Edició nº39 (març de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariMar15

Hi ha molts ocells que desperten interès entre els aficionats a l’ornitologia per la seva bellesa, per la seva raresa, pel seu comportament, etc. Entre tots hi ha un que arrossega un halo de misteri. El seu plomatge críptic i els seus costums tímids el converteixen en una mena de fantasma dels canyissars: el bitó. Malgrat que antigament havia nidificat a bona part dels aiguamolls de la península ibèrica, actualment la seva situació com a reproductor és crítica (amb només un mascle territorial a tota Catalunya el 2002). La destrucció d’extensos canyissars, la caça i els pesticides que minven les seves preses són les principals causes d’aquest declivi. A l’hivern rebem uns pocs exemplars de les poblacions més nòrdiques.
Al Delta del Llobregat, l’última dada de cria que es coneix és del 1955. La construcció de l’aeroport va reduir i fragmentar dràsticament els aiguamolls on nidificava. La seva exigència de grans canyissars fa que, a dia d’avui, només hivernin 1-3 exemplars entre Cal Tet i el Remolar, sent molt rar a la resta de la plana deltaica. La observació d’un exemplar a Can Dimoni sembla un indici de la insuficiència d’hàbitat òptim per aquesta espècie a la plana deltaica. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

16/03/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

Alopochen aegyptiacus / Ganso de egipto / Oca egípcia

05/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL, PE, XS / CENDLL)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

31/03/15: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/03/15: 21 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 56 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15: >30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: >33 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

31/03/15: >60 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret (RB)

30/03/15: 7 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/03/15: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

29/03/15: 10 ex. a Can Dimoni (AD / Ornitho.cat)

26/03/15: 5 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 18 ex. a Can Dimoni (RB)

22/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

15/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

10/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

25/03/15: 25-30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret; una parella copulant (RB)

25/03/15: >6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

04/03/15: 14 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

08/03/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU / Ornitho.cat)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

31/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

27/03/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

27/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FH / Ornitho.cat)

24/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

27/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JBC / Ornitho.cat)

26/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

09/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

04/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

26/03/15: 4 ex. a Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

09/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (VE / Ornitho.cat)

25/03/15: 2 ex. a l’antiga desembocadura del Llobregat (JG)

16/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

02/03/15: Uns 70 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Anas quequedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

30/03/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

29/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

22/03/15: 3 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

21/03/15: 8 ex. a Can Dimoni (ER)

10/03/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas penelope / Ánade silbón / Ànec xiulador

22/03/15: 4 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

27/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FH / Ornitho.cat)

16/03/15: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

27/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

25/03/15: 6 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

22/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

15/03/15: 3 ex. a Can Dimoni (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

29/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (AD / Ornitho.cat)

27/03/15: 10 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

16/03/15: 14 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

13/03/15: 13 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

27/03/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JBC / Ornitho.cat)

26/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 15 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

09/03/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

09/03/15: 8 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

02/03/15: 14 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

26/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

25/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

16/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

31/03/15: Estol de 12 ex. en migració sobre la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/03/15: 22 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

20/03/15: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS / Ornitho.cat)

09/03/15: 2-3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

27/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

25/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

17/03/15: >5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

13/03/15: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Espurgabous, escurabous

09/03/15: Uns 90 ej. a l’ajocador del riu, entre la C-31 i Sant Boi (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

09/03/15: 9 ej. a l’ajocador del riu, entre la C-31 i Sant Boi (RB)

Botaurus stellaris / Avetoro / Bitó

02/03/15: 1 ex. a la bassa gran de Can Dimoni (SB / CENDLL)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

10/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

15/03/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

09/03/15: >1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

05/03/15: >1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

02/03/15: >1 ex. sobrevolant el riu cap al mar, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

31/03/15: 2 ex. en migració sobre la zona agrícola de Reguerons (RB)

26/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

22/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JR, MSE / Ornitho.cat)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

24/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

27/03/15: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

17/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28-31/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP, RB, SG / Ornitho.cat)

27/03/15: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24-26/03/15: 40 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JS, PE / Ornitho.cat)

18-22/03/15: 39 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER, FP / Ornitho.cat, RB)

17/03/15: 35 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CL, PE / Ornitho.cat)

16/03/15: 35 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

15/03/15: 35 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER, PB, QM / Ornitho.cat)

14/03/15: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

12/03/15: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

09/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

07/03/15: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

06/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

05/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

02/03/15: 31 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

27/03/15: 1 ex. al riu, sobre la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

30/03/15: 7 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

25/03/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

10/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

08/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

02/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

01/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (CG, JS / Ornitho.cat)

22/03/15: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Boi (JO / Ornitho.cat)

25/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

24/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. a l’antiga desembocadura del Llobregat (JG)

____________________________________FAMILIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

27/03/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

25/03/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

26/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

22/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

21/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JV / Ornitho.cat)

17/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (CL / Ornitho.cat)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (NO, QM / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

25/03/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (RB)

09/03/15: 1 ex. voltant sobre Viladecans (ER)

08/03/15: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Porzana porzana / Polluela pintoja / Polla pintada

27/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (JCA, LT, SR / Ornitho.cat)

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

02/03/15: 1 ex. a l’antiga desembocadura del Llobregat (JG)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

20/03/15: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

20/03/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Boi (CS)

20/03/15: 8 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CS, RB)

02/03/15: 6 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

25/02/15: 3 nius a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

04/02/15: >16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

08/03/15: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

31/03/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (DP / Ornitho.cat)

27/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JR, MSE / Ornitho.cat)

17/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

16/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 5 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

24/03/15: 1 ex. a l’estany de l’Illa (RB)

17/03/15: 1 ex. a l’estany de l’Illa (RB)

________________________________FAMILIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / Ostrero / Garsa de mar

22/03/15: 1 ex. al riu cap al mar, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

16/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

20/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

26/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (FP)

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

31/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (ER)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

15/03/15: >4 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

10/03/15: >19 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

04/03/15: >23 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

02/03/15: >11 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

01/03/15: >15 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (CS, JF / Ornitho.cat)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico /Corriol petit

31/03/15: >12 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

10/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

20/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

31/03/15: 3 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

29/03/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Philomachus pugnax / Combatiente / Batallaire

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

09/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

06/03/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

Numenius sp. / Zarapito

31/03/15: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

13/03/15: 2 ex. remuntant al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Tringa totanus / Archibebe común / Gamba roja vulgar

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

31/03/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

20/03/15: 9 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (CS)

10/03/15: 21 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

31/03/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

15/03/15: 15 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (NO, QM / Ornitho.cat)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

16/03/15: Uns 140 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: Uns 300 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

15/03/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

31/03/15: >2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

27/03/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

16/03/15: >2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13-15/03/15: 5-6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/03/15: 1 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

Larus cachinnans / Gaviota del Caspio / Gavià caspi

14/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

15/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (NO / Ornitho.cat)

*7a citació per al Delta del Llobregat.

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

25/03/15: Uns 200 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

Larus canus / Gaviota cana / Gavina cendrosa

02/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JR, MSE / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

13/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

06/03/15:1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i la gola del riu (RB)

Sterna caspia / pagaza piquirroja / xatrac gros

31/03/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMILIA CUCULIDAE

Clamator glandarius / Críalo / Cucut reial

10/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

07/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RH / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA APODIDAE

Apus melba / Vencejo real / Ballester

04/03/15: 1 ex. sobre Viladecans (ER)

______________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

13/03/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

10/03/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

04/03/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

31/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (DP / Ornitho.cat)

02/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

15/03/15: 1 femella a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

Jynx torquilla / Torcecuellos / Colltort

31/03/15: 1 ex. al tram final del riu, al costat de la depuradora (RB)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

23/03/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

20/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

26/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (FP / Ornitho.cat)

25/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

15/03/15: 2-3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

10/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbrers

30/03/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

28/03/15: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (SG / Ornitho.cat)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

09/03/15: 3 ex. a Can Dimoni (VC / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

16/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/03/15: 1 ex. al marge esquerra del riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

15/03/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Saxicola rubecula / Tarabilla común / Bitxac comú

20/03/15: 4 territoris al riu, entre la C-31 i Sant Boi (CS)

09/03/15: 1-2 mascles cantant al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

O. oenanthe / Collalba gris / Còlit gris

25/03/15: 1 ex. a un camp proper a Can Dimoni (JO / Ornitho.cat)

__________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

11/03/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

09/03/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

_______________________________________FAMILIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

27/03/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/03/15: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

20/03/15: 1 ex. a un niu al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (RB)

________________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

09/03/15: 15 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre el Prat i Sant Boi (RB)

05/03/15: 16 ex. ajocant-se a un canyar del riu, entre el Prat i Sant Boi (RB)

Covus corax / Cuervo / Corb

22/03/15: 2 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Boi (RGL / Ornitho.cat)

10/03/15: 2 ex. sobrevolant Can Dimoni (RB)

05/03/15: 2 ex. sobrevolant el nucli urbà de Viladecans (ER)

04/03/15: 2 ex. a una torre elèctrica propera a Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMILIA PASSERIDAE

Petronia petronia / Gorrión chillón / Pardal roquer

30/03/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

*Espècie de distribució bàsicament circummediterrània al Paleàrtic, i present a bona part de Catalunya però rara a la franja costanera. Al Delta del Llobregat només es coneixen dues observació, una de un exemplar a uns conreus de Gavà el 17/12/2001 (http://www.deltallobregat.cat/files/4-179830-annex/006_01.pdf) i un altre de 4 exemplars a Can Dimoni el 13/3/2010 (http://www.ornitho.cat/)

_____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

31/03/15: >4-5 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

25/03/15: Uns 30 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

15/03/15: Uns 40 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

10/03/15: 35-40 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

04/03/15: 25-30 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

13/03/15: 6 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

11/03/15: 1 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

04/03/15: 9 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

06/03/15: 2 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

10/03/15: 3-4 ex. a Can Dimoni (RB)

01/03/15: >1 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (CS, JF)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

10/03/15: 1 ex. a un erm a Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

25/03/15: >2 ex. a Can Dimoni (JO)

10/03/15: 3 ex. a un erm a Can Dimoni, un d’ells cantant (RB)

_____________________________________ESPÈCIES EXÓTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

17/03/15: 7 ex. a la bassa de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

25/03/15: >35 ex. a Can Dimoni (JO / Ornitho.cat)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Artur Degollada (AD), Andreu Ubach (AU), Carlos Santisteban (CS), Carlos López (CL), Cristina Gil (CG), Daniel Pascual (DP), Eio Ramon (ER), Ferran Fontelles (FF), Fernando Hernández (FH), Ferran López (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Josep Bujons Carmona (JBC), Jose Castaño (JCA), Jesús Fontcubierta (JF), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Josep Ramoneda (JR), Jofre Sendròs (JS), Javier Valladares (JV), Lluís Toldrà (LT), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), María Sentís (MSE), Nico Ordax (NO), Pedro Bescòs (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Rafa González de Lucas (RGL), Ramon Homs (RH), Sergi Bosch (SB / CENDLL), Santi Guallar (SG), Sergi Rodríguez (SR), Víctor Cañadas (VC), Vicent Esteller (VE), Xavier Santaeufemia (XS)

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.255 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: