/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 10/2014

Edició nº34 (setembre de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariOct14
Destaquem aquest mes a la portada del noticiari el picot garser petit. Observat a una pollancreda de la pineda de la Pava, és la primera cita coneguda en la història del Delta del Llobregat. Es tractat d’un picot en expansió a Catalunya que recentment ha colonitzat Collserola i les muntanyes de Sant Boi. En aquestes pollancredes i alberedes de Gavà sense figura de protecció també s’ha observat als darrers anys el picot graser gros, un altre picot rar a la plana deltaica. La foto és cortesia de José Antonio Mate.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

22/10/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE / Ornitho.cat, RB)

4 i 9/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, MCDLL)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/10/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

30/10/14: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

4-24/10/14: 6-8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MCDLL, RB)

09/10/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (JG, RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

16-24/10/14: 3-4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

16-24/10/14: 1-2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

04/10/14: 70 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (MCDLL)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig

4-24/10/14: 2-9 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (MCDLL, RB)

09/10/14: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (JG, RB)

Aythya nyroca / Porrón pardo / Morell xocolater

16/10/14: 1 femella a la bassa de laminació de la C-32 (FL / CENDLL)

Aythya ferina x Aythya nyroca

24/10/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

16/10/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB, XL)

09/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB)

05/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

28/10/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

30/10/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

16/10/14: 10-12 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

Podiceps nigricollis / Zapullín cuellinegro / Cabussó collnegre

3-4/10/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (ER, RB, MCDLL)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc

22/10/14: 24 ex. sortint d’una joca a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

04/10/14: 29 ex. sortint d’una joca a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (MCDLL)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

28/10/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (RB, XL)

09/10/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG, RB)

04/10/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (MCDLL)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit

09/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB)

04/10/14: 3 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig

04/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

05/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF / Ornitho.cat)

04/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de garceta común y garceta dimorfa

03-30/10/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER, FL / CENDLL, MCDLL, RB)

01/10/14: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28-29/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat, FL / CENDLL, RB, XL)

22/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/10/14: ≥10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB / Ornitho.cat)

17/10/14: 18 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

7-14/10/14: 15-16 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (ER, JG, PE / Ornitho.cat)

3-5/10/14: 28 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, MCDLL, RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Hieeraetus pennata / Águila calzada / Àguila calçada

31/10/14: 1 ex. voltant per la zona de Can Dimoni (ER)

12/10/14: 1 ex. voltant per la zona agrícola de la Ribera-Bomba (EY, RB)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

31/10/14: 3 ex. voltant per Can Dimoni (ER)

22/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/10/14: ≥1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF /  Ornitho.cat)

04/10/14: 1 ex. en migració sobre la zona agrícola de Gavà, 2 ex. en migració sobre Can Dimoni i 1 ex. intentant caçar al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

Circus pygargus / Aguilucho cenizo / Esparver cendrós

18/10/14: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (PB / Ornitho.cat)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

31/10/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

04/10/14: 2 ex. a Can Dimoni (ER)

04/10/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

09/10/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG, RB)

04/10/14: 4 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (MCDLL)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

30/10/14: 2 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

14/10/14: 20 ex. al Pont de Mercabarna (AH / Ornitho.cat)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

29/10/14: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR / Ornitho.cat)

28/10/14: 4-5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

22/10/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

17/10/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

09/10/14: 7-8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB)

05/10/14: 2-3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

30/10/14: 4 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

28/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

04/10/14: 3 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (MCDLL)

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

22/10/14: 1 ex. sedimentat al riu, entre Sant Boi i el pont de Cornellà (CS, RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris temminckii / Correlimos de temminck / Territ de temminck

30/10/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

04/10/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MCDLL)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

22-28/10/14: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

21/10/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

04/10/14: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

03/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/10/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MCDLL)

Numenius arquata / Zarapito real / Becut

07/10/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE / Ornitho.cat)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

22/10/14: 6 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/10/14: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

17/10/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

09/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB)

04/10/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

Tringa nebularia / Archibebe claro / Gamba verda

22/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

21/10/14: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (XL)

04/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

24/10/14: >21 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

28/10/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

__________________________________________FAMÍLIA LARIDE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

28/10/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL / CENDLL)

22/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

22/10/14: 26 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual (RB)

Larus genei / Gaviota picofina / Gavina capblanca

04/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna sandvicensis / Charrán patinegro / Xatrac bec-llarg

22/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

05/10/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/10/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

_______________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

Cuculus canorus / Cuco / Cucut

04/10/14: 2 ex. a la zona agrícola de la carretera de la Marina (JB)

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

30/10/14: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

29/10/14: 1 ex. anellat al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

5-28/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB, XL)

9-28/10/14: 1-2 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (JG, RB, XL)

3-24/10/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (ARS, JCA, JP / Ornitho.cat, RB)

22/10/14: 6 ex. al riu, entre Sant Boi i L’Hospitalet (CS, RB)

18/10/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (SR)

06/10/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

04/10/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet i 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

_________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Dendrocopos minor / Pico menor / Picot garser petit

09/10/14: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (FL / CENDLL, XL)

04/10/14: 1 ex. a una pollancreda de la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus spinoletta / Bisbita ribereño alpino / Grasset de muntanya

24/10/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

04/10/14: 1 ex. a un camp de rostolls de Can Dimoni (MCDLL)

Luscinia megarhynchos / Ruiseñor común / Rossinyol comú

04/10/14: 1 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus schoenobaenus / Carricerín común / Boscarla dels joncs

04/10/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura del Llobregat (MCDLL)

Sylvia undata / Curruca rabilarga / Tallareta cuallarga

12/10/14: >2 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (EY, RB)

04/10/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyanistes caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

30/10/14: >1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

06/10/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS / Ornitho.cat)

______________________________________FAMÍLIA REMIZIDAE

Remiz pendulinus / Pájaro moscón / Teixidor

30/10/14: >1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/10/14: >1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

12/10/14: 14 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (EY, RB)

04/10/14: 3 ex. a una albereda de la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

_______________________________________FAMÍLIA STURNIDAE

Pastor roseus / Estornino rosado / Estornell rosat

17-29/10/14: 1 ex. a la Estació de Transferència de Residus de Viladecans (BI, DM, EB, GJ, JBE, JG, MA, MB, MC / Ornitho.cat)

16/10/14: 1 ex. a la Estació de Transferència de Residus de Viladecans (XL)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

16/10/14: 5-10 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

12/10/14: 4 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (EY, RB)

Carduelis spinus / Lúgano / Lluer

30/10/14: >1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

Coccothraustes coccothraustes / Picogordo / Durbec

04/10/14: 1 ex. al corredor agrícola de Gavà (MCDLL)

________________________________________FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Emberiza cirlus / Escribano soteño / Gratapalles

30/10/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

Emberiza schoeniclus / Escribano palustre / Repicatalons

30/10/14: >1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS / Ornitho.cat)

25/10/14: 1 ex. a Can Dimoni (AJ / Ornitho.cat)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Alex Huberti (AH), Abel Julien (AJ), Àlex Rollan (AR), Antonio Rodríguez Sinovas (ARS), Bernat Iglesias (BI), Carles Furquet (CF), Carlos Santisteban (CS), Dani Mañas (DM), Eduard Batista (EB), Eio ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL / CENDLL), Gabriel de Jesus (GJ), Josep Bel (JB), Jordi Casals (JCA), Jose García (JG), Jorge de Pedro (JP), Miquel Arxer (MA), Miquel Bonet (MB), Miquel Casas (MC), Marató cooperativa Delta Llobregat (MCDLL), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Sergi Sales (SS), Xavier Larruy (XL)

*Participants de la V Marató cooperativa del Delta del Llobregat: Clara Casabona, Cristina Terraza, David Tàbara, Fiona Thomas, Emi, Francesc Espinal, Guillem Rius, Jose García, Júlia Guerrero, Laura Claravalls, Lluis Toldrà, Xavi Larruy, Anna Anto, Claudio Bracho, Eva Yus, Salva, Àngels Sabaters, Carme Oroval, Dani Mañas, Núria Viudas, Salva Solé, Albert Molero, Pedro Plans, Roberto Negro, Jesús Mª Fontcubierta, Marta Jornet, Marta San Romà, Raúl Bastida, Roman Duran, Rosa Moreno.

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: