/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 04/2014

Edició nº28 (abril de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes del Delta del Llobregat.

NoticiariAbril14

Aquest mes la portada està dedicada al xatrac gros, del que s’han vist un grup molt nombrós per aquesta espècie, observació atípica d’aquest ocell migrador molt escàs al Delta del Llobregat. Es troba dintre de l’Annexe I de la Directiva d’Aus de la UE. La fotografia és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiario Ornitológico.

_______________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

A. anser / ánsar común / oca vulgar

26/4/14: 4 ex. al riu, entre pont construcció i Cal Lluquer (RB)

T. tadorna / tarro blanco / ànec blanc

26/4/14: 1 parella a Can Dimoni (SR)

12/4/14: 1 parella a Can Dimoni (MCDLL)

05/4/14: 1 parella a Can Dimoni (RB)

6-26/4/14: 4-15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EG, MCDLL, RB)

24/04/14: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JLC)

Anas strepera / ánade friso / ànec griset

1-28/4/14: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (EB, MC, SR)

12/4/14: 2 parelles a Can Dimoni (MCDLL)

1-26/4/14: 2-5 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (EY, MCDLL, RB, SR)

24/4/14: 1 parella al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

4/4/14: 1 parella al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

6-24/4/14: 1-3 parelles al riu, entre pont construcció i Cal Lluquer (JLC, PB, MCDLL)

Netta rufina / pato colorado / xibec

27/4/14: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (QM)

24/4/14: 2 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JLC)

14/4/14: 1 parella al riu, entre pont construcció i Cal Lluquer (RB)

Aythya ferina / porrón europeo / morell cap-roig / cap-roig (mascle) i morella (femella)

11-26/4/14: 16-19 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (AP, JLC, PE, RB); una parella copulant el dia 11 (RB)

Aythya ferina x Aythya nyroca

11/4/14: 1 ex. al riu, entre pont construcció i Cal Lluquer (RB)

Mergus serrator / serreta mediana / bec de serra mitjà

1-6/4/14: 1 femella al riu, entre ca l’Arana y el mar (FL, PB)

*Present a la zona des de desembre de 2013. Espècie molt escassa al litoral catalá (excepte al Delta de l’Ebre) i al Delta del Llobregat, quasi sempre utilitza la franja marina, no acostuma a endinsar-se a aiguamolls d’aigua dolça. Aquest tram final del riu, des de la seva creació te una influència marina molt marcada, el que explicaria la presència d’aquest tipus d’ànecs marins.

________________________________FAMÍLIA PHALACROCOCIDAE

Phlacrocorax carbo / cormorán grande / corb marí gros / angulaire, cormorant

26/4/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la C-32 (SR)

26/4/14: 5 ex. al riu, entre Ca l’Arana i el mar (RB)

24/4/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JLC)

18/4/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

14/4/14: 1 ex. al riu, entre pont construcció i Cal Lluquer (RB)

12/4/14: 5 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

07/4/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (JGU)

06/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Cornellà (GLSEOBCN)

*Darrers exemplars migrants d’aquesta espècie que cria al centre i nord d’Europa.

___________________________________FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis / zampullín chico / cabusset / cabussaire

12/4/14: 3 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU)

12/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet, i 10 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

Podiceps cristatus / somormujo lavanco / cabussó emplomallat

26/4/14: 2 ex. al riu, entre Ca l’Arana i el mar (RB)

*Espècie rara al Delta del Llobregat fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana

_______________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

Ixobrichus minutus / avetorillo / martinet menut

10 i 18/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS, ER)

Ardea purpurea / garza imperial / agró roig / garsa rubia

24/4/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

15/4/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

12/4/14: 4 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (MCDLL)

12/4/14: 2 ex. en migració cap al nord la zona agrícola de Gavà (MCDLL)

10/4/14: 2 ex. sedimentats a la bassa de Reguerons (RB)

12/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (MCDLL)

10/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER, RB)

08/4/14: 3 ex. a Can Dimoni (ER)

01/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

N. nycticorax / martinete / martinet de nit / martinet negre, garza iris

10 i 16/4/14: 1 ex. sedimentata a la bassa de Can Dimoni (ER, RB)

14/4/14: 9 ex. sedimentats al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12/4/14: Estol de 37 ex. sobrevolant Can Dimoni i que posteriorment és observat al riu, al se upas per Cornellà (MCDLL); concentració molt destacada

9/4/14: 11 ex. remontant el riu, al seu pas per Cal Tet (RB)

6/4/14: 3 ex. al riu, al se upas per Cornellà (AS)

4/4/14: 2 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda.

Egretta garzetta / garceta común / martinet blanc / martinenc

27/4/14: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

12/4/14: 21 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (SF, MCDLL)

10/4/14: Estol de 21 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER)

10/4/14: 26 ex. sedimentats a la bassa de Reguerons (RB); concentració molt destacada per una bassa tan petita.

Egretta alba / garceta grande / agró blanc

12/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

07/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (JGU)

Ardeola ralloides / garcilla cangrejera / martinet ros

5/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (AS, RB)

Egretta garzetta x Egretta gularis (pressumpte híbrid)

1, 5, 12 i 14/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER, MCDLL, RB)

C. ciconia / cigüeña blanca / cigonya blanca

5/4/14: 2 ex. en migració sobre Can Dimoni (AS)

______________________________FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE

Platalea leucorodia / espátula / becplaner

24-26/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB, XL)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda que als darrers tres anys s’ha tornat regular en aquest tram del riu.

_______________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / flamenco común / flamenc

24-26/4/14: 14-15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JLC, RB)

22/4/14: ≥11 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE)

6-14/4/14: 23-26 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (AP, EG, MCDLL, PB, RB, SF)

9/4/14: 34 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (PE)

8/4/14: 55 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB); grup més nombrós que mai s’hagi vist en aquest tram del riu

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

____________________________________FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Pandion haliaetus / águila pescadora / àguila pescadora

12/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

Circaetus gallicus / águila culebrera / àguila marçenca

21-22/4/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (ER)

1/4/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (RB)

4/4/14: 1 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Circus aeruginosus / aguilucho lagunero / arpella vulgar

5/4/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

Milvus migrans / milano negro / milà negre

12/4/14: 1 ex. en migració cap al nord sobre Can Dimoni (MCDLL)

*Migrant molt escàs al Delta del Llobregat i al litoral català en general, molt més comú per l’interior

M. milvus / milano real / milà reial

12/4/14: 1 ex. en migració sobre la zona agrícola del camí de ca l’Inglada (MCDLL)

*Migrant molt escàs al Delta del Llobregat i al litoral català en general, molt més comú per l’interior

Falco peregrinus / halcón peregrino / falcó pelegrí

8/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

Buteo buteo / ratonero común / aligot comú

16/4/14: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

8-12/4/14: 1 ex. al riu, entre pont en construcció i Cal Lluquer (AP, MCDLL, RB)

4/4/14: 1 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

*Darrers migrants d’aquest rapinyaire que no cria al Delta del llobregat

________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus aquaticus / rascón europeo / rascló

10/4/14: 1 ex. a Reguerons (RB)

Fulica atra / focha común / fotja vulgar

27/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

23/4/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de St. Joan Despí (AA, MP)

12/4/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí; 4 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (MCDLL)

12/4/14: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU)

08/4/14: 2 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SF)

04/4/14: 15 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (SR)

P. porphyrio / calamón / polla blava

19/4/14: 4 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (CF)

*Espècie molt escassa lluny del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda

______________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus / cigüeñuela / camesllargues / gossets, cames roges

27/4/14: 5 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

07/4/14: 4 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (JGU)

26/4/14: 4 ex. a Reguerons (SR)

10/4/14: 10 ex. a Reguerons (RB)

1-26/4/14: 4-16 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS, EB, ER, RB)

18/4/14: 8 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

12/4/14: 6 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí; 2 ex. al riu, al seu pas per l’Hospitalet; 17 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (MCDLL)

11-14/4/14: 3-9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (SF, RB)

______________________________FAMÍLIA GLAREOLIDAE

Glareola pratincola / canastera común / perdiu de mar

24/4/14: 2 ex. a la zona agrícola de Cal Nani (JC)

*Espècie rara fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda

___________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Calidris temminckii / correlimos de Temminck / territ de Temminck

26/4/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda

Tringa ochropus / andarríos grande / xivita

24/4/14: 13 ex. al riu, a la gravera de Sant Joan Despí (AA, MP)

05/4/14: 53 ex.!!! a Can Dimoni (EY, RB); màxim mensual i segurament la concentració migratòria més gran coneguda a tot el Delta del Llobregat

Tringa totanus / archibebe común / gamba roja vulgar

28/4/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MC)

26/4/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

26/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda

Tringa nebularia / archibebe claro / gamba verda

28/4/14: 2 ex. a Can Dimoni (MC)

*Espècie molt escassa fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana-La Ricarda

Tringa glareola / andarríos bastardo / valona

28/4/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MC)

26/4/14: 11 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

18/4/14: 3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS)

16/4/14: 3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

14/4/14: 4 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (ER)

12/4/14: 8-9 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MCDLL)

26/4/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Actitis hypoleucos / andarríos chico / xivitona

28/4/14: 10 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (MC)

26/4/14: 11-12 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

Gallinago gallinago / agachadiza común / becadell comú

26/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

4/04/14: 1 ex. al riu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (AA, MP)

________________________________________FAMÍLIA LARIDAE

Hydrocoloeus minutus / gaviota enana / gavina menuda

06/4/14: 1 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (DG)

Larus audouinii / gaviota de Audouin / gavina corsa

26/4/14: 4 ex. sobevolant Can Dimoni (RB)

24/4/14: 400 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (JLC); màxim mensual

12/4/14: 2 ex. al canal olímpic (MCDLL)

*Espècie molt escassa a l’interior de la plana deltaica

Larus fuscus / gaviota sombría / gavià fosc

04/04/14: 3 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (SR)

Larus cachinnans / gaviota del Caspio / gavià caspi

09/04/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (DG)

*Espècie rara a la península ibérica ja que habita principalment a la regió que envolta els mars Caspi i Negre; antigament era una subespècie del gavià argentat

______________________________________FAMÍLIA STERNIDAE

Sterna hirundo / charrán común / xatrac comú

12/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (SF)

Hydroprogne caspia / pagaza piquirroja / xatrac gros

12/4/14: 7 ex. al riu, entre Cal Lluquer i el mar (OC)

*No s’ha pogut contactar amb l’observador per confirmar la cita ja que es tracta d’una quantitat mai vista d’aquesta espècie regular però molt escassa a la plana deltaica (a Catalunya, quantitats similars o superiors només es coneixen al Delta de l’ Ebre). El mateix dia s’observen 4-5 exemplars a la maresma del Remolar (ER)

Chlidonias hybrida / fumarel cariblanco / fumarell carablanc

09/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i el pont de Cornellà (AS)

15/4/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (JG)

______________________________________ FAMÍLIA CUCULIDAE

Clamator glandarius / críalo / cucut reial

9/4/14: 1 ex. al riu, entre el pont de la C-31 i el pont de Cornellà (AS)

_____________________________________FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba oenas / paloma zurita / xixella

5/4/14: 1-2 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (EY, RB)

_____________________________________FAMÍLIA PICIDAE

Picus viridis / pito real / picot verd

27/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

12/4/14: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU)

08/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (JB)

06/4/14: 1 ex. cantant insistentment a la riba del riu, al seu pas Cornellà (AS)

Jynx torquilla / torcecuellos / colltort

16/4/14: 1 ex. a riu Vell, antiga desembocadura (XL)

12/4/14: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (AU)

05/4/14: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (EY, RB)

______________________________________FAMÍLIA ALAUDIDAE

Calandrella brachydactyla / terrera común / terrerola vulgar

19/4/14: 5 ex. a un erm proper a Can Dimoni (AB, FA)

26/4/14: 3 ej. en el corredor agrícola de Gavà (MCDLL)

10/4/14: 3 ex. a un conreu proper a Can Dimoni (RB)

___________________________________FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

Riparia riparia / avión zapador / oreneta de ribera

06/4/14: 3 ex. al riu, al se upas per Cornellà (AS)

12/4/14: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola de Gavà i 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (MCDLL)

___________________________________FAMÍLIA MOTACILLIDAE

Motacilla flava / lavandera boyera / cuereta groga

27/4/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

12/4/14: 50 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (MCDLL)

10/4/14: 35 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

10/4/14: 1 ex. de la subespecie flavissima (nidificant només a Gran Bretanya) a Can Dimoni (ER)

Motacilla cinerea / lavandera cascadeña / cuereta torrentera

12/4/14: 2 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

Anthus campestris / bisbita campestre / trobat

11/4/14: 2 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

Anthus trivialis / bisbita arbóreo / piula dels arbres

4/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

Anthus pratensis / bisbita común / titella

10/4/14: 1 ex. a un erm proper a Can Dimoni (RB)

Anthus spinoletta / bisbita ribereño alpino / grasset de muntanya

1/4/14: 1 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

_______________________________________FAMÍLIA TURDIDAE

Saxicola rubetra / tarabilla norteña / bitxac rogenc

19/4/14: 15 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (AB, FA); encara que es tracta

de un migrant comú, la quantitat és destacada per aquesta espècie

12/4/14: 11 ex. a totes les zones censades durant la MCDLL

Turdus torquatus / mirlo capiblanco / merla de pit blanc

16/4/14: 1 ex. a Riu Vell, antiga desembocadura (XL)

*Migrant regular però molt escàs al Delta del Llobregat i a tot el litoral català

______________________________________FAMÍLIA SYLVIIDAE

Acrocephalus arundinaceus / carricero tordal / balquer

27/4/14: 1 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

16/4/14: 1 ex. cantant a la zona agrícola de Reguerons (RB)

Phylloscopus bonelli / mosquitero papialbo / mosquiter pàl·lid

12/4/14: 1-2 ex. a la pineda de la Pava, Gavà (MCDLL)

________________________________________FAMÍLIA LANIDAE

Lanius senador / alcaudón común / capsigrany

1 i 21/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER, SC)

16/4/14: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

12/4/14: 1 ex. a la zona agrícola de Gavà (MCDLL)

12/4/14: 1 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (MCDLL)

_______________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus monedula / grajilla / gralla

12/4/14: 2 ex. al riu, al pont de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (MCDLL)

04/4/14: 5 ex. al riu, al pont de l’AVE al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

11/4/14: 4 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

*Còrvid molt escàs i localitzat al Delta del Llobregat als darrers 15 anys

Garrulus glandarius / arrendajo / gaig

19/4/14: 1 ex. a la la pineda de la Pava, Gavà (LT)

*Malgrat que es tracta d’un ocell comú als massissos de Collserola i Garraf, al Delta del Llobregat només es coneixen dues observacions.

______________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

O. oriolus / oropéndola / oriol

28/4/14: 1 ex. a Can Dimoni (ER)

08/04/14: 1 ex. als Aiguamolls de Molins de Rei (SF)

____________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / pardillo común / passerell comú

26/4/14: 2 ex. a un conreu proper de Can Dimoni (RB)

16/4/14: 1 ex. a la zona agrícola de Reguerons (RB)

12/4/14: 4-5 ex. a la zona agrícola de la Ribera-Bomba (MCDLL)

11/4/14: 5 ex. a la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

___________________________________FAMÍLIA EMBERICIDAE

Emberiza calandra / triguero / cruixidell

27/4/14: 7 ex. al riu, al seu pas per Molins de Rei (ARS)

_____________________________________ESPECIES EXÒTIQUES

Estrilda astrild / pico de coral senegalés / bec de coral senegalès

4/4/14: 25-30 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (SR)

Psittacula krameri / cotorra de Kramer / cotorra de Kramer

12/4/14: 2 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (AU)

11/4/14: 1 ex. sobrevolant la zona agrícola entre el riu i els FGC de Molí Nou (RB)

Nymphus hollandicus / carolina / cacatua de les nimfes

12/4/14: 1 ex. a una albereda de la Pava, Gavà (MCDLL)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Andreu Bruguera (AB), Albert Petit (AP), Antonio Rodriguez Sinovas (ARS), Antonio Salmerón (AS), Andreu Ubach (AU), Carles Furquet (CF), Daniel González (DG), Eduard Batista (EB), Ernets Garcia (EG), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran Arenas (FA), Ferran López (FL), Grupo Local de SEO Barcelona (GLSEOBCN), Josep Bel (JB), Josep Lluis Cortés (JC), Jose García (JG), Joan Guillamon (JGU), Josep Lluís Cortés (JLC), Lluis Toldrà (LT), Manuel Caamaño (MC), Marató cooperativa Delta del Llobregat (MCDLL)*, Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Oriol Cortes (OC), Pedro Bescós (PB), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Stephen Christofer (SC), Sebastià Flores (SF), Sergi Rodríguez (SR), Xavi Larruy (XL)

*Participants de la Marató cooperativa del Delta del Llobregat: Albert Molero, Asun Martin, Carlos Nos, Dani Mañas, David Meca, Eva Yus, Jesús Fontcubierta, Jordi cebrian, Jose García, Llum Soriano, Miguel Catviela, Mila Caro, Miquel Casas, Norbert Riquelme, Pedro Plans, Rafa González de Lucas, Raúl Bastida, Sergi Rodríguez

Debats

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: