/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 01/2015

Edició nº37 (gener de 2015) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariGen15

La presència regular d’1-2 arpelles vulgars (espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE) caçant al tram del riu entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer és un indicador més de la importància d’aquest indret com a un dels millors aiguamolls de tota la plana deltaica. Recordar que la DIA (declaració d’impacte ambiental) del desviament de la desembocadura del Llobregat per ampliar el port de Barcelona, obligava a dotar-la de protecció ambiental. 10 anys després encara no s’ha executat aquest mandat malgrat els seus valors naturals, i per això continua patint amenaces com la navegació i pesca esportiva. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMILIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

4-28/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JC, JB, JCJ, FF, FP, MM / Ornitho.cat, RB)

10/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

Branta leucopsis / Barnacla cariblanca / Oca de galta blanca

22/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JC, JB, JCJ, FF/ Ornitho.cat, FL / CENDLL, XL)

21/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Espècie rara a Catalunya i 4a citació pel Delta del Llobregat; el dia 21 també es va observar simultàniament un exemplar a Cal Tet i un altre al Remolar (Consorci EENN)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

28/01/15: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/01/15: ≥15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JC, JB, JCJ, FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 6 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (CAI)

10/01/15: 18 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM, CO / Ornitho.cat)

09/01/15: 23 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/01/15: 27 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP/ Ornitho.cat)

04/01/15: 19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP, MM/ Ornitho.cat)

02/01/15: ≥25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE/ Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CAI)

11/01/15: 2 ex. al riu, entre els ponts de la C-32 i Cornellà (CS)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

29/01/15: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

28/01/15: 7 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

27/01/15: ≥105 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

10/01/15: 43 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

22/01/15: ≥20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, CL, FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 66 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

09/01/15: 20-30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/01/15: 4 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CAI)

09/01/15: 2 ex. a Can Dimoni (RB)

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS/ Ornitho.cat)

11/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

09/01/15: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/01/15: 10 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot

31/01/15: ≥30 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

28/01/15: 60 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (XL)

17/01/15: 22 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAI)

09/01/15: 8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

05/01/15: 8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

28/01/15: 75 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

26/01/15: 15 ex. a Can Dimoni (JP / Ornitho.cat)

24/01/15: 16 ex. a Can Dimoni (ML / Ornitho.cat)

17/01/15: 53 ex. a Can Dimoni (CAI)

14/01/15: 55-60 ex. a Can Dimoni (RB)

10/01/15: 11 ex. a Can Dimoni (AS)

09/01/15: 58 ex. a Can Dimoni (RB)

05/01/15: 2 ex. a Can Dimoni (RG)

28/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

27/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

22/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JB / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

29/01/15: 5 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí; màxim mensual en aquest tram del riu (AA, MP)

28/01/15: >9 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

17/01/15: 127 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (CAI)

11/01/15: 35 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (CS)

11/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS/ Ornitho.cat)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

31/01/15: >1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAI)

28/01/15: 5 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CAI)

05/01/15: 54 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

08/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL/ Ornitho.cat)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

28/01/15: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (XL)

09/01/15: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

31/01/15: ≥6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

17/01/15: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (CAI)

11/01/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

09/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32; molt probablement es

tracta d’un exemplar diferent a l’observa’t a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

28/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

22/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, CL, FF / Ornitho.cat)

20/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MS, JB / Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM, CO / Ornitho.cat)

07/01/15: 1ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP /

Ornitho.cat)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/01/15: 1ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

02/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FE, JF)

________________________________FAMILIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

21/01/15: ≥30 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (MS / Ornitho.cat

10/01/15: 70 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (QM, CO / Ornitho.cat)

10/01/15: 126 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar; màxim mensual en aquest indret (QM / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

17/01/15: 6 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CAI)

11/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS)

17/01/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP, CAI)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/01/15: 3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

02/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FE, JF)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

28/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

17/01/15: 1-2 ex. a les platges de Gavà (CAI)

22/01/15: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FT, JCJ, FF / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

09/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (CL / Ornitho.cat)

04/01/15: 6 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

19/01/15: Uns 205 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

01/01/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, a l’alçada de Can Simó, per sobra de la carretera de Viladecans-Gavà (ER)

*Dates molt primerenques per aquest migrant transsaharià que a Catalunya només hiverna al Delta de l’Ebre.

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

13/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit

17/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat (CAI)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

17/01/15: 1 ex. sedimentat al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CAI)

17/01/15: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (CAI)

13/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

11/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MM / Ornitho.cat)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

14/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

06/01/15: 1 ex. a la riera de Sant Climent, a l’alçada de Can Simó, per sobre de la carretera de Viladecans-Gavà (ER)

Ciconia nigra / Cigüeña negra / Cigonya negra

17/01/15: 1 ex. sobrevolant el riu, a l’alçada de Sant Boi direcció Viladecans; porta com a mínim una pota trencada (CAI)

_______________________________FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

27/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL, PE)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMILIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

26/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (JP / Ornitho.cat)

27/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

13/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

09/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

02/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat)

11/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM / Ornitho.cat)

________________________________________FAMILIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

29/01/15: 3 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí; màxim mensual en aquest tram del riu (AA, MP)

26/01/15: 19 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels; màxim mensual en aquest indret (JP / Ornitho.cat)

18/01/15: 10 ex. als aiguamolls de Molins de Rei; màxim mensual en aquest indret (AU / Ornitho.cat)

17/01/15: 28 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CAI)

11/01/15: 16 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i Cornellà (CS)

11/01/15: 16 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

21/01/15: 2 ex. a l’estany de l’Illa (RB)

22/01/15: 1 ex. entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (CAI)

22/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

13/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

09/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/01/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MM/ Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit / Xarlot

20/01/15: 6 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JB, MS / Ornitho.cat)

17/01/15: 10 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (CAI)

14/01/15: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JB, MS / Ornitho.cat)

09/01/15: 10 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB)

17/01/15: 12 ex. a un camp proper a Can Dimoni (CAI)

05/01/15: 10-11 ex. a un camp proper a Can Dimoni (RB)

14/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMILIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

17/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (CAI)

05/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

20/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MS, JB / Ornitho.cat)

07/01/15: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP/ Ornitho.cat)

05/01/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/01/15: 6 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (JBO)

11/01/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

17/01/15: 7 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (CAI)

___________________________________FAMILIA SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

17/01/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAI)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

05/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

26/01/15: 4 ex. a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (JP / Ornitho.cat)

11/01/15: 7 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i Sant Boi (CS)

__________________________________________FAMILIA LARIDE

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

03/01/15: ≥30 ex. entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció; màxim mensual en aquest indret (PE / Ornitho.cat)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

29/01/15: 3 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

17/01/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

13/01/15: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE, CO / Ornitho.cat)

11/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MM / Ornitho.cat)

10/01/15: 20 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM, CO / Ornitho.cat)

5-9/01/15: 3-5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar / Llangut

29/01/15: Uns 300 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/01/15: Uns 550 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Larus canus / Gaviota cana / Gavina cendrosa

22/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, CL / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

______________________________________FAMILIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

17/01/15: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

14/01/15: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (QM / Ornitho.cat)

22/01/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ, FF / Ornitho.cat)

07/01/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PSITACIIDAE

Psittacula krameri / Cotorra de Kramer / Cotorra de Kramer

22/01/15: 3ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

11/01/15: 3ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

18/01/15: 3 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (AU / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

27/01/15: 1 ex. a la gola de la riera de Canyars (RB)

17/01/15: 1 ex. a la riera de Canyars entre la C-31 i la C-32 (CAI)

27/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

07/01/15: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FP / Ornitho.cat)

15/01/15: 6 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

07/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP / Ornitho.cat)

05/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, RG)

02/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FE, JF)

11/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

11/01/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

04/01/15: 1 ex. a l’abocador de Viladecans (MS / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit, picotet

23/01/15: 1 ex. cantant a la pineda de la Pava, Gavà (LT)

17/01/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

17/01/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

______________________________________FAMILIA HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica / Golondrina común / Oreneta vulgar

26/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

28/01/15: 3 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

27/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

22/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JB / Ornitho.cat)

21/01/15: 8 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

22/01/15: ≥3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ, FF / Ornitho.cat)

17/01/15: 6 ex. a la desembocadura antiga del Llobregat (PP / Ornitho.cat)

10/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

22/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JB / Ornitho.cat)

22/01/15: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. a la riera de Canyars i 1 ex. a Can Dimoni (CAI)

__________________________________FAMILIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

28/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

17/01/15: 3 ex. a la pineda de la Pava, Gavà i 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAI)

10/01/15: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMILIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

17/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet i 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

05/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

________________________________________FAMILIA SYLVIDAE

Acrocephalus melanopogon / Carricerín real / Boscarla mostatxuda

17/01/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (CAI)

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

14/01/15: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG)

10/01/15: 1 ex. a uns conreus propers a Can Comas (AS)

09/01/15: 1 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

05/01/15: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado / Bruel

26/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMILIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

28/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

27/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

26/01/15: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (JP / Ornitho.cat)

21/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

12/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

01/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

22/01/15: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CAI)

______________________________________FAMILIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

22/01/15: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMILIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

19/01/15: 2 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RG)

17/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí; màxim mensual en aquest indret del riu (AA, MP, CAI)

17/01/15: 1-3 ex. a diferents punts de la zona agrícola entre Can Dimoni i el riu (CAI)

09/01/15: 5-6 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

05/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (XT / Ornitho.cat)

Covus corax / Cuervo / Corb

17/01/15: 2 ex. aturats a la pineda de la Pava a les 9,45h, i 2 ex. sobrevolant la zona agrícola del camí de Ferran Puig a les 13h (CAI)

____________________________________FAMILIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

29/01/15: 6 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

22/01/15: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

17/01/15: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (CAI)

14/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

05/01/15: 1 ex. a Can Dimoni (RG)

09/01/15: 4 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

05/01/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

28-30/01/15: 5 ex. a un parc amb casuarines de Cornellà (AS)

17/01/15: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (CAI)

____________________________________FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

29/01/15: >2 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

17/01/15: Uns 15 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

06/01/15: 12 ex. a la riera de Sant Climent, per sobra de la carretera de Viladecans-Gavà (ER)

05/01/15: >3-4 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

29/01/15: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

23/01/15: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (LT)

17/01/15: 5 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (CAI)

22/01/15: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS / Ornitho.cat)

11/01/15: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

17/01/15: 2 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig, 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (CAI)

17/01/15: 6 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP, CAI)

09/01/15: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

05/01/15: 2 ex. a Can Dimoni (RG)

_____________________________________ESPÈCIES EXÓTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

29/01/15: 34 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

17/01/15: >40 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CAI)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Andreu Ubach (AU), Cens Alternativu Invernants (CAI)*, Carlos Lopez (CL), Carles Oliver (CO), Carlos Santisteban (CS), Eio Ramon (ER), Francesc Ermi (FE), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Francina Turon (FT), Josep Bel (JB), Jaume Bartra (JBA), Joaquim Bonfill (JBO), Jordi Cebrian (JC), Jaume Campderròs Jordà (JCJ), Josep Farreny (JF), Jose García (JG), Jorge de Pedro (JP), Lluís Toldrà (LT), Mireia Lara (ML), Mayca Martí (MM), Marta Segarra (MS), Marc Pérez (MP), Pau Esteban (PE), Pedro Plans (PP), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Rafael González de Lucas (RGL), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL)

*Participants del Cens alternatiu dinvernants (CAI): Jordi Cebrian , Albert Molero, Antonio Salmerón, Ferran Arenas, Jose García, Carlos Nos, Ricard Gutiérrez, Pedro Plans, Tobi Aparicio, Eva Yus, Max Solana, Emilio i Víctor, Nico Ordax, Clara Casabona, Salvador Aparicio, Yaima Servidio, Enric Larreula, Irene Santisteban, Carlos Santiesteban, Raúl Bastida, Àngel Arroyes, Marc Pérez, Sergi Sales, Jesús Mª Fontcubierta, Ricard Figeurola, Salva Solé, Roge Moreno, Javier Ruiz, Francisco Javier Hernando

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.255 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: