/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 12/2014

Edició nº36 (desembre de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariDec14

La població nidificant de martinet menut (portada del mes) del Delta del Llobregat va ser un dels arguments de pes per crear al 1987 les RRNN del Remolar-Filipines i Ricarda-ca l’Arana. Malgrat que els aiguamolls d’aquestes reserves acullen la majoria de parelles nidificants, la xarxa de canals agrícoles és utilitzada per les parelles que crien a Can Dimoni, Reguerons i la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels, per alimentar-se. En canvi, la població hivernant és molt minsa, i la seva presència durant el mes de desembre de 2014 a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels és destacable. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

27-30/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

05-10/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

27/12/14: 40 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RG)

08/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

27-30/12/14: 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

27/12/14: 71 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RG)

22/12/14: 2 ex. a Can Dimoni (JB / Ornitho.cat)

8-16/12/14: 8-14 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JCA, RB, SR)

06/12/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

25/12/14: 14 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (ER)

5-16/12/14: 9-10 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JCA, JO, RB, SR)

25/12/14: 20 ex. a la bassa de Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (CS)

11/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

28/12/14: 5 ex. a Can Dimoni (SG / Ornitho.cat)

25/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (CS / Ornitho.cat)

16/12/14: ≥2 ex. a Can Dimoni (FF, JO / Ornitho.cat)

27/12/14: 23 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS, EY, RB)

16/12/14: 140 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (FF, JO)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig

28/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (SG / Ornitho.cat)

25/12/14: 2 ex. a Can Dimoni (CS / Ornitho.cat)

25/12/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (ER)

19/12/14: ≥5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RGL / Ornitho.cat)

05/12/14: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JO / Ornitho.cat)

12/12/14: 6 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (JCA, SR)

5 i 12/12/14: 45-50 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxims mensuals en aquest indret (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

08/12/14: 1 femella a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

25/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (ER)

25/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (CS)

22/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (JB / Ornitho.cat)

Aythya ferina x Aythya nyroca

30/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

16/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FL / CENDLL)

16/12/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

30/12/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

27/12/14: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

14/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

27-30/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

24/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet; primera cita coneguda d’aquesta espècie al riu aigües amunt del pont de Mercabarna (RB)

27/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

16/12/14: 2-3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/12/14: 1-2 ex. a la gola del riu (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous

24/12/14: Uns 250 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

24/12/14: >9 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

16/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC (MS / Ornitho.cat)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit

17-30/12/14: 1-2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

27/12/14: 2 ex. sedimentats al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

24/12/14: 2 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

16/12/14: 5 ex. sobrevolant el riu al capvespre, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

25/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (CS)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

13/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (JS, CG / Ornitho.cat)

05/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (JO)

02/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

21/12/14: 1 ex. al pont de Mercabarna (MM / Ornitho.cat)

14-16/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF, JO, RB)

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

3-25/12/14: 1 ex. voltant per la zona de Can Dimoni (ER, FF, JO, RB)

30/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RG /  Ornitho.cat)

05/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

20/12/14: 1 ex. aturat a una torre elèctrica de Can Dimoni (CS)

13/12/14: 1 ex. menjant-se un colom a Can Dimoni (JF)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

25/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (CS)

16/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FF, JO, RB)

11/12/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/12/14: 4 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (RG / Ornitho.cat)

27/12/14: 7 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

17-30/12/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

27/12/14: 15 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS, EY, RB)

14/12/14: 11 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS)

11/12/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

07/12/14: ≥40 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JG)

06/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

5-27/12/14: 3-8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, RG)

5/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

_________________________________________FAMÍLIA GRUIDAE

Grus grus / Grulla común / Grua

21/12/14: Estol de 83 ex. en migració sobre la zona de agrícola-urbana de Viladecans (ER)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Recurvirostra avosetta / Avoceta común / Bec d’alena

30/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RG / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit

24/12/14: 11 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (FL / CENDLL)

22-23/12/14: 9 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (RB, VC)

14/12/14: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (ER)

16/12/14: 11 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB, XL)

13/12/14: 10 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (JS, CG / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

27/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

4-12/12/14: 1 ex. a la gola de la Murtra (JO)

Pluvialis apricaria / Chorlito dorado / Daurada grossa / Xamarlit

12/12/14: 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig (JCA, SR)

02/12/14: 14 ex. sobrevolant la zona de Can Dimoni (RB)

Pluvialis squatarola / Chorlito gris / Pigre gris

24/12/14: 5 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

22/12/14: 4 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

30/12/14: 2 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (RG / Ornitho.cat)

29/12/14: ≥60 ex. a Can Dimoni (JP / Ornitho.cat)

22/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (JB / Ornitho.cat)

08/12/14: 80-90 ex. a Can Dimoni (RB)

09/12/14: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alba / Correlimos tridáctilo / Territ tresdits

24/12/14: 11 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

22/12/14: 8 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

9,10 i 16/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO, RB)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

16/12/14: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/12/14: 16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/12/14: 14 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO)

Scolopax rusticola / Chocha perdiz / Becada

11/12/14: 1 ex. ferit trobat al polígon industrial pratenc Mas Blau i portat pels agents rurals a Torreferrusa (empresa Magna Seattings)

Limosa lapponica / Aguja colipinta / Tètol cuabarrat

16/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO)

10/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO)

4/12/14: 1 ex. a la gola de la Murtra (JO)

Numenius phaeopus / Zarapito trinador / Pòlit cantaire

24/12/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

16/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/12/14: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO)

07/12/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JG)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

16/12/14: ≥3 ex. al Pont de Mercabarna (FF, JO)

14/12/14: 1 ex. al riu, entre els ponts de la C-31 i el de Cornellà (CS)

10/12/14: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/12/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JO)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

05/12/14: 19 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (JO)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

22/12/14: 4 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

__________________________________________FAMÍLIA LARIDE

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

27/12/14: >19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

16/12/14: ≥50 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JO)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

30/12/14: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RG)

27/12/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

22/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/12/14: ≥4 ex. al Pont de Mercabarna (MM / Ornitho.cat)

27/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

10/12/14: >1 ex. a la gola del riu (RB)

Croicocephalus ridibundus / Gaviota reidora / Gavina vulgar

27/12/14: Uns 400 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret del riu (RG)

02/12/14: 190 ex. sedimentats a uns conreus propers a Can Dimoni (RB)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

27/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RG)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

27/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS, EY, RB)

22/12/14: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

1-16/12/14: 1-2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, PE, RB)

14/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

11/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

10/12/14: 1 ex. a la gola del riu (RB)

2-25/12/14: 1 ex. a Can Dimoni (JB, JS, CG / Ornitho.cat, CS, RB)

___________________________________FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero / Roquerol

12/12/14: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (JCA, SR)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus petrosus / Bisbita ribereño costero / Grasset de costa

04/12/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

28/12/14: 2 ex. a Can Dimoni (SG / Ornitho.cat)

22/12/14: 2 ex. a Can Dimoni (JB / Ornitho.cat)

08/12/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni, i 1-2 ex. a un erm inundat proper a Can Dimoni (RB)

16/12/14: ≥1 ex. a la desembocadura antiga del riu Llobregat (FF, JO)

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín / Cargolet

14/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i Sant Boi (CS)

10/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

27/12/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran i 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Turdus viscivorus / Zorzal charlo / Griva

11/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

22/12/14: 1 ex. a les jonqueres de Reguerons (RB)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyaniste caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

30/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC (MS / Ornitho.cat)

16/12/14: 3 ex. a la bassa de laminació de la UPC (MS / Ornitho.cat)

27/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

11/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

06/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

27/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS, EY, RB)

23/12/14: 2 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i Sant Boi (CS)

16/12/14: ≥1 ex. a la desembocadura antiga del riu Llobregat (FF, JO)

06/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

17/12/14: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

11/12/14: 21 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

Covus corax / Cuervo / Corb

25/12/14: 1 ex. voltant per la zona de Can Dimoni (ER)

22/12/14: 2 ex. aturats a uns conreus del Camí de ca l’Inglada (RB)

16/12/14: 2 ex. a la jardineria Burés, a tocar de Can Dimoni (RB)

14/12/14: 1 ex. sobrevolant uns conreus de Viladecans propers al Remolar (ER)

13/12/14: 2 ex. a Can Dimoni (AJ, CG, JS, PG, BP / Ornitho.cat)

Corvus corone / Corneja / Cornella negra

06/12/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

22/12/14: >6 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

16/12/14: ≥4 ex. a Can Dimoni (FF, JO / Ornitho.cat)

13/12/14: 10 ex. a Can Dimoni (JS, CG / Ornitho.cat)

08/12/14: 14 ex. a Can Dimoni (RB)

05/12/14: ≥7 ex. a Can Dimoni (JO / Ornitho.cat)

____________________________________FAMÍLIA EMBERICIDAE

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

17/12/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

08/12/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (FP / Ornitho.cat)

06/12/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS / Ornitho.cat)

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

27/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RG)

10/12/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

22/12/14: 10-15 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

08/12/14: 22 ex. a uns conreus propers a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Rogríguez Sinovas (ARS), Blai Pruñonosa (BP), Cristina Gil (CG), Carles Oliver (CO), Carlos Santisteban (CS), Eio ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL / CENDLL), Francisco Pou (FP), Josep Bel (JB), Jose Castaño (JCA), Jose García (JG), Javier Oliver (JO), Jofre Sendrós (JS), Mayca Martí (MM), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Patri García (PG), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Santiago Guallar (SG), Sergi Rodríguez (SR), Sergi Sales (SS), Víctor Cañadas (VC), Xavi Larruy (XL)

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: