/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 02/2015

Edició nº38 (febrer de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariFeb15

 

El pinsà mec és un ocell que només nidifica a la taiga eurasiàtica però que durant l’hivern arriba fins a la franja litoral Nord-africana. A Catalunya és un hivernant regular però, a la costa, és més aviat escàs. La observació d’un exemplar a la zona agrícola de Sant Boi, més enllà de la seva raresa al Delta, ens indica que els x deltaics contribueixen de manera important a la riquesa avifaunística d’aquesta plana. Especialment a l’hivern, els seus conreus, erms i canals acullen regularment unes 55-60 espècies d’ocells (aproximadament un 50% dels hivernants deltaics). Moltes d’elles formen estols nombrosos, com els fringíl·lids, les titelles, les aloses, els pardals i els estornells. Malauradament, la intensificació agrícola (abús d’agrotòxics, eliminació de marges i erms, etc) i, darrerament, la caça, estan fent minvar dràsticament els efectius de moltes espècies. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

10/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer  (JS / Ornitho.cat)

05/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

28/02/15: ≥30 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB, JCM, PE / Ornitho.cat)

26/02/15: >33 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/02/15: 42 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer JO / Ornitho.cat)

23/02/15: >39 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/02/15: 33 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

14/02/15: ≥25 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

08/02/15: 24 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

05/02/15: 12 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

26/02/15: Una parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 3 ex. al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (CS)

09/02/15: 8 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

28/02/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MS, EB / Ornitho.cat)

26/02/15: 11 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

21/02/15: 7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (EB, AP / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/02/15: 7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/02/15: 1-2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

21/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (EB, AP / Ornitho.cat)

18/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

17/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

13/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/15: 10 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

06/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 10-12 ex. a Can Dimoni (RB)

14/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (CS)

14/02/15: 2 ex. a la bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

08/02/15: 50 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

05/02/15: >49 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

03/02/15: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

28/02/15: 4 ex. a la Bassa de laminació de la C-32 (MS, EB / Ornitho.cat)

26/02/15: >7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

18/02/15: 30 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/02/15: >55 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/02/15: >55 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

21/02/15: 7 ex. a Can Dimoni (EB, AP / Ornitho.cat)

20/02/15: ≥40 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

18/02/15: 57 ex. a Can Dimoni (RB)

17/02/15: ≥63 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

14/02/15: ≥10 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 45 ex. a Can Dimoni (RB)

05/02/15: 62 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 2 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/02/15: 2 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

10/02/15: 2 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 1 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/02/15: 3 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

09/02/15: 3 ex. a la desembocadura antiga del riu Llobregat (FP / Ornitho.cat)

*Quantitat totalment inusual fora del Remolar-Filipines i Cal Tet

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

27/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

14/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 14 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

08/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

05/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

18/02/15: ≥200 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (FF, JO / Ornitho.cat)

14/02/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (FPA / Ornitho.cat)

14/02/15: 47 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

25/02/15: 19 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (JO / Ornitho.cat)

23/02/15: >11 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

18/02/15: ≥15 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: >16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

08/02/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

05/02/15: >34 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

13/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

13/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (XL / Ornitho.cat)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

28/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MS, EB / Ornitho.cat)

27/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (LT / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

13/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

03/02/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RG / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

25/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (JO / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

25/02/15: 16 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels, màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

28/02/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

18/02/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

26/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

23/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

18/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/02/15: 1 ex. a la Bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 2 ex. a la Bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

12/02/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

28/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JCM / Ornitho.cat)

25/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO / Ornitho.cat)

23/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

14/02/15: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XR / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

19/02/15: 4 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejeras / Martinet ros

22/02/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, a l’alçada de Can Simó; segurament es tracta del mateix exemplar observat l’1 de gener al mateix indret (ER)

*Dates molt primerenques per aquest migrant transsaharià que a Catalunya només hiverna al Delta de l’Ebre.

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

27/02/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

19/02/15: 2 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (CS)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

23/02/15: >20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

22/02/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, per sobre de la C-31 (ER)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

06/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28/02/15: 20 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCM / Ornitho.cat)

26/02/15: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/02/15: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

23/02/15: 23 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

20/02/15: 22 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (MM, LXT / Ornitho.cat)

18-21/02/15: 21 ex. al riu, entre el pont construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL)

17/02/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

15/02/15: 13 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JV / Ornitho.cat)

14/02/15: 12 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

11-12/02/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL/CENDLL)

10/02/15: 6 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat, FL / CENDLL)

09/02/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

03/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat, FL / CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

14/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

14/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XR / Ornitho.cat)

02/02/15: 1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (OT / Ornitho.cat)

Circus cyaneus / Aguilucho pálido / Arpella pàl·lida

6/02/15: 1 femella adulta a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMILIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

27/02/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL/CENDLL)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

22/02/15: 1 ex. a la Bunyola, entre el tanatori i el camí de València (RB)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

27/02/15: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

14/02/15: 16 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

13/02/15: 18 ex. a la bassa de laminació de la C-32; màxim mensual en aquest indret (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

26/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO / Ornitho.cat)

23/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/02/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO / Ornitho.cat)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JS / Ornitho.cat)

09/02/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/02/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/02/15: ≥1 ex. al riu, des del pont de Mercabarna (FF, JO / Ornitho.cat)

_______________________________FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

25-27/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO, RB)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

28/02/15: 1 ex. a uns camps propers Can Dimoni (MS, EB / Ornitho.cat)

27/02/15: ≥6 ex. a uns camps propers Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 29 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (FL/CENDLL)

18/02/15: >25 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

13/02/15: 33 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

06/02/15: 32 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

24/02/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JB / Ornitho.cat)

20/02/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (LT / Ornitho.cat)

12/02/15: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico /Corriol petit

09/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (FP / Ornitho.cat)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

23/02/15: 3 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

06/02/15: Estol d’11ex. sobrevolant Can Dimoni que acaben aterrant a uns conreus del camí de ca l’Inglada (RB)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

05/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Limosa lapponica / Aguja colipinta / Tètol cuabarrat

28/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

18/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

18/02/15: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO / Ornitho.cat)

09/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

13/02/15: 15 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

27/02/15: ≥8 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: ≥8 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

27/02/15: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL/CENDLL)

_________________________________________FAMILIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

19/02/15: 8 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FL / CENDLL, MC, SB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

14/02/15: ≥30 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (XR / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

23-28/02/15: 5 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció; màxim mensual en aquest indret (JCM / Ornitho.cat RB)

Larus cachinnans / Gaviota del Caspio / Gavià caspi

08/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

09/02/15: Uns 200 ex. sedimentats a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / charrán patinegro / xatrac bec-llarg

08/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PSITACIIDAE

Psittacula krameri / Cotorra de Kramer / Cotorra de Kramer

19/02/15: 3 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 20 ex. a la bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

12/02/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA COLUMBIDAE

Columba oenas / Paloma zurita / Xixella

26/02/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (FL/CENDLL, RB)

_____________________________________ FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

28/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (MCT, MS, EB / Ornitho.cat)

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

21/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB, AP / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

08/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

05/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

19/02/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

14/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (CS)

10/02/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JS / Ornitho.cat)

02/02/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (OT / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

13/02/15: 1 femella a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (RB)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

14/02/15: 15 ex. a la Bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

14/02/15: 8 ex. a la bassa de la Torre Gran (FPA / Ornitho.cat)

12/02/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

18/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

14/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 3-4 ex. a Can Dimoni (RB)

08/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (EB / Ornitho.cat)

06/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

08/02/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

08/02/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

Anthus richardi / Bisbita de Richard / Piula grossa

25/02/15: 2 ex. dins de l’aeroport (XL)

Motacilla flava / Lavandera boyera / Cuereta groga

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (FL / CENDLL)

__________________________________FAMILIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

19/02/15: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

05/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

20/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

27/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

19/02/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

19/02/15: 2 ex. a la bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

19/02/15: 2 ex. a la Bassa de la Torre Gran (CF / Ornitho.cat)

19/02/15: ≥3 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat)

14/02/15: 5 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

13/02/15: 4 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (CO / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

14/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

06/02/15: 5 ex. a Can Dimoni (JB, MS / Ornitho.cat)

05/02/15: 4 ex. a Can Dimoni (RB)

Covus corax / Cuervo / Corb

26/02/15: 1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

23/02/15: 1-2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

13/02/15: 2 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

26/02/15: >4 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

18/02/15: >1 ex. a Can Dimoni (RB)

13/02/15: >3 ex. a Can Dimoni (RB)

6/02/15: >2 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

Fringilla montifringilla / Pinzón real / Pinsà mec

26/02/15: 1 mascle al camí de Ferran Puig (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

26/02/15: 2 ex. a la pineda de la Pava (MS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

28/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (MS, EB / Ornitho.cat)

26/02/15: >1 ex. a Can Dimoni (RB)

25/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

18/02/15: >2 ex. a Can Dimoni (RB)

17/02/15: 2 ex. a Can Dimoni (MM / Ornitho.cat)

14/02/15: 5 ex. a Can Dimoni (ARS / Ornitho.cat)

13/02/15: >5-10 ex. a Can Dimoni (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

13/02/15: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

06/02/15: >13 ex. a Can Dimoni (RB)

Emberiza calandra / Triguero / Cruixidell

27/02/15: ≥2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

26/02/15: ≥2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________ESPECIES EXÓTICAS

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

26/02/15: >10 ex. ajocant-se a Can Dimoni (RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Abel Julien (AJ), Andrea Peralta (AP), Antonio Rodriguez Sinovas (ARS), Carles Furquet (CF), Carles Oliver (CO), Carlos Santisteban (CS), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL), Francisco Pou (FP), Ferran Pascual (FPA), Josep Bel (JB), Josep Lluís Cortés Montesinos (JCM), Javier Oliver Alejos (JO), Jordi Sala (JS), Javier Vadallares (JV), Lluís Toldrà Bastida (LT), María Cabau (MC), Manuel Caamaño Torres (MCT), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Olga Torne (OT), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergi Bosch (SB), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL), Xavier Ruiz (XR)

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: