/
estás leyendo...
Activitats, Biodiversitat, Català, Censos, Patrimoni

Crònica del III cens alternatiu d’aus hivernants al Delta del Llobregat

El passat dissabte 12 de gener es va celebrar el tercer cens d’ocells hivernants al Delta del Llobregat organitzat per DEPANA i SOS Delta del Llobregat, amb una gran afluència de públic, tant d’iniciats com d’experts (veure cens del 2012).

29 de gener de 2013
Raúl Bastida

Per què un cens alternatiu?

Li diem alternatiu pels seus dos objectius principals:

 1. Prospectem aquelles zones que no tenen cap figura de protecció, ja que el Consorci que gestiona les Reserves només censa els espais protegits (Cal Tet-Ca l’Arana, La Ricarda, Remolar-Filipines, La Murtra i les basses de Reguerons i Can Dimoni) i el riu Llobregat entre la desembocadura i Can Comas.
 2. Volem donar a conèixer la biodiversitat del Delta del Llobregat i constatar que les zones no protegides són necessàries per a la conservació d’espècies prioritàries (per la Directiva d’Aus de la UE).

Col·laboració inestimable del voluntariat

Ens vam trobar a les 9 del matí a l’estació de tren del Prat de Llobregat. Aquest any la majoria dels participants van ser molt puntuals (esperem que serveixi de precedent!). Abans de començar el cens vam explicar sobre un plànol als participants més novells l’ubicació i la importància dels terrenys que teníem planificat censar.

Grup de participants al començament de la jornada

Grup de participants al començament de la jornada

Gràcies a la participació de les 21 persones que vam acudir a la convocatòria, vam poder formar sis equips que ens van permetre cobrir gran part de les zones de fora de les reserves. En aquesta ocasió hem destinat més esforços a mostrejar la zona agrícola entre La Murtra i el riu ja que la recent experiència d’Eurovegas ens alerta de la potencialitat d’aquests terrenys per acollir projectes especulatius:

 • El riu Llobregat entre la desembocadura i Sant Boi de Llobregat
 • Les zones agrícoles entre La Murtra i el riu (incloent-hi les basses de Reguerons, Can Dimoni i la bassa de laminació sota la C-32)
 • La pineda de la Pava (Gavà)

Aquest desplegament també ens ha permès prospectar quasi tots els hàbitats que acull el Delta del Llobregat (en aquesta ocasió no hem pogut cobrir els sorrals costaners ni el mar, que s’han censat en d’altres dies del període habilitat):

 • L’ecosistema fluvial (la llera del riu i el bosquet de ribera)
 • La xarxa de canals de reg, desguàs i laminació
 • Les llacunes i basses
 • Les jonqueres i prats
 • Els camps de conreus (hortícoles i fruiters) i erms
 • Les pinedes

Només per això la valoració de la jornada és molt positiva. Cal recordar aquesta jornada forma part d’un cens que comprèn tot el mes gener. Així que, a part d’aquesta jornada, també s’han fet prospeccions puntuals per garantir una bona cobertura del territori. Malgrat que el desembre i el febrer son mesos hivernals, els ocells observats en aquestes dates poden estar migrant i no es poden incorporar als resultats d’aquest cens.

Equip camí de Cal Pelut, cabal de laminació de la Ribera, camí Ferran Puig, camí Cal Francès

Equip camí de Cal Pelut, canal de laminació de la Ribera, camí de Ferran Puig, i Cal Francès

Malgrat la bonança meteorològica…

Confirmant la tendència de les darreres dècades, aquest hivern està sent bastant suau, meteorològicament parlant. I en els resultats d’aquest cens ha quedat reflectit: molts ocells que han criat al centre i al nord d’Europa, i que normalment hivernen a la conca mediterrània, encara no han arribat per què troben aliment als seus territoris (degut a que encara no s’han gelat gran part dels llacs i rius d’aquests països).

Tot i això, en aquest hivern hi ha una diferencia substàncial amb els del 2011 i 2012: el tram del riu entre el pont de Mercabarna i Cal Tet ha experimentat una evolució molt destacable, convertint-se en un indret, objectivament, tan important com Cal Tet o el Remolar. Les dades ho avalen: 500 ex. d’onze espècies d’anàtids, 15 flamencs, 1 becplaner, 1 agró blanc, polles blaves, unes 100 fotges, arpelles, bec d’alena, gamba roja pintada i gamba verda, gavina cendrosa, xatracs becllargs, etc. Al dia següent del cens es va observar un bitó als canyissars que flanquegen el riu. Aquest ardeid fins als anys 50 havia criat al Delta del Llobregat però en l’actualitat només és un migrant i hivernant molt escàs i raríssim lluny de Cal Tet-Ca l’Arana i el Remolar-Filipines.

“El tram del riu entre el pont de Mercabarna s’ha convertit en una de les zones humides més importants de tot el Delta, amb flamencs, becplaner, agró blanc, centenars d’ànecs, etc.”

Una mica més amunt, a l’alçada de L’Hospitalet de Llobregat, es va observar un morell xocolater al riu (hivernant molt escàs al Delta del Llobregat i espècie inclosa a l’Annex I de l’esmentada Directiva d’Aus) i un corriol petit a la Torre Gran (també hivernant molt escàs, i que aquest hivern és l’únic lloc on s’ha trobat aquesta espècie). Al mateix tram de riu on es va veure el xocolater també es va observar una boscarla mostatxuda (hivernant molt escàs al Delta del Llobregat i primera cita pel riu, que es tingui constància).
Com els darrers anys, el tram del riu entre Bellvitge i Cornellà acull un ajocador de martinets de nit, en aquesta ocasió 18 ex.

El Riu Vell destaca per la seva densitat de cabussets i la presència d’un rascló.

Conservem la zona agrícola, per un Delta viu

Any rere any, les zones agrícoles es reivindiquen com a espais naturals rellevants per l’avifauna deltaica. Els torlits han sigut fidels a la seva cita i aquest hivern els tornem a tenir als camps que envolten Can Dimoni. Durant el cens es va veure un estol de 12 ex. però al llarg de l’hivern se n’han arribat a comptar 20. A la mateixa zona es va aixecar un becadell sord d’un camp de carxofes.

Les arpelles pàl·lides no han volgut ser menys i per quart any consecutiu s’ajoquen 1-2 ex. a Reguerons. A la zona agrícola d’aquesta bassa es va veure una cotxa blava.

Molt interessant també l’observació de 2 ànec blancs a la bassa de Can Dimoni, així com la presencia de 8 morells de plomall a la bassa de laminació a sota de la C-32 (hivernants molt escassos al Delta del Llobregat i raríssims a les zones interiors d’aquesta plana).

Als camps de Cal Nani es va observar una esmerla. Antigament era un hivernant escàs però regular al Delta del Llobregat. Els darrers anys s’ha rarificat moltíssim i, desgraciadament, la seva presència en ple hivern és una noticia molt remarcable.

Cruixidel a la zona agrícola de Sant Boi

Repicatalons a la zona agrícola de Sant Boi

“Les zones agrícoles es reivindiquen com a espais naturals rellevants per l’avifauna deltaica hivernant amb espècies com torlit, daurada, becadell sord, esmerla, puput o centenars de fringíl·lids”

A la pineda de la Pava (Gavà) vam tenir una agradable sorpresa. Vam poder gaudir de l’observació d’un picot garser gros. Aquest ocell és una raresa en l’àmbit d’aquest Delta però en els darrers 10-15 anys, coincidint amb l’expansió a Collserola i el Garraf, s’ha citat en diferents ocasions.

En aquest cens la mallerenga blava ha aparegut en tres punts diferents: al tram del riu entre Bellvitge i Cornellà, al bosquet del canal de la laminació de la Ribera i a la pineda de la Pava. Malgrat tractar-se d’un ocell comú a tota Europa, a la plana deltaica és un hivernant molt escàs i irregular. Tot i això, aquest pàrid fa irrupcions alguns hiverns, i sembla que ens trobem davant d’una d’aquestes.

Estadístiques rellevants del cens en aquesta època i en només un dia

Una lectura global dels resultats ofereix conclusions molt interessants (veure dades). Malgrat que les zones humides prospectades en aquest cens són molt més modestes en extensió que les de les zones protegides, tenen una notable importància per algunes espècies, acollint fins i tot la població sencera d’algunes d’elles: morell de plomall (8), martinet de nit (19), becplaner (1), flamenc (15), bec d’alena (1) i corriol petit (1). També acull un elevat percentatge de la població hivernant total de tot el Delta: 26 cabussons emplomallats, 31 cabussets, 60 bernats pescaires, 23 martinets blancs, 33 ànecs blancs, 4 ànecs cuallargs, 413 xarxets comuns, 163 grisets, 173 morells cap-roig, 262 collverds, 177 fotges, 14 aligots comuns, 18 xivites, 9 xivitones, 7 blauets i 26 cueretes torrenteres. Destacar també el paper de la zona agrícola per als torlits (12), les cogullades (44), els tudons (516), les puputs (12), els bitxacs comuns (20) i pels gratapalles (9).

“Les zones humides sense protecció acollen poblacions destacades d’aquàtiques, fins i tot, en algunos casos, s’hi troben tots els ex de la espècie al Delta”

Amb l’evolució del tram del riu entre el pont de Mercabarna i Cal Tet, aquest any el grup dels anàtids destaca en el global del cens amb 12 espècies i 1.080 ex. (subestimant les gavines rialleres i sense comptabilitzar els gavians argentats). El total d’aquàtiques ha sumat 57 especies i 2.984 ex.

Un altre aspecte a destacar es la diversitat. Durant la jornada del 12 de gener vam detectar 93 espècies. Però si tenim en compte les prospeccions puntuals (durant tot el gener) que complementen aquest cens, podem afirmar que les zones sense cap figura de protecció han sigut utilitzades durant aquest hivern per 114 espècies. Aquesta és una xifra molt destacable per que, teòricament, durant el període hivernal la varietat és menor que durant les migracions (primavera i tardor). Això s’explica per que el Delta atresora una gran varietat d’hàbitats a part dels aquàtics (pinedes, camps de conreus i erms, sorrals costaners, etc). De fet, “només” el 50,9% de les 114 espècies censades són aquàtiques.

Mallerenga blava a la zona agrícola

Mallerenga blava al bosquet del canal de la laminació de la Ribera

Els espais protegits s’han quedat petits

La majoria dels terrenys prospectats en aquest cens formen part de la nova IBA del Delta del Llobregat. IBA (Important Bird Area) és un inventari que elabora SEO/BirdLife al territori espanyol per identificar, sota criteris científics estandarditzats a nivell internacional, les zones amb més valor ornitològic. Des de 1992 existeix una IBA al Delta del Llobregat.

Al 2011, des de la plataforma SOS Delta, es va elaborar un informe per demanar l’ampliació d’aquesta IBA. A finals d’estiu es va aprovar el que suposa un augment del 60% de la seva superfície (passant de les 2200 hectàrees a les 3500 actuals).

Això representa que les 900 hectàrees protegides (Reserves Naturals i ZEPAs) tan sols cobreixen un 28% de les actuals 3.500 hectàrees de la nova IBA, posant de manifest la insuficiència d’espais protegits per cobrir les necessitats de l’avifauna deltaica i complir amb els objectius de conservació que exigeix la Unió Europea als estats membres.

Els resultats d’aquest cens d’ocells hivernants serviran per completar l’informe que hem elaborat des de la plataforma SOS Delta per demanar a la Generalitat de Catalunya l’ampliació de les zones protegides (adequació de la ZEPA a la nova IBA. Veure article: Ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat). Aquestes dades son de vital importància com a mesura de la biodiversitat del Delta del Llobregat, i com experiències són una oportunitat per donar a conèixer espècies i indrets molt especials del Delta i ens animen a seguir fent activitats de cara a la gent.

Agraïm als participats i col·laboradors la seva ajuda.
Fotos cortesia de Roberto Negro.

Més informació

Taula amb les dades del cens

III Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta del Llobregat 2013

Cens d’ocells hivernants a la vall baixa del Riu LLobregat (crònica d’Andreu Burguera Vera)

Ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat

Censo de aves invernantes del Delta del Llobregat

Debats

6 thoughts on “Crònica del III cens alternatiu d’aus hivernants al Delta del Llobregat

 1. Reblogged this on Delta Viu.

  Posted by arpella | gener 29, 2013, 8:21 pm
 2. El cruixidell, de la fotografia, realment és un repicatalons (Emberiza schoeniclus)… Salutacions! JC

  Posted by JC | gener 29, 2013, 10:04 pm
 3. Reblogged this on quiasmes.

  Posted by quiasmes | febrer 15, 2013, 7:40 pm

Trackbacks/Pingbacks

 1. Retroenllaç: De visita al Riu i als Espais Naturals amb WWF | S.O.S. Delta del Llobregat - Març 8, 2013

 2. Retroenllaç: IV Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta del Llobregat 2014 | S.O.S. Delta del Llobregat - gener 7, 2014

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: