/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 06/2014

Edició nº30 (juny de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes del Delta del Llobregat.

NoticiariJuny14Al juny la portada del noticiari està dedicada al corriol petit. Aquest ocell, tot i que no es tracta d’una espècie de l’Annexe I de la Directiva d’Aus, està protegida i al Delta del Llobregat la majoria de les parelles nidifica fora deles reserves. En concret la bassa de laminació de la Torre Gran a l’Hospitalet, on els darrers anys cria regularment, és un indret afectat per les obres dels accessos viaris al Port de Barcelona. La fotografia és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

 

T. tadorna / tarro blanco / ànec blanc

22/06/14: Una femella amb 2 polls poc crescuts al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer, segurament diferents de la pollada observada el 18 de juny; podria ser la 5ª parella nidificant en aquest tram del riu (RB)

18/06/14: Una femella amb 3 polls poc crescuts al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; 4ª parella nidificant en aquest tram del riu (RB)

01-11/06/14: 15-25 adults al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE); exemplars estiuejants que segurament no s’han pogut reproduir

01 i 16/06/14: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

01 i 12/06/14: 1 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (RB, RG)

01/06/14: 1 parella amb 3 polls a Reguerons (RB)

*Es consolida la nidificació d’aquest ànec al tram del riu entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer després de criar 2 parelles al 2012. La reproducció d’aquesta espècie va en augment al Delta del Llobregat, passant de 2 pollades l’any 2006 a 8-12 pollades l’any 2009. Fins l’any 2003 no va començar a reproduir-se en aquesta plana deltaica.

Anas strepera / ánade friso / ànec griset

30/06/14: 5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM)

16/06/14: 7 ex. més 1 femella amb 5 pollets de pocs dies a la bassa de laminació

de la C-32 (RB)

01/06/14: 4 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM)

18/06/14: 25 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest tram del riu

06/06/14: 1 parella al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

01/06/14: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB)

*Es consolida la nidificació d’aquest ànec a la bassa de laminació de la C-32 després de criar 3 parelles al 2014. La reproducció d’aquesta espècie va en augment al Delta del Llobregat, passant de 2 pollades l’any 2004 a 15 pollades l’any 2013.

Anas crecca / cerceta común / xarxet comú / xarxet d’hivern, xarxo

1 i 22/06/14: 1 mascle al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Malgrat que ens trobem a finals de primavera, algunes espècies aquàtiques que han començat a criar a finals d’hivern – principis de primavera ja inicien la seva dispersió postnupcial al llarg del juny

Anas platyrhynchos / ánade real, azulón / ànec collverd / coll-blau

18/06/14: 60-70 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest tram del riu

*Malgrat que es tracta de l’ànec més comú al Delta del Llobregat, fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana no són comunes concentracions tan nombroses.

Netta rufina / pato colorado / xibec

22/06/14: 2 pollades al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/06/14: 3 pollades al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

01/06/14: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Es consolida la nidificació d’aquest ànec en aquest tram del riu després de criar 1-2 parelles al 2012. La reproducció d’aquesta espècie va en augment al Delta del Llobregat, passant de 2-3 pollades al 2001 a les 10-15 pollades als anys 2009-13.

Aythya ferina / porrón europeo / morell cap-roig

18-22/06/14: 2 pollades al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

01/06/14: 1 pollada al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

01/06/14: 1 pollet de pocs dies a Can Dimoni (RB); segurament es tracta de la pollada observada en aquesta bassa el 27 de maig

01/06/14: 2 femelles a Reguerons (RB)

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

 

Phlacrocorax carbo / cormorán grande / corb marí gros / angulaire, cormorant

10/06/14: 1 ex. al riu, entre ca l’Arana y el mar (FL)

06/06/14: 1 juvenil a l’espigó de la desembocadura del riu (FL)

*Darrers exemplars migratoris d’aquesta espècie que cria al centre-nord d’Europa.

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

 

Bubulcus ibis / garcilla bueyera / esplugabous

30/06/14: 23 ex. a Can Dimoni (QM)

*Aquesta espècie no nidifica al Delta del Llobregat però des de fa uns quants anys acull una petita població estival d’exemplars no reproductors

Ixobrychus minutus / avetorillo común / martinet menut

30/06/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

24/06/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

N. nicticorax / martinete común / martinet de nit

27/06/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

16/06/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni i 1 ex. sobrevolant Reguerons (RB)

01/06/14: 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (JGU)

Ardea purpurea / garza imperial / agró roig

16/06/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni; probablement es tracta d’un exemplar procedent de la colònia reproductora a Cal Tet (RB)

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / flamenco común / flamenc

22/06/14: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, RB)

07-19/06/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JB, RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

_____________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

 

Falco eleonorae / halcón de Eleonor / falcó de la reina

11/06/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (PE)

Falco tinnunculus / cernícalo vulgar / xoriguer comú

23/06/14: 5 ex. junts a Can Dimoni (ER); possible grup FAMÍLIAr en dispersió que podria ser d’alguna de les parelles que nidifica a la zona agrícola

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

 

Fulica atra / focha común / fotja vulgar

16/06/14: 1 ex. amb 4 pollets de pocs dies a Can Dimoni (RB)

22/06/14: 32 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB); màxim mensual en aquest tram del riu

18/06/14: 1 ex. amb 1 pollet de pocs dies al riu, al pont de Mercabarna; nidificant absent aigües amunt d’aquest tram del riu (RB)

24/06/14: 10 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

06/06/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí; nidificant absent aigües amunt d’aquest tram del riu (AA, MP)

P. porphyrio / calamón / polla blava

22/06/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus / ostrero / garsa de mar

22/06/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Segurament es tracta d’un exemplar de la parella que intenta nidificar a la platja de ca l’Arana des del 2009

_______________________________FAMÍLIA RECURVIROSREIDAE

H. himantopus / cigüeñuela común / cames llargues / gossets

30/06/14: 12 ex. a Can Dimoni (QM)

16/06/14: 25 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; cap ex. en posició d’incubació (RB)

01/06/14: 18 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; 2-3 ex. en posició d’incubació (RB)

22/06/14: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

18/06/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12/06/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la Torre Gran (RG)

01/06/14: 2 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (JGU)

01/06/14: 15 ex. a la bassa de Reguerons; 2-3 ex. en posició d’incubació (RB)

Recurvirostra avosetta / avoceta común / bec d’alena

01/06/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; molt probablement es tracta de mateix exemplar observat durant el maig (RB)

___________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

 

Charadrius dubius / chorlitejo chico / corriol petit

12/06/14: 2 parelles amb 1 i 2 joves volanders respectivament, a la bassa de la Torre Gran de L’Hsopitalet (RG)

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

 

Tringa ochropus / andarríos grande / xivita

30/06/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (QM)

30/06/14: 19 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (QM)

21/06/14: 12 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS)

16/06/14: 13 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS)

12/06/14: 1 ex. a la bassa de la Torre Gran; primers exemplars en migració postnupcial (RG)

*Malgrat que ens trobem a finals de primavera, algunes espècies aquàtiques que han començat a criar a finals d’hivern – principis de primavera ja inicien la seva dispersió postnupcial al llarg del juny

Tringa glareola / andarríos bastardo / valona

30/06/14: 1 ex. a Can Dimoni; primers exemplars en migració postnupcial (QM)

Actitis hypoleucos / andarríos chico / xivitona vulgar

30/06/14: 2 ex. a Can Dimoni; primers exemplars en migració postnupcial (QM)

__________________________________________FAMÍLIA LARIDE

Larus audouinii / gaviota de Audouin / gavina corsa

16/06/14: 12 ex. al pont de Mercabarna; màxim mensual en aquest tram del riu (PE)

07/06/14: 1 ex. sedimentat a un conreu de la zona agrícola del Prat Sud (EY, JG, RB)

*Algunes espècies de gavines és normal veure-les descansant a camps de conreu llaurats però no és el cas de la gavina corsa

Larus melanocephalus / gaviota cabecinegra / gavina capnegre

01/06/14: 2 ex. al pont de Mercabarna; màxim mensual en aquest tram del riu (RB)

*Malgrat que ens trobem a finals de primavera, algunes espècies aquàtiques que han començat a criar a finals d’hivern – principis de primavera ja inicien la seva dispersió postnupcial al llarg del juny

Chroicocephalus ridibundus / gaviota reidora / gavina vulgar

12/06/14: 40 ex. sedimentats al riu, al seu pas per L’Hospitalet (RG); primers exemplars en dispersió postnupcial

*Malgrat que ens trobem a finals de primavera, algunes espècies aquàtiques que han començat a criar a finals d’hivern – principis de primavera ja inicien la seva dispersió postnupcial al llarg del juny

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Streptopelia turtur / tórtola común / tórtora

06/06/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

_______________________________________FAMÍLIA APODIDAE

Apus pallidus / vencejo pálido / falciot pàl·lid

12/06/14: 1 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet (RG)

*Nidificant molt escàs a l’Àrea Metropolitana

_____________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / martín pescador / blauet

24/06/14: 1 ej. en Can Dimoni (ER); primers exemplars en dispersió postnupcial

*Malgrat que ens trobem a finals de primavera, algunes espècies aquàtiques que han començat a criar a finals d’hivern – principis de primavera ja inicien la seva dispersió postnupcial al llarg del juny. Però en el cas del blauet, lo habitual és que apareguin al juliol, al juny molts anys no es detecta encara la seva presencia.

________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

Acrocephalus arundinaceus / carricero tordal / balquer

01-30/06/14: 2-3 ex. a Can Dimoni (AS, QM, RB)

29/06/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

18-22/06/14: 1-2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

01/06/14: 1 ex. a Reguerons (RB)

Sylvia atricapilla / curruca capirotada / tallarol de casquet

29/06/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part d’Europa (fins i tot a parcs i jardins d’algunes ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

Phylloscopus bonelli / mosquitero papialbo / mosquiter pàl·lid

4 i 6/06/14: 2-3 ex. cantant a la pineda de les Maioles, Gavà (XS)

*Malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a les pinedes de Collserola i el Garraf, al Delta del Llobregat no es té constància de la seva reproducció.

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / grajilla / gralla

27/06/14: 4 ex. al riu, al pont de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

06/06/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

O. oriolus / oropéndola / oriol

30/06/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Nidificant escàs i molt localitzat al Delta del Llobregat.

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / pardillo común / passerell comú

01/06/14: 1-2 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

*Nidificant al Delta del Llobregat fins als anys 70, actualmente no es té constancia de cap evidencia reproductora, encara que de manera puntual s’observen uns pocs exemplars per la zona agrícola

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Salmerón (AS), Eio ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran López (FL), J. Bellavista (JB), Jose García (JG), Joan Guillamon (JGU), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Xavier Santaeufemia (XS)

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.255 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: