/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 09/2014

Edició nº33 (setembre de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariSet14

La cuereta citrina, l’estrella del noticiari de setembre, es distribueix per gran part d’Euràsia. Fins fa pocs anys era un ocell d’aparició accidental a la península Ibèrica. Però durant els anys 80-90 ha estès la seva distribució reproductora cap a l’oest (Ucraïna, Bielorússia, Lituània, Polònia i Finlàndia). Això ha generat un increment de les observacions d’exemplars migratoris al sector més aponentat de l’Europa occidental. Al Delta del Llobregat només es coneixen 8 cites, i totes excepte la d’aquest noticiari a dintre del Remolar o Cal Tet (probablement per falta de prospecció). S’ha d’anar amb cura, ja que és fàcil de confondre amb les seves cosines blanques, com li va passar al nostre col·laborador el fotògraf Eio Ramon, que es va adonar en aribar a casa.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

07/09/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

30/09/14: 8 ex. a la bassa de laminació de la C-32; màxim mensual en aquest indret (RB)

1-24/09/14: 2-5 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat (JF)

14/09/14: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (CF)

07/09/14: 25-30 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

30/09/14: 3 ex. a la bassa de laminació de la C-32 i 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

07/09/14: 36 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest indret (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig

30/09/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

07/09/14: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

30/09/14: 1 mascle a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

________________________________­­­­____FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / Perdiz roja / Perdiu roja

18/09/14: 2 grups familiars amb 2 i 3 joves a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (JCA, SR)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX devia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros / Angulaire, cormorant

06/09/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (CL)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset

19/09/14: 12 ex. a Can Dimoni (AU, HN)

02/09/14: 11 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

Podiceps nigricollis / Zapullín cuellinegro / Cabussó collnegre

30/09/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

*Migrant e hivernant regular però molt escàs al Delta del Llobregat; a les zones humides interiors la seva presència és excepcional

Podiceps cristatus / Somormujo lavanco / Cabussó emplomallat

02/09/14: 2 ex. a Can Dimoni (AH)

*Espècie regular però escassa al Delta del Llobregat; a les zones humides interiors la seva presència és excepcional

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc

30/09/14: 15 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

05/09/14: 20 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

14/09/14: 15 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (CF, SS)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

22/09/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

19/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat (JF)

Nycticorax nicticorax / Martinete común / Martinet de nit

30/09/14: 7 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

05/09/14: 6 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

19/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (JF)

01/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (JF)

2-26/09/14: 1-2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

22/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

20/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

16/09/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (CL)

15/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

14/09/14: 8 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (CF, SS)

13/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

03/09/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

02/09/14: 5 ex. a Can Dimoni (CG, JS)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig

13/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

12/09/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

01/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat (JF)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

04/09/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (FP)

19/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (JF)

14/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (JF)

Ciconia ciconia / Cigüeña blanca / Cigonya blanca

23/09/14: 1 ex. aturat a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CC)

________________________________FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE

Platalea leucorodia / Espátula común / Becplaner

14/09/14: 5 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat (JF)

09/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

*Encara que aquesta espècie és regular però molt escassa al Delta del Llobregat, aquest exemplar observat a Molins de Rei seria la primera cita coneguda per les zones humides interiors de la plana deltaica

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

20/09/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JV)

14/09/14: 20 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (ER, SH)

11/09/14: 15 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (ER)

07/09/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

03/09/14: 11 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (VC)

02/09/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JC)

01/09/14: 8 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FL/CENDLL)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus / Águila culebrera / Àguila marçenca

03/09/14: 2 ex. en migració sobre Can Dimoni (AS)

Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpella vulgar

07/09/14: 1 ex. voltant per la zona agrícola de la Ribera-Bomba (RB)

Accipiter gentilis / Azor común / Astor

14/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

____________________________________FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

17,18 i 22/09/14: 1 ex. aturat a l’espigó de la gola del riu (FL/Consorci Delta del Llobregat)

07/09/14: 1 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (RB)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

4 i 16/09/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

12/09/14: 2 ex. intentant caçar al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

Falco eleonorae / Halcón de Eleonora / Falcó de la reina

27/09/14: 1 ex. sobrevolant Cal Nani (MN)

29/09/14: 1 ex. sobrevolant el pont de Mercabarna (XL)

*Espècie regular però molt escassa al Delta del Llobregat

Falco subbuteo / Alcotán / Falcó mostatxut

16/09/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

14/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

26/09/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

07/09/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTREIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues

02/09/14: 4 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AH)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriol petit

05/09/14: 21 ex. sedimentats a un conreu proper a Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris temminckii / Correlimos de temminck / Territ de temminck

26/09/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XL)

23/09/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XL)

14/09/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CC)

*Espècie regular però molt escassa al Delta del Llobregat, i rara a les zones humides interiors

Arenaria interpres / Vuelvepiedras / Remena-rocs

3-23/09/14: 1-3 ex. a l’espigó de la gola del riu (ER, RB, SH, FL/CENDLL)

Philomachus pugnax / Combatiente / Batallaire

05/09/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

3-4/09/14: 1-3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS, ER, MM)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

02/09/14: 1 ex. a Reguerons (FL/Consorci Delta del Llobregat)

*Espècie regular però molt escassa al Delta del Llobregat, i rara a les zones humides interiors

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

30/09/14: 8 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensual en aquest indret (RB)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

05/09/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

03/09/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MM)

02/09/14: 3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CG, JS)

_________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

2-15/09/14: 6-13 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL/CENDLL)

2-06/09/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (CL, FP, JC)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

07/09/14: 330 ex. sedimentats a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (RB)

05/09/14: 150 ex. sedimentats a la zona agrícola de Ferran Puig (RB)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola común / Tórtora

05/09/14: 10 ex. sedimentats a la zona agrícola de ca l’Inglada (RB)

__________________________________FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus / Chotacabras europeo / Enganyapastors

20/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

*Espècie rara al Delta del Llobregat que pels seus costum nocturns podria passa desapercebuda

____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIDAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

3-30/09/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AU, HN, MM, RB)

1-24/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (JF, RB)

20-22/09/14: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

3-22/09/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

18/09/14: 1 ex. a un canal de la zona agrícola de la Ribera-Bomba (JCA, SR)

3-16/09/14: 1-2 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (CL, PE, RB)

9-15/09/14: 2-5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

05/09/14: 1 ex. a Jardineria Bordas, a la zona agrícola de Gavà (MM)

_________________________________________FAMÍLIA CORACIIDAE

Coracias garrulus / Carraca europea / Gaig blau

14/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

*Migrant regular però escàs al Delta del Llobregat, i que es rarifica a les zones interiors de la plana deltaica

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbres

14/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (SS)

Anthus cervinus / Bisbita gorgirrojo / Piula gola-roja

29/09/14: 1 ex. a Can Dimoni (XL)

*Migrant regular però molt escàs al Delta del Llobregat, i que es rarifica encara més a les zones interiors de la plana deltaica

Motacilla citreola / Lavandera cetrina / Cuereta citrina

04/09/14: 1 ex. a uns camps entollats propers a Can Dimoni (ER)

*Espècie molt rara al Delta del Llobregat (8a citació) i la primera vegada que s’observa fora dels espais naturals protegits

Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña / Cuereta torrentera

30/09/14: 3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

22/09/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Luscinia svecica / Pechiazul / Cotxa blava

21/09/14: 4 ex. anellats al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

Luscinia megarhynchos / Ruiseñor común / Rossinyol

14/09/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (CF)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer

07/09/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Acrocephalus scirpaceus / Carricero común / Boscarla de canyar

21/09/14: 26 ex. anellats al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Aquesta dada es una clara prova de que les zones no protegides del Delta del Llobregat (un 50% dels 98km2 de la plana deltaica) són imprescindibles per garantir la supervivència dels milers d’exemplars de desenes d’espècies que utilitzen aquest espai natural en les seves migracions

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyanistes caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

22/09/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

02/09/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Hivernant regular al Delta del Llobregat fins a principis dels 80 però que posteriorment es va rarificar molt. Als darrers 5-10 anys sembla que torna a ser regular a uns pocs indrets de la plana deltaica

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

18/09/14: 3 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (JCA, SR)

Covus corone / Corneja negra / Cornella negra

7/09/14: 1 ex. aturat a la zona agrícola del camí de la Bomba, Sant Boi (RB)

*Espècie molt rara al Delta del Llobregat

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

Oriolus oriolus / Oropéndola / Oriol

05/09/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / Pardillo común / Passerell comú

18/09/14: 2-3 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (JCA, SR)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Psittacula kramer / Cotorra de kramer

14/09/14: 20 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei; màxim mensual en aquest indret (CF, SS)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Alex Huberti (AH), Antonio Salmerón (AS), Andreu Ubach (AU), César Castell (CC), Carles Furquet (CF), Cristina Gil (CG), Carlos Lopez (CL), Eio ramon (ER), Ferran López (FL)/Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (CENDLL), Francisco Pou (FP), Helena Navalpotro (HN), Jordi Cebrian (JC), José Castaño (JCA), Juan Carlos Fajardo (JF) Jofre Sendrós (JS), Javier Valladares (JV), Mireia Marín (MM), Marc Noguera (MN), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergio Hoces (SH), Sergi Rodríguez (SR), Sergi Sales (SS), Víctor Cañadas (VC), Xavier Santaeufemia (XS), Xavi Larruy (XL)

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: