/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 11/2014

Edició nº35 (novembre de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariNov14La gavina capnegre és una espècie migratòria i hivernant nombrosa a la meitat sud del litoral català però més escassa a la resta. Als darrers anys, s’estan produint importants concentracions migratòries a la nova desembocadura del Llobregat, on troben amples zones de repòs i aigua dolça. Es tracta d’una espècie inclosa en l’Annexe I de la Directiva d’Aus, ja que la seva conservació es considera prioritària. Respecte a la zona, com sabeu ja fa anys que reclamem la protecció d’aquest espai, un compromís adquirit per la Generalitat davant la Unió Europea i negat sistemàtica- i injustificadament. La foto és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info la trobareu a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

 

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

13/11/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

7-25/11/14: 1-3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO, JLC, JO, PB / Ornitho.cat, RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

7-25/11/14: 8-10 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat, RB)

25/11/14: 33 ex. a la gola del riu, màxim mensual en aquest indret (RB)

19/11/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

18/11/14: 3 ex. a la bassa de Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

13/11/14: 35 ex. al riu, entre el pont de Marcabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

25/11/14: 22 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

18/11/14: 22 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

08/11/14: 7 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

23/11/14: >1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

13/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

19/11/14: 2-3 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

7-18/11/14: 8 ex. a la bassa de Can Dimoni (QM, VE / Ornitho.cat, RB)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

13/11/14: 70 ex. al riu, entre el pont de Marcabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig

7-25/10/14: 1-2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat, RB)

17/11/14: 52 ex. al riu, entre el pont de Marcabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

19/11/14: 1 femella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL, SC)

17/11/14: 1 femella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/11/14: 1 femella al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

25/10/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

_________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

26/11/14: 1 ex. a la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

23/11/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (CS)

17/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

14/11/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

18-25/11/14: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ / Ornitho.cat, RB)

24/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

22/11/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat)

17/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/11/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

11/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc

17/11/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/11/14: 16 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (VE / Ornitho.cat)

09/11/14: 10 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (GLSEOBCN)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit

24/11/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

14/11/14: 4 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

22/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JLC / Ornitho.cat)

08/11/14: 1 ex. a l’abocador de Viladecans (QM / Ornitho.cat)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de Garceta común y Garceta dimorfa

16/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (SF / Ornitho.cat)

01/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (JP / Ornitho.cat)

________________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

17/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

6-13/11/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FL / CENDLL, JO, RB)

01/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Hieraaetus pennatus / Águila calzada / Àguila calçada

23/11/14: 1 ex. voltant pel riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

08/11/14: 1 ex. al abocador de Viladecans (QM / Ornitho.cat)

19/11/14: 1 ex. ciclejant sobre Can Dimoni (RB)

02/11/14: 1 ex. ciclejant sobre Can Dimoni (ER)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

25/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

19/11/14: 1 ex. sobrevolant Reguerons (RB)

01/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

02/11/14: 1 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

24/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

18/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

09/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (VE / Ornitho.cat)

14 i 24/11/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

24/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

18/11/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM / Ornitho.cat)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

14-24/11/14: 1-2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

23/11/14: 12 ex.al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

09/11/14: 7 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (GLSEOBCN)

13/11/14: 30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

25/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

07/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (JO / Ornitho.cat)

7-23/11/14: 1-2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO, OB, PB / Ornitho.cat; RB)

_________________________________________FAMÍLIA GRUIDAE

Grus grus / Grulla común / Grua

30/11/14: 1 ex. sedimentat a uns camps de la camí de les Filipines (ER)

09/11/14: 15 ex. en migració sobre al riu, al seu pas per L’Hospitalet (GLSEOBCN)

_____________________________________FAMÍLIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus / Alcaraván / Torlit

19/11/14: 7 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

16/11/14: 1 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (ER)

02/11/14: 3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (AJ, PG / Ornitho.cat)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria / Chorlito dorado / Daurada grossa / Xamarlit

30/11/14: 1 ex. sedimentat a uns camps de la camí de les Filipines (ER)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

13/11/14: 4-5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/11/14: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO)

Limosa lapponica / Aguja colipinta / Tètol cuabarrat

13/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

13/11/14: >5-6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

07/11/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JO)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

13/11/14: >5-6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

24/11/14: 17 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

25-26/11/14: 2 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

__________________________________________FAMÍLIA LARIDE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

23/11/14: Uns 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (OB / Ornitho.cat)

13/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

10/11/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

17/11/14: 120 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/11/14: 290 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Larus fuscus / Gaviota sombría / Gavià fosc

17/11/14: 2-3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

25/11/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

24/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

22/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

22/11/14: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JLC / Ornitho.cat)

18/11/14: >1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ / Ornitho.cat)

Hydroprogne caspia / Pagaza piquirroja / Xatrac gros

02/11/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AM / Ornitho.cat)

______________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

13-25/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

25/11/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

18/11/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCJ / Ornitho.cat)

23/11/14: 6 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

09/11/14: 6 ex. al riu, entre el pont de Cornellà i la C-31 (GLSEOBCN)

19/11/14: 1 ex. a la zona de Reguerons (RB)

07-19/11/14: 1-2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM, VE / Ornitho.cat RB)

08/11/14: ≥1 ex. a la zona de l’abocador de Viladecans (QM / Ornitho.cat)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos major / Pico picapinos / Picot garser gros

02/11/14: 2 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (MN, XA, XL)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

1-24/11/14: 2-3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS, CO, QM / Ornitho.cat, RB)

__________________________________FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes / Chochín común / Cargolet

24/11/14: 2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

24/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA PRUNELLIDAE

Prunella modularis / Acentor común / Pardal de bardissa

24/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

________________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

24/11/14: ≥2 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

Oenanthe oenanthe / Collalba gris / Còlit gris

24/11/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Phylloscopus inornatus / Mosquitero bilistado / Mosquiter de doble ratlla

18/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM / Ornitho.cat)

*Espècie rara a Catalunya, 8ª observació pel Delta del Llobregat

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyanistes caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

24/11/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

24/11/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

23/11/14: 2 ex. al riu, entre Sant Boi i la C-31 (CS)

________________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

24/11/14: 6 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Covus corax / Cuervo / Corb

02/11/14: 2 ex. a la jardineria Burés, a tocar de Can Dimoni (ER)

01/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

19/11/14: 9-10 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (RB)

_____________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

24/11/14: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

24/11/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (CO / Ornitho.cat)

24/11/14: 3 ex. a Can Dimoni (CO / Ornitho.cat)

01/11/14: 1 ex. a Can Dimoni (JP, JCA / Ornitho.cat)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Abel Julien (AJ), Alex Mascarell (AM), Antonio Salmerón (AS), Carles Oliver (CO), Carlos Santisteban (CS), Eio ramon (ER), Ferran López (FL / CENDLL), Grup local SEO Barcelona (GLSEOBCN), Jordi Casals (JCA), Jaume Campderròs Jordà (JCJ), Josep Lluís Cortés (JLC), Javier Oliver (JO), Jorge de Pedro (JP), Marc Noguera (MN), Marc Pérez (MP), Oriol Baena (OB), Pedro Bescós (PB), Patricia Garcia (PG), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Sebastià Flores (SF), Vicent Esteller (VE), Xavier Aute (XA), Xavi Larruy (XL).

Debats

One thought on “Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 11/2014

  1. Reblogged this on quiasmes.

    Posted by quiasmes | Abril 1, 2015, 11:34 pm

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: