/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 05/2014

Edició nº29 (maig de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes del Delta del Llobregat.

NoticiariMai14

Aquest mes la portada del noticiari està dedicada al morell cap-roig que, malgrat no ser Annexe I, ens ha donat moltes alegries. A tot el Delta del Llobregat ha augmentant significativament el nombre de parelles nidificants els últms 4 anys, i es present a la nova desembocadura durant tot l’any (zona no protegida). Ha criat per primer cop a la bassa de Can Dimoni, primera vegada que nidifica a una zona humida interior de la plana deltaica. La fotografia és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

___________________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

 

A. anser / ánsar común / oca vulgar

5-21/05/14: 4-5 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, PE, RB)

 

T. tadorna / tarro blanco / ànec blanc

28/05/14: 4 ex. a Can Dimoni (MB)

27/05/14: 1 parella a Can Dimoni (AS, RB)

24/05/14: 1 parella a Can Dimoni (RB)

11/05/14: 1 parella a Can Dimoni (EB)

11/05/14: 2 parellas sobrevolant el riu dirección mar a l’alçada de Cornellà (GLSEOBCN)

21/05/14: ≥20 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE)

17/05/14: 30 adults més una femella amb la seva pollicada al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer; 3ª parella nidificant en aquest tram del riu (RB)

13/05/14: 34 adults més 2 femelles amb les seves pollicades de pocs dies al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

1-9/05/14: 5-16 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (FF, JT, PB, PE, RB)

 

Anas strepera / ánade friso / ànec grisset

27/05/14: 3 ex. a Can Dimoni (AS, RB)

8-17/05/14: 3-6 ex. a Can Dimoni (EB, ER, EY, JG, RB)

24/05/14: 8 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (EY, RB)

18/05/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

09-24/05/14: 4-12 ex. al riu, entre el pont Mercabarna i Cal Lluquer (FF, PB, RB)

11/05/14: 4 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

02/05/14: 1 parella al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

 

Netta rufina / pato colorado / xibec

14/05/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (PE)

18/05/14: ≥15 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB)

17/05/14: 36 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

05-13/05/14: 2-8 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

 

Aythya ferina / porrón europeo / morell cap-roig

28/05/14: 2 ex. a Can Dimoni (MB)

27/05/14: 1 femella amb 2 pollets a la bassa de Can Dimoni (ER, RB); primera vegada, que es tingui constancia, que aquest anàtid nidifica en aquesta bassa.

17/05/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (EY, RB)

11/05/14: 3 ex. a Can Dimoni (EB)

18/05/14: ≥6 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB)

01-05/05/14: 20-29 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*La reproducció d’aquesta espècie va en augment al Delta del Llobregat, passant de 4 pollades l’any 2010 a 10 pollades durant el darrer any 2013. Fins a finsls dels 90 no va començar a reproduir-se en aquesta plana deltaica.

Aythya nyroca / porrón pardo / morell xocolater

27/05/14: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (AS, RB)

*Espècie rara al Delta del Llobregat fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana

 

______________________________FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE

 

Phalacrocorax aristotelis / cormorán moñudo / corb marí emplomallat

29/05/14: 2 juvenisl al riu, entre Cal Lluquer i el mar (FL)

*Segurament es tracta dels primers exemplars en dispersió del Garraf o d’altres zones de nidificació de Catalunya o Balears

 

Phalacrocorax carbo / cormorán grande / corb marí gros

03/05/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

17/05/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (AL)

11/05/14: 9 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

*Darrers exemplars migrants d’aquesta espècie que cria al centre i nord d’Europa.

 

______________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

 

Podiceps cristatus / somormujo lavanco / cabussó emplomallat

18/05/14: ≥4 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PB)

03/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JT)

01/05/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*Espècie rara fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

 

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

 

Ixobrychus minutus / avetorillo común / martinet menut

27/05/14: 2 ex. a Can Dimoni (AS, RB)

10/05/14: 2 ex. a Cal Nani (PB)

 

Ardeola ralloides / garcilla cangrejera / martinet ros

18/05/14: 2 ex. a Cal Nani (PB)

13/05/14: 2 ex. al riu, aigües amunt del pont de Mercabarna (RB)

 

Egretta garzetta / garceta común / martinet blanc

18/05/14: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

 

N. nycticorax / martinete / martinet de nit / martinet negre, garza iris

27/05/14: 2 ex. a la bassa de Can Dimoni (AS, RB)

17/05/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (EY, RB)

09/05/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

11/05/14: 1 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

10/05/14: 3 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/05/14: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

 

Casmerodius albus / garceta grande / agró blanc

20/05/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCD)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

Ardea purpurea / garza imperial / agró roig

15/05/14: Estol de 6 ex. en migració sobre Can Dimoni (ER)

11/05/14: 1 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

03/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en contrucció i Cal Lluquer (JT)

 

Bubulcus ibis / garcilla bueyera / esplugabous / esporgabous, escurabous

24/05/14: 34 ex., jun d’ells jove de l’any, a Can Dimoni (RB)

*Aquesta espècie no nidifica al Delta del Llobregat però des de fa uns quants anys acull una petita población estival d’exemplars no reproductors; el jove podría ser un exemplar en dispersió.

 

Egretta garzetta x gularis / híbrido de garceta común y garceta dimorfa

1-3/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (MC, RB)

 

__________________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

 

Phoenicopterus ruber / flamenco común / flamenc

24/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

11-18/05/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR, FF, FL, PB, PE, RB)

07/05/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE)

03/05/14: ≥20 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (JT)

01-05/05/14: 13 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR, RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

 

_______________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

 

Pandion haliaetus / águila pescadora / àguila pescadora

15/05/14: 1 ex. caçant al riu, entre Cal Lluquer i el mar (XV)

Circaetus gallicus / águila culebrera / àguila marçenca

8/05/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER)

 

B. buteo / busardo ratonero / aligot comú

07/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE)

*Darrers migrants d’aquest rapinyaire que no cria al Delta del llobregat

 

Falco vespertinus / cernícalo patirrojo / falcó cama-roig

17/05/14: 1 ex. caçant al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Migrant regular però molt escàs al Delta del Llobregat i a Catalunya en general.

Falco peregrinus / halcón peregrino / falcó pelegrí

27/05/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER)

27/05/14: 1 ex. aturat a una torre elèctrica del camí de Ca l’Inglada (EY, RB)

 

___________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

 

Haematopus ostralegus / ostrero / garsa de mar

13/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*Segurament es tracta d’un ex. de la parella que intenta nidificar a la platja de ca l’Arana des del 2009

__________________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

 

H. himantopus / cigüeñuela común / cames llargues / gossets

28/05/14: ≥40 ex. a Can Dimoni (MB)

27/05/14: 43 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; cap d’aquests ex. estan en posición d’incubació; podría ser que les fortes pluges del dia 26 hagin fet fracasar les postes (RB)

24/05/14: 21 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; 8 d’aquests ex. estan en posición d’incubació i 2 defensant territori (RB)

1-18/05/14: 7-124 ex. a Can Dimoni (EB, ER, EY, FF, VS)

24/05/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

18/05/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

11/05/14: 5 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

10/05/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

03-13/05/14: 2-10 ex. al riu, entre pont en construcción i Cal Lluquer (PE, JT, RB)

*A la riera Roja el cames llargues va començar a nidificar en baix nombre (1-2 parelles) des de 2011, així que les 8-10 parelles de 2014 haguessin supossat un fort increment.

 

Recurvirostra avosetta / avoceta común / bec d’alena

01-24/05/14: 1-2 ex. al riu, entre pont en construcción i Cal Lluquer (AR, LT, RB)

*Espècie rara fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

______________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

 

Charadrius dubius / chorlitejo chico / corriol petit

7/05/14: 1 adult amb polls a la bassa de laminació de la Torre Gran, L’Hospitalet (RG)

 

Charadrius hiaticula / chorlitejo grande / corriol gros

17/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (VS)

17/05/14: 6 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

09/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*Espècie rara a les zones interiors del Delta del Llobregat.

_______________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

 

Calidris temminckii / correlimos de Temminck / territ de Temminck

09/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (XL)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

Tringa totanus / archibebe común / gamba roja vulgar

10/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (EB)

01/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

Tringa nebularia / archibebe claro / gamba verda

01/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

Tringa glareola / andarríos bastardo / valona

09/05/14: 3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

01/05/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

 

G. gallinago / agachadiza común / becadell comú

01-17/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

*Darrers migrants d’aquesta limícola que cria al centre i nord d’Europa

 

____________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

 

Larus melanocephalus / gaviota cabecinegra / gavina capnegre

24-17/05/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

 

Chroicocephalus genei / gaviota picofino / gavina capblanca

11/05/14: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (OC)

*No s’ha pogut contactar amb l’observador per confirmar la cita ja que es tracta d’una espècie rara fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda. En aquest tram del riu s’ha observat molt poques vegades i sempre un individu.

 

__________________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

 

Sterna sandvicensis / charrán patinegro / xatrac becllarg

24/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

 

Gelochelidon nilotica / pagaza piconegra / curroc

20/05/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCD)

13/05/14: 1 ex. deambulant per la zona agrícola de Cal Nani (RB)

 

Hydroprogne caspia / pagaza piquirroja / xatrac gros

20/05/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JCD)

*Espècie rara fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda, tot i que en els darrers tres anys s’ha observat regularment en aquest tram del riu.

Chlidonias hybrida / fumarel cariblanco / fumarell carablanc

24/05/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

02/05/14: ≥3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AR)

 

______________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

 

Clamator glandarius / críalo / cucut reial

18/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS)

 

_________________________________________FAMÍLIA CORACIIDAE

 

Coracias garrulus / carraca europea / gaig blau

17/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (VS)

15/05/14: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (LT)

11/05/14: 1 ex. a la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (LT)

05/05/14: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Cal Nani (RB)

*Migrant regular però molt escàs al Delta del Llobregat.

___________________________________FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

 

R. riparia / avión zapador / oreneta de ribera

9 i 13/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

02/05/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despé (AA, MP)

 

_______________________________________FAMÍLIA MOTACILIDAE

 

Anthus campestris / bisbita campestre / trobat

01/05/14: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

 

Anthus trivialis / bisbita arbórea / piula dels arbres

17/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (VS)

 

___________________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

 

Erithacus rubecula / petirrojo europeo / pit-roig

11/05/14: 6 ex. al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

03/05/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Darrers migrant prenupcials; malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part dels boscos ibèrics i europeus (fins i tot a parcs i jardins de les ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

 

Saxicola rubicola / tarabilla común / bitxac comú

18/05/14: 3 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

11/05/14: Mínim 4-5 territoris al riu, entre la C-31 i Sant Boi (GLSEOBCN)

01/05/14: 1 mascle cantant a un erm proper a Can Dimoni; posteriorment no es torna a localitzar, així que segurament es tracta d’un ex. en migració ja que a la zona agrícola deltaica no es té constancia de la seva nidificació, només ho fa a jonqueres (RB)

*Nidificant molt escàs fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-Ricarda

 

___________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

 

Sylvia atricapilla / curruca capirotada / tallarol de casquet

10/05/14: 1 femella amb placa incubatriu anellada al riu, a l’alçada del pont en construcció (AS)

*Malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part d’Europa (fins i tot a parcs i jardins d’algunes ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

 

Acrocephalus arundinaceus / carricero tordal / balquer

1-28/05/14: 1-2 ex. a Can Dimoni (AS, EB, EY, JG, MB, RB)

18/05/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

9 i 17/05/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (RB)

 

Phylloscopus bonelli / mosquitero papialbo / mosquiter pàl·lid

11/05/14: 1-2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (RB)

 

_____________________________________________FAMÍLIA PARIDAE

 

Cyanistes caeruleus / herrerillo común / mallerenga blava

16/05/14: ≥2 ex. a Cal Nani (FF)

*Malgrat que es tracta d’un nidificant molt comú a gran part d’Europa (fins i tot a parcs i jardins d’algunes ciutats), al Delta del Llobregat es un reproductor rar.

 

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

 

Covus monedula / grajilla / gralla

22/05/14: 2 ex. a uns conreus del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

10/04/14: 2 ex. al riu, al pont de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

Covus corone / corneja negra / cornella negra

11/05/14: 1 ex. deambulant per la zona agrícola de Can Comas (GLSEOBCN)

*Espècie rara al Delta del Llobregat i bona part del litoral català

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

 

O. oriolus / oropéndola / oriol

18, 24 i 27/05/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS, RB)

22/05/14: 1 ex. a uns conreus del riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

6 i 17/05/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Segurament es tracta d’ex. en migració ja que a la zona agrícola deltaica no es té constancia de la seva nidificació, només ho fa a alberedes i pollancredes d’algunes pinedes litorals.

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

 

P. pyrrhula / camachuelo común / pinsà borroner

02/05/14: 1 femella al marge esquerra del riu, entre Cal Lluquer i el mar (SH)

*Primera observació d’aquesta espècie al Delta del Llobregat; es tracta d’una espècie que a Catalunya només nidfica de manera escassa als boscos humits del terç nord i com a hivernant, al litoral català, es molt escàs i molt localitzat; per tant, es tracta d’una observació desconcertant.

 

 

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Antonio Rodriguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran Fontellas (FF), Ferran López (FL), Grupo Local de SEO Barcelona (GLSEOBCN), Jaume Campderròs (JCD), Jose García (JG), Joel Torra (JT), Lluis Toldrà (LT), Miquel Bonet (MB), Manuel Caamaño (MC), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Oriol Cortes (OC), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Raúl Bastida (RB), Sergio Hoces (SH), Víctor Sanz (VS), Xavi Larruy (XL), Xavier Villegas (XV)

 

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.255 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: