/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 08/2014

Edició nº32 (agost de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes i més vulnerables del Delta del Llobregat.

NoticiariAgo14El corriol pit-roig és l’espècie que triada aquest mes per la portada. Aquest limícol, curiosament habita terrenys precisament no aquàtics, tant en migració com per criar. És un nidficant molt escàs a Europa i localitzat bàsicament a les tundres escandinaves. Al delta del Llobregat és un migrant regular però molt escàs, i generalment utilitza conreus llaurats per descansar. Aquest hàbitat el trobem principalment fora de les reserves. És un altre exemple de com la Generalitat incompleix la Directiva d’Aus de la UE, ja que es troba de l’annex I de la mateixa i per tant, la seva protecció és prioritària. La fotografia és cortesia de Ferran López.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

Anser anser / Ansar común / Oca vulgar

17-28/08/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

06/08/14: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

Tadorna tadorna / Tarro blanco / Ànec Blanc

17-28/08/14: 1-2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (AR, EY, RB)

Anas strepera / Ánade friso / Ànec griset

27/08/14: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

06/08/14:11 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

4 i 23/08/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

23/08/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

19/08/14: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (CL)

17/08/14: 4 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

17/08/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

Anas clypeata / Pato cuchara / Ànec cullerot / Palater

19/08/14: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (CL)

07/08/14: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

06/08/14: 4 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

Anas crecca / Cerceta común / Xarxet comú / Xarxet d’hivern, xarxo

17-28/08/14: 11-17 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (EY, RB)

17/08/14: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

Anas querquedula / Cerceta carretona / Xarrasclet / Xarxet d’estiu

28/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

Netta rufina / Pato colorado / Xibec

27/08/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

Aythya ferina / Porrón europeo / Morell cap-roig / Morella

17-27/08/14: 15-23 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

07/08/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

06/08/14: 6 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

Aythya fuligula / Porrón moñudo / Morell de plomall

08/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CN)

*Malgrat que es tracta d’una espècie rara a Can Dimoni i d’aparició al període novembre-març al Delta del Llobregat, l’autor confirma l’observació

Aythya ferina x nyroca / Híbrido de Porrón europeo y pardo

27/08/14: 1 mascle al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phalacrocorax carbo / Cormorán grande / Corb marí gros/ Angulaire, cormoran

24/08/14: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE)

Phalacrocorax aristotelis / Cormorán moñudo / Corb marí emplomallat

29/08/14: 1 ex. a l’espigó de la gola del riu (FL)

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabusset / Cabussaire

12/08/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

Podiceps nigricollis / Zapullín cuellinegro / Cabussó collnegre

8-24/08/14: 1 ex. amb plomatge nupcial a la bassa de Can Dimoni (CL, CN, ER, RB)

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Bubulcus ibis / Garcilla bueyera / Esplugabous / Esporgabous, escurabous

25/08/14: >80 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

Egretta garzetta / Garceta común / Martinet blanc / Martinenc

25/08/14: 23 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (RB)

24/08/14: ≥12 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR, PE)

17/08/14: 5 ex. sedimentats al riu més 30 remuntant-lo al capvespre, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

Ardeola ralloides / Garcilla cangrejera / Martinet ros

19/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CL)

17/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

Ixobrychus minutus / Avetorillo común / Martinet menut

08/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CN)

06/08/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

05/08/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

Nycticorax nycticorax / Martinete común / Martinet de nit / Martinet negre

28/08/14: 4 ex. sobrevolant la zona agrícola de Reguerons (RB)

25/08/14: 8 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

14/08/14: 10 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (CF)

7, 19 i 27/08/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (CL, RB)

04/08/14: 2 ex. a Can Dimoni (QM)

17 i 28/08/14: 1 ex. sedimentats al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (EY, RB)

24/08/14: ≥1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR)

01/08/14: 1 ex. al pont de Mercabarna (PE)

Ardea purpurea / Garza imperial / Agró roig / Garsa rubia

23/08/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

Egretta alba / Garceta grande / Agró blanc

30/08/14: 1 ex. a la Murtra (JBE)

23/08/14: 1 ex. en migració sobre Can Dimoni (RB)

19/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CL)

Ardea cinerea / Garza real / Bernat pescaire / Garsa grisa, garsa reial

28/08/14: 8 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

Egretta garzetta x gularis / Híbrido de garceta común y garceta dimorfa

24/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / Flamenco común / Flamenc

28/08/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

27/08/14: 9 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

26/08/14: 8 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (ER, SH)

24/08/14: ≥8 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR, PE)

17-22/08/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (ER, RB)

11/08/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FL)

02/08/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JBE)

06/08/14: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Milvus milvus / Milano negro / Milà negre

23/08/14: 2 ex. en migració sobre Can Dimoni (AS, MR)

Buteo buteo / Ratonero común / Aligot comú

23/08/14: 1 ex. sedimentat per la zona agrícola de Can Dimoni (RB)

____________________________________FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus / Águila pescadora / Àguila pescadora

31/08/14: 1 ex. en migració sobre el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (SS)

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

Falco peregrinus / Halcón peregrino / Falcó pelegrí

31/08/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER) 24/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

08/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CN)

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / Rascón / Rascló

28/08/14: 1 ex. a Reguerons (RB)

19/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CL)

17/08/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

Fulica atra / Focha común / Fotja vulgar

25/08/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

12/08/14: 2 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG)

19/08/14: 16 ex. a Can Dimoni (CL)

Porphyrio porphyrio / Calamón / Polla blava

17 i 28/08/14: 2-3 ex. al riu, entre el pont de Mercabarna i el pont en construcció (EY, RB)

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTREIDAE

Himantopus himantopus / Cigüeñuela común / Cames llargues / Gosset, cames roges

28/08/14: 4 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

27/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

23/08/14: 3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

19/08/14: 6 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CL)

17/08/14: 5 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

07/08/14: 10-15 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

04/08/14: 15 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM)

03/08/14: 8 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Charadrius hiaticula / Chorlitejo grande / Corriol gros

19/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CL)

04/08/14: ≥23 ex. a Can Dimoni (QM)

Charadrius alexandrinus / Chorlitejo patinegro / Corriol camanegre

04/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM)

*Espècie molt rara a les zones interiors del Delta del Llobregat

Charadrius morinellus / Chorlito carambolo / Corriol pit-roig

29/08/14: 7 ex. a uns camps llaurats propers a Can Dimoni (XL)

*Espècie molt rara a les zones interiors del Delta del Llobregat però que pel seus costums passa molt desapercebuda

Vanellus vanellus / Avefría / Fredeluga / Pebret

04/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM)

03/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris ferruginea / Correlimos zarapitín / Territ becllarg

07/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

04/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM)

Calidris minuta / Correlimos menudo / Territ menut

17/08/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

07/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

04/08/14: 8 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM)

03/08/14: 8-9 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

Calidris alpina / Correlimos común / Territ variant

28/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

04/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM)

Philomachus pugnax / Combatiente / Batallaire

31/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (ER)

07/08/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

Limosa limosa / Aguja colinegra / Tètol cuanegre

29/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (FL)

Tringa erythropus / Archibebe oscuro / Gamba roja pintada

17/08/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

Tringa ochropus / Andarríos grande / Xivita

04/08/14: 17 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxim mensuals en aquest indret (QM)

Tringa glareola / Andarríos bastardo / Valona

28/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

27/08/14: >3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

19/08/14: 21 ex. a a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (CL)

17/08/14: >15 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

07/08/14: >6 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

04/08/14: 17 ex. a a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM)

03/08/14: 7-8 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

24/08/14: ≥3 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (AR)

17/08/14: 7 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

__________________________________________FAMÍLIA LARIDE

Larus audouinii / Gaviota de Audouin / Gavina corsa

27/08/14: 3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (RB)

24/08/14: ≥3 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AR)

06/08/14: 5 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

06/08/14: 1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (QM)

04/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM)

Larus melanocephalus / Gaviota cabecinegra / Gavina capnegre

28/08/14: 60 ex. al riu, entre el pont Mercabarna i el pont en construcción (RB)

27/08/14: 55 ex. sedimentats a uns conreus de Cal Nani (RB)

17/08/14: >100 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

08/08/14: >20 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni (CN)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / Tórtola común / Tórtora

19/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (CL)

17/08/14: 1-2 ex. a Can Dimoni (RB)

04/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM)

_____________________________________FAMÍLIA PSITACIIDAE

Psittacula kramer / Cotorra de Kramer

14/08/14: 80 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (CF)

*Quantitat molt destacable al Delta del Llobregat

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / Martín pescador / Blauet

30/08/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

30/08/14: 3 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu, tram 1 (SS)

28/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

7-27/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS, CL, MR, RB)

08/08/14: 2-3 ex. a Can Dimoni (CN)

25/08/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

24/08/14: ≥2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR)

17/08/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

14/08/14: 2 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (CF)

05/08/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

__________________________________________FAMÍLIA MEROPIDAE

Merops apiaster / Abejaruco Europeo / Abellerol / Abellerola

14/08/14: ≥100 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (CF)

_____________________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Picus viridis / Pito real / Picot verd

14/08/14: 3 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (CF)

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

Anthus campestris / Bisbita campestre / Trobat

24/08/14: ≥1 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (AR)

Anthus trivialis / Bisbita arbóreo / Piula dels arbres

29/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (FL)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Erithacus rubecula / Petirrojo / Pit-roig / Pap-roig

25/08/14: 1 ex. cantant al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RB)

14/08/14: 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (CF)

*Cites postnupcials primerenques per aquesta espècie al Delta del Llobregat

Phoenicurus phoenicurus / Colirrojo real / Cotxa cua-roja

05/08/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

Saxicola rubicola / Tarabilla común / Bitxac comú / Cagamànecs

04/08/14: 1 ex. a Can Dimoni (QM)

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus arundinaceus / Carricero tordal / Balquer / Tord dels canyissos, garric-garroc

28/08/14: 1 ex. a la bassa de Reguerons (RB)

23/08/14: 2 ex. anellats a Can Dimoni (AS, MR)

Hippolais polyglotta / Zarcero común / Bosqueta vulgar

23/08/14: 1 ex. anellats a Can Dimoni (AS, MR)

_________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

Cyanistes caeruleus / Herrerillo común / Mallerenga blava

05/08/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Espècie molt escassa i localitzada al Delta del Llobregat que per les repetides

observacions en aquesta zona al llarg de tot l’any podria estar nidificant

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / Grajilla / Gralla

30/08/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

28/08/14: 1 ex. a una torre elèctrica a tocar del pont Mercabarna (RB)

__________________________________________FAMÍLIA STURNIDAE

Sturnus unicolor / Estornino negro / Estornell negre

30/08/14: >1 ex. al riu, al seu pas per Sant Feliu (SS)

________________________________________FAMÍLIA LANIIDAE

Lanius collurio / Alcaudón dorsirrojo / Escorxador

31/08/14: 1 ex. als conreus de Cal Nani (ER)

_____________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / Pico de coral senegalés / Bec de coral senegalès

28/08/14: >55 ex. ajocant-se a Reguerons (RB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Àlex Rollan (AR), Antonio Salmerón (AS), Carles Furquet (CF), Carlos Lopez (CL), Carlos Nos (CN), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran López (FL) / Consorci delta Llobregat, J. Bellavista (JBE), Marc Pérez (MP), Mario Rascón (MR), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Sergio Hoces (SH), Sergi Sales (SS), Xavi Larruy (XL)

NOTA: en gran part es tracta d’observacions de voluntaris i col·laboradors de S.O.S. Delta del Llobregat, que es complementen amb les dades d’ornitho.cat. Si alguna persona té algun problema amb publicar les seves cites, li preguem es posi en contacte amb nosaltres (info@sosdeltallobregat.org).

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.256 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: